Uploaded by User1377

Główne funkcje liści

advertisement
1.
Główne funkcje liści:
- fotosynteza
-transpiracja
2.
Budowa anatomiczna liścia grzbietobrzusznego(bifacjalnego)

jest charakterystyczna dla roślin lądowych, zwłaszcza dwulistnych i paproci rosnących w
umiarkowanych warunkach temperatury i wilgotnośći.
Strona brzuszna
(górna)
Miękisz
Asymilacyjny
(mezofil)
Strona grzbietowa
(dolna)
A.









Epiderma
Tkanka jednowarstwowa
Komórki, poza szparkowymi pozbawione dobrze wykształconych chloroplastów
Ściany komórek nierówno zgrubiałe, zewnętrzne graniczące z powietrzem są grube i
skutynizowane, wewnętrzne i promieniste są cieńsze
Od zewnątrz pokryta kutykulą
Zachodzi przez nią wymiana gazowa ze środowiskiem
Brzuszna strona jest pozbawiona aparatów szparkowych lub ma ich niewiele, grzbietowa ma
ich wiele
U roślin środowiska suchego zewnętrze ściany komórkowe epidermy są bardzo grube,
skutynizowane mogą być nawet zdrewniałe
Niektóre rośliny suchych środowisk mają epidermę wielowarstwową, przy czym
podpowierzchniowe jej warstwy wykształcają się zwykle jako miękisz magazynujący wodę
Rośliny wodne mają delikatną skórkę o ścianach równomiernie cienkich, z kutykulą słabo
wykształconą lub w ogóle bez kutykuli
B.



Po stronie górnej/brzusznej jedna lub kilka warstw miękiszu palisadowego; komórki
wydłużone, ustawione prostopadle do powierzchni liścia, bardzo bogate w chloroplasty i ze
stosunkowo niewielkimi przestworami międzykomórkowymi
Po stronie dolnej/grzbietowej miękisz gąbczasty, złożony z równowymiarowych lub
nieregularnego kształtu komórek, uboższy w chloroplasty, bogaty w system przestworów
komórkowych
Szczególnie duże przestwory w m.gąbczastym znajdują się przy szparkach, tworząc obszerne
komory powietrzna zwane jamami przedechowymi
C.



Mezofil
Wiązki przewodzące
Wiązki kolateralne, zwykle zamknięte(tylko żyłki główne niektórych gatunków mają
kambium)
Drewno od strony brzusznej, łyko od grzbietowej
Zakończenie stanowi pojedyncza cewka drewna otoczona pochwą miękiszowa
3.
Budowa liścia jednakopowierzchniowego (izolateralnego)

Występuje u traw
A.
Epiderma

U traw w ścianie komórkowej epidermy często odkłada się krzemionka(powierzchnia liści jest
wtedy szorstka i ostra)
 Jest taka sama na górze i na dole
B.


Mezofil
Brak zróżnicowania na miękisz palisadowy i gąbczasty
Komórki mezofilu są równowymiarowe.
Download