program_dla_dziewczy..

advertisement
PROGRAM
PROFILATYKI ZDROWOTNEJ
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY
UL. DRZYMAŁY 13
55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE
Opracowała
mgr Anna Stępień
Nauczyciel Mianowany
Człowiek zna bardzo wiele rzeczy, ale nie zna siebie.
Eckhard
Kąty Wrocławskie 1.11.2015r.
I. Informacje ogólne:

Nazwa programu: „Kwiat pustyni”

Rodzaj programu: profilaktyczno- edukacyjny

Miejsce realizacji: SOSW w Kątach Wrocławskich, ul. Drzymały 13

Termin realizacji: listopad 2015- luty 2016

Osoba odpowiedzialna za program: mgr Anna Stępień

Realizatorzy: mgr Anna Stępień,

Osoba wspierająca: mgr Małgorzata Szymała

Współpraca w realizacji: program przewiduje spotkanie ze specjalistą- położną oraz lekarzem.
Szkoła realizuje od dwóch lat Ogólnopolski Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt „Akademia Dojrzewania”.
II. Elementy programu
1. Opis problemu
Współczesny świat mediów, Internetu, łatwego dostępu do różnorodnych treści o tematyce seksualnej zniekształcił prawdziwy obraz
partnerstwa, miłości i szacunku wobec własnego ciała u młodych ludzi. Coraz częściej słyszy się o ciążach młodych dziewcząt, wykorzystaniach
przez mężczyzn poznanych na forach internetowych, itp. Program ten powstał w związku z zaistniałą sytuacją w naszej szkole ( w tamtym roku
dwie uczennice zaszły w ciąże) , oraz zapotrzebowania, które zgłaszały nasze uczennice oraz ich rodzice/opiekunowie.
2. Cel ogólny programu

budowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia

dokształcanie poprzez: rozmowy o dojrzewaniu płciowym i emocjonalnym młodych dziewcząt, dostarczanie wiedzy o sposobach zabezpieczania
przed chorobami i niechciana ciążą, promowanie postaw i zachowań sprzyjających unikaniu zagrożeń, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie
i innych

budowanie akceptacji wobec samego siebie

porządkowanie wiedzy nabytej wcześniej
3. Cele szczegółowe
a) wiedza

znaczenie terminów dojrzewanie płciowe i emocjonalne

podstawowe informacje o środkach antykoncepcyjnych

pierwsza wizyta u ginekologa, przebieg badania

higiena podczas dojrzewania oraz w okresie menstruacji

choroby dziewczęce

jak liczyć cykl miesiączkowy

ciąża, poród, opieka nad dzieckiem do 1 roku życia
b) promowane postawy

szacunek wobec siebie i innych

przeciwdziałanie presji seksualnej

odpowiedzialność w kontaktach międzyludzkich

odpowiedzialność za własne życie

abstynencja seksualna
c) kształtowanie umiejętności

właściwa samoocena

samodzielne podejmowanie decyzji

prawidłowa komunikacja

rozwiązywanie konfliktów

wyrażanie własnych uczuć, sądów, opinii

rozwijać i ćwiczyć sprawność motoryki małej i dużej

ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem

ćwiczyć samodzielne wypowiadanie się na dany temat

prowadzić dialog, uczestniczyć w dyskusji

dostrzegać związki przyczynowo- skutkowe
4. Charakterystyka klasy/ grupy, dla której program przygotowano
Program skierowany jest do uczennic z SOSW z I-III Gimnazjum oraz I-III Szkoły Przysposabiającej do życia. Dziewczyny z tej grupy żyją już w związkach
partnerskich, dwie urodziły w tym roku dziecko lub umawiają się przez fora internetowe z chłopcami- mężczyznami. Spotyka ich wiele sytuacji,
w których nie wiedzą jak zareagować dbając o własne bezpieczeństwo i szacunek wobec siebie samych. Są ufne, niedoświadczone, szukają miłości i
akceptacji.
Program ma też swój drugi etap- kierujemy go dla chętnych rodziców i opiekunów w/w uczennic. Zapotrzebowanie zgłosili oni sami, przychodząc na
rozmowy indywidualne do pedagoga/psychologa w kwestii dojrzewania ich córek /podopiecznych. Tu przewidujemy spotkanie z Pana połozną.
Sposoby naboru do programu
Program realizowany jest w ramach programu profilaktycznego SOSW w Kątach Wrocławskich. Skierowany jest do uczennic, których obecność na zajęciach
jest dobrowolna.
Uczniowie niepełnoletni oraz/lub ubezwłasnowolnieni uczestniczący w spotkaniach dostarczają nauczycielowi zgody podpisane
przez rodziców
5. metody i formy realizacji

spotkania w grupie do 10 osób

zadania terapeutyczne

spotkanie z położną- warsztaty dla uczennic

wyjście do gabinetu ginekologicznego w przychodni

spotkanie rodziców z lekarzem ginekologiem

mikrowykłady, mikroedukacja

rozmowy na forum grupy

burza mózgów

rozmowy indywidualne

Kto i kiedy dokona oceny- realizator programu- mgr Anna Stępień

Za pomocą, jakich narzędzi- informacje zwrotne oraz ankieta ewaluacyjna, która zostanie porównana z ankietą wstępną

Oczekiwane osiągnięcia po realizacji programu- zdobycie wiedzy nt. dojrzewania płciowego i emocjonalnego dziewcząt, -zdobycie wiedzy nt.
6. Kontrola i ocena wyników
zagrożeń wynikających z ryzykownych zachowań ,- odpowiedzialne podejście w dokonywaniu wyborów życiowych,- podniesienie samooceny, - podstawowe
informacje o środkach antykoncepcyjnych, przebiegu ciąży i opiece nad dzieckiem do 1 roku życia.
7. Kosztorys programu
Ilu realizatorów- mgr Anna Stępień-nauczyciel, mgr Małgorzata Szymała- pedagog, mgr Kalina Komorowska- psycholog, Jolanta Maszka - wykwalifikowana
położna, oraz mgr Joanna Geremesz- nauczyciel religii,
Ile godzin pracy-1x45 min/tydzień- spotkania z uczennicami, 1x1h wizyta w gabinecie ginekologicznym, 2x2h spotkanie z położną- warsztaty, 1x45min
spotkanie z katechetką, 1x45min spotkanie z psychologiem szkolnym, 1x45 min/tydzień spotkanie z pielęgniarką szkolną
Koszty programu;
a) wkład własny- organizowanie materiałów do pracy własnym wkładem finansowym, materiały dydaktyczne uzyskane z „Akademii dojrzewania” oraz
współpracy z położna,
b) koszty uzyskane od Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”- spotkanie dla rodziców z Panią położną 1x2h=2x50 zł, 2x2h warsztaty= 4x50 zł.
Razem 100zł+200zł= 300 zł
9. Osoba odpowiedzialna za rozliczenie merytoryczne programu- mgr Anna Stępień
Spotkania uczennic
Temat spotkania i termin
Zadanie do zrealizowania
Osiągnięcia uczniów
Materiały
Część I- Co się dzieje z moim ciałem?
Czas dojrzewania. Zmiany
zachodzące w moim organizmie
(zmiany ciała)
- mini wykład o latach, kiedy
zaczynamy dojrzewać
- rozmowy o zmianach zachodzące w
naszym zewnętrznym wyglądzie
- higiena podczas adolescencji
- uczennice są wstanie określić, kiedy
zaczął się u nich czas dojrzewania,
- dostają wiedzę o zmianach jakie
zachodzą w ich organizmie,
- uzyskują od nauczyciela odpowiedzi
na nurtujące ich pytania
- plansze edukacyjne,
- skrzynka pytań i
odpowiedzi,
- karty pracy,
- film (z „Akademii
dojrzewania”)
- jak liczymy swój cykl,
- kiedy mamy dni płodne i bezpłodne
- higiena podczas miesiączkowania,
- choroby młodych kobiet
- uczą się liczyć swój cykl, określają
swoje dni płodne/bezpłodne
- uzupełniają wiedzę nt. higieny
podczas miesiączkowania
- poznają choroby wieku dojrzewania
- spotkanie z położną
-plansze edukacyjne,
- skrzynka pytań i
odpowiedzi,
- karty pracy,
- film (z „Akademii
dojrzewania”)
- kiedy powinno się iść do ginekologa
- jak przebiega wizyta u ginekologa
- po co kobiety muszą regularnie badać
- wiedzą, kiedy iść do lekarza
- zapisują się z rodzicami na swoja
pierwsza wizytę,
- spotkanie z położną w
gabinecie
ginekologicznym,
Termin: 7.10.2015
Miesiączka. Wszystkie ważne
informacje.
Termin: 8.01.2016
Pierwsza wizyta u ginekologa.
się ginekologiczne
- zdobywają wiedzę
-plansze edukacyjne,
- skrzynka pytań i
odpowiedzi,
- karty pracy,
- film (z „Akademii
dojrzewania”)
- rozmawiamy o tym co to jest
antykoncepcja,
- w jakim celu i kiedy można ja
stosować,
- przedstawiam aktualne dane o
skutkach stosowaniu antykoncepcji,
- rodzaje antykoncepcji, a wiedza i
stosunek kościoła do jej stosowania
- posiadają wiedzę na czym polega
antykoncepcja,
- znają rodzaje antykoncepcji,
- znają mity/fakty o jej stosowaniu
- znają stosunek kościoła do
stosowania antykoncepcji
- medyczne podejście do stosowania
antykoncepcji
- spotkanie z położną
- spotkanie z
kachechetką
- plansze edukacyjne,
- skrzynka pytań i
odpowiedzi,
- karty pracy,
- film (z „Akademii
dojrzewania”)
- ulotki uzyskane z
poradni
- co to są choroby przenoszone drogą
płciową
- rodzaje chorób
- skutki zachorowań na zdrowie i życie
człowieka oraz możliwość zajścia w
ciążę
- znają sposoby zakażenia się
chorobami
- wiedzą o skutkach zakażeniem się
tymi chorobami
- spotkanie z
pielęgniarką szkolną
-plansze edukacyjne,
- skrzynka pytań i
odpowiedzi,
- karty pracy,
Termin:12.01.2016
Antykoncepcja. Mity i fakty o jej
stosowaniu.
Termin:20.01.2016
Choroby przenoszone drogą
płciową.
- ulotki uzyskane z
poradni,
- materiały z Teczki
A. Węglarczyk
Termin:27.01.2016
Ciąża. Co dalej?
Termin:8.01.2016
- rozwój dziecka w łonie matki,
- trochę o przebiegu porodu,
nowoczesnych porodach,
- co to jest połóg u kobiety, higiena,
dochodzenie do formy po urodzeniu
dziecka
- opieka dziecka do 1 roku życia
- relacje z partnerem- jak o nie dbać
- dziewczyny zdobywają wiedzę
podstawową o rozwoju dziecka w łonie
matki,
- wiedzą o przebiegu porodu, opiece nad
nią samą,
- jak opiekować się dzieckiem do 1 roku
życia
- jak pomóc w prawidłowych relacjach w
związku oraz pełnieniu roli partnera jako
ojca
- spotkanie z położną
- rozmowa z naszą
koleżanką, która
urodziła dziecko
-plansze edukacyjne,
- skrzynka pytań i
odpowiedzi,
- karty pracy,
- ulotki uzyskane z
poradni,
Temat spotkania i termin
Zadanie do zrealizowania
Osiągnięcia uczniów
Materiały
Cześć II- Co się dzieje w mojej głowie?
Zmienne nastroje. Burza
hormonów.
- omówienie moich zmiennych nastrojów
podczas okresu dojrzewania,
- co robić w takim stanie emocjonalnego
napięcia,
- czy to normalne zachowania?
- dziewczęta dostają informacje o
zaburzeniach jakie mogą wystąpić w tym
okresie,
- wiedzą jak uczyć się prawidłowej reakcji
na własne zachowania
- plansze edukacyjne,
- skrzynka pytań i
odpowiedzi,
- karty pracy,
- film (z „Akademii
dojrzewania”)
- ulotki uzyskane z
poradni,
- co to jest w ogóle moja tożsamość,
- dlaczego tak zależy nam na niej,
- rozmawiamy o zagrożeniach
wynikających z eksperymentowania w
wielu płaszczyznach życia
- mówimy o kształtowaniu prawidłowej
postawy wobec zagrożeń
- zaburzenia: anoreksja, bulimia, depresja
- mają wiedzę o zagrożeniach z
eksperymentowania,
- wiedzą jak prawidłowo ukształtować
swoją tożsamość osobistą,
- posiadają podstawowa wiedze o
zaburzeniach w wieku dojrzewania
- plansze edukacyjne,
- skrzynka pytań i
odpowiedzi,
- karty pracy,
- film (z „Akademii
dojrzewania”)
- ulotki uzyskane z
poradni,
- strony Internetowe
Termin: 4.11.2015
Poszukiwanie własnej
tożsamości. Problemy
nastolatków
Termin: 18.11.2015
Moja seksualność, a presja
otoczenia.
- co to jest seksualność,
- kiedy mówimy o presji seksualnej,
- jak jej nie ulec, formy obrony przed nią,
- asertywne zachowania
- maja wiedzę o swojej seksualności,
- umieją rozpoznać presję otoczenia,
- znają podstawowe mechanizmy
zachowań asertywnych
- spotkanie z
psychologiem
szkolnym
- plansze edukacyjne,
- skrzynka pytań i
odpowiedzi,
- karty pracy,
- film (z „Akademii
dojrzewania”)
- ulotki uzyskane z
poradni,
Termin:8.01.2015
Spotkania rodziców
Temat spotkań- Spotkanie z lekarzem ginekologiem
Dojrzewanie mojej córki. Problemy tego okresu
Miesiączka, a higiena u dziewczyny.
Pierwsza wizyta u ginekologa. Przebieg badania
Prawo względem badań u nastolatek. Propozycja
gabinetów ginekologicznych.
Jestem ojcem nastolatki- dobre rady.
Antykoncepcja u młodych dziewcząt
Uzyskane efekty
Rodzice /opiekunowie uzyskają odpowiedzi na pytania nurtujące
ich względem dojrzewających ich córek. Wiedza będzie z
profesjonalnego źródła- położnej środowiskowej. Będą mieli
możliwość zadawania pytań.
Materiały
- ulotki dla rodziców z
„Akademii dojrzewania”
- ulotki o sposobach
antykoncepcji
- adresy, nr telefonów do
gabinetów
ginekologicznych
- informacje na rzutniku
Choroby przenoszone droga płciową
Download