Uploaded by sandrapolen

florystBR

advertisement
KULTUROWE PODSTAWY
FLORYSTYKI
Przegląd epok
FLORYSTYKA
(bukieciarstwo)
SZTUKA UKŁADANIA KWIATÓW I INNYCH ELEMENTÓW ROŚLINNYCH W
RÓŻNORODNE KOMPOZYCJE (BUKIETY, WIĄZANKI, WIEŃCE, GIRLANDY ).
SZTUKA ZNANA OD STAROŻYTNOŚCI, ROZWIJAŁA SIĘ W DWÓCH KIERUNKACH
- DEKORACYJNYM (GŁÓWNIE W EUROPIE) I SYMBOLICZNYM (GŁÓWNIE W AZJI,
A ZWŁASZCZA W JAPONII, TZW. IKEBANA ZNANA OD II WIEKU.
FLORYSTA
to osoba uprawiająca nowy
kierunek sztuki
FLORYSTA JEST ARTYSTĄ, KTÓRY
POTRAFI PRZEKAZAĆ JAKIEŚ
PRZESŁANIE. UMIE TAKŻE
WYKONAĆ DUŻĄ KOMPOZYCJĘ
PRZESTRZENNĄ, ZAARANŻOWAĆ
CAŁE WNĘTRZE.
FLORYSTA NIE TYLKO UKŁADA KWIATY W WIĄZANKĘ, ALE KOMPONUJE
Z NICH MAŁE DZIEŁO SZTUKI. JEST WIĘC ARTYSTĄ.
FLORYSTYKA TO SZTUKA UKŁADANIA WYKWINTNYCH KOMPOZYCJI
KWIATOWYCH.
FLORYŚCI WYSTAWIAJĄ SWOJE PRACE NIE W KWIACIARNIACH, LECZ W
SPECJALNYCH GALERIACH.
FLORYSTA TWORZY KOMPOZYCJE
KWIATOWE ZARÓWNO
Z KWIATÓW ŻYWYCH JAK
I SUSZONYCH, WYKONUJE
WIĄZANKI OKOLICZNOŚCIOWE
Z OKAZJI NP. ŚLUBU, KOMUNII
CZY CHRZCIN.
POTRAFI ON RÓWNIEŻ STWORZYĆ DEKORACJE Z ROŚLIN SUSZONYCH LUB
DONICZKOWYCH ORAZ KOMPOZYCJE MIESZANE. PODCZAS NAUKI
SŁUCHACZE POZNAJĄ RODZAJE MATERIAŁÓW STOSOWANYCH WE
FLORYSTYCE, ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY KOMPONOWANIU BUKIETÓW
ORAZ REALIZUJĄ WŁASNE POMYSŁY DEKORATORSKIE.
STAROŻYTNOŚĆ
Najstarszą rośliną(kwiatem) jest Róża(Rosa). Wiadomości
o historii róż sięgają - dzięki pracom badawczym archeologów -do
czasów dawno wymarłych narodów i starych kultur. Dzięki
anglikowi Woolleyowi zawdzięczamy wiedzę o sumeryjskim królu
Sargonie I, który to panował przed 5000 lat w mieście Ur, w kraju
rozciągającym się między Eufratem i Tygrysem. Król ten z wyprawy
wojennej na tereny dzisiejszej Turcji przywiózł do swej ojczyzny
róże. Rzeczą pewną jest, że róże istniały wcześniej, niż król
sumeryjski
mógł
je
przywieźć
do
swego
kraju.
W historii państwa chińskiego ponad liczącej 3000 lat róża
zajmuje zaszczytne miejsce wśród kwiatów. Pozyskiwano
w Chinach olejek różany, który był przywilejem rządzących
górnych warstw społecznych. Ludziom z gminu wolno
było nosić tylko woreczki na ciele z suszonymi płatkami róż, jako
środek chroniący przed złymi demonami. Uprawa róż była
w starożytnych Chinach bardzo szanowanym i zyskownym
zawodem.
W świętych księgach Persów - Awesta, pojawia się róża po
raz pierwszy w historii ludzkości jako symbol religijny.
Również w Indiach i Syrii znaleziono dowody świadczące
o
kulcie
róży.
BAROK
Od końca XVI wieku, cały XVII wiek i połowa XVIII wieku
Bogaty
w
zdobnictwo,
pomysłowe
rozwiązania i symbolikę styl architektoniczny,
malarski i literacki baroku z założenia opierał
się na ignacjańskiej zasadzie applicatio
sensuum, polegającej na wykorzystaniu
ludzkiej zmysłowości do przekazania
określonych treści (stąd figury świętych w
ekstazie czy wyrazy uczuć skierowane do
Chrystusa).
 - podkreślenie światła i przestrzeni,
 - dynamizm,
 - widoczne emocje,
 - oddziaływanie na zmysły odbiorcy,
 - zmiękczenie formy renesansu.
W życiu dworskim ogrody stały niezbędnym
wyposażeniem pałacu, stanowiąc jego
dopełnienie programowe i przestrzenne.
Podobnie jak układ budynku, kształtowano
układ ogrodu tak, aby wyodrębnić w nim
rozmaite wnętrza ogrodowe o różnym
przeznaczeniu użytkowym
Przedstawienia kwiatów
 Popularna tzw. „martwa natura”
w której kwiaty często stanowiły
główny temat dzieł malarskich.
 Tworzyli artyści specjalizujący się
w malowaniu kwiatów.
Jan Brueghel Starszy,
Bouquet,1603
Popularne kwiaty
 Barwy: róż, biel, czerwień.
 Kwiaty: peonie, maki, lilie, zawilce,
naparstnice, kanny, floksy, róże,
dalie, powojniki, rączniki, irysy.
 zawilec wielki
Rozwój sztuki ogrodniczej.
 Poszukiwanie
nowych form
roślinnych zwanych hybrydami.
 Nowe,
egzotyczne
okazy,
przywożone z całego świata.
Tulipany
 Znaczące miejsce w bukietach barokowych
(szczególnie w Niderlandach).
 Atrakcyjna
cecha
tulipanów
–
rozszczepienie barw i postrzępienie
płatków (efekt zawirusowania roślinnego
w wyniku wegetatywnego rozmnażania
roślin).
Kompozycje
 Kwiaty, charakterystyczne dla baroku
niderlandzkiego i flamandzkiego,
układano również
w metalowych lub kamiennych
urnach.
Jan van Huysum, Bukiet kwiatów w
urnie, 1724
Kompozycje
 Popularny w baroku kształt owalu,
 Zwarte, ciężkie formy osadzone w efektownych,
masywnych naczyniach, głównie ciężkich wazonach
ze szkła, porcelany lub kamienia
 Symetria,
 Kompozycje mocno osadzone na trzonie bukietu,
 Bukiet zbudowany z roślin wysokich
i ciężkich (malwy, naparstnice), wokół nich bogata,
barwna, zróżnicowana masa kwiatów uzupełniona
liśćmi.
BAROK
Uzupełnienie kompozycji
 Wypchane ptaszki, motyle, gniazdka, rzeźbione figurki, muszle,
ślimaki.
 Kompozycje ustawiano na parapetach,
zagłębieniach ścian, niszach, na tle luster dla zwiększenia efektu.
ROKOKO
Uważane czasem za końcową fazę baroku, w rzeczywistości zajęło
wobec niego pozycję przeciwstawną. Sprzeciwiło się pompatycznemu
ceremoniałowi, monumentalizmowi i oficjalnemu charakterowi stylu
Ludwika XIV, skłaniając się ku większej kameralności, zmysłowości,
wyrafinowaniu i pewnej sentymentalności. Odznaczało się lekkością
i dekoracyjnością form, swobodną kompozycją, asymetrią
i płynnością linii oraz motywami egzotycznymi (np. chińskimi). Styl
rokokowy najsilniej rozwinął się we Francji i związany był głównie
z życiem dworskim.
Sanssousi, Poczdam
pałac Zwinger w Dreźnie
Kompozycje
Mnóstwo dekoracji i ozdób,
Miękkie linie, bibeloty,
Asymetria, lekkość,
Łagodne linie,
Motywy chińskie i japońskie.
Naczynia
• Szklane, lekkie, kryształowe
naczynia,
• Chińskie wazy,
• Rozpowszechnienie porcelany
(również pod wpływem
porcelany chińskiej).
• Patery z alabastru i porcelany.
Kompozycje
o Aranżacje z maków, goździków,
jaskrów, peonii i kobei.
o Kwiaty
o
delikatnych
postrzępionych płatkach.
o Łączenie barw zimnych (błękity)
z ciepłymi odcieniami żółci.
KLASYCYZM
Klasycyzm (z łac. classicus – doskonały, pierwszorzędny, wzorowy,
wyuczony) – styl w muzyce, sztuce, literaturze oraz architekturze
odwołujący się do kultury starożytnych Rzymian i Greków. Styl ten
nawiązywał głównie do antyku.
Klasycyzm
o Moda na stosowanie lśniących,
srebrnych naczyń.
o Wyrafinowane,
eleganckie
i
wyszukane
kompozycje
kwiatowe.
Styl „empire” we Francji
o Nawiązanie do starożytnego
Egiptu, Grecji i Rzymu,
o Symbole władzy cesarza –
Napoleona (lwy, sfinksy, konie,
orły, łabędzie
Kompozycje
o Stosowanie jako naczyń
alabastrowych
urn,
porcelanowych pater,
mosiężnych waz oraz
rogów obfitości,
o Bogata
ornamentyka
z użyciem wzorów
etruskich.
Kompozycje kwiatowe
o Kompozycje symetryczne najczęściej
w kształcie trójkąta.
o Duże ilości kwiatów – liście prawie
niewidoczne
o Łączenie kwiatów z owocami,
głównie pigwami, winogronami,
granatami oraz figami.
Kompozycje kwiatowe
o Ulubione kolory: zieleń, purpura,
czerwień, błękit i róż,
o Ulubione rośliny: róże, lilie, peonie,
bez lilak, narcyzy, zawilce, kłosy
zbóż, liście wawrzynu.
o Użycie
po
raz
pierwszy
preparowanych liści i kwiatów.
BIEDERMEIER
 Bieder – zacność, prawość,
poczciwość
 Styl charakterystyczny dla
kultury niemieckiej w latach
1815-1848
 Występował głównie w Austrii
i Niemczech
 Nawiązanie do stylu empire.
BIEDERMEIER
Głównym założeniem stylu było stwierdzenie, że jest to sztuka
mieszczan dla mieszczan. Styl ten nigdy nie był dokładnie
zdefiniowany, nie było żadnych manifestów programowych itp.,
dlatego zaliczenia dzieł sztuki do biedermeier w niektórych
przypadkach jest problematyczne. Najbardziej wyraziście
i powszechnie przejawiał się we wzornictwie wyposażenia wnętrz,
sprzętów domowych, w tym w meblach. W tym przypadku nacisk
położony był na użyteczność i wygodę projektowanych
przedmiotów.
BIEDERMEIER
Preferowano jasne, pogodne barwy, zarówno w doborze
gatunków drewna jak i ozdób. Zdobnictwo było umiarkowane,
podporządkowane użytkowości sprzętu. Często wykonywano
stoły o zaokrąglonych kształtach i opierające się na jednej
nodze. Charakter wnętrz mieszkalnych w typie biedermeier
cechowała intymność i zaciszność, częste użycie jasnych,
zdobionych rysunkiem kwiatów lub pasami tapet.
Kompozycje
o W środku bukietu jeden
rozwinięty
kwiat
(róża,
peonia, goździk),
o Pozostałe, drobne kwiaty
(margaretki, różyczki, zawilce)
ułożone w kręgach wokół
punktu centralnego.
Kompozycje
o Niewielkie, zwarte bukiety w
kształcie kopułki,
o Bukiety wykończone u dołu
kryzą z koronki, haftu, tiulu.
Kompozycje
o Końce łodyg, stanowiące
rączkę wiązanki owijano
wstążkami,
o Wstążki luźno spływały w dół,
o Bukiet zasuszano w całości.
Rozwój stylu
o Wiązanki czasem przypominały
kształtem piramidy,
o W latach 40 XIX wieku pojawiły
się wiązanki o płaskiej,
talerzowatej formie,
o Stosowano główki kwiatów na
drutach, całość, zamiast kryzą,
spinano liśćmi.
STYL MAKARTOWSKI
styl makartowski sposób urządzenia wnętrza mieszkalnego,
zwłaszcza w Niemczech w końcu XIX w., charakteryzujący się
przeładowaniem meblami, obrazami, bibelotami
Bukiet makartowski
2 poł. XIX wieku
Nazwa od autora pomysłu,
Hansa Makarta.
Wprowadzenie przestrzeni
do układów bukietowych,
Bukiet makartowski
o Naturalne formy
kwiatów,
o Głównie trawy, liście i
pióra.
SECESJA
Styl w sztuce europejskiej ostatniego dziesięciolecia XIX wieku i
pierwszego XX wieku, zaliczany w ramy modernizmu. Istotą
secesji było dążenie do stylowej jedności sztuki dzięki łączeniu
działań w różnych jej dziedzinach, a w szczególności rzemiosła
artystycznego, architektury wnętrz, rzeźby i grafiki.
Charakterystycznymi cechami stylu secesyjnego są: płynne,
faliste linie, ornamentacja abstrakcyjna bądź roślinna, inspiracje
sztuką japońską, swobodne układy kompozycyjne, asymetria,
płaszczyznowość i linearyzm oraz subtelna pastelowa
kolorystyka.
o Faliste, płynne linie,
o Ornamenty o formach
abstrakcyjnych,
o Stylizowane motywy
roślinne i zwierzęce,
o Swobodne,
wyrafinowane układy
kompozycyjne,
o Wyjątkowa
dekoracyjność.
Naczynia
o Bardzo
zdobione
naczynia ze szkła i
porcelany
(często
stylizowane kwiaty i
owady, słynne ważki).
o Kobiety – kwiaty.
o Francuskie wazony ze
szkła Galle.
Kompozycje
o Ulubione kwiaty: powoje, lilie
wodne, maki, nasturcje,
o Rośliny o wijących się pędach,
o Kwiaty łąkowe i dziko rosnące
w lesie, chabry, fiołki, irysy,
łopiany, groszki, pierwiosnki,
o Dziewanna, macierzanka,
cykoria, podróżnika,
kasztanowiec, wyka.
Kompozycje
Przykład bukietu
secesyjnego
WSPOÓŁCZESNOŚĆ
 Powrót do natury,
 Wzbogacenie asortymentu roślin
o importowane z całego świata,
 Stosowanie zmodyfikowanych
materiałów roślinnych,
 Stosowanie nieroślinnych
dodatków i akcesoriów.
o Pojawiają się mody florystyczne,
o Rozwija się technika
bukieciarska,
o Florysta: nastawiony na własny
rozwój, wyraża swoją
osobowość i kreatywność.
o Styl hiszpański,
o Styl skandynawski,
o Styl polski,
o Wpływ ikebany,
o Chęć wywołania odpowiedniego
wrażenia i nastroju, działanie na
emocje.
Download