Bank Spółdzielczy w Koronowie - Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

advertisement
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach zatrudni pracownika
na stanowisko Referenta ds. Kredytów
Miejsce pracy: Oddział Banku w Grodzisku Mazowieckim
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:



Wstępną analizę przed udzielaniem kredytu, w tym kompleksową ocenę finansową
klienta, ocenę zdolności kredytowej klienta oraz ocenę i weryfikację wartości
zabezpieczenia i ryzyka kredytowego oraz sporządzanie analiz kredytowych;
Przygotowanie kompleksowej dokumentacji kredytowej i rejestracji kredytu w
systemie informatycznym, opracowywanie propozycji warunków kredytowania;
Sporządzanie w oparciu o decyzję kredytową umowy kredytowej oraz dokumentów
niezbędnych do ustanowienia zabezpieczeń kredytu
Od kandydatów oczekujemy:










Wykształcenie wyższe;
Doświadczenie zawodowe: min. 2-letni staż pracy na stanowisku analityka
kredytowego
Bardzo dobra znajomość sprawozdań finansowych;
Biegła praktyczna znajomość pakietu biurowego Office – ze szczególnym
uwzględnieniem excel;
Bardzo dobra znajomość przepisów Prawa Bankowego, oceny ryzyka kredytowego,
zabezpieczeń kredytów;
Bardzo dobra znajomość przepisów: Kodeks Handlowy, Kodeks Cywilny;
Dobra znajomość Ustawy o rachunkowości;
Dobrej organizacji pracy;
Wysokiej kultury osobistej;
Odporności na stres.
Oferujemy:





Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie,
Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań;
Możliwość doskonalenia zawodowego i kwalifikacji, podnoszenia wiedzy i
kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez Bank oraz w
szkoleniach, na które Bank oddelegowuje pracownika,
Możliwość korzystania ze środków ZFŚS;
Możliwość pracy z doświadczoną i rzetelną grupą współpracowników w Oddziale i w
Banku.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV wraz
listemmotywacyjnym na adres [email protected] lub [email protected]
Download