Uploaded by edukacja.wroc

Niezbędnik Dobrego Nauczyciela – schemat Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania

advertisement
Niezbędnik Dobrego Nauczyciela – seria I. Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania
Stan
somatyczny
Funkcjonowanie
poznawcze
Formy
aktywności
Język
i komunikacja
t
rm ak
o
f
j
zwó
Ro
ywności i funkcji psy
chic
zny
ch
Rozwój osobowości
i tożsamości
Stan
somatyczny
Funkcjonowanie
poznawcze
Formy
aktywności
Język
i komunikacja
Funkcjonowanie
emocjonalne
Funkcjonowanie
emocjonalne
5/6–8/9 lat
NIEDOJRZAŁE
POCZUCIE
KOMPETENCJI
2/3–5/6 lat
INICJATYWA
Funkcjonowanie
emocjonalne
Rozwój p
Język
i komunikacja
Stan
somatyczny
Funkcjonowanie
poznawcze
regulacja wewnętrzna
Formy
aktywności
Język
i komunikacja
regulacja zewnętrzna
11/12–14/15 lat
TOŻSAMOŚĆ
GRUPOWA
Funkcjonowanie
emocjonalne
regulacja determinowana
biologicznie
Funkcjonowanie
społeczne
NARODZINY
SAMOREGULACJA
iowej
Formy
aktywności
Funkcjonowanie
społeczne
j komp
ete
owe
w
n
ta
życ
Funkcjonowanie
poznawcze
8/9–11/12 lat
DOJRZAŁE
POCZUCIE
KOMPETENCJI
c ji
Stan
somatyczny
od
s
Funkcjonowanie
społeczne
Stan
somatyczny
Funkcjonowanie
poznawcze
Formy
aktywności
Język
i komunikacja
0–2/3 lat
BAZOWE
ZAUFANIE
I AUTONOMIA
14/15–19/20 lat
TOŻSAMOŚĆ
INDYWIDUALNA
Funkcjonowanie
emocjonalne
Funkcjonowanie
społeczne
Funkcjonowanie
społeczne
Stan
somatyczny
Funkcjonowanie
poznawcze
Formy
aktywności
Język
i komunikacja
Funkcjonowanie
emocjonalne
Opracowanie: Anna I. Brzezińska,
Zespół Wczesnej Edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie;
Monika MIelcarek i Aleksandra Ratajczyk,
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Funkcjonowanie
społeczne
DOROSŁOŚĆ
Download