Uploaded by User2839

literatura do zajęć

advertisement
Drodzy Studenci,
poniżej, do poszczególnych tematów, niekiedy kilku kolejnych, przypisano odpowiedni zakres
stron z podręcznika będącego literaturą podstawową do przedmiotu.
Proszę pamiętać, że materiał przedstawiany podczas zajęć nie stanowi omówienia treści z
podręcznika. Wykład oraz literatura mają charakter komplementarny.
W celu poszerzenia wiedzy, przed podejściem do zaliczenia, student powinien zapoznać się z
materiałem zawartym na stronach przypisanych do poszczególnych tematów, aczkolwiek
pytania w teście zaliczeniowym będą przede wszystkim dotyczyły treści wykładanych podczas
spotkań online.
Zainteresowanym polecam zapoznanie się również z pozostałymi, nieobjętymi tematyką
naszych zajęć, rozdziałami podręcznika.
W nawiasach podaję strony podręcznika Kotler, P., Keller, K.L. Marketing, Poznań: Rebis.
wydanego w roku 2020. Jeżeli Państwo korzystacie z wcześniejszych wydań musicie
samodzielnie dokonać korekty zakresu stron, w oparciu o tematy podrozdziałów podręcznika!

Zasady i instrumenty działalności marketingowej przedsiębiorstwa
o Określenie miejsca (roli) marketingu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
o Definicja marketingu
o Zasady orientacji marketingowej
Strony: 2-17 oraz 27
o Specyfika marketingu usług
Strony: 381-387
o Inne orientacji prowadzenia działalności gospodarczej
Strony: 19-20 oraz 678-689
o Sekwencja decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie
Strony: 27-30

Decyzje strategiczne – STP
o Procedura STP
o Segmentacja rynku
o Wybór rynku docelowego
Strony: 232-258
o Różnicowanie i pozycjonowanie oferty
Strony: 296-315

Marka – istota, elementy, rodzaje
o Pojęcie marki
o Nazwa i symbol
o Architektura marki
Strony: 262-291 oraz 492-495

Decyzje produktowe
o Pojęcie i rodzaje produktu
o Tworzenie asortymentu rynkowego
o Projektowanie atrybutów produktu indywidualnego
o Planowanie nowego produktu
o Kształtowanie cyklu życia produkt
Strony: 348-375 oraz 609-636

Decyzje dystrybucyjne
o Determinanty i efekty wyboru kanałów dystrybucji
o Wyznaczenie liczby kanałów dystrybucji
o Ustalenie typu dystrybucji (offline i online)
o Określenie długości kanałów dystrybucji
o Wyznaczenie szerokości kanału dystrybucji
o Wyzwania dystrybucji offline i online
Strony: 448-457

Decyzje promocyjne
o Istota promocji i modele komunikacji
o Formy promocji i ich efekty
o Formy promocji offline
o Formy promocji online
Strony: 510-528, 540-552, 556-568, 573-581 oraz 585-590

Decyzje cenowe
o Determinanty decyzji cenowych
o Ustalenie ceny podstawowej (kalkulacja kosztowa, kalkulacja marketingowa,
boty cenowe)
o Formułowanie odchyleń od ceny podstawowej
Strony: 410-440
Dodatkowo, wszystkim zainteresowanym marketingiem polecam kilka książek, które warto
przeczytać (przynajmniej moim zadaniem
).
Całkiem nowe:
Kotler P., Kartajaya H, I. Setiawan (2017). Marketing 4.0, MTBiznes
Godin S. (2019). To jest marketing!, MTBiznes
Young M. (2018). Ogilvy o reklamie w epoce cyfrowej, Wydawnictwo Arkady
Trochę klasyki:
Levitt T. (1960). Marketing myopia, HBR
Trout J., Rivkin S. (2011). Repozycjonowanie. Marketing w erze konkurencji, zmian i kryzysu,
PWE
Trout J. (2002). Wielkie marki. Wielki kłopot, IFCPress
Godin S. (2005). Fioletowa krowa. Zmień się i bądź rozpoznawalny, Helion
Życzę przyjemnej lektury!
Download