Uploaded by kontodowota24

Wielki Kryzys. Esej

advertisement
Wielki kryzys w 2008
Pisząc o Wielkim Kryzysie, warto wyjaśnić w skrócie czym dla mnie jest Wielki Kryzys, a jest on niczym
innym jak pokłosiem głupoty, braku uczciwości i pazerności ludzi pracujących w sektorze bankowym,
finansowym, ubezpieczeniowym, agencjach ratingowych, a nawet rządzie.
Wszystko zaczyna się od banków, które jak na ironie są najważniejszym filarem zdrowo działającej
gospodarki rynkowej. Przed powstaniem prywatnych hipotecznych listów zastawnych, składających
się z masy kredytów hipotecznych, stworzonych przez Lewisa Ranieri, bankowość była spokojnym i
nisko ryzykownym przedsiębiorstwem(o ile rozsądnie prowadzone). Nie było by w tym nic złego
gdyby nie to że po wyczerpaniu się kredytobiorców (dojnej krowy która składała się z kredytów
hipotecznych), bo ile takich kredytów można sprzedać, w końcu wszyscy kupią swoje wymarzone
domy. I w tym momencie pazerność, głupota i brak uczciwości wzięła górę. Rząd w swej poprawności
politycznej, nakłania do sprzedawania kredytów hipotecznych wszystkim, nawet mimo braku
możliwości kredytobiorców do spłaty rat, tak zwane kredyty dla NINJA(No Income, No Job, No
Assets), te kredyty również pakowano do hipotecznych listów zastawnych i pozbywano się ich.
Niebyło by to takie łatwe gdyby nie pomoc agencji ratingowych, które wystawiały takim papierom
najwyższy możliwy rating, AAA mimo że składały się one z niespłacanych kredytów. Dla oddania
powagi sytuacji powiem że te same agencje ratingowe nadają ratingi państwom, od czego zależy
między innymi koszt ich długu.
Wszystko to doprowadziło do stałego i szybkiego wzrostu cen nieruchomości, więc ludzie zaczęli brać
więcej kredytów w celu budowy/zakupu nowych mieszkań żeby je potem odsprzedać z zyskiem, ale
nie wiedzieli że większość ludzi nie spłaca kredytu, czyli za jakiś czas masa ludzi zacznie sprzedawać
domy żeby nie zbankrutować co spowoduje znaczący spadek cen nieruchomości i tak powstała bańka
spekulacyjna. W ten sposób dochodzi do załamania się globalnej gospodarki.
Aż chciałoby się powiedzieć pazerność nie popłaca, ale czy aby na pewno, prawdą jest że upadł
Lehman Brothers czwarty największy bank w Stanach Zjednoczonych, wiele innych przechodziło
ciężkie chwile, ale kiedy jesteś tak duży, za duży żeby upaść, rząd Ci na to nie pozwoli, więc wykupił
złe długi i dofinansował banki za pieniądze podatników, czyli wszystko po staremu.
Download