Uploaded by julianzalewsk1

Nowy Dokument programu Microsoft Word (2)

advertisement
CSR-Społeczna odpowiedzialność biznesu, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw,
PKD- Klasyfikacja rodzajów działalności gospodarczej ,które realizują firmy.
Monopol – rynek, na którym produkuje i sprzedaje produkt tylko jedno przedsiębiorstwo.
Koncern – gospodarcza forma organizacji skupiającej przedsiębiorstwa o odrębnej osobowości
prawnej należące do jednego właściciela;
Aktywa – wszystkie składniki majątku kontrolowane przez przedsiębiorstwa
Pasywa – żródła pochodzenia majątku przedsiębiorstwa
Amortyzacja – w prawie bilansowym i podatkowym oznacza koszt związany ze stopniowym
zużywaniem się środków trwałych i wartości niematerialnych.
Próg rentowności- to punkt graniczny, w którym badane przedsięwzięcie nie przynosi zysków ani nie
powoduje strat.
Marketing- działania gospodarcze dotyczące sprzedaży, dystrybucji, reklamy .
Jak założyć własno firmę
1 zgłoszenie rozpoczęcia działalności 2 uzyskanie koncesji 3 wyrobienie pieczątki
4 założenie konta bankowego 5 rejestracja vat 6 zgłoszenie do ubezpieczyciela
Jak ustrzec się przed kryzysem
- umiejętnie rozwiązywać problemy
- umiejętnie wykorzystywać szanse rynkowe
- efektywnie wykorzystywać środki produkcji
Marketing MIX
Promocja – zainteresowanie klientów produktem i jego kupnem
Dystrybucja –kontrola dostarczenia produktu
Produkt – przedmiot do działań marketingu
Cena –ustala czy klient kupi
Skutki mobbingu
-zwiekszona ilość zwolnień
-zmiejszenie wydajności pracownika
- lek –depresja – obniżenie samo oceny
- pogorszenie stanu zdrowia
Przeciwdziałania
budowanie odpowiednich relacji
reagowanie na mobbing
ograniczenie nieporządku pracy pracowników
Szara strefa – finansowy obszar gospodarki państwa, którego dochody osiągane z działalności
niezakazanej przez prawo,
Czynniki produkcji
Ziemia –zasoby naturalne
Prasa – umiejętność wykrztałcenie
Kapitał – środki wytwarzane przez człowieka
Wiedza- innowacyjne projekty i przepisy
Przesiedbiorczość – zdolność organizowania
Download