Oświadczenie o odwołaniu zgody na przetwarzanie

advertisement
Załącznik 1 do Postępowania w przypadku cofnięcia zgody klienta na
przetwarzanie danych o kredycie po wygaśnięciu zobowiązania - Klient Indywidualny
Tu naklej
barkod
Oświadczenie o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych przez ING Bank Śląski SA oraz
Biuro Informacji Kredytowej SA po wygaśnięciu zobowiązania z umowy
……………………………. ( proszę wpisać nazwę umowy)
w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego
………………………...
Data , miejscowość
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __
Imię i nazwisko Klienta
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
PESEL
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Numer umowy pożyczki/kredytu
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Numer rachunku kredytowego / bieżącego
Niniejszym oświadczam, że odwołuję zgodę na przetwarzanie moich danych
przez ING Bank Śląski SA w Katowicach oraz Biuro Informacji Kredytowej SA
z siedzibą w Warszawie po wygaśnięciu wszystkich moich zobowiązań wobec ING Banku
Śląskiego SA z tytułu wyżej opisanej umowy pożyczki/kredytu* w celu oceny zdolności
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.
………………………………………………
Podpis
_________
* -niepotrzebne skreślić
I__II__I - I__II__I - I__II__II__I I__I r.
Data
Stempel dzienny i podpis pracownika
przyjmującego dyspozycję
__ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Imię i nazwisko Pracownika Banku przyjmującego dyspozycję
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Kontaktowy adres Lotus Notes Oddziału przyjmującego dyspozycję
* niepotrzebne skreślić
Download