E-pracownik RSM

advertisement
E-pracownik - dzięki aplikacji o e-pracownik, klient zyskuje:
 Osobisty pulpit każdego pracownika.
 Wypis kwalifikacji pracownika wraz z możliwością edycji.
 Listy pracowników wraz z niezbędnymi danymi personalnymi.
 Ewidencja umów cywilno-prawnych.
 Dostęp do dokumentów i wydruków przygotowanych w programie kadrowo-płacowym takich
jak PIT-y, wydruki lub wypłaty.
 Możliwość ustalenia planu pracy poprzez wklejanie, kopiowanie lub edycję z uwzględnieniem
11-godzinnego czasu pracy i dowolnie wypranego systemu 5, 7 lub 30-dniowego.
 Zarządzanie i operacje związane z czasem pracy – rzeczywisty czas pracy według kalendarza
z uwzględnieniem nieobecności.
 Kontrola limitów urlopowych.
 Import informacji o czasie pracy z piliku tekstowego.
 Rejestracja nieobecności.
 Planowanie urlopów wypoczynkowych.
 Widok grafiku urlopowego dla zalogowanego użytkownika.
 Funkcja e-nieobecności – polega na możliwości odnotowania przez pracownika nieobecności,
która po dostarczeniu odpowiedniego dokumentu np. zwolnienia lekarskiego, zostanie
zmieniona w programie kadrowo-płacowym.
 Możliwość planowania delegacji i wyjazdów służbowych.
 Powiadomienia mailowe o nieobecnościach, urlopach i delegacjach.
 Wygodne zarządzanie aplikacją w tym m.in. przydzielanie dostępu pracownikom do aplikacji i
lista użytkowników z informacją o stanie konta.
Download