Uploaded by User2568

algorytm 9

advertisement
Wskaż algorytm postępowania podczas wykonywania okładu rozgrzewającego
Czynności wstępne
1. Wytłumacz pacjentowi, na czym polega zabieg i jaki jest jego cel.
2. Uzyskaj zgodę na wykonanie czynności.
3. Zachęć chorego, aby przed zabiegiem oddał mocz.
4. Poinformuj chorego, że w czasie zabiegu musi ograniczyć aktywność ruchową i pozostać
w łóżku.
5. Poproś o natychmiastowy kontakt w razie wszelkich niepokojących objawów.
6. Przygotuj sprzęt do zabiegu i zanieś go na miejsce wykonania:
 watę, gazę lub flanelę,
 ceratkę o 2 cm większą od gazy czy flaneli,
 ligninę o 2 cm większą od ceratki,
 bandaż,
 nożyczki,
 w pojemniku letnią wodę + zlecony środek, np. Altacet lub spirytus,
 wazelinę,
 gazik,
 rękawiczki jednorazowego użytku.
Czynności zasadnicze
1. Umyj higienicznie ręce.
2. Załóż rękawiczki.
3. Ułóż chorego w pozycji zapewniającej mu komfort, a jednocześnie umożliwiającej
przeprowadzenie zabiegu.
4. Odsłoń miejsce leczonej okolicy.
5. Posmaruj skórę wazeliną za pomocą gazika, tak aby nie doszło do maceracji skóry podczas
zabiegu.
6. Podłóż mokrą warstwę kompresu, dokładnie odciśnij wodę i wygładź na skórze.
7. Połóż na warstwę mokrą ceratkę, tak aby otoczyła szczelnie dolną warstwę.
8. Połóż warstwę suchą na ceratkę.
2
9. Dokładnie obandażuj cały okład rozgrzewający.
10. Poinformuj chorego o tym, że zabieg potrwa 6–8 godz.
11. Podczas zabiegu obserwuj pacjenta, nawiąż z nim kontakt słowny i jeśli to możliwe, podaj mu
dzwonek.
12. Po upływie wyznaczonego czasu usuń warstwę mokrą i ceratkę.
13. Pozostaw na 30 min warstwę suchą kompresu.
14. Po upływie 30 min usuń warstwę suchą.
15. Oceń skórę i stan ogólny chorego po zabiegu.
16. Postępuj w zależności od stanu skóry, np. natłuść ją w miejscu zabiegu.
Czynności końcowe
1. Uporządkuj sprzęt i materiały po zabiegu: materiały jednorazowe wyrzuć do utylizacji.
2. Zdejmij rękawiczki jednorazowego użytku.
3. Higienicznie umyj ręce.
4. Odnotuj wykonanie zabiegu w indywidualnej dokumentacji pacjenta.
Download