Zrównoważona uprawa buraków cukrowych

advertisement
W zgodzie ze środowiskiem i naturą
Doświadczenia ścisłe i doradztwo jakie
uprawiamy buraki i produkujemy cukier
prowadzimy również uwzględnia zasady
dobrej praktyki rolniczej
 Uzyskiwany z buraków cukier
to ważny produkt dla gospodarstw
i strategiczny dla przemysłu
 Melasa to produkt do produkcji alkoholu,
bioetanolu, drożdży piekarskich oraz dodatek do
pasz
 Wysłodki buraczane to cenna,
bogata w składniki pasza dla zwierząt
 Przy produkcji cukru do
oczyszczania soku używa się
kamienia wapiennego. Efektem
tego procesu jest cenny nawóz,
który trafia na pola Plantatorów.
 Wapno defekacyjne stosowane jako nawóz
umożliwia zwrócenie do obiegu wielu ważnych
składników pokarmowych
Również ziemia, która stanowi zanieczyszczenie
buraków, powraca na pola
W tym procesie praktycznie nie ma odpadów,
większość produktów ubocznych jest powtórnie
oddane środowisku
 Podstawą poradnictwa Südzucker Polska
są doświadczenia polowe, które są prowadzone w 11
lokalizacjach i obejmują ok. 10 tematów. Najważniejsze
z nich to: testowanie odmian i rekomendacja
najlepszych, poszukiwanie najskuteczniejszych a zarazem
bezpiecznych środków ochrony, analiza różnych
technologii przygotowania pola, nawożenia, zwalczania
patogenów
 Poradnictwo i przekaz informacji odbywa się przez cały
sezon podczas spotkań, na polu, w formie pisemnej,
poprzez sms, i oczywiście na naszym portalu:
www.suedzucker.pl/plantatorzy
Zrównoważona uprawa buraków
cukrowych
więcej informacji na
www.suedzucker.pl/plantatorzy
Materiały doradcze Südzucker Polska S.A.
Cele i sposoby wdrażania zrównoważonej uprawy
buraka cukrowego
Zbilansowane dopasowane
Ochrona gleb
do potrzeb nawożenie
 Analiza gleby (metoda EUF) jako wykładnia do
zbilansowania nawożenia
 Dawki nawozów dopasowane do potrzeb
stanowiska i rośliny
 Terminy stosowania nawożenia uwzględniają
wymagania roślin i bezpieczeństwo dla środowiska
 Lepsza jakość surowca
 Niska zawartość pozostałości azotanów
Na co zwracamy uwagę :
 Ochronę gleby
 Stosowanie środków ochrony roślin
zgodnie z zapotrzebowaniem
 Dopasowane do potrzeb nawożenie
 Optymalizację terminu i sposobu zbioru
 Optymalizację doczyszczania i transportu
 Optymalizację kosztów uprawy i przerobu
buraków
 Efektywne wykorzystanie wyników
doświadczeń
 Rozwój i umacnianie terenów rolniczych
Średnie zawartości makro i mikroelementów w glebach plantatorów SZP
za lata 2008 - 2011 w mg/100g gleby oraz zalecane średnie nawożenie
w kg czystego składnika / ha na podstawie wyników prób EUF
Dopasowane do potrzeb lokalizacji
nawożenie
W zgodzie ze środowiskiem ale
odpowiadające potrzebom stosowanie
środków ochrony roślin
Zakładane cele:
 Uzyskanie wysokich plonów buraków i
wysokiej wydajności cukru
 Ochrona środowiska
 Utrzymanie stanowisk pracy i możliwości
uprawy buraków w całym rejonie
 Utrzymanie dobrej żyzności i
produkcyjności gleby dla przyszłych
pokoleń
Optymalizacja zbioru, doczyszczania
i transportu
 Minimalizacja strat przy zbiorze
 Wybór odpowiedniego terminu i
zabezpieczenie pryzm włókniną
 Optymalizacja doczyszczania i transportu
ogranicza zużycie paliwa i transport
zanieczyszczeń do Cukrowni
Download