zarz ą dzani e firm ą podejmowanie decyzji

advertisement
PODEJMOWANIE DECYZJI
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
PODEJMOWANIE DECYZJI
Uczestnicząc w grze podejmujesz 6 decyzji.
Cena jednostkowa
Wielkość produkcji
Wydatki na marketing
Wydatki na badania i rozwój
Wydatki na inwestycje
Wydatki społeczne
Decyzja o spłacie kredytu
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
PODEJMOWANIE DECYZJI
Przed podjęciem decyzji
przemyśl i wybierz strategię funkcjonowania swojej firmy.
STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI)
Ustalając niską cenę powinieneś tak dobrać
wielkość produkcji, by obniżyć jej koszty.
Warto zintensyfikować działania
marketingowe oraz zwiększyć nakłady
na badania i rozwój, by zwiększyć sprzedaż.
STRATEGIA WYSOKICH CEN
Wytwarzasz mniejszą ilość hologeneratorów,
by drożej je sprzedawać.
Strategia ta wymaga przeznaczenia większych
kwot na działania marketingowe, badania i rozwój.
Możliwości produkcyjne zwiększa się tylko
w miarę potrzeb firmy.
STRATEGIA ŚREDNICH CEN
Ustalasz cenę i podejmujesz takie decyzje,
by produkty Twojej firmy trafiały do klientów
bardziej wymagających niż klienci masowi.
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
PODEJMOWANIE DECYZJI
DECYZJA
1
Cena jednostkowa
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
PODEJMOWANIE DECYZJI
CENA
DECYZJA
1
to bardzo ważny czynnik określający wysokość zysku.
Cena/sztukę x liczba sprzedanych sztuk
− Koszt zmienny produkcji/sztukę x liczba sprzedanych sztuk
− Koszty stałe
= Zysk przed opodatkowaniem
Liczba hologeneratorów, które będziecie w stanie sprzedać,
będzie zależeć od tego, ile sztuk będą chcieli kupić klienci oraz od tego,
ile sztuk łącznie będą chciały sprzedać wszystkie obecne na rynku firmy.
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
PODEJMOWANIE DECYZJI
DECYZJA
2
Wielkość produkcji
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
PODEJMOWANIE DECYZJI
WIELKOŚĆ PRODUKCJI
DECYZJA
2
decyduje o tym, ile kosztuje produkcja jednego hologeneratora
Koszt jednostkowy zależy od:
wielkości fabryki,
stopnia efektywności jej wykorzystania.
Fabryki produkują po najniższych kosztach,
gdy wykorzystują
80% możliwości wytwórczych.
Zanim podejmiesz decyzję przeanalizuj poziom zapasów w Twojej firmie
i w całej branży.
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
PODEJMOWANIE DECYZJI
DECYZJA
3
Wydatki na marketing
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
PODEJMOWANIE DECYZJI
WYDATKI NA MARKETING
DECYZJA
3
Czy chciałbyś zwiększyć sprzedaż bez obniżania ceny?
Jeśli tak, to warto pomyśleć o zwiększeniu wydatków na marketing.
Policz, ile hologeneratorów dodatkowo będziesz musiał sprzedać,
by pokryć zwiększone wydatki marketingowe.
Wydatki na marketing
Marża brutto
=
Wielkość sprzedaży koniecznej do
pokrycia kosztów tych wydatków
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
PODEJMOWANIE DECYZJI
DECYZJA
3
Decydując o wydatkach marketingowych możesz też określić ich przeznaczenie…
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
PODEJMOWANIE DECYZJI
DECYZJA
3
Decision Detail
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
PODEJMOWANIE DECYZJI
DECYZJA
4
Masz do wyboru następujące
formy marketingu:
VIM MASS MAILING – mailing bezpośredni,
FlexiPaper – reklamy na papierze flexi,
SkyBoard – reklama na bilbordach na niebie,
Hologen – reklama z wykorzystaniem hologenu.
VidPhone – reklamy poprzez wideotelefony
Product Placement – umiejscowienie produktu w filmach, serialach itp.
Clairvoyant – przekaz telepatyczny
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
PODEJMOWANIE DECYZJI
DECYZJA
4
Wydatki na badania
i rozwój
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
PODEJMOWANIE DECYZJI
DECYZJA
4
WYDATKI NA BADANIA I ROZWÓJ
Badania rynku i rozwijanie wyrobu są długofalowymi procesami,
których efekty uwidaczniają się na przestrzeni kilku okresów.
Zwiększenie wydatków na badania i rozwój hologeneratorów
natychmiast powoduje widoczny wzrost zamówień.
W odróżnieniu od wydatków na marketing, jedna inwestycja w badania i
rozwój powoduje zwiększenie zamówień w kilku okresach.
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
PODEJMOWANIE DECYZJI
DECYZJA
4
Decydując o wydatkach na Badania i Rozwój możesz określić,
na co zostaną przeznaczone pieniądze…
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
PODEJMOWANIE DECYZJI
DECYZJA
4
Decision Detail
Możesz wybrać, nad czym mają być prowadzone prace badawcze.
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
PODEJMOWANIE DECYZJI
DECYZJA
4
Prace badawcze mogą być prowadzone nad:
Titanum Case – tytanowa obudowa odporna na wstrząsy,
Fusion Power – generator mocy,
Z-Chip – hologenerator z indywidualnym chipem,
Smell – O –Vision – możliwość wizji zapachu,
Video Conferencing – wideo konferencje,
Gaming Module – moduł gier,
Satellite Antenna – antena satelitarna,
Wafer -Thin Case – cieniutka obudowa hologeneratora,
Camera – kamera do tworzenia holo-filmów,
Remote Control - pilot do zdalnego kierowania.
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
PODEJMOWANIE DECYZJI
DECYZJA
5
Wydatki na inwestycje
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
PODEJMOWANIE DECYZJI
DECYZJA
WYDATKI NA INWESTYCJE
5
Decydują o tym, ile kosztuje produkcja jednego hologeneratora.
Jeśli wpiszesz wartość mniejszą niż wynosi amortyzacja (), to w następnym
kwartale możliwości produkcyjnee twojej fabryki zmniejszą się, jeśli dokładnie
wartość amortyzacji – nic się nie zmieni, jeśli wpiszesz więcej – to każde 40$
ponad wartość amortyzacji spowoduje wzrost możliwości produkcyjnych o jedną
sztukę oraz koszt zmniejszenie kosztu wytwarzania jednego hologeneratora.
W symulacji TITAN stopa amortyzacji firm hologeneratorowych
wynosi 5% w każdym okresie, czyli szacuje się, że majątek firmy
zużywa się przez 20 okresów.
Amortyzacja to zmniejszanie się w miarę upływu
czasu wartości długoterminowych aktywów firmy,
np. środków trwałych (maszyn, urządzeń, budynków).
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
PODEJMOWANIE DECYZJI
DECYZJA
6
Wydatki
na cele społeczne
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
PODEJMOWANIE DECYZJI
DECYZJA
6
WYDATKI NA CELE SPOŁECZNE
Obecnie wiele firm dąży do tego, aby stać się częścią lokalnej społeczności
lub wywierać większy wpływ poprzez wspieranie działalności
prospołecznej.
Jest to dobrowolny wysiłek, by zwiększyć jakoś życia ludzkości za pomocą
pieniędzy, materiałów lub czasu.
Wydatki na cele społeczne wpływają podobnie, jak wydatki na badania
i rozwój – zwiększa się ilość zamówień na nasze produkty. Ich skutek jest
widoczny w dłuższym okresie.
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
PODEJMOWANIE DECYZJI
DECYZJA
7
Decyzja o spłacie
kredytu
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
PODEJMOWANIE DECYZJI
DECYZJA SPŁACIE KREDYTU
Zaciągane w grze kredyty można spłacać. Nie zawsze to koniecznie i nie
zawsze możliwe. Spłata kredyt spowoduje zmniejszenie wysokości odsetek.
Na spłatę kredytu można przeznaczyć środki pochodzące z:
•CASH -Środków pieniężnych zgromadzonych na koncie
•Retained Earnings- Zysków firmy
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
Download