Uploaded by User1398

HITLER I STALIN PODBOJE LEKCJA

advertisement
Dział II WOJNA ŚWIATOWA
2. Podbój Europy przez Hitlera i Stalina.
Opracował Krzysztof Załęski
Europa Wrzesień 1939 r.
1. Wojna zimowa – agresja ZSRR na Finlandię
30.11.1939 r. – 12.03.1940 r.
a) Geneza wojny
• ZSRR dążył do ekspansji terytorialnej i zajęcia obszarów uzgodnionych z III Rzeszą
zgodnie z II układem Ribbentrop - Mołotow z 28.09.1939 r.
• 12.10.1939 r. ZSRR wysunął żądania wobec Finlandii:
 przesunięcie granicy na Przesmyku Karelskim o 25 km,
 wydzierżawienie ZSRR Płw. Hanko,
 ZSRR w zamian oferował część Karelii bez znaczenia gosp. I strategicznego
• Finlandia odrzuciła żądanie ZSRR .
• 30.11.1939 r. ZSRR zaatakował Finlandię.
Proponowane przez ZSRR
przesunięcie granicy
Granica radz. - fińska
1. Wojna zimowa – agresja ZSRR na Finlandię
30.11.1939 r. – 12.03.1940 r.
b) Przebieg wojny
• ZSRR zaatakował wzdłuż całej linii granicznej,
• początkowo na południu wojska radz. zostały powstrzymane na
linii umocnień zwanej linią Mannerheima; na północy zdobyły
port Petsamo;
• w lutym 1940 r. Rosjanie zdobyli główny punkt umocnień linii
Mannerheima;
• ani Francja ani Anglia nie udzieliły Finlandii pomocy zbrojnej;
14.12.1939 r. Liga Narodów wykluczyła ZSRR ze swego grona;
• 12.03.1940 r. podpisano układ pokojowy.
CARL MANNERHEIM
1. Wojna zimowa – agresja ZSRR na Finlandię
30.11.1939 r. – 12.03.1940 r.
c) Skutki wojny
• Finlandia utraciła 10% swojego terytorium, w tym fortyfikacje graniczne i okręg
przemysłowy w Wyborgu;
• repatriowano do Finlandii ponad 450 tys. Finów;
• część Karelii weszła w skład Karelofińskiej SRR, która powstała 31.03.1940 r.
• wojna wykazała słabość ZSRR i brak przygotowania do wojny – niewyszkolenie
żołnierzy, braki sprzętowe, niskie morale armii oraz brak dobrej kadry dowódczej.
Ziemie utracone przez Finów
2. Agresja ZSRR w 1940 na kraje nadbałtyckie
i Rumunię
a) 1939 r.
• w październiku ZSRR wymusiły na
Litwie, Łotwie i Estonii zgodę na
utworzenie baz radz. na ich terytorium.
• Układ radz. – litewski przekazywał
Litwie Wilno.
b) 1940 r.
• w czerwcu rozpoczął okupację krajów
nadbałtyckich;
• nowo wybrane parlamenty Litwy, Łotwy i
Estonii poprosiły o włączenie tych państw do
ZSRR;
• 3-6.08.1940 r. Litwę, Łotwę i Estonię włączono
do ZSRR.
• 28.06.1940 r. Rumunia przekazała ZSRR
Besarabię i północną Bukowinę. Utworzono
tam Mołdawską SRR.
3. Agresja III Rzeszy na Danię i Norwegię – 9.04.1940 r.
a) Przyczyny agresji na kraje skandynawskie:
• III Rzesza chciała przejąć kontrolę nad
norweskimi zasobami rudy żelaza,
• podbój tych krajów dawał Hitlerowi kontrolę
nad Morzem Północnym i Cieśninami Duńskimi
• opanowanie ich ułatwiło późniejszy atak na
Wielką Brytanię i kontrolę północnego
Atlantyku (ataki na konwoje).
Dania przed wybuchem II wojny ogłosiła
neutralność i podpisała z III Rzeszą pakt o
nieagresji.
b) Atak na Danię – 9.04.1940 r.:
• Duńczycy podjęli walkę
• Podpisali kapitulację pierwszego dnia,
• Dania została przekształcona w protektorat,
• Król i rząd duński formalnie nadal sprawowali
władzę. Król nie opuścił kraju.
3. Agresja na Danię i Norwegię – 9.04.1940 r.
c) Agresja na Norwegię 9.04. – 10.06.1940 r.
• Niemcy przeprowadzili desant morski,
• na pomoc Norwegii wysłano korpus
ekspedycyjny złożony z wojsk bryt., franc., pol.,
który miał opanować ważne punkty strateg.
• najcięższe walki toczyły się o Narwik, który
został zdobyty przez aliantów pod koniec maja,
• po ataku na Francję korpus ekspedycyjny
wycofano, a całą Norwegię zajęli Niemcy,
• Norwegia nie podpisała kapitulacji, a rodzina
królewska wyemigrowała do W. Brytanii
• władzę przejęli norwescy faszyści na czele z
Vidkunem Quislingiem.
ORP GROM zatonął pod
Narvikiem
Niemieckie czołgi w Oslo
Vidkun Quisling
HAAKON VII
CHRISTIAN X- KRÓL DANII
4. Agresja na Belgię, Holandię, Luksemburg, Francję
10.05.1940 r. „Fall Gelb”. llllllllllll
a) Sytuacja przed agresją
• Francja i W. Brytania w stanie wojny z
Niemcami od 3.09.1939 r.
• Okres między wrześniem 1939 r., a majem
1940 r. określa się mianem dziwnej wojny nie prowadzono działań wojennych,
• Francja i W. Brytania spodziewała się
powtórzenia planu Schliffena – ataku przez
Belgię i Holandię. Nad rzeką Dayle w Belgii
rozmieszczono franc. – bryt. korpus
ekspedycyjny (400 tys. Brytyjczyków, 3 armie
francuskie).
• Zachodnia granica Francji broniona przez
Linię Maginota – fortyfikacje na długości
450 km ; prawie 6000 różnych bunkrów, wież
pancernych itp.
• Alianci liczebnie mieli przewagę, wyposażeni
byli w gorsze czołgi i samoloty.
• Francja była przygotowana na wojnę
pozycyjną
Linia Maginota
4. Agresja na Belgię, Holandię, Luksemburg, Francję.
10.05.1940 r.
b) Niemcy planowali uderzenie w dwóch
kierunkach:
• uderzyć na Belgię i Holandię by związać
walką siły alianckie (Grupa Armii B)
• główne uderzenie przez Ardeny w kierunku
Kanału La Manche by odciąć wojska bryt. –
franc. – belg. w Belgii. Potem uderzyć na
południe i podbić Francję. (Grupa Armii A)
• Miała być to wojna błyskawiczna – szybkie
uderzenie sił pancernych i zmechanizowanej
piechoty wspieranych przez lotnictwo.
Rzeka Moza w Ardenach
4. Agresja na Belgię, Holandię, Luksemburg, Francję.
10.05.1940 r.
„Fall Gelb”
4. Agresja na Belgię, Holandię, Luksemburg, Francję.
10.05.1940 r.
c) działania wojenne
• Kampania holenderska 10 – 14.05. Celem
zdobycie lotnisk, mostów i odcięcie Holendrów
od wojsk alianckich w Belgii. Niemcom nie udało
się przechwycić holend. rodziny królewskiej.
• Kampania belgijska 10 – 28.05. Celem związanie
walką sił franc., bryt. i belgijskich i odwrócenie
uwagi od ataku na Francję przez Ardeny.
• Wojska francusko – brytyjskie ewakuowano z
plaż Dunkierki – ok. 338 tys. żołnierzy.
Działania niemieckie w Belgii
Ewakuacja Dunkierki
4. Agresja na Francję.10.05. – 22.06.1940 r.
Sytuacja po ewakuacji wojsk z Dunkierki
4. Agresja na Francję.10.05. – 22.06.1940 r.
c) działania wojenne
• Kampania francuska – przejście wojsk niem.
przez Ardeny całkowicie zaskoczyło wojska
franc.
• Niemcy bez większych strat doszli do Kanału La
Manche, a następnie uderzyli na południe, w
kierunku Bretanii i Paryża.
• 19.05. Eduard Daladier ustąpił, a nowym
premierem Francji został Paul Reynoud, a
Naczelnym Dowódcą Maxim Weygand.
• 10.06. do wojny przystąpiły Włochy atakując
Francję od południowego – wschodu.
• 14.06. Niemcy zajęli Paryż bez walki.
• Nowym premierem został marszałek Philippe
Petain, który podejmuje decyzję o podpisaniu
zawieszenia broni.
• 22.06. – franc. – niem. zawieszenie broni w
Compiegne
• 24.06. – francusko – włoskie zawieszenie broni.
• 25.06. – zakończono działania wojenne.
4. Agresja na Francję.10.05. – 22.06.1940 r.
d) Francja została podzielona:
• Część północna została włączona do III Rzeszy
• Część południowa utworzyła Państwo Vichy, współpracujące z III
Rzeszą. Na jego czele stanął Philippe Petain.
e) Na emigracji powstał Komitet Wolnych Francuzów, który walczył u
boku Wielkiej Brytanii z III Rzeszą. Na jego czele stał Charles de
Gaulle.
FRANCJA POD OKUPACJĄ I RZĄD W
VICHY
5. Bitwa o Anglię 8.08. – 31.10.1940 r.
a) W lipcu 1940 r. A. Hitler zaproponował W. Brytanii
pokój. W. Brytania odmówiła.
b) Hitler planował przeprowadzić desant na Wielką
Brytanię (Operacja „Seelöwe” – Lew Morski). By
to osiągnąć musiał zneutralizować flotę i zdobyć
panowanie w powietrzu. Wielka Brytania
dysponowała dużą ilością samolotów typu
Hurricane i Spitfaire oraz radarami.
c) Etapy Bitwy o Anglię
• 8 – 18.08.1940 r. Celem ataku flota wojenna,
lotniska, stacje radarowe.
• 19.08. – 5.09.1940 r. Celem ataku niszczenie
lotnisk, zakładów przemysłowych.
• 6.09. – 31.10.1940 r. Celem były miasta.
Bombardowania miały zniszczyć morale
Brytyjczyków.
Winston Churchill
5. Bitwa o Anglię 8.08. – 31.10.1940 r.
Niemieckie bombowce
nad Anglią
Liczba zestrzelonych samolotów przez
Dywizjon 303
Londyn po
bombardowaniu
Lotnisko polowe
Piloci Dywizjonu 303
6. Wojna na Bałkanach
Europa w maju 1941 r.
Str. Źródło zdjęcia
2.
http://de.wikipedia.org
3.
http://pl.wikipedia.org
4.
5.
http://pl.wikipedia.org
7.
http://pl.wikipedia.org
Download