program szkolenia

advertisement
Tajemnica zawodowa
Przetwarzanie danych w kancelariach
Bezpieczeństwo danych
Podstawowe aspekty:
 Zagrożenia związane z przetwarzaniem danych, w szczególności z przetwarzaniem danych




w formie elektronicznej
Tajemnica zawodowa a dane osobowe
Procedury przetwarzania danych osobowych
Bezpieczeństwo danych, w tym bezpieczeństwo informatyczne
Bezpieczeństwo danych a informatyzacja wymiaru sprawiedliwości
PROGRAM SZKOLENIA
1) Tajemnica zawodowa – prof. nadzw. dr hab. Dariusz Szostek
 źródła prawa
 zakres podmiotowy i przedmiotowy
2) Zabezpieczanie danych stanowiących tajemnicę zawodową – prof. nadzw. dr hab.
Dariusz Szostek
 Regulacja ustawowa a kodeks etyki zawodowej i regulamin wykonywania zawodu
3) Tajemnica zawodowa a ochrona danych osobowych – prof. nadzw. dr hab. Dariusz
Szostek (ewentualnie dr Dominik Lubasz)
 relacja przepisów kształtujących tajemnicę zawodową i przepisów o ochronie danych
osobowych
 ochrona danych osobowych a kodeks etyki zawodowej i regulamin wykonywania zawodu
 wyłączenia
4) Bezpieczeństwo danych w chmurze – prof. nadzw. dr hab. Dariusz Szostek
 tajemnica zawodowa a przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej dopuszczalność, konsekwencje, obowiązki administratora
 dekalog umowy o przechowywanie danych w chmurze a zasady bezpieczeństwa
 chmura – czy to bezpieczne rozwiązanie
 dyslokacja danych w chmurze
 przechowywanie danych w państwach trzecich
5) Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości a ochrona tajemnicy zawodowej, ochrona
danych osobowych i bezpieczeństwo danych –
 eProtokół, Portale Informacyjne, Elektroniczne Biuro Podawcze – problem dostępu i
przechowywania oraz udostępniania danych znajdujących się w systemach
teleinformatycznych sądu
 EPO – elektroniczne potwierdzenie odbioru
 Elektroniczna lista radców prawnych
6) Charakterystyka podstaw prawnych przetwarzania danych oraz zakres stosowania
ustawy o ochronie danych osobowych – dr Dominik Lubasz, Katarzyna Witkowska
 źródła prawa
 zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy
 administrator danych a procesor
7) Zasady przetwarzania danych osobowych – dr Dominik Lubasz, Katarzyna Witkowska
 dane zwykłe i dane wrażliwe - przesłanki ich przetwarzania
 obowiązek informacyjny przy zbieraniu danych osobowych
 zasady szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą
 powierzenie przetwarzania danych
8) Organizacja systemu ochrony danych osobowych – Piotr Kawczyński
 organizacyjne, techniczne i fizyczne środki zabezpieczenia danych osobowych
obowiązkowa dokumentacja ochrony danych, w tym polityka bezpieczeństwa i instrukcja
zarządzania systemem informatycznym
 tajemnica danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia
 wdrażanie systemu ochrony danych w strukturze administratora
9)




ABI czy bez ABI – dr Dominik Lubasz, Katarzyna Witkowska
obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji
decyzja o powoływaniu ABI – za i przeciw
rejestr ABI a zgłaszanie zbiorów do rejestru GIODO
obowiązki administratora danych działającego bez ABI
10) Prawa osoby fizycznej w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych – dr
Dominik Lubasz, Katarzyna Witkowska
 uprawnienia osoby, której dane dotyczą
 realizacja uprawnień przez podmiot danych
 obowiązki administratora danych względem osoby, której dane dotyczą
11) Bezpieczeństwo informatyczne danych – Piotr Kawczyński







podstawowe błędy, związane z przechowywaniem danych
bezpieczeństwo poczty elektronicznej
bezpieczeństwo systemów informatycznych kancelarii
szyfrowanie danych
bezpieczny kontakt z klientami
dane a urządzenia mobilne
zasady bezpiecznego archiwizowania danych
Wykładowcy
- prof. nadzw. dr hab. Dariusz Szostek - Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna
- dr Dominik Lubasz oraz Katarzyna Witkowska - Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria
Radców Prawnych
- Piotr Kawczyński - FORSAFE sp. z o.o.
2
Download