PŁODOZMIAN TO NIC INNEGO JAK UPRAWA RÓZNYCH ROŚLIN

advertisement
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
EKOLOGIA NA DZIAŁCE
WYBRANE ZAGADNIENIA OGRODNICZE Z ZAKRESU
UPRAWY I OCHRONY ŚRODOWISKA NA DZIAŁCE
Tomasz KONDRATOWICZ
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
KAŻDY POSIADACZ DZIAŁKI W ROD W TROSCE O WŁASNE
ZDROWIE I SWOJEJ RODZINY MARZY O TYM, ABY ODŻYWIAĆ
SIĘ PRODUKTAMI ROŚLINNYMI WOLNYMI OD ZANIECZYSZCZEŃ
INACZEJ MÓWIĄC ŻYWNOŚC EKOLOGICZNĄ
STOSUJĄC ZASADY EKOLOGICZNEGO SYSTEMU UPRAWY ROŚLIN MOŻNA
TEN CEL OSIĄGNĄĆ.
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
EKOLOGIA (GR. OÍKOS + LÓGOS = DOM + NAUKA)
NAUKA O STRUKTURZE I FUNKCJONOWANIU PRZYRODY, ZAJMUJĄCA SIĘ
BADANIEM
ODDZIAŁYWAŃ
POMIĘDZY
ORGANIZMAMI,
A
ICH
ŚRODOWISKIEM ORAZ WZAJEMNIE MIĘDZY TYMI ORGANIZMAMI.
Ekologia związana jest z szeregiem innych dziedzin naukowych, spośród
których najważniejsze są: fizjologia, genetyka, etologia i ewolucjonizm.
Określenia ekologia, ekologiczny są często używane w języku potocznym,
mając szeroki i czasem nieprecyzyjny sens znaczeniowy, nie zawsze
związany z ekologią jako nauką, często odnoszą się typowej ochrony
środowiska, filozofii ekologicznej, działalności społecznej a nawet
artystycznej.
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
WŁAŚCIWYM
PRZYGOTOWANIEM
GLEBY DO
UZYTKOWANIA
UPRAWY
SADOWNICZE,
WARZYWNE
OZDOBNE NA
DZIAŁCE
NIEROZERWALNIE
ZWIĄZANE SĄ Z
WŁASCIWYM DOBOREM
MATERIAŁU SIEWNEGO
I SADZENIOWEGO
STOSOWANIEM
NATURALNYCH
ŚRODKÓW OCHRONY
ROŚLIN
STOSOWANIEM
ŚRODKÓW
WSPOMAGAJĄCYCH
WZROST
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
OPRÓCZ NASŁONECZNIENIA, CZY ILOŚCI WODY, TO WŁAŚNIE STAN GLEBY JEST
JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW, KTÓRE DECYDUJĄ O JAKOŚCI ROŚLIN
HODOWANYCH W NASZYM OGRODZIE.
GLEBA – JEST PODŁOŻEM I ŻYWICIELKĄ WSZELKICH ROŚLIN. W OGRÓDKU
DZIAŁKOWYM SŁUŻY NIE TYLKO DO UPRAWY WARZYW , MAJĄ NA NIEJ ROSNĄĆ KU
RADOŚCI TAKŻE KWIATY, ROŚLINY OZDOBNE I DRZEWA OWOCOWE.
Każdy gatunek roślin ma inne wymagania glebowe. Do sukcesu potrzebna jest
znajomość zasad uprawy i znajomość gleby w ogrodzie.(1)
Skład gleby to: piasek, ił, próchnica i wapno.
RODZAJE GLEBY – piaszczysta, ilasta, gliniasta.(2)
PIELĘGNACJA GLEBY MA OGROMNE ZNACZENIE DLA UZYSKANIA DOBRYCH
PLONÓW.
• KOPANIE
• MOTYCZENIE
• NAWOŻENIE
(Kiedy byt grzęźnie w błocie, za wcześnie myśleć o robocie)
(Dobre obrobienie gruntu motyką to jak połowa nawożenia)
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
NAWOŻENIE GLEBY
JAKOŚĆ GLEBY ZALEŻY OD PRÓCHNICY
1. TORF
2. OBORNIK
3. KOMPOST
4. GNOJÓWKA
5. NAWOZY ZIELONE
(łubin, saradela, groch , bobik, wyka)
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
ODCZYN GLEBY
TO NIC INNEGO, JAK JEJ WARTOŚĆ PH, CZYLI STOPIEŃ STĘŻENIA JONÓW
WODOROWYCH (H+) DO JONÓW WODOROTLENOWYCH (HO-). SKALA PH ZAWIERA
SIĘ MIĘDZY 0 A 14, IM MNIEJSZA WARTOŚĆ, TYM GLEBA JEST BARDZIEJ KWAŚNA.
TO, JAKIE PH POSIADA DANA GLEBA, PREDESTYNUJE JĄ DO UPRAWY
KONKRETNEJ ODMIANY ROŚLIN.
ROŚLINY KWASOLUBNE NIE WYDADZĄ DOBRYCH PLONÓW NA GLEBACH
ZASADOWYCH I ODWROTNIE TE, KTÓRYM POTRZEBNE JEST ZASADOWE PODŁOŻE,
NIE SPRAWDZĄ SIĘ NA GLEBACH O DUŻEJ KWASOWOŚCI.
Wyróżniamy następujące odczyny gleby:
1.
2.
3.
kwaśny, (bardzo kwaśne pH <4,5, kwaśne pH od 4,5-5,5, lekko kwaśne od 5,5-6,5)
obojętny, - pH od 6,5 do 7,2
zasadowy. – pH powyżej 7,2
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Odczyn gleby
Rośliny
sadownicze
Bardzo kwaśny, <4,5
Borówki wysokie,
żurawina
wielkoowocowa
Kwaśny 4,5-5,5
Agres, truskawki,
maliny, aronia
lekko kwaśny 5,5-6,5
jabłonie, grusze,
porzeczki
Obojętny 6,5-7,2
Czereśnie, wiśnie,
brzoskwinie, winorośl
Zasadowy >7,2
Czarny bez, berberys,
dereń jadalny
Warzywa
Rośliny ozdobne
Różanecznik, hortensja
niebieska wrzosiec,
kamelie
Pomidor, papryka
pelargonie
Burak ćwikłowy,
kapusta, por,
marchewka,
rzodkiewka, sałata.
szpinak
Hortensja czerwona i
biąła, prymule, kosaciec
ogórki
Goździki, astry,
chryzantemy, lilie
Wilczomlecz, goździk
brodaty, gęsiówki
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
NAWOZY MINERALNE (Środki wspomagające)
potocznie zwane nawozami sztucznymi, substancje używane w uprawie roślin
w celu wzbogacenie gleby w składniki pokarmowe niezbędne dla rozwoju
roślin i polepszenie jej właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych.
Nawozy mogą być produkowane z kopalin lub wytwarzane na szeroką skalę w
zakładach chemicznych w procesie syntezy. Firmy zajmujące się tego rodzaju
produkcją zalicza się do branży Wielkiej Syntezy Chemicznej.
Nawozy sztuczne dzielimy na:
 Nawozy azotowe (plonowanie, masa zielona)
 Nawozy fosforowe bujność kwitnienia i zwięzłość owoców)
 Nawozy potasowe i magnezowe (masa plonu, ilości cukrów prostych)
 Nawozy wapniowe (odczyn gleby)
Do najważniejszych składników nawozów należą: azot (N), fosfor (P), potas
(K), bor (B), siarka (S) oraz wapń (Ca) i magnez (Mg)
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO
1. Przenawożenie gleby - skutkujące chorobami drzew i warzyw, ich mniejszą
opornością słabym kwitnieniem, niskimi plonami;
2. Zmianą struktury i odczynu gleby – przekładającą się na plonowanie;
3. Negatywnym oddziaływaniem na organizmy żyjące w glebie (dżdżownice
i pierwotniaki) ;
4. Zanieczyszczeniem wód gruntowych i cieków wodnych
POZYTYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO
Nawozy mineralne w porównaniu z naturalnymi, dostarczają większej ilości łatwo przyswajalnych
składników mineralnych, niezbędnych do wzrostu i rozwoju rośliny.
1. Zwiększenia plonów, oraz podwyższenia ich jakości;
2. Wzrostu ilości białka, cukrów i soli mineralnych zawartych w warzywach i owocach;
3. Przywróceniu równowagi chemicznej w glebach ubogich w jeden lub kilka pierwiastków,
pozwalając przystosować do zasiewu grunty początkowo ubogie w składniki odżywcze
4. Zwiększenie biomasy roślin uprawnych. Im większa biomasa roślin, tym więcej dwutlenku węgla
z atmosfery mogą one przyswoić. Zwiększona plenność roślin powodowana wykorzystaniem
nawozów mineralnych wpływa korzystnie na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
CHWASTY
CHWAST to roślina której obecność na plantacji roślin,
działce jest wysoko niepożądana.
Ich biologiczne właściwości zapewniają im przewagę nad
roślinami uprawianymi w każdym środowisku, albowiem
charakteryzuje ich bardzo wysoki współczynnik
rozmnażania. Współczynnik ten zależy od okresu
wegetacji , zasobności gleby, wielkości chwastu
np komosa od 3 tys do 100 tys, nasion a koper od 400-900
nasion, ogórek 600-1000 nasion
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
SYMBIOZA CHWASTÓW Z ZIEMIĄ
RODZAJ GLEBY
RODZAJ CHWASTU
Gleba przenawożenie azotem
gwiazdnica pospolita, chwastnica jednostronna, komosa biała,
mlecz zwyczajny (mniszek lekarski), pokrzywa żegawka, palusznik
krwawy, rdest plamisty, przytulia czepna, starzec zwyczajny, tasznik
pospolity, psianka czarna, wilczomlecz .
Gleba uboga w azot
koniczyna biała, babka lancetowata, babka zwyczajna, wyczyniec
polny, wyka drobnokwiatowa.
Gleby kwaśne i lekko kwaśne,
uboga w wapń (pelargonie , a nie
s=astry)
bratek trójbarwny, szczaw polny, jaskier polny, rumian polny,
rzodkiew świrzepa, iglica pospolita, czerwiec roczny oraz mchy.
Gleby zasadowe
gorczyca polna, pięciornik rozłogowy, jasnota biała, cykoria
podróżnik, podbiał pospolity, mak polny, tobołki polne.
Gleba zasobna w próchnicę
gwiazdnica pospolita, łoboda ogrodowa, pokrzywa zwyczajna
Gleba wilgotna
jaskier rozłogowy, skrzyp polny, żywokost lekarski,
Gleba piaszczysta:
przymiotno kanadyjskie, turzyca piaskowa i babka lancetowata.
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
WYRÓŻNIAMY NASTĘPUJĄCE METODY OCHRONY ROŚLIN
1.
HIGIENICZNO – AGROTECHNICZNE polega na odpowiednim przygotowaniu gleby. Podczas tych
-
zabiegów powinniśmy zwrócić uwagę na obecność szkodników, które należy zebrać, a następnie zniszczyć.
Metoda ta polega również na zwracaniu uwagi na jakość i zdrowotność materiału siewnego i nasadzeniowego.
W metodzie znaczenie ma także:
odpowiednie rozmieszczenie przestrzenne upraw,
oddalenie od upraw, roślin będących źródłem szkodników lub patogenów,
odpowiedni termin siewu i sadzenia roślin oraz termin zbioru,
obecność resztek pożniwnych,
nawożenie i odczyn gleby,
okrywanie roślin włókniną,
ściółkowanie gleby,
stosowanie upraw mieszanych
właściwe następstwo roślin, czyli płodozmian.
2.
MECHANICZNE to najstarsza i najlepsza metoda. Polega na wycinaniu porażonych części roślin, zbieraniu i
3.
niszczeniu różnych stadiów rozwojowych szkodników, a w tym celu stosowaniu pułapek np. opasek
chwytnych, różnokolorowych tablic lepowych, pułapek feromonowych, lamp owadobójczych, sadzeniem roślin
przyciągających i odpychających szkodnik a także wykorzystywaniu barier z siatek chroniących np. przed
ptakami.
BIOLOGICZNE to wykorzystanie naturalnych wrogów szkodników do walki z nimi. Metoda ta polega na
ochronie i stwarzaniu odpowiednich warunków do rozwoju pożytecznych organizmów. A zatem podstawą
metody biologicznej jest wykorzystanie bioróżnorodności otaczającego nas środowiska. Biologiczna ochrona
pozwala na stosowanie preparatów opartych na żywych organizmach, ale całkowicie wyklucza stosowanie
środków chemicznych, które są zagrożeniem dla pożytecznych organizmów.
4.
FIZYCZNE (gorąca woda, powietrze, solaryzacja, parowanie, zalewanie podłoża)
 CHEMICZNE
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
PESTYCYDY (ŁAC. PESTIS – ZARAZA, POMÓR, CAEDO – ZABIJAM) –
SUBSTANCJE SYNTETYCZNE LUB NATURALNE, STOSOWANE DO
ZWALCZANIA ORGANIZMÓW SZKODLIWYCH LUB NIEPOŻĄDANYCH,
UŻYWANE GŁÓWNIE DO OCHRONY ROŚLIN UPRAWNYCH, LASÓW,
ZBIORNIKÓW WODNYCH, ALE RÓWNIEŻ ZWIERZĄT, LUDZI, PRODUKTÓW
ŻYWNOŚCIOWYCH, A TAKŻE DO NISZCZENIA ŻYWYCH ORGANIZMÓW,
UZNANYCH
ZA SZKODLIWE,
W
BUDYNKACH
INWENTARSKICH,
MIESZKALNYCH, SZPITALNYCH I MAGAZYNACH.
Pescytydy dzielimy na:
Fungicydy – zwalczanie chorób grzybowych roślin;
Insekcytydy – zwalczanie szkodliwych owadów;
Moluskocydy – zwalczanie mięczaków, ślimaków nagich;
Herbicydy – zwalczania chwastów;
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
POZYTYWY Z PESTYCYDÓW
NEGATYWY Z PESTYCYDÓW
zmniejszenia częstości występowania epidemii
chorób zakaźnych, wzrostu higieny życia, a tym
samym zmniejszenia śmiertelności.
niszczą one także wszystkie organizmy
(pożyteczne) bytujące na danym obszarze np.
biedronki i muchowce bzygowate – zwalczanie
mszyc, roztocza doroczynnika, dziubałek gajowy –
zwalcza przedziorki owocówki, pszczoły.
pole zasiedlane jest przez nowy gatunek szkodnika
(bądź przez odporny na pestycyd szczep tego
samego gatunku, który przeżył oprysk), który na
danym polu przeważnie nie ma wrogów
naturalnych i w bardzo szybkim czasie dochodzi do
jego masowego rozwijania
zwiększają również trwałość produktów
przemysłowych takich jak papier i tekstylia
skażenia zbiorników i cieków wodnych, wód
gruntowych
przedłużanie eksploatacji dróg, torów i lotnisk
dzięki zapobieganiu rozwojowi niszczących je
chwastów.
zmiany w powiązaniach między elementami
biotycznymi gleby i użytecznymi organizmami
(dżdżownice).
Zabezpieczanie plonów przed szkodnikami w
czasie przechowywania i transportu.
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, a niekiedy i
życia człowieka.
narażone na skażenie pestycydami są rośliny
rosnące obok niezaatakowane przez żadnego
szkodnika
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
OWADY POŻYTECZNE
OWADY ZAPYLAJĄCE
KWIATY
OWADY DRAPIEŻNE I
PASOŻYTNICZE
pszczoły, trzmiele i motyle
biedronki, złotooki, biegacze,
mrówki, muchówki, błonkówki,
biegacze, bzygi, świetliki, ważki,
pająki
mszyce,
przędziorki,
ślimaki, stonkę
ziemniaczaną,
zwójki, komary
Owadzie drapieżniki w fazie niedojrzałej a często dorosłej, wpływają bezpośrednio na ofiarę,
zabijając ją natychmiast. Przykładem drapieżników są biedronki i modliszki. Czy wiecie, że w
okresie kwitnienia dorodne żeńskie chrząszcze biedronek mogą znacznie zmniejszyć populację
szkodników mszyc, co eliminuje konieczność stosowania środków chemicznych? Potrafią one w
ciągu doby zjeść ich kilkadziesiąt, nie pogardzą też stonką. Najbardziej żarłoczne są larwy, które
pochłaniają 10 razy więcej szkodników.
Pszczoły oprócz zapylania kwiatów, produkują miód Te owady pasożytują na swych
gospodarzach, składając jaja na ich ciele lub wewnątrz. Larwy wylęgają się z jaj i rozwijają,
powodując paraliż żywiciela. Wtedy sparaliżowane owady nadal je przed śmiercią karmią jeszcze
przez jakiś czas. Przykłady naturalnych wrogów owadów, które są pasożytami szkodników to
drobne osy, błonkówki i muchówki.
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
POŻYTECZNE OWADY
DZIUBAŁEK GAJOWY – owad drapieżny
Występuje na drzewach i krzewach owocowych od wczesnej wiosny do późnej
jesieni.
Żywią się przędziorkami, jajami owocówek, larwami miodówki jabłoniowej i
pryszczarków, gąsienicami zwojkówek, namiotnika jabłoniowego oraz innych
drobnych owadów.
Jeżeli chcemy aby dziubałki zagościły w naszym ogrodzie w przyszłym roku,
pamiętajmy iż owady te zimują wśród opadłych liści i pod korą drzew. Pozostawmy
zatem w ogrodzie na zimę kryjówki, w kórych schronią się te owady pożyteczne.
Dorosły zjada dziennie ok. 100 przędziorków, larwy 300-600 przędziorków lub 100-200
mszyć i przędziorków
BIEDRONKI –owad drapieżny
Drapieżne biedronki oraz ich larwy żywią się głównie mszycami i czerwcami. Jedna
larwa biedronki w ciągu swego rozwoju (ok 30 dni)zjada od 100-2000 mszyc.
Najczęściej w ogrodzie można zobaczyć biedronki siedmiokropki, a nieco rzadziej
biedronki dwukropki
WAŻKI drapieżne owady
można spotkać nad oczkiem wodnym. Dorosłe ważki i ich larwy są drapieżne – żyją
od 6 mc. Do 7 lat żywią się owadami i organizmami wodnymi - m.in. larwami komarów,
much.
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
ZŁOTOOKIE owad drapieżny
Osobniki dorosłe jedzą pyłek kwiatowy i nektar. Jednak ich larwy są bardzo zaciekłymi
pożeraczami mszyc, wciornastków i wełnowców (zarówno postaci dorosłych jak i jaj
tych szkodników). larwy złotooków mają dość duże "kleszcze", którymi chwytają i
wysysają w ciągu swojego życia około 500 mszyc. Nie mają dużych wymagań, chociaż
najlepiej rozwijają się przy temperaturze 20 - 26°C. Zimują ukryte pod korą starych
drzew, na strychach i w altanach, można je też spotkać między oknami mieszkań. W
ogrodzie możemy zidentyfikować te owady pożyteczne po obecności długich nitek (z
reguły zlokalizowanych w sąsiedztwie kolonii mszyc) na których są zawieszone ich jaja
(ten sposób składania jaj przez Samicę, ma chronić potomstwo przed prześladowcami).
Złotooki zjadają wiele szkodników, przede wszystkim mszyce, czerwce, miodówki,
przędziorki oraz zwójki, zjada w ciągu 1 mc zjada ok. 1000 mszyc.
BZYGOWATE
to rodzina owadów zaliczana do podrzędu krótkoczułkich z rzędu muchówek. Osiągają
długość do 25 mm i są charakterystycznie ubarwione - mają tułów w czarno-żółte paski,
przez co często mylimy je z osami. Bzygowate są jednak dla ludzi nie groźne, a wygląd
podobny do żądlących os służy ich ochronie przed drapieżnikami. Osobniki dorosłe
bzygowatych żywią się nektarem kwiatów. Jednak ich larwy nie są już wegetarianami czynią spustoszenie w koloniach mszyc, dziennie ok. 120 mszyc. Bzygowate możemy
zwabić do ogrodu sadząc kwiaty o silnym zapachu. Owady te lubią przebywać wśród
nagietków czy też kopru włoskiego.
Biegaczowate to drapieżne chrząszcze. Zjadają owady i ich larwy, a także dżdżownice i
ślimaki. Żerują w nocy, w dzień chronią się w ściółce, między butwiejącymi liśćmi, pod
kamieniami
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
ZGODNIE Z ZASADAMI STOSOWANIA ZINTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN ZWALCZANIE
CHEMICZNE SZKODNIKÓW STOSOWANE JEST JEDYNIE JAKO DZIAŁANIE UZUPEŁNIAJĄCE.
JEŚLI JEDNAK KONIECZNE JEST UŻYCIE PESTYCYDÓW, NALEŻY PAMIĘTAĆ O:
§ 73 REGULAMINU ROD
1. DZIAŁKOWIEC ZOBOWIĄZANY JEST DO ZWALCZANIA NA UŻYTKOWANEJ DZIAŁCE CHORÓB
I SZKODNIKÓW ROŚLIN.
2. DZIAŁKOWIEC MOŻE STOSOWAĆ NA DZIAŁCE CHEMICZNE ZABIEGI OCHRONY ROŚLIN
WYŁĄCZNIE PREPARATAMI WEDŁUG DOBORU USTALONEGO PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ PZD NA
DANY ROK.
3.ZABIEG, O KTÓRYM MOWA W UST. 2, MOŻE BYĆ PRZEPROWADZONY
TYLKO
W
PRZYPADKU,
GDY MOŻLIWYM JEST ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DLA LUDZI I UPRAW
OGRODNICZYCH ZARÓWNO NA WŁASNEJ DZIAŁCE, JAK I DZIAŁKACH SĄSIEDNICH.
4.PRZED ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN DZIAŁKOWIEC ZOBOWIĄZANY
JEST
DO POINFORMOWANIA O TYM SĄSIADÓW PODAJĄC NAZWĘ PREPARATU,
OKRES
KARENCJI I DATĘ WYKONANIA ZBIEGU.
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
MONOKULTURA,
uprawa jednego gatunku rośliny lub o podobnych wymaganiach
glebowych
i pokarmowych przez szereg lat w tym samym miejscu. Monokultura charakteryzuje się
dużą podatnością na rozwój szkodników, owadów i czynników chorobotwórczych
Regulamin ROD w § 86 zabrania tego rodzaju upraw.
Negatywne skutki monokultury:
1.
2.
3.
jednostronne wyczerpanie składników pokarmowych z gleby,
ciągłe pobieranie wody z tych samych warstw,
nadmierny rozwój chorób grzybowych i szkodliwych organizmów żywych .
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
W UPRAWIE EKOLOGICZNEJ ŚWIADOMIE REZYGNUJE
SIĘ Z:
1. SYNTETYCZNYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I
ZAPRAW NASIENNYCH,
2. SZTUCZNYCH NAWOZÓW I KONCENTRATÓW,
3. NIE WPROWADZA SIĘ ORGANIZMÓW GENETYCZNIE
MODYFIKOWANYCH.
UŻYWA SIĘ TYLKO NATURALNYCH NAWOZÓW I
ŚRODKÓW OCHRONY, STOSUJE SIĘ
PROFILAKTYKĘ PRZECIWKO CHORÓBOM
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Ściółkowanie jest elementem bez którego ogród uprawiany metodami naturalnymi
obyć się po prostu nie może. Polega ono na okrywaniu wierzchniej warstwy gleby
różnego rodzaju materiałami organicznymi jak i nieorganicznymi lub uprawie roślin
okrywkowych. Dzięki temu chronimy glebę oraz w znacznym stopniu pobudzamy
jej aktwność biologiczną a sobie zaoszczędzamy wiele pracy. Możemy z
powodzeniem stosować je zarówno podczas uprawy w ogrodach ozdobnych,
warzywnych jak i owocowych.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
DLACZEGO WARTO ŚCIÓŁKOWAĆ
znaczne ograniczenie rozwoju chwastów wieloletnich oraz osłabienie kiełkowania nasion chwastów
jednorocznych,
ograniczenie wyparowywania wody z gleby,
pozytywny wpływ na organizmy glebowe rozkładające resztki organiczne,
ograniczenie wypłukiwania składników pokarmowych poza zasięg systemu korzeniowego roślin,
zwłaszcza na lżejszych glebach piaszczystych,
ochrona gruzełkowatej struktury gleby podczas intensywnych opadów deszczu oraz w trakcie
nawadniania roślin,
ograniczenie wywiewania pyłu ziemnego z rabat,
ograniczenie znacznych skoków temperatury gleby, zarówno podczas upalnych dni jak też mroźnych
zimowych nocy,
ograniczenie pobrudzenia ziemią owoców oraz kwiatów,
zmniejszenie porażenia przez choroby pędów leżących bezpośrednio na wilgotnym podłożu.
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
ŚCIÓŁKI ORGANICZNE
Kora
Lekka, przewiewna, o
odczynie kwaśnym,
warstwa 6-8 cm
,użytek 5-6 lat
Słoma
Lekka, przepuszczalna,
kwaśna 7 pH, warstwa
10-15 cm, użytek 1 rok
Trociny
Lekkie , kwaśne 4,5
pH, warstwa 8-10 cm
użytek 2-3 lat
Wióry
drzewne
Lekkie , kwaśne 4,5
pH, warstwa 8-10 cm
użytek 4-5 lat
MULCZE
(ŚCIÓŁKI Z DZIAŁKI)
Kompost
Zasobny w pokarm,
odczyn obojętny,
warstwa 10-15 cm,
użytek 1 rok
Trawa
Zasobna w pokarm
szybko się rozkłada ,
używamy
wysuszonej, warstwa
8-10 cm
ŚCIÓŁKI SYNTETYCZNE
Folia
Folia
ekologiczna
Liście
Chwasty
Najlepsze: buk, dąb
kasztan, orzech,
warstwa 10-15 cm,
wskazane mieszanie
z kompostem
obornikiem
Jedynie młode bez
nasion, mają
podwójne działanie
„biofolie” ulegają
bidegradacji
Agrotkanina
Przepuszcza wodę
odporna na
uszkodzenia
mechaniczne,
używalność 6-7 lat
Agrowłoknina
Przepuszcza wodę
i składniki
pokarmowe,
odporna na
uszkodzenia
mechaniczne,
używalność 5-6 lat
pH 4-4,5warstwa 5-7
cm
Igliwie
Grubośćod 0,040,08mm
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
ZMIANOWANIE I SĄSIEDZTWO ROŚLIN
CELEM TEJ DZIAŁALNOŚCI JEST STWORZENIE NATURALNEGO
ŚRODOWISKA W KTÓRYM ZOSTAJE ZACHOWANA RÓWNOWAGA
POMIĘDZY RÓZNYMI ŻYWYMI ORGANIZMAMI, KTÓRE BĘDĄ
JEDNOCZEŚNIE PRZYNĘTĄ DLA POŻYTECZNYCH OWADÓW.
CEL ten osiąga się poprzez:
1. Właściwe następstwo plonów.
1. Stosowanie uprawy współrzędnej;
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
PŁODOZMIAN
TO NIC INNEGO JAK UPRAWA RÓZNYCH ROŚLIN
W KOLEJNYCH LATACH NA TYM SAMYM MIEJSCU,
Umożliwia to pełne i prawidłowe wykorzystanie dawki obornika
i uniknięcie sadzenia na nawożonej nim grządce takich warzyw,
którym szkodzi świeży obornik.
LATA
1 ROK
WARZYWO
Silnie wyjaławiające glebę
Kapusta biała, czerwona, włoska,
kalafior, brukselka, pomidory,
ogórki, selery.
Cebula. por, marchew, buraki,
sałata, jarmuż kalarepa, pietruszka.
2 ROK
3 ROK
WARZYWO
Słabo wyjaławiające glebę
Groch, fasola, bób, pietruszka
naciowa, rzodkiew (ka), rzepa.
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
STOSOWANIE
KALENDARZA BIODYNAMICZNEGO
Kalendarz ten oparty jest na czasie astronomicznym, który
uwzględnia ruch ciał niebieskich w kosmosie. Wzajemny
układ tych ciał, a szczególnie Słońca i Księżyca, wskazuje
na stan wegetacji roślin. Kalendarz precyzyjnie wyznacza
terminy podejmowanych zabiegów i prac agrotechnicznych.
Jego podstawą jest zależność między znakami Zodiaku a
konkretnymi częściami rośliny, które zbieramy (korzeń, liść,
kwiat czy owoc). Tak dobieramy porę siewu, sadzenia,
pielęgnacji, zbioru, aby księżyc pozostawał w konstelacji
odpowiedniego trygonu.
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
KAŻDY TRYGON ODPOWIADA OKREŚLONEJ CZĘŚCI ROŚLINY:
ZIEMIA:
Byk, Panna, Koziorożec- dni korzeniowe;
WODA:
Rak, Skorpion, Ryby- dni liściowe;
POWIETRZE: Bliźnięta, Waga, Wodnik- dni kwiatowe;
OGIEŃ:
Baran, Lew, Strzelec- dni owocowe.
Wysiew roślin i ich pielęgnacja w określone dni pobudza je do
ukierunkowania na tę część rośliny, na której nam najbardziej zależy.
Przestrzeganie terminów zapewnia nie tylko większą ilość plonów, ale
polepsza ich jakość, zmniejsza niebezpieczeństwo występowania chorób i
szkodników. Dlatego też należy dopasować część rośliny, która ma być
plonem, do odpowiedniego dnia.
Jeśli plonem jest:
1.bulwa, cebula, korzeń- dni korzeniowe;
2.liść lub łodyga- dni liściowe;
3.kwiat- dni kwiatowe;
4.owoc lub nasiona- dni owocowe.
W dni korzeniowe dobrze jest wykonywać pikowanie, przesadzanie
rozsady.
W dni liściowe nie zbiera się żadnych plonów, bo szybciej się psują.
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
UPRAWA WSPÓŁRZĘDNA
TO NIC INNEGO JAK UPRAWA DWÓCH LUB WIĘCEJ GATUNKÓW
ROŚLIN W TYM SAMYM CZASIE NA TEJ SAMEJ POWIERZCHNI.
1. Nie sadź obok siebie roślin (warzyw) z tej samej grupy i rodziny – np.
warzyw psiankowatych – pomidora i ziemniaka.
2. Sadź obok siebie warzywa o różnym zasięgu systemu korzeniowego
– pobierające składniki pokarmowe z różnych warstw gleby.
3. Sadź rośliny motylkowate – ich korzenie wchodzą w symbiozę z
bakteriami, dzięki temu zwiększają zawartość azotu w glebie.
4. Nie sadź obok siebie warzyw o wysokich wymaganiach
pokarmowych i wodnych – będą konkurować ze sobą!
5. Sadź rośliny (warzywa) odstraszające szkodniki – np. aksamitka
odstrasza mszyce, czosnek – odstrasza większość szkodników.
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
1.
2.
3.
4.
4.
5.
ZALETY UPRAWY WSPÓLRZĘDNEJ:
Rośliny chronią się wzajemnie przed szkodnikami i chorobami;
Gleba jest przez cały rok pokryta roślinami w różnych fazach
rozwoju, wskutek czego jej powierzchnia jest zacieniona;
Rośliny ściślej okrywające glebę hamują rozwój chwastów;
Uprawa współrzędna wpływa korzystnie na wydajność roślin
dzięki wprowadzeniu do uprawy kolejnych roślin, zbiory trwają
długo, a powierzchnia gleby jest dobrze wykorzystana;
Jedne rośliny wpływają korzystnie na smak drugich;
Różnorodność uprawianych gatunków zwiększa równowagę
ekologiczną zwłaszcza w glebie, przeciwdziała zmęczeniu gleby
i masowemu rozmnażaniu szkodników oraz bakterii
i grzybów chorobotwórczych
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
6. Pojawienie się dodatkowych miejsc do rozwoju pożytecznych owadów
zwalczających szkodniki , co ma związek z częściowym odzyskaniem
równowagi biologicznej,
7. Przeciwdziałanie erozji oraz silnemu zbiciu gleby, a także ograniczenie
wypłukiwania składników pokarmowych w głębsze warstwy gleby,
gdzie są one niedostępne dla korzeni roślin,
8. Brak jednostronnego wyczerpania gleby, co ma często miejsce
przy monokulturze, czyli uprawianiu tylko jednego gatunku na tym
samym stanowisku przez dłuższy okres czasu,
9. Ograniczenie zjawiska zmęczenia gleby, związanego nie tylko z jej
wyjałowieniem, ale także nagromadzeniem w podłożu dużej ilości
szkodników, a także grzybów i bakterii wywołujących choroby roślin,
10. na sam koniec, ale moim zdaniem najważniejsze: ograniczenie lub
całkowite zaprzestanie stosowania 'chemii', a co za tym idzie, nie
tylko dorodne i smaczne, ale i zdrowe warzywa z własnej działki!
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
WARZYWO
MARCHEW
SYMPATIA
„DOBRY” SĄSIAD
ANTYPATIA „ZŁY” SĄSIAD
Sałata, cebula, por, groch, fasola,
czosnek, pomidor, rzodkiewka,
skorzenna, koper, majeranek, mięta,
szałwia, nagietek, truskawka
Kapusta, burak,
ziemniak, seler
pomidor, rzodkiewka, szałwia
Sałata, burak, warzywa
kapustne
POMIDOR
Pietruszka, seler, cebula, fasola,
sałata, por, szpinak, czosnek,
bazylia, koper, mięta nasturcja,
aksamitka
Rzodkiewka, kalarepa,
kapusta, ogórek, bób,
groch, papryka, koper
włoski, ziemniaki.
OGÓREK
Sałata, seler, kalarepa, fasola,
groch, burak koper, rzodkiewka,
szpinak, pietruszka, czosnek,
bazylia, estragon, kolendra, kminek,
nasturcja, słonecznik
PIETRUSZKA
Rzodkiew, pomidor,
ziemniaki
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
SYMPATIA „DOBRY” SĄSIAD
Antypatia „ZŁY” SĄSIAD
BURAK
Kalarepa, cebula, por, fasola
Marchew, ziemniak,
szpinak
FASOLA
Marchew, seler, por, kalafior
Kminek, cebula,
czosnek
GROCH
Rzodkiewka, fasola, seler,
marchew
Cebula, czosnek, por,
szalotka, szczypiorek
Groch, sałata
Pomidory, brokuł, jarmuż
kalafior, kalarepa,
kapusta
WARZYWO
RZODKIEWKA
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
SYMPATIA
„DOBRY” SĄSIAD
ANTYPATIA
„ZŁY „ SĄSIAD
Por, sałata, buraki, marchew,
kapustne
Fasola, groch
Kapusta, szpinak, kukurydza, bób,
fasola, czosnek, chrzan
Marchew, ogórek, dynia,
pomidory
SELER
Fasola
Bób, ziemniaki
SAŁATA
Rzodkiewka, marchew, koper,
kapustne
pietruszka
WARZYWO
CEBULA
ZIEMNIAKI
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Choroba/szkodnik
Roślinny ochronne
Szczególnie skuteczne
kombinacje
Bawełnica korówka,
mszyce
nasturcja, lawenda, cząber
ogrodowy
•nasturcja pod drzewami
owocowymi
•fasola i cząber ogrodowy
Bielinek kapustnik
koper, szałwia, rozmaryn,
tymianek, mięta
pieprzowa, bylica,
pomidory, seler
•kapusta z ziołami na
brzegach zagonu
Mączniak prawdziwy
czosnek, szczypiorek
kilka roślin czosnku pod
drzewami, krzewami,
truskawkami czy różami
Mrówki
lawenda, wrotycz
pospolity, roszpunka
Muchówki, owocówki
bazylia, wrotycz pospolity,
orzech włoski
orzech włoski w miejscu
wypoczynkowym
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Choroba/szkodnik
Roślinny ochronne
Szczególnie skuteczne
kombinacje
Myszy, karczowniki
czosnek, szachownica
cesarska, wilczomlecz,
ułudka ostrzeń, nostrzyk,
słonecznik, narcyzy La
Riante
nostrzyk w zasięgu korony
drzewa, słoneczniki lub
narcyzy na brzegach
zagonów
Nicienie
aksamitka, nagietek
lekarski
wymienione rośliny jako
rośliny okrywowe lub na
brzegach zagonów
Pchełki ziemne
bylica piołun, mięta
•kapusta z sałatą
pieprzowa, sałata, kwitnące
•siewki ogórka i janowiec
pędy janowca
Kędzierzawość liści
brzoskwini
Czosnek, cebula
Czosnek wkoło drzewa
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Choroba/szkodnik
Roślinny ochronne
Szczególnie skuteczne
kombinacje
Ślimaki
gorczyca, cebula, czosnek,
nasturcja, szałwia, hyzop,
tymianek
Śmietka cebulanka
marchew
cebula z marchwią
Stonka ziemniaczana
chrzan pospolity, jasnota,
wrotycz pospolity,
aksamitka
intensywnie pachnące
odmiany aksamitek wśród
ziemniaków
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Download