Algorytmy

advertisement
Algorytmy

Robert Sedgewick, Algorytmy w C++, RM, Warszawa 1999.
(Algorithms in C++, Third Edition) http://www.awl.com/cseng/titles/0-201-35088-2

Robert Lafore, Struktury danych i algorytmy C++ w 24 godziny, INTRSOFTLAND,
Warszawa 1999. (Teach Yourself Data Structures and Algorihms in 24 Hours,Sams Publishing)

Adam Drozdek, Donald L. Simon, Struktury danych w języku C, WNT, Warszawa,
1996. (Data structures in C, Duquesne University)

Piotr Wróbel, Algorytmy struktury danych i techniki programowania, HELION
Gliwice, 1996

Rod Stephens, Algorytmy i struktury danych z przykładami w Delphi, Helion 2000.

Kazimierz Wanat, Algorytmy numeryczne. DIR, 1993

Siegmund Brandt, Analiza danych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.(FORTRAN)

L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT, Warszawa,
1996. (PASCAL).

M. M. Sysło, N. Deo, J. S. Kowalik, Algorytmy ptymalizacji dyskretnej z programami
w języku PASCAL, WN PWN, Warszawa, 1995. Zagadnienie plecakowe.
Zagadnieniepokrycia. Problemy najkrótszych dróg, Problem komiwojażera.

N. Wirth, Algorytmy+struktury danych=programy, WNT, Warszawa, 1980. Sortowanie,
listy, drzewa. (PASCAL).

T. H. Cormen, Ch. E. Leiserson, R. L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, WNT,
Warszawa 1997.

Maciej M. Sysło, Algorytmy, WSiP, Warszawa 2002.

Maciej M. Sysło, Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, WSiP,
Warszawa 1998.

red. Maciej M. Sysło, Elementy informatyki, Podręcznik, Wyd. Szkolne PWN,
Warszawa 1998.

red. Maciej M. Sysło, Elementy informatyki Rozwiązania zadań, Wyd. Szkolne PWN,
Warszawa 1994.

red. Maciej M. Sysło, Elementy informatyki Poradnik metodyczny dla nauczycieli,
Wyd.Szkolne PWN, Warszawa 1997.

Jon Bentley, Perełki oprogramowania, WNT, Warszawa 1992. (Programming Pearls)

Dawid Harel, Rzecz o istocie informatyki, ALGORYTMIKA, WNT, Warszawa,
1992. (Algorithmics. The Stirit of Computing)

Dawid Harel, Komputery-spółka z o.o. Czego komputery naprawdę nie umieją robić,
WNT, Warszawa 2002.
© BZ
Download