Podbój Europy przez Stalina i Hitlera

advertisement
Wojna zimowa
 1939 – 1941 – ścisła współpraca ZSRR i Niemiec.
 Decyzja Stalina o podporządkowaniu sobie Finlandii
 12 październik 1939 r. – Stalin wysunął wobec Finlandii
żądanie przesunięcia granicy o 25 km na Przesmyku
Karelskim
 26 listopada 1939 r. ZSRR wydało oświadczenie, że jego
terytorium zostało ostrzelane przez wojska fińskie. Nie
było to jednak prawdą.
 30 listopada 1939 r. – atak ZSRR na Finlandię bez
wypowiedzenia wcześniej wojny
Wojna zimowa
 Armia fińska dowodzona przez Carla Gustafa
Mannerheima.
 Plan szybkiej wojny Stalin musiał porzucić, ponieważ
jego wojska zostały zatrzyma przez umocnienia na tzw.
linii Mannerheima.
 Surowe warunki klimatyczne dziesiątkowały armię
radziecką, natomiast sprzyjały Finom
 12 marca 1940 r. podpisano traktat kończący działania
wojenne. Finlandia utraciła 10 % swojego terytorium.
Wojna w Danii i w Norwegii
 Wielka Brytania była blisko zawarcia sojuszu z
Norwegią, która była ważnym eksporterem rud żelaza,
niezbędnych do produkcji zbrojeniowej. Krzyżowało to
plany Hitlera.
 Podjął on decyzję o ataku na Skandynawię przed
zaatakowaniem Europy Zachodniej.
 9 kwietnia 1940 r. – niemiecki atak na Danię i
Norwegię.
 Dania skapitulowała pierwszego dnia, Niemcy w
zamian zgodzili się na utworzenie protektoratu.
Wojna w Danii i w Norwegii
 Norwegowie, wspierani przez Brytyjczyków, postawili




zacięty opór.
Wspierały również Norwegów oddziały francuskie i polskie
(Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich)
Pomoc przybyła jednak już po przełamaniu oporu
Wojska brytyjsko-francusko-polskie próbowały przejąć
kontrolę nad portami
Najbardziej zacięte walki trwały w Narwiku, zwycięski dla
wojsk ekspedycyjnych. Niestety atak na Francję
spowodował, że wojska te musiały się z Norwegii wycofać.
Wojna w Danii i w Norwegii
 Armia niemiecka zajęła cały kraj przy poparciu
norweskich oddziałów faszystowskich, na których
czele stał Vidkun Quisling. Stał się on symbolem
kolaboracji.
 Rząd norweski został ewakuowany do Wielkiej
Brytanii.
Atak na Europę Zachodnią i klęska
Francji









Od września 1939 r. – dziwna wojna
Niemcy zaplanowali atak, omijając Linię Maginota
10 maja 1940 r. przystępują do operacji „Fall Gelb” (plan „Żółty”)
Niemieckie uderzenie prowadzone z dwóch stron na kraje
Beneluxu
Główna armia niemiecka przedzierała się przez Ardeny
Wojna błyskawiczna
Wysłano Brytyjski Korpus Ekspedycyjny – niestety szybko trzeba
było go ewakuować (Dunkierka)
10 czerwca 1940 r. wojnę Francji i Wielkiej Brytanii
wypowiedziały Włochy
14 czerwca 1940 r. wojska niemieckie wkroczyły do Paryża
Klęska Francji
 Premierem Francji został marszałek Philippe Petain.
 Część polityków (m.in. Charles de Gaulle) domagała
się ewakuacji władz – pozostało to jednak bez echa
 22 czerwca 1940 r. – zawieszenie broni w Compiegnie
 Utworzono marionetkowe państwo Vichy, a część ziem
przyłączono do III Rzeszy
 De Gaulle szybko odtworzył rząd w Londynie,
nazywając go Wolną Francją. Rząd Wolnych
Francuzów długo nie otrzymał poparcia od aliantów, a
Petain wydał zaoczny wyrok kary śmierci dla generała
Bitwa o Anglię
 Pierwotnie plan Hitlera nie zakładał ataku na Wielką




Brytanię
Anglicy pod przywództwem nowego premiera
Winstona Churchilla odrzucili propozycję
współtworzenia z III Rzeszą nowego ładu w Europie
na świecie
Jedynym sojusznikiem Brytyjczyków byli Polacy
W lipcu 1940 r. Niemcy przygotowują operację „Lew
morski”
Luftwaffe przygotowała ok. 2,5 tys. samolotów.
Bitwa o Anglię
 Brakowało Niemcom samolotów, które mogłyby
przewozić duże bomby
 RAF miał tylko 800 samolotów
 Od lipca do października 1940 r. toczyła się bitwa o
Anglię
 Przegrana Niemiec; znakomita postawa polskich
pilotów
Wojna na Bałkanach
 28 października 1940 r. Włochy zaatakowały Grecję
 Mussolini ponosi klęskę: nie zajął Grecji, ale stracił też




część Albanii
III Rzesza szybko włączyła się w konflikt na Bałkanach.
Podpisała sojusze z Rumunią, Bułgarią, Węgrami i
Jugosławią.
Wielka Brytania próbowała odzyskać kontrolę nad
Bałkanami. W marcu 1941 r. dochodzi do zamachu stanu w
Jugosławii.
6 kwietnia 1941 r. III Rzesza atakuje Jugosławię.
Hitler wykorzystał też konflikty wewnętrzne w Jugosławii i
pozwolił na utworzenie faszystowskiego Niezależnego
Państwa Chorwackiego, kierowanego przez ustaszi.
Download