Uploaded by User3675

zadania powtórzeniowe

advertisement
1. Metoda naukowa
Na Florydzie w USA żyją dwie populacje myszaków. Jedna zamieszkująca na piaszczystych wydmach,
druga śródlądowa. Jedna populacja ma jasne ubarwienie druga ciemne. Badacze postanowili
sprawdzić jak ubarwienie myszaków wpływa na częstość ataków drapieżników. Stworzyli plastikowe
modele (zarówno jasne jak i ciemne) i umieścili je w naturalnym środowisku na noc. Taką samą ilość
jasnych i ciemnych na wydmach i w środowisku leśnym. Rano zaobserwowali oznaki ataku
(ugryzienia, poszarpania, ślady zębów i pazurów).
Na podstawie zamieszczonych informacji określ:




Problem badawczy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hipotezę
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Próbę badawczą…………………………………………………………………………………………………………………...
Próbę kontrolną……………………………………………………………………………………………………………………
Jak myślisz które myszki były częściej atakowane i dlaczego?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Komórkowa budowa organizmów
Opisz rysunki komórki, określ komórkę zwierzęcą i roślinną.
Wpisz nazwę odpowiedniej organelli:
 Materiał genetyczny znajduje się w………………………………….






Białka wytwarzane są przez ………………………………
Fotosyntezę przeprowadza ………………………………
Zapewnia ochronę komórki roślinnej i nadaje jej sztywność- ………………………………………
Niezbędna do życia komórki energia uwalniana jest przez…………………………………….
Wnętrze komórki wypełnia…………………………..
System błon oddzielających wnętrze komórki to……………………………….i dzieli się na
………………………………………………..oraz…………………………………………………………………
Narysuj i opisz komórkę bakterii
3. Hierarchiczna budowa organizmów
Uzupełnij w odpowiedniej kolejności.
Nazwij rodzaj tkanki na podstawie cechy charakterystycznej:




Duża ilość substancji międzykomórkowej
Komórki z wypustkami o różnej długości
Liczne warstwy komórek
Włókna kurczliwe ułożone w charakterystyczne prążki
4. Budowa i funkcje skóry
Opisz budowę skóry
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
Podane struktury połącz z funkcją:
1. gruczoły łojowe
a/ czucie zimna, ciepła
2. gruczoły potowe
b/ wydzielają substancje natłuszczające włosy
3. tkanka podskórna
c/ dzięki nim regulowana jest temperatura ciała
4. receptory w skórze
d/ tworzy warstwę tłuszczu
Przestaw litery w tym wyrazie, a uzyskasz nazwę pewnej substancji. Określ jej znaczenie.
Lamenina
……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Choroby i higiena skóry
W jakim przypadku postępujemy wg następującej procedury?
Download