Uploaded by User2345

karta pracy sciana II

advertisement
Imię i nazwisko: Patrycja Piotrowska
Data:26.03.2020
Kierunek, Grupa: Biotechnologia rok I grupa 5
BIOLOGIA KOMÓRKI - Ściana komórkowa II: substancje inkrustujące i adkrustujące ściany komórkowe
i ich rola w funkcjonowaniu ścian komórkowych.
Ćw. 1
Na podstawie obserwacji preparatu napisać, jakie cechy wspólne mają naczynia, włókna drzewne, sklereidy
otaczające wiązkę przewodzącą oraz feloid sklerenchymatyczny.
 Wszystkie wymienione struktury we wtórnych ścianach komórkowych mają ligninę
 Wszystkie są tkankami martwymi
 Wszystkie struktury posiadają jamki
Narysować 3-4 komórki włókien drzewnych (rysunek 1) oraz sklereid (rysunek 2). Rysunki odpowiednio opisać.
Włókna sklerenchymatyczne
Sklereid
Jamka
Ściana wtórna
Ściana wtórna
Blaszka środkowa i ściana pierwotna
Jakie właściwości mają zdrewniałe (inkrustowane ligniną) ściany komórkowe?
Komórki zdrewniałe są sztywne, twarde, odporne na zgniatanie przez inne żywe komórki, ograniczają zawartość
wody w komórce.
Ćw. 2
Narysować komórki epidermy ( z łodygi tulipana i liścia hoi) z zaznaczeniem kutykuli, rysunki odpowiednio opisać.
Tulipan
Liść hoi
Cienka warstwa kutykuli
Gruba, peryklinarna
ściana epidermy
Ściana antyklinarna
epidermy
Kutykula
Komórki epidermy
Kliny epikutykularne
Czy kutykula z łodygi tulipana i liścia hoi ma tę samą grubość (odpowiedzieć na podstawie szacunku wzrokowego)?
Nie, kutykula łodygi tulipana jest dużo cieńsza niż warstwa kutykuli liścia hoi.
Jakie funkcje spełniają składniki lipidowe (odpowiedzieć na przykładzie kutyny i wosków tworzących kutykulę)?
Składniki lipidowe ograniczają dyfuzję pary wodnej, gazów, chronią przed uszkodzeniami mechanicznymi,
drobnoustrojami, przegrzaniem i przed nadmierną utratą wody przez niżej położone komórki.
Ćw. 3
Narysować komórki felemu (korka) oraz endodermy, z zaznaczeniem występowania suberyny. Opisać rysunki.
Felem (korek)
Endoderma
Endoderna z pasemkami
Caspary’ego
Ściany felemu
zawierają suberynę
Jakie właściwości ma suberyna?
Ma właściwości termoizolacyjne i wzmacniające.
Jakie funkcje spełniają składniki lipidowe w apoplaście (odpowiedzieć na przykładzie suberyny adkrustującej ściany
komórkowe felemu oraz występującej w pasemkach Caspary’ego)?
W felemie składniki lipidowe pełnią funkcję wzmacniającą i ograniczają przepływ wody i gazów.
Składniki lipidowe w pasemkach Caspary’ego ograniczają przepływ wody przez co możliwy jest on tylko przez
komórki przepustowe.
Na podstawie obserwacji uzupełnić tabelkę:
związki polifenolowe
substancje lipidowe
kolor autofluorescencji
światło ultrafioletowe (UV)
Światło niebieskie
niebieskie
zielone
czerwony
pomarańczowy
Podać po 1 przykładzie związku polifenolowego i lipidowego, występującego w organizmach roślinnych:
Związek polifenolowy to lignina, a związek lipidowy kutykula.
Download