Wykaz przedmiotów objętych procedurą akredytacji w roku

advertisement
Białystok, 24.05.2017 r.
Wykaz przedmiotów objętych procedurą akredytacji
w roku akademickim 2017/18
Przedmioty obowiązkowe
Lp.
Nazwa przedmiotu
Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Administracja sieciami LAN
Algebra stosowana
Algorytmika - wybrane zagadnienia
Algorytmy i struktury danych
Algorytmy i struktury danych
Algorytmy i struktury danych
Algorytmy i struktury danych
Analiza funkcjonalna
Analiza i testowanie systemów informatycznych
Analiza i testowanie systemów informatycznych
Analizy biznesowe
Architektura komputerów
Architektura komputerów
Architektura komputerów i systemy operacyjne
Badania operacyjne
Bazy danych
Bazy danych
Bazy danych
Bazy danych
Bazy danych w aplikacjach sieciowych
Bazy danych w aplikacjach sieciowych
Bezpieczeństwo aplikacji internetowych
Bezpieczeństwo aplikacji internetowych
Bezpieczeństwo sieci komputerowych
Bezpieczeństwo sieci komputerowych
Budowa aplikacji sieciowych
Ekonometria
Eksploracja danych
Elementy automatyki i robotyki
Elementy ekonometrii
Grafika komputerowa
Grafika komputerowa
Informatyka w rachunkowości i finansach
Internet of things
Inżynieria finansowa
Inżynieria oprogramowania
INF2ASL
MAT2AST
INZ2AWZ
INF1ASD
INZ1ASD
IE1ASD
MAT1ASD
MAT2AFU
INF2ATS
INZ2ATS
MAT1ABI
INF1AKO
INZ1AKO
INZ2AKS
IE1BOP
INF1BDA
INZ1BDA
IE1BDA
MAT1BDA
INF2BDAS
INZ2BAS
INF2BAI
INZ2BAI
INF1BSK
INZ1BSK
INF2BAS
IE1EKN
INF2EDA
MAT1EAR
MAT1EEK
INF1GKO
INZ1GKO
INF2IRF
INF2IOT
INF2IFI
INF1IOP
1
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Inżynieria oprogramowania
Inżynieria oprogramowania
Inżynieria systemów multimedialnych
Komunikacja człowiek-komputer
Komunikacja człowiek-komputer
Logika matematyczna w informatyce
Matematyczna teoria sterowania
Matematyka eksperymentalna
Matematyka finansowa
Matematyka finansowa
Matematyka finansowa
Matematyka ubezpieczeniowa
Metody algorytmiczne w analizie zjawisk ekonomicznych
Metody numeryczne
Metody obliczeniowe
Metody optymalizacji
Metody probabilistyczne i statystyka
Metody probabilistyczne i statystyka
Metody probabilistyczne i statystyka
Metody stochastyczne
Modelowanie ekonometryczne z elementami teorii
portfela
Modelowanie hurtowni danych
Modelowanie i analiza systemów biznesowych
Modelowanie i analiza systemów wbudowanych
Modelowanie i implementacja aplikacji biznesowych
Modelowanie statystyczne
Modelowanie systemów informatycznych
Modelowanie systemów informatycznych
Narzędzia procesu tworzenia oprogramowania
Narzędzia procesu tworzenia oprogramowania
Narzędzia procesu tworzenia oprogramowania
Obliczenia naukowe w praktyce
Obliczenia równoległe
Obliczenia równoległe
Pakiety matematyczne
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Podstawy programowania
Podstawy programowania
Podstawy programowania
Podstawy programowania
Programowanie gier
Programowanie obiektowe
Programowanie obiektowe
Programowanie obiektowe
Programowanie, algorytmy i struktury danych
2
INZ1IOP
IE1IOP
INF2ISM
INF1KCK
INZ1KCK
MAT2LMI
MAT2MTS
MAT2MEK
INF2MFI
IE1MFI
MAT1MFI
INF2MUB
INF2MZE
MAT1MNU
INF2MOB
MAT1MOP
INF1MPS
INZ1MPS
IE1MPS
MAT2MST
INF2MTP
MAT1MHD
INF2MSB
INF2MSW
INF2MIA
MAT1MST
INF2MSI
INZ2MSI
INF1NPT
INZ1NPT
IE1NPT
INF2ONP
INF2OBR
INZ2OBR
MAT1PMA
INF1PEE
INZ1PEE
INF1PPRa
INZ1PPRa
IE1PPRa
MAT1PPR
INF2PGI
INF1POB
INZ1POB
IE1POB
INZ2PAS
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
Przetwarzanie obrazów w systemach biometrycznych
Przetwarzanie sygnałów
Przetwarzanie sygnałów
Rozproszone systemy internetowe
Rozproszone systemy internetowe
Równania różniczkowe cząstkowe
Równania różniczkowe i różnicowe
Sieci bezprzewodowe
Sieci bezprzewodowe
Sieci komputerowe
Sieci komputerowe
Sieci komputerowe
Sieci WLAN i technologie bezprzewodowe
Statystyczna analiza giełdy
Statystyka matematyczna
Systemy baz danych
Systemy baz danych
Systemy ekspertowe
Systemy i aplikacje urządzeń mobilnych
Systemy mobilne
Systemy mobilne
Systemy operacyjne
Systemy operacyjne
Systemy operacyjne
Systemy wbudowane
Systemy wbudowane
Systemy wspomagania decyzji
Szeregi czasowe i prognozowanie
Sztuczna inteligencja
Sztuczna inteligencja
Sztuczna inteligencja
Sztuczna inteligencja
Technika cyfrowa
Technika cyfrowa
Techniki programistyczne
Techniki zapewniania poufności w internecie
Technologie baz danych
Technologie informacyjne
Teoria liczb i kryptografia
Teoria portfela
Tworzenie aplikacji rozproszonych
Tworzenie stron internetowych
Układy dynamiczne
Układy elektroniczne i technika pomiarowa
Układy elektroniczne i technika pomiarowa
Wprowadzenie do informatyki
3
INF2POS
INF1PSY
INZ1PSY
INF2RSI
INZ2RSI
MAT2RRC
MAT1RRR
INF1SBE
INZ1SBE
INF1SKO
INZ1SKO
IE1SKO
INF2STB
MAT2SAG
MAT1SMA
INF1SBD
INZ1SBD
INF2SEK
INF2AUM
INF1SMO
INZ1SMO
INF1SOP
INZ1SOP
IE1SOP
INF1SWB
INZ1SWB
INF2SWD
MAT1SCP
INF1SIN
INZ1SIN
IE1SIN
MAT1SIN
INF1TCY
INZ1TCY
MAT2TPR
INF2TZP
INZ2TBD
MAT1TIN
MAT1TLK
IE1TPO
INF2TAR
MAT1TS
MAT2UDY
INF1UET
INZ1UET
MAT1WDI
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
Wprowadzenie do systemu Linux
Wprowadzenie do systemu Linux
Wybrane zagadnienia sieci komputerowych
Wybrane zagadnienia teleinformatyki
Zaawansowana inżynieria oprogramowania
Zaawansowane aplikacje internetowe RIA
Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych
Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych
Zaawansowane metody biometrii
Zaawansowane systemy operacyjne
Zaawansowane systemy sztucznej inteligencji
Zaawansowane techniki optymalizacji
Zaawansowane techniki programistyczne
Zaawansowane techniki programistyczne
Zarządzanie infrastrukturą sieciową
INF1WSL
INZ1WSL
INZ2WZS
INZ2WZT
INF2ZIO
INF2RIA
INF2ZBD
INZ2ZB
INF2ZMB
INF2ZSO
INF2ZSI
MAT2ZTO
INF1ZTP
INZ1ZTP
INF2ZIS
Przedmioty obieralne
Lp.
Nazwa przedmiotu
Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Administracja systemami GNU Linux
Administracja systemami GNU Linux
Algorytmiczne modele zjawisk losowych
Algorytmiczne modele zjawisk losowych
Algorytmiczne modele zjawisk losowych
Algorytmy ewolucyjne
Algorytmy grafowe i sieciowe w zastosowaniach
Algorytmy i standardy multimedialne
Algorytmy współczesnej kryptologii
Analiza i przetwarzanie obrazów
Analiza techniczna i fundamentalna
Aplikacje internetowe oparte o komponenty
Aplikacje internetowe oparte o komponenty
Aplikacje webowe w ASP MVC
Architektura komputerów
Architektury systemów informatycznych
Badania operacyjne w logistyce transportu i dystrybucji
Bezpieczeństwo baz danych
Bezpieczeństwo baz danych
Bezpieczeństwo i integralność danych
Biometria
Biometria - teoria i zastosowania
Biometria - teoria i zastosowania
Budowa aplikacji użytkowych w technologii WPF
Budowa aplikacji użytkowych w technologii WPF
INF1AGL
INZ1ASG
INF1AMZ
INZ1AMZ
IE1AMZ
INF2AEW
INF1AGS
INF2ASM
INF2AWK
INF1AOB
IE1ATF
INF1AIK
INZ1AIK
INF1MVC
MAT2AKO
INF1ASI
IE1BOL
INF1BBD
INZ1BBD
MAT1BID
MAT1BIO
INF2BTZ
INZ2BTZ
INF1BAU
INZ1BAU
4
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Eksploracja danych wielorelacyjnych
Eksploracja danych wielorelacyjnych
Eksploracja zasobów internetowych
Eksploracja zasobów internetowych
Elementy kryptologii
Geograficzne systemy informacyjne
Informatyka w robotyce
Informatyka w robotyce
Inteligentne aplikacje internetowe
Inżynieria finansowa
Języki Verilog opisu sprzętu i układy System-on-Chip
Matematyka ubezpieczeniowa
Matematyka w grafice komputerowej
Matematyka w inżynierii biomedycznej
Matematyka w meteorologii
Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie
procesów ekonomicznych
Metody i narzędzia wspomagania negocjacji
Metody i narzędzia wspomagania negocjacji
Metody identyfikacji systemów
Metody optymalizacji
Metody optymalizacji i programowanie liniowe
Mikrokontrolery w systemach wbudowanych
Modelowanie i symulacja sieci komputerowych
Modelowanie i symulacja sieci komputerowych
Modelowanie obiektów sterowania
Ocena jakości systemów multimedialnych
Podstawy biometrii
Prognozowanie z elementami analizy technicznej
Prognozowanie z elementami analizy technicznej
Programowanie akceleratorów graficznych
Programowanie aplikacji biznesowych w oparciu o
platformę Java
Programowanie aplikacji biznesowych w oparciu o
platformę Java
Programowanie aplikacji w języku JavaScript
Programowanie aplikacji WWW w technologii .NET
Programowanie aplikacji WWW w technologii .NET
Programowanie aplikacji WWW w technologii .NET
Programowanie aplikacji WWW w technologii Java
Programowanie aplikacji WWW w technologii Java
Programowanie aplikacji WWW w technologii Java
Programowanie niskopoziomowe
Programowanie niskopoziomowe
Programowanie obiektowe
Programowanie robotów
Programowanie urządzeń mobilnych
5
INF2EDW
INZ2EDW
INF2EDI
INF2EZI
INZ2ELK
MAT2GIS
INF2IWR
INZ2IWR
INF2IAI
MAT2IFI
INF2VER
MAT2MUB
MAT1MGK
MAT2MIB
MAT2MME
IE1MES
INF1NWN
INZ1NWN
INZ2MIS
INZ2MOP
INF2MOP
INF2MSW
INF2MSS
INZ2MSS
MAT2MOS
INF2OJS
INF1PBI
INF2PAT
INZ2PAT
INF2PAG
INF1BAB
INZ1PAB
INF1PJS
INF1NET
INZ1NET
IE1NET
INF1PAWJ
INZ1PAW
IE1PAW
INF1PNI
INZ1PNI
MAT1POB
MAT1PRO
INZ2PUM
70
71
72
Projektowanie SoC
Projektowanie SoC
Projektowanie układów i systemów o małym poborze
mocy
73 Przetwarzanie obrazów i sygnałów
74 Przetwarzanie treści audiowizualnych w systemach
multimedialnych
75 Przetwarzanie treści audiowizualnych w systemach
multimedialnych
76 Roboty mobilne
77 Rozwiązania szkieletowe w tworzeniu aplikacji WWW
78 Rozwiązania szkieletowe w tworzeniu aplikacji WWW
79 Rozwiązania szkieletowe w tworzeniu aplikacji WWW
80 Rzeczywistość wirtualna
81 Rzeczywistość wirtualna
82 Sieci komputerowe
83 Symulacja losowych zjawisk ekonomicznych
84 Systemy ekspertowe
85 Systemy mobilne
86 Systemy pracy grupowej
87 Systemy pracy grupowej
88 Systemy wbudowane
89 Sztuczne sieci neuronowe
90 Technologie ochrony praw autorskich w Internecie
91 Technologie ochrony praw autorskich w Internecie
92 Teoria portfela
93 Tworzenie aplikacji bazodanowych
94 Wstęp do informatyki biomedycznej
95 Wybrane zagadnienia matematyki dyskretnej w
zastosowaniach informatycznych
96 Wybrane zagadnienia matematyki dyskretnej w
zastosowaniach informatycznych
97 Zaawansowane techniki zarządzania infrastrukturą
sieciową
98 Zaawansowane zagadnienia programowania
99 Zarządzanie infrastrukturą sieciową
100 Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
101 Zastosowania algorytmów grupowania w sieci i e-biznesie
102 Zastosowanie systemów immunologicznych w ochronie
sieci komputerowych
6
INF1SOC
INZ1SOC
INF2PUS
MAT1POS
INF1PTA
INZ1PTA
MAT2RMO
INF1RST
INZ1RST
IE1RST
INF1RWI
INZ1RWI
MAT2SKO
INF2SLZ
INZ2SEK
MAT2SMO
INF1SPG
INZ1SPG
MAT2SWB
INF2SSN
INF2TOP
INZ2TOP
MAT1TPO
INF1TAB
INF2WIB
INF1WZM
IE1WZM
INF2ZTZ
INF1ZZP
INZ2ZIS
INF1ZPI
INF2ZAG
INF2OSK
Download