Uploaded by karsad2001

Domena Bacteria

advertisement
KRĘTKI
PROTEOBAKRERIE
ALFAPROTEOBAKTERIE
Rhizobium
Agrobacterium
Tumefaciens
Riketsje
Gruczołowatość korzeni,
Plazmid Ti
SINICE
Pasożyty wewnętrzne, niekiedy mogą wchodzić w
symbiozę ze stawonogami. Kwas muraminowy w ścianie
Mitochondria wyewoluowały z w wyniku endosymbiozy
Tyfus Plamisty
R. Prowazeki
Goraczka Plamista
Goraczka Q
BETAPROTEOBAKTERIE
NH4+  NO2Nitrosomonas
Dwoinka rzerzączki
Neisseria gonorrhoeae
Dwoinka zapalenia opon
Neisseria meningitidis
mózgowo-rdzeniowych
Pałeczka Krztuśca / Kolkusz
Bordetella pertussis
GAMMAPROTEOBAKTERIE
Utlenianie H2S  S
Thiomargarita
namibiensis
Legionella
Salmonella typhi P
Shigella dysenteriae P
Vibrio choleare P
Escherichia coli
Pseudomonas
aeruginosa
Stenotrophomonas
maltophilia
Haemophilus influenzae
Yersinia pestis
Przemieszczają się ruchem wijącym, dzięki wewnętrznym
obracającym się włóknom przypominającym wici.
Krętek blady
Treponema pallidium
Borelioza
Borrelia burgdorfer
Odzwierzęce choroby
Leptospira
zakaźne
Pałeczka, Legionelloza,
gorączkę Pontiac
Pałeczki duru brzusznego
Pałeczki, dyzynteria /
czerwonka
Przecinkowiec cholery
Pałeczka ropy błękitnej
Zakażenia opurtonistyczne
Pałeczka ,,grypy”
Pałeczka dżumy
DELTAPROTEOBAKTERIE
Myksobakterie
Wydzielaja śluz kiedy gleba wysycha lub brakuje
pożywienia, komórki skupiają się w ciało owocowe które
uwalnia odporne ,,myksospory”. W sprzyjających
warunkach środowiska bakterie te zakładają nowe
kolonie
Atakują inne bakterie
Bdellvibrio
szarżą
Prąd, żelazo do oddychania
Geobacter
komórkowego,
detoksykacja
EPSILIONPROTEOBAKTERIE
Zakażenie układu
Campylobacter
pokarmowego
Wrzody żołądka
Helicobacter pylori
CHLAMYDIE
Bakterie bezwzględnie wewnątrzkomórkowe( pokrewne
riketsjom). Posiadają LPS, ale wyjątkowo nie posiadają
peptydoglikanu. Uzyskują ATP od gospodarza.
Droga płciowa (nie
C. trachomatis
rzeżączkowe zapalenie
cewki moczowej), Jaglica
Drogą kropelkową
C. pneumoniae
Jedyne prokarionty, które przeprowadzają fotosyntezę
generującą tlen. Niektóre wiążą N2
Nostic, Calothix, Anabaena
BAKTERIE GRAM-DODATNIE
Promieniowce / Actinomycytes
Mycobacterium
tuberculosis
Mycobacterium leprae
Streptomyces
Prątki gruźlicy
Prątki trądu
Źródło antybiotyków
Inne:
Bacillus anthracis
Clostridium Botulinum
Staphylococus aures
Streptococus pyogenes
Laseczka wąglika
Jad kiełbasiany
Gronkowiec Złocisty
Paciorkowiec, Płonnica,
Szkarlatyna
Dwoinka zapalenia płuc
Streptococus
pneumonae
Maczugowiec Błonnicy,
Corynebacterium
dyfterut, szyja nerona
diphtheriae
Mykoplazmy – jedyne bakterie bez ściany komórkowej.
Małe glebowe / Patogeny. Nie wytwarzają endospor.
Mycoplazma genitalium Najmniejszy genom 517
Zapalenie płuc
Mycoplazma
pneumoniae
Desulfobacter
Desulfovibrio
Pediococcus
Acinetobacter
Redukuje siarczany
Redukuje siarczany
Produkcja sosu sojowego
Ocet winny
Domena Archea
Ekstremalne Halofile
Halobacterium
Ekstremalne Termofile
Sulfobus
Geogemma barossi - ,,szczep 121”
Pyrococus furiosus – Źródło polimerazy DNA Pfu do PCR
Metanogenne
Methanobacterium thermoautotropicum
Temperatury
Bakterie
-Flavobacterium frigiderium (4 stopnie)
-Aquifex pyrophilus ( 95 stopni)
Archeony
-Methanococoides burtonii ( 4 stopnie)
którego wychodzą jedna lub 2 wici.
Euglenina / Klejnotka
miksotrof
-Pyrolobus fumarii ( 113 stopni)
CHROMALVEOLATA
Alveolata
Bacteria
-
Archea
-
Eukarya
+
+
+
-
-
Nierozgałęzione
węglowodory
Formylometionin
a
-
Niektóre
rozgałęzione
Metionina
Nierozgałęzione
+/-
+
+
+
-
STOP
NIC
NIC
Izoprenoidy
połączone
estrowo z
glicerolem
Izoprenoidy
połączone
eterowo z
glicerolem
Izoprenoidy
połączone
estrowo z
glicerolem
mRNA
Policistronowy
Policistronowy
Monocistronow
y
Inicjacja
transkrypcji
Shine-Delgarno
Czasami ShineDelgarno
Mechanizm
skaningowy
Otoczka J.
Organella
Błoniaste
Peptydoglikan
w ściane kom.
Lipidy Błonowe
Aminokwas
Inicjatorowy
Histony
towarzyszące
DNA
Kolisty
chromosom
Streptomycyna
Chloramfenikol
Lipidy ściany
komórkowej
Metionina
Domena Eukarya
EXCAVATA
Diplomonada
Mają zmodyfikowane mitochondria nazwane
mitosomami. Nie mają funkcjonalnego łańcucha
transportu elektronów  Glikoza. Maja 2 jadra i wiele
wici.
Giardia lamblia /
Przyczepiony specjalną
Ogoniastek jelitowy
przyssawką pasożytuje u
ssaków na komórkach
nabłonkowych jelita lub
pęcherzyka żółciowego.
Parabasalia
Również maja zredukowane mitochondria; organelle te
zwane hydrogenosomami, generują energię w
beztlenowym procesie, produkt uboczny  gazowy
wodór
Trichomonas Vaginalis
Rzęsistek pochwowy
Euglenozoa
Obecność wewnątrz wici spiralnego lub krystalicznego
pręcika o nieznanej roli.
Kinetoplastidia
Jedno duże mitochondrium z uorganizowana masą DNA
zwana kinetoplastem
Trypanosoma gambiense
Śpiaczka afrykańska
Trypanosoma Cuzi
Choroba Chagasa, owady
krwiopijne  pluskwiaki,
uszkodzenia mięśnia
sercowego
Euglenoida
Na jednym końcu ciała mają wgłębienie (rezerwuar) z
Maja otoczone błoną pęcherzyki (alweole) znajdujące się
bezpośrednio pod błona komórkową
Dinoflagellata / Bruzdnice Charakterystyczne komórki
wzmocnione celulozowymi
płytkami
Apicompleksa / sporowce
Sporozoity (z komara)  do wątroby – merozoity  do
krwinek, niektóre tworza gametocyty (do przewodu
pokarmowego komara  oocysty) Komar Anthropeles /
Widliszek
Ciliata / Orzęski
Pantofelek (mikronukleus, makronukleus), Perystom,
cytopyge otwór odbytowy
Stramenopiles
Nazwa odnosi się do ich charakterystycznej wici, która
ma liczne włosowate wyrostki. U większości ta owłosiona
wić występuje w parze z krótszą, gładszą bez wyrostków.
Diatomeae / Okrzemki
Podobnie jak złotowiciowce (Chrysophycae) i brunatnice
(Phaeophyceae). Okrzemki magazynują energie w
postaci polimeru glukozy  Lamiryna. Zakwity okrzemek
 Biologiczna pompa węglowa
Chrysophyceae / Złotowiciowce
Zawierają żółtobrązowe karotenoidy. Kolonijny
Dinybron.
Pheaophyceae / Brunatnice
(korzeń) ryzoid, kauloid, faulloid. Listownica laminaria.
Heteromorficzne pokolenia
Oomycetes / Lęgnioce i ich krewni
Celulozowa ściana komórkowa (Bielik krzyżowy, mącznik
rzekomy pasożyty roślin lądowych). Fitoftora- zaraza
ziemniaczana. Zoospora, cysta zarodnik, oogonium
RHIZARIA
Określona na podstawie podobieństwa DNA
Forminifera / Otwornice
Porowate skorupki, przez pory wyrastają pseudopodia
Radiolaria / Promienice
Pseudopodia wyrastają promieniście z ciała są
wzmocnione wiązkami mikrotubul. Mikrotubule są
pokryte cienką warstwa cytoplazmy, która pochłania
mniejsze organizmy przywierające do pseudopodiów.
ARACHEOPLASTIDIA
Rodophyta / Krasnorosty
Fikoerytryna, nie maja w swoim cyklu rozwojowym
stadiów wyposażonych w wici, przez co są uzależnione
od wody. Porophyta
Chlorophyta i Charophyta (zielenice)
Zielenice właściwe, ramieniowce. Czerwony śnieg, kiedy
komórka rozmnaża się bezpłciowo, resorbuje swoje wici.
Chlamydomonas, Ulva
Plantae / rosliny
UNIKONTA
Amebozoa
Mycetozoa
Śluzowce plazmoidialne
W jednym ze stadiów cyklu rozwojowego tworzą masę
plazmoidialną nazywana śluźnią, będącą pojedynczą
masą cytoplazmatyczną nieprzedzieloną błonami
komórkowymi i zawierająca wiele diploidalnych jąder. W
trakcie wzrostu śluźnia wypuszcza pseudopodia w mokra
glebę, opadłe liście lub butwiejące pnie pochłaniając
cząsteczki pokarmowe przez fagocytozę. Jeśli siedlisko
zacznie wysychać lub zabraknie pożywienia śluźnia
przestaje wzrastać i różnicuje się w owocniki, które biorą
udział w rozmnażaniu płciowym [k. z wiciami, k.
ameboidialne]
Śluzowce komórkowe
Ta masa komórek tylko powierzchniowo przypomina
śluźnię, ponieważ poszczególne komórki, które ja tworzą
pozostają oddzielone przez własne błony komórkowe.
Różnią się również tym, iż są organizmami haploidalnymi,
a ich owocniki raczej biorą udział w rozmnażaniu
bezpłciowym niż płciowym.
Etnoameby
E. histolytica
Pełzak czerwonki, woda pitna.
Opisthokonta
Nucleariidae, Choanoflagellata (wiciowce
kołnierzykowate), fungi, animalia
Fungi
Download