Uploaded by agataszumlakowska

KARTA OCENY udziału w grze dydaktycznej

advertisement
EVENT TEAM Gra
symulacyjna, decyzyjna
KARTA OCENY KOMPETENCJI/ udziału w grze
KARTA OCENY
SYSTEM PUNKTOWANIA
Punkty dodatnie
Decyzyjność (podejmowanie decyzji, trafność)
Kreatywność, pomysłowość
Umiejętność ocena danej sytuacji
Uzasadnienie oceny
Porównanie faktów
Podanie nowej informacji
Zwrócenie uwagi na błąd
Zaangażowanie nowej osoby do dyskusji
Opracowanie strategii
Zastosowanie wiedzy w praktyce, doświadczenia
Przestrzeganie zasad (poddanie się ograniczeniom)
Zaangażowanie
Udzielenie informacji zwrotnej
Współpraca z zespołem
Dokładność
Asertywność
Komunikatywność
Negocjowanie
Innowacyjność
Zdyscyplinowanie
Kultura zachowania w czasie dyskusji
Zaangażowanie
Punkty ujemne
Przeszkadzanie w dyskusji
Błędna wypowiedź
Brak współpracy z grupą
Wypowiedź nie na temat
Nieprzestrzeganie zasad gry
Niewłaściwe uwagi o charakterze osobistym
Zbyt długie wypowiedzi
Brak udziału w działaniu
Punkty uzyskane przez
gracza
Punkty uzyskane przez zespół
Proponowana
ilość
punktów 1-5
gracz
A
B
C
D
Etapem końcowym jest podsumowanie dyskusji i sformułowanie krótkich wniosków.
Pamiętaj, przedmiotem oceny w trakcie symulacji nie są umiejętności aktorskie uczniów.
Przykłady pytań podsumowujących:
•
Jakie są najważniejsze cechy tego procesu (sytuacji)?
•
Na jakie trudności natrafiliście w trakcie ćwiczenia?
•
Jakie problemy i konflikty pojawiły się w trakcie symulacji?
•
Jakie rozwiązania udało się wypracować?
•
Co zrobilibyście inaczej, gdyby symulację przeprowadzono jeszcze raz?
•
Czy wasze dotychczasowe poglądy na ten proces (zjawisko, postać) uległy zmianie?
•
Co było dla ciebie najważniejszym (nowym, ciekawym) doświadczeniem?
•
Kiedy czułeś się dobrze (lub źle)? Co czułeś, kiedy...?
•
Jaka była odpowiedź innych na twoje zachowanie?
•
Z jakimi problemami musiałeś się zmierzyć?
•
W jakim stopniu zaangażowałeś się w ich rozwiązywanie?
•
Jakie zdarzenia, zachowania, strategie doprowadziły do ostatecznego rezultatu?
Download