Pobierz PDF

advertisement
Poznaj swoich klientów.
Analiza danych w sieci franczyzowej
Dr inż. Maciej Kiewra
www.qbico.pl
Nikt nie chce, by mu coś
sprzedano…
…każdy chce, aby mu
pomóc!
www.qbico.pl
Wskaż skalowalną metodę pozyskiwania wiedzy
Obserwacja
Analiza informacji od pracowników
Spotkania z klientami
Wywiady (np. telefoniczne) z klientami
Gromadzenie danych cyfrowych
www.qbico.pl
Praktyczne wykorzystanie
pozyskanej wiedzy z
Tableau
www.qbico.pl
Przykładowe dane o klientach
Zbiór fikcyjnych danych sprzedażowych z kilku
punktów franczyzowych
Wszystkie punkty ulokowane są we Wrocławiu
w różych galeriach handlowych
Nie znamy danych osobowych klienta: jedynie
jego wiek, płeć i kod pocztowy
www.qbico.pl
Przykładowy zbiór danych
www.qbico.pl
Ile kosztuje Tableau?
Uporządkuj rosnąco według kosztu w PLN…
Podwójny bilet na
FC Barcelona – R. Madryt
Nieznajomość
potrzeb klientów
40h serwisanta IT
www.qbico.pl
1 licencja Tableau
Desktop Personal
Średnia miesięczna
płaca brutto
Pytanie za 100 punktów…
Jak nakłonić Klienta, aby:
Sam wprowadził swoje dane
Od czasu do czasu informował
o swoich potrzebach
Częściej kupował
Był z tego zadowolony
www.qbico.pl
PromocjeMobilne.pl
Co potrafi nasza aplikacja?
www.qbico.pl
PulpitKontrolny.pl (1/3)
Wyniki kampanii
dostępne przez
WWW
www.qbico.pl
PulpitKontrolny.pl (2/3)
Franczyzobiorca
widzi swoje dane
na tle innych
www.qbico.pl
PulpitKontrolny.pl (3/3)
Porównanie z
innymi
franczyzobiorcami
w formie analizy
kwartylowej
www.qbico.pl
Podsumowanie
Misją QBICO nie jest sprzedaż…
Misją QBICO jest pomoc w
Pozyskaniu danych (Promocje Mobilne)
Analizie i wizualizacji (Tableau)
Udostępnieniu danych wewnątrz franczyzy
(PulpitKontrolny.pl)
www.qbico.pl
Dziękuję za uwagę!
Zapraszam do kontaktu:
mac[email protected]
www.qbico.pl
Pracowaliśmy dla:
www.qbico.pl
Download