Uploaded by User1057

szablon faktury wewnetrz iu

advertisement
FAKTURA WEWNĘTRZNA VAT
Nr IU-
ORYGINAŁ / KOPIA
DOSTAWCA
NABYWCA
Miejsce i data wystawienia:
Nr faktury dostawcy
Data faktury dostawcy
Data obowiązku podatkowego
kurs średni
tabela NBP
Nr zamówienia/umowy:
Źródło finansowania:
lp
Nazwa towaru lub usługi
PKWiU
podst.
prawna
J.m.
Wartość
jednostkowa
bez podatku
(PLN)
Wartość
bez podatku
(PLN)
Podatek VAT (PLN)
%
.
RAZEM
w tym:
23%
8%
5%
0%
zw.
Razem:
Potwierdzenie odpisu środków:
Wystawił:
kwota
Wartość
towaru/usługi
z podatkiem
(PLN)
Download