Uploaded by cogito.ma

1 C.D

advertisement
Klasa 6. Liczby naturalne i ułamki
gr.
.................................................................................
imię i nazwisko
C
str. 1/2
.....................
.........................
klasa
data
1. Oblicz:
a) 1 56 +
2
3
b) 2 35 −
11
20
=
c) 4 25 ⋅ 1 12 =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=
3
d) 6 12 : 1 10
=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Basia kupiła batonik za 1,30 zł, wafelek za 1,15 zł oraz soczek za 1,25 zł. Zapłaciła monetą
5-złotową. Ile otrzymała reszty?
3. Oblicz sposobem pisemnym:
a) 32,8 + 0,67
b) 8,2 − 4,523
c) 4,8 ⋅ 5,36
d) 6,48 : 2,4
4. Połącz liniami worki o równych masach.
5. Zapisz rozwinięcia dziesiętne liczb:
a)
1
4
=
. . . . . . . . . . . . . .
b)
Wybór zadań: Marcin Pączyński
7
20
=
. . . . . . . . . . . . . .
c)
7
15
=
. . . . . . . . . . . . . .
d) 1 92 =
. . . . . . . . . . . . . .
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
gr.
6. Oblicz. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań.
a) 56 : 8 − 6
c) 60 : 12 : 5 ⋅ 2
d) 0,6 ⋅ 0,3 + 0,12
b) 14 + 3 ⋅ (17 − 5)
C
str. 2/2
e) 3,6 + 1,7 − 0,4 + 0,05
f) 0,45 : 0,3 :(1 − 0,7)
7. Uzupełnij.
Jacek pokonuje dystans 2,2 km z domu do szkoły na rowerze. Ścieżki leśne stanowią 0,6 tej
drogi, a pozostałe . . . . . . . . . . . m to ścieżka rowerowa wzdłuż szosy. Jacek przejeżdża całą trasę
w 11 minut, czyli średnio w ciągu minuty pokonuje . . . . . . . . . . . km.
8. Mama upiekła 36 babeczek. Ala zjadła 16 wszystkich babeczek, Bartek – 6 babeczek, a Czarek
– 41 tego, co pozostało. Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
Czarek zjadł 6 babeczek.
prawda
fałsz
Ala zjadła o 1 babeczkę więcej niż Bartek.
prawda
fałsz
Zostało dokładnie 18 babeczek.
prawda
fałsz
prawda
fałsz
W sumie dzieci zjadły
1
2
upieczonych babeczek.
*9. Oto stan oszczędności klas szóstych z pewnej szkoły: klasa 6 a – 360 zł, klasa 6 b – 240 zł,
klasa 6 c – 300 zł, klasa 6 d – 300 zł. Jak sprawiedliwie rozdzielić między te klasy nagrodę za
oszczędzanie w wysokości 120 zł?
Wybór zadań: Marcin Pączyński
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Klasa 6. Liczby naturalne i ułamki
gr.
.................................................................................
imię i nazwisko
D
str. 1/2
.....................
.........................
klasa
data
1. Oblicz:
a) 1 23 +
3
4
b) 1 35 −
3
10
=
c) 1 27 ⋅ 3 13 =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=
d) 2 23 : 1 31 =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Basia kupiła batonik za 1,20 zł, wafelek za 1,15 zł oraz soczek za 1,35 zł. Zapłaciła monetą
5-złotową. Ile otrzymała reszty?
3. Oblicz sposobem pisemnym:
a) 0,48 + 36,8
b) 5,1 − 3,253
c) 6,9 ⋅ 3,42
d) 5,98 : 2,3
4. Połącz liniami worki o równych masach.
5. Zapisz rozwinięcia dziesiętne liczb:
a)
4
5
=
. . . . . . . . . . . . . .
b)
Wybór zadań: Marcin Pączyński
3
20
=
. . . . . . . . . . . . . .
c)
4
15
=
. . . . . . . . . . . . . .
d) 1 91 =
. . . . . . . . . . . . . .
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
gr.
6. Oblicz. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań.
a) 48 : 8 − 5
c) 66 : 11 : 3 ⋅ 2
d) 0,4 ⋅ 0,3 + 0,22
b) 15 + 2 ⋅ (17 − 8)
D
str. 2/2
e) 2,6 + 1,8 − 0,4 + 0,06
f) 0,48 : 0,8 :(1 − 0,7)
7. Uzupełnij.
Jacek pokonuje dystans 2,4 km z domu do szkoły na rowerze. Ścieżki leśne stanowią 0,6 tej
drogi, a pozostałe . . . . . . . . . . . m to ścieżka rowerowa wzdłuż szosy. Jacek przejeżdża całą trasę
w 10 minut, czyli średnio w ciągu minuty pokonuje . . . . . . . . . . . km.
8. Mama upiekła 24 babeczki. Ala zjadła 18 wszystkich babeczek, Bartek – 5 babeczek, a Czarek
– 14 tego, co pozostało. Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
Czarek zjadł 6 babeczek.
prawda
fałsz
Ala zjadła o 2 babeczki mniej niż Bartek.
prawda
fałsz
Zostało dokładnie 12 babeczek.
prawda
fałsz
prawda
fałsz
W sumie dzieci zjadły
2
3
upieczonych babeczek.
*9. Oto stan oszczędności klas szóstych z pewnej szkoły: klasa 6 a – 300 zł, klasa 6 b – 350 zł,
klasa 6 c – 200 zł, klasa 6 d – 650 zł. Jak sprawiedliwie rozdzielić między te klasy nagrodę za
oszczędzanie w wysokości 150 zł?
Wybór zadań: Marcin Pączyński
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Download