Kodowanie i Szyfrowanie Danych Kodowanie i Szyfrowanie Danych

advertisement
Kodowanie i Szyfrowanie
Danych
Kodowanie i Szyfrowanie
Danych
• Prowadzący: dr inż. Krzysztof Walkowiak
• Email: Krzysztof(_dot) Walkowiak(_at)pwr(_dot)wroc(_dot)pl
• Materiały:
http://www.pwsz.legnica.edu.pl/~walkowiak
http://moodle.pwsz-legnica.eu/
• Zaliczenie:
zaliczenie=(ocena_z_testu_1+ocena_z_testu_2)/2
Pierwszy test będzie przeprowadzony w połowie
semestru, drugi test będzie na przedostatnich
zajęciach.
Literatura
• W. Stallings, Ochrona danych w sieci i intersieci w teorii i
praktyce, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne,
Warszawa 1997
• R. Wobst, Kryptologia budowa i łamanie zabezpieczeń,
RM, Warszawa 2002
• T. Kifner, Polityka bezpieczeństwa i ochrony informacji,
Helion 1999
• M. Kaeo, Tworzenie bezpiecznych sieci, Mikom 2000
• M. Strabe, Firewalls ściany ogniowe, Mikom 2000
• Czasopismo NetWorld
• Dokumenty RFC
• Materiały w Internecie
Program wykładu
• Wprowadzenie do bezpieczeństwem sieci
komputerowych i ochrony danych
• Normalizacja bezpieczeństwa
• Algorytmy szyfrujące symetryczne część 1
• Algorytmy szyfrujące symetryczne część 2
• Algorytmy asymetryczne i algorytmy haszujące
• Dystrybucja kluczy
Program wykładu
• Sterowanie dostępem do systemów
informatycznych
• Bezpieczne usługi sieciowe (IPSec, SSL, PGP,
SSH, podpis cyfrowy)
• Systemy kontroli ruchu sieciowego (zapory
ogniowe, IDS, IPS)
• Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych
• Niezawodność systemów i sieci informatycznych
• Polityka bezpieczeństwa
Download