Planeta1NEW_R1_R2

advertisement
grupa a
Biologia – nauka o życiu
Sprawdzian, który masz przed sobą, składa się z 11 zadań.
Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą
do uzyskania za poprawną odpowiedź. Za rozwiązanie
całego sprawdzianu możesz uzyskać maksymalnie 23 punkty.
.............................................
imię i nazwisko
.......................
klasa
1. Zadanie
Podane elementy wypisz zgodnie z kolejnością występowania poziomów organizacji życia.
(0–1 p.)
układ pokarmowy, organizm, tkanka nabłonkowa, żołądek, komórka nabłonka
............................................................... .............................................................................................................................. .....
................................................................................. ........................................................ .................................................... .....
2. Zadanie
(0–1 p.)
Bartek jest naukowcem, który całe dnie spędza w laboratorium, prowadząc obserwacje
mikroskopowe. Bada budowę komórki oraz sposób jej funkcjonowania.
Podaj nazwę dziedziny biologii, którą zajmuje się Bartek.
............................................................... .............
3. Zadanie
Zaznacz prawidłową definicję komórki.
(0–1 p.)
A. Stanowi podstawowy element budulcowy organizmów jednokomórkowych.
B. Jest największą jednostką budulcową wszystkich organizmów.
C. Jest najmniejszą jednostką budującą każdy organizm, zdolną do samodzielnego życia.
D. To martwa struktura budująca wszystkie organizmy.
4. Zadanie
Uzupełnij tabelę.
Organellum komórkowe
(0–5 p.)
Funkcja
pełni ważną rolę w procesie fotosyntezy
ściana komórkowa
zawiera materiał genetyczny, który odpowiada za prawidłowe
funkcjonowanie komórki
wodniczka
pełnią ważną rolę w procesie powstawania białek
5. Zadanie
Na podstawie opisu rozpoznaj rodzaj komórki.
Komórkę tę od zewnątrz otacza ściana komórkowa, którą często pokrywa otoczka śluzowa
zabezpieczająca komórkę przed wyschnięciem. Materiał genetyczny występuje u niej w formie
zwiniętych nici i nazywany jest substancją jądrową. Komórka ta może poruszać się przy pomocy rzęsek.
................................................. ............... ...........
6
(0–1 p.)
6. Zadanie
Rozpoznaj i podpisz rodzaje komórek przedstawionych na ilustracjach
oraz podaj 2 cechy różniące te komórki.
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(0–4 p.)
B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• .................................................................................... ..................................................... .................................................... ...
• ............................................................... .......................................................................... .......................................................
7. Zadanie
Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
(0–1 p.)
W komórce zwierzęcej nie występują
A. ściana komórkowa i chloroplasty.
B. błona komórkowa i jądro komórkowe.
C. mitochondria i chloroplasty.
D. cytoplazma i rybosomy.
8. Zadanie
Podaj nazwę przedstawionego na ilustracji
organellum komórkowego i określ jego funkcję.
(0–2 p.)
............................................................... .............................
............................................................................................
............................................................................................
9. Zadanie
Spośród podanych niżej cech wybierz i zaznacz tę, która dotyczy komórek grzybów.
(0–1 p.)
A. Obecność chitynowej ściany komórkowej.
B. Brak jądra komórkowego.
C. Występowanie materiału genetycznego w postaci substancji jądrowej.
D. Obecność u niektórych gatunków chloroplastów.
10. Zadanie
Podkreśl rodzaje komórek, które zawierają jądro komórkowe.
(0–3 p.)
zwierzęca, roślinna, bakterii, grzyba
11. Zadanie
Uzupełnij zdania, korzystając z podanych wyrazów.
rząd, rodzina, gatunek
Podobne do siebie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . grupuje się w rodzaje. Spokrewnione rodzaje
łączy się w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , te z kolei tworzą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(0–3 p.)
grupa b
Biologia – nauka o życiu
Sprawdzian, który masz przed sobą, składa się z 11 zadań.
Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą
do uzyskania za poprawną odpowiedź. Za rozwiązanie
całego sprawdzianu możesz uzyskać maksymalnie 23 punkty.
.............................................
imię i nazwisko
.......................
klasa
1. Zadanie
Podane elementy wypisz zgodnie z kolejnością występowania poziomów organizacji życia.
(0–1 p.)
tkanka mięśniowa, organizm, serce, układ krwionośny, komórka mięśniowa
.............................................. ............................................................... ................................................................................ .....
............................................................... ............................................................... ............................................................... .....
2. Zadanie
Ewa jest naukowcem, którego pasjonują problemy i mechanizmy związane z przekazywaniem cech
i powstawaniem nowych gatunków. W swoim laboratorium prowadzi badania nad stworzeniem nowej
odmiany pomidora. Podaj nazwę dziedziny biologii, którą zajmuje się Ewa.
(0–1 p.)
.................................................. ..........................
3. Zadanie
Zaznacz prawidłową definicję komórki.
(0–1 p.)
A. Jest martwą strukturą budującą każdy organizm.
B. To najmniejsza jednostka budująca każdy organizm, zdolna do samodzielnego życia.
C. To struktura budująca tylko ciała zwierząt wielokomórkowych.
D. Jest największą jednostką budującą organizmy, niezdolną do samodzielnego życia.
4. Zadanie
Uzupełnij tabelę.
(0–5 p.)
Organellum komórkowe
Funkcja
gromadzi sole, wodę oraz niepotrzebne substancje
pełnią ważną rolę w procesie powstawania białek
mitochondrium
aparat Golgiego
zawiera materiał genetyczny, który odpowiada za prawidłowe
funkcjonowanie komórki
5. Zadanie
Na podstawie opisu rozpoznaj rodzaj komórki.
Komórkę tę od zewnątrz otacza ściana komórkowa zbudowana z chityny. Jej wnętrze wypełnia
cytoplazma, w której występuje wiele wodniczek. Może ona zawierać jedno lub kilka jąder komórkowych.
Nie zawiera chloroplastów.
............................................................................
(0–1 p.)
6. Zadanie
Rozpoznaj i podpisz rodzaje komórek przedstawionych na ilustracjach
oraz podaj 2 cechy różniące te komórki.
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(0–4 p.)
B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• ............................................................... ............................................................... ............................................................... ...
• ............................................................. ............................................................... ....................................................................
7. Zadanie
Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
(0–1 p.)
W komórce zwierzęcej nie występują
A. rybosomy i mitochondria.
B. wodniczki i aparat Golgiego.
C. chloroplasty i ściana komórkowa.
D. ściana komórkowa i cytoplazma.
8. Zadanie
Podaj nazwę przedstawionego na ilustracji organellum
komórkowego i określ jego funkcję.
(0–2 p.)
............................................................... ........................
............................................................... ........................
.......................................................................................
9. Zadanie
(0–1 p.)
Spośród podanych niżej cech wybierz i zaznacz tę, która dotyczy komórki roślinnej.
A. Występowanie materiału genetycznego w postaci substancji jądrowej.
B. Występowanie ściany komórkowej zbudowanej z celulozy.
C. Brak chloroplastów.
D. Występowanie wielu jąder komórkowych.
10. Zadanie
Podkreśl rodzaje komórek, które zawierają ścianę komórkową.
(0–3 p.)
zwierzęca, roślinna, bakterii, grzyba
11. Zadanie
Uzupełnij zdania, korzystając z podanych wyrazów.
królestwo, typ, rząd
Wykazujące pokrewieństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zwierząt grupuje się w gromady. Gromady łączą się
w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a te z kolei tworzą najwyższą jednostkę systematyczną, czyli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
(0–3 p.)
Download