Tytuł prezentacji

advertisement
www.proskar.pl
AI - Sztuczna inteligencja w
oprogramowaniu dla
przedsiębiorstw
Polski Kongres Przedsiębiorczości
Łódź 5-6.11.2015
Kim jesteśmy ?
• PROSKAR to zespół programistów realizujący
dedykowane oprogramowanie dla przedsiębiorstw
• Outsourcing usług programistycznych współpracując
z największymi firmami w kraju
• Wytwarzanie oprogramowania wykorzystującego
algorytmy sztucznej inteligencji
www.proskar.pl
2/17
Dlaczego zastosowania AI ?
1
2
3
Wykorzystanie wiedzy zdobytej w pracy na uczelni do
realizacji przedsięwzięć komercyjnych
Kwestia trudności merytorycznej – zastosowanie AI jest
zadaniem niezwykle trudnym a przez to fascynującym
i rozwijającym dla zespołów pracujących przy tym
zagadnieniu
Kwestia ogromnego potencjału zastosowań
www.proskar.pl
3/17
Sztuczna inteligencja
• Sztuczna inteligencja (SI, z ang. artificial intelligence, AI)
– dziedzina wiedzy obejmująca logikę rozmytą, obliczenia
ewolucyjne, sieci neuronowe, sztuczne życie i robotykę.
• Sztuczna inteligencja to również dział informatyki
zajmujący się inteligencją – tworzeniem modeli
zachowań inteligentnych oraz programów
komputerowych symulujących te zachowania.
• AI można też zdefiniować jako dział informatyki
zajmujący się rozwiązywaniem problemów, które nie są
efektywnie algorytmizowalne.
www.proskar.pl
4/17
Algorytmy inspirowane naturą
Sztuczne systemy immunologiczne
Zastosowania: systemy wykrywania włamań do sieci
komputerowych, rozpoznawanie obrazów,
optymalizacja, prognozowanie
Algorytmy mrówkowe
Zastosowania: poszukiwanie najkrótszej drogi
Algorytmy genetyczne
Zastosowania: optymalizacja kombinatoryczna i
funkcji wielu zmiennych
www.proskar.pl
5/17
Zastosowania AI
W swej długookresowej wizji KGHM zakłada
uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez m.in.
wdrożenie nowych technologii, zaś celem
strategicznym KGHM Polska Miedź jest opracowanie
oraz przemysłowe wdrożenie nowoczesnych
technologii niezbędnych do rozwoju pierwszej na
świecie inteligentnej kopalni opartej o sieci
neuronowe.
www.proskar.pl
6/17
Zastosowania AI
W 2014 r. facebook ogłosił, że pracuje nad aplikacją o nazwie
DeepFace. Służy ona do określania, czy na wybranych dwóch
zdjęciach jest ta sama osoba. Dokładność procesu jest
gigantyczna, wynosi 97,25%.
Facebook chwali się, że ludzie są w rozpoznawaniu twarzy tylko
odrobinę lepsi od jego systemu – podobne porównanie
przeprowadza prawidłowo 97,53% badanych osób.
Już w tej chwili oprogramowanie Facebooka jest na tyle
zaawansowane, że sugeruje użytkownikom podpisanie zdjęć
odpowiednim nazwiskiem. DeepFace umie się samodzielnie
uczyć.
www.proskar.pl
7/17
Zastosowania AI
W 2009 r. amerykańska wysyłkowa wypożyczalnia filmów Netflix
ogłosiła konkurs na przewidywanie filmowych gustów na
podstawie setek milionów danych: użytkownik – film – ocena
– data wystawienia.
Nowy algorytm musiał posiadać skuteczność o 10% większą od
aktualnie stosowanego algorytmu.
Nowy algorytm spełniający wymagania jakościowe został
opracowany po 2 latach i 8 miesiącach od rozpoczęcia
konkursu.
www.proskar.pl
8/17
Zastosowania AI
Watson – superkomputer stworzony przez IBM do odpowiadania
na pytania zadawane w języku naturalnym.
Wykorzystuje połączenie algorytmów do przetwarzania języka
naturalnego, wyszukiwania informacji, reprezentacji wiedzy,
wnioskowania automatycznego i sztucznej inteligencji.
W lutym 2013 roku IBM ogłosił że pierwszym komercyjnym
zastosowaniem komputera Watson będzie wspomaganie
wyboru terapii raka płuc w Memorial Sloan Kettering Cancer
Center
www.proskar.pl
9/17
Rozwiązywanie problemów z
użyciem AI
Problemy spotykane w przedsiębiorstwach
Klasyczne problemy w informatyce
Wybór właściwych algorytmów AI
www.proskar.pl
10/17
Problemy zastosowań AI
• Konieczność projektowania dedykowanych
algorytmów dla każdego specyficznego problemu
• Brak wystarczającej liczby rzeczywistych danych
• Konieczność dodatkowych badań celem optymalizacji
rozwiązania
www.proskar.pl
11/17
Przykład zastosowania AI
Logistyka: jaka jest kolejność odwiedzanych miast aby przebyta
droga była najkrótsza ?
Problem najkrótszej ścieżki w grafie
Zastosowanie algorytmu mrówkowego oraz genetycznego
www.proskar.pl
12/17
Przykład zastosowania AI
• Liczba możliwych wszystkich tras zależna jest od
liczby miast
• Liczba tras wynosi (n-1)!/2
• Dla 50 miast – ok. 3 * 1062
www.proskar.pl
13/17
Przykład zastosowania AI
www.proskar.pl
14/17
Nasz udział w projekcie AI
System ma za zadanie interpretację danych medycznych pozwalający na wsparcie realizacji celów
diagnostyki różnicowej i optymalizacji terapii medycznych.
Skany
Dane
Pliki
Integracja
z
systemami
zawierając
ymi dane
medyczne
Konwersja
danych ze
skanów i
plików do
danych
nieustruktu
ralizowany
ch
Wstępne
strukturaliz
owanie
danych
medycznyc
hz
pomocą
mapowań
OCR i
struktur
BIG DATA
www.proskar.pl
Odkrywani
e wiedzy
za pomocą
ontologii
medycznyc
h
Działanie
algorytmów
analityczny
ch i
interpretacj
a
wniosków
• Algorytmy
własne
• Algorytmy
IBM
Watson
15/17
Nasz udział w projekcie
Etap 1 (9m) – Pozyskanie, integrowanie i
przetwarzanie danych medycznych
Etap 2 (16m) - Tworzenie ontologii medycznej i
wstępne strukturalizowanie danych
Etap 3 (6-12m) – Wielkoskalowe
strukturalizowanie danych i odkrywanie wiedzy
Etap 4 (6-12m) – Wielkoskalowa analiza danych
za pomocą algorytmów sztycznej intelligencji
www.proskar.pl
16/17
Dziękuję za uwagę
Jarosław Skaruz
[email protected]
tel. 668 155 528
www.proskar.pl
17/17
Download