Algorytmy i Struktury Danych

advertisement
Algorytmy i Struktury Danych
Program ćwiczeń audytoryjnych ( studia niestacjonarne)
1, 2 Wprowadzenie - powtórka algorytmizacji, równoważność algorytmów
- operacje notacje pseudo kod, sieć działań, dane zmienne proste i indeksowane
- proste typy danych i algorytmy, przekształcenia w pętle algorytmu ze skokiem
3, 4 Określenie poprawności semantycznej, złożoność algorytmów iteracyjnych
- złożone algorytmy z optymalizacją czasu obliczeń iteracyjnych, złożoność pamięciowa w wielowariantowych wyborach
- dostęp do danych o ograniczonej pamięci, przetwarzanie danych zewnętrznych (sekwencyjnych) - porównanie
5, 6 Efektywność obliczeń iteracyjnych - szeregi i histogram
- synteza i analiza porównawcza złożoności obliczeniowej na przykładzie obliczania szeregów
- histogram w wersja po posortowaniu, bez sortowania oraz dla danych rzeczywistych
7, 8 Sortowanie: algorytmy elementarne, synteza i porównanie:
- bąbelkowy, przez wstawianie i przez wybór, analiza i porównanie złożoności
9,10 Algorytmy symulacyjne
- dyskretna zmiana położenia punktu na płaszczyźnie
- ciągłe rozwiązanie w układzie dynamicznym
11,12 Rekurencja i równanie rekurencyjne
- synteza i analiza prostych i złożonych przykładów
- przekształcenie i porównanie algorytmu rekurencyjnego i iteracyjnego
- rozwiązanie równania rekurencyjnego
13,14 Struktury dynamiczne:
- przykłady definicji struktury
- tworzenie i obsługa: stos, lista i kolejka
15,16 Struktury dynamiczne cd., rekurencyjny algorytm sortowania
- drzewa binarne, listy cykliczne, wersje tablicowe, QuickSort
17,18 Wybrane algorytmy grafowe i wyszukiwania wzorca
- Zaliczenie
Warunki zaliczenia
Dopuszczalna 1 nieobecność (3g) nieusprawiedliwiona.
Aktywność na zajęciach.
Zaliczenie kolokwiów.
Download