POMOC ZDALNA Pobrana aplikacja umożliwia zdalną pracę

advertisement
POMOC ZDALNA
Pobrana aplikacja umożliwia zdalną pracę serwisanta na stanowisku użytkownika nawiązującego
połączenie. Połączenie jest zabezpieczone poprzez generowane hasło połączenia oraz szyfrowanie
danych. W trakcie połączenia użytkownik przez cały czas połączenia może kontrolować pracę naszego
pracownika oraz przerwać połączenie w dowolnym momencie. Wszystkie dane uzyskane w trakcie
połączenia z klientem są wykorzystywane tylko do celów związanych z wykonaniem usługi.
Po zakończeniu połączenia i wykonaniu pracy uzyskane dane są usuwane i niszczone na stanowiskach
naszych pracowników.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards