sesja_II_1

advertisement
KULTURA NADZIEI
I MOŻLIWOŚCI.
Jak wykorzystać wiedzę o nastawieniach
mentalnych do poprawy jakości uczenia się
i nauczania.
ALEKSANDRA MIKULSKA
ZASADNICZE PYTANIE, KTÓRE STAWIANE JEST W
ZWIĄZKU Z EDUKACJĄ:
CO WPŁYWA NA PODWYŻSZENIE JAKOŚCI
UCZENIA SIĘ ?
INFORMACJA
ZWROTNA
MOTYWACJA
JAKOŚĆ UCZENIA
SIĘ
CELE SESJI:
• określenie wpływu nastawienia ucznia- na
proces uczenia się
• pokazanie kolejnych kroków poprawy jakości
uczenia się i nauczania poprzez tworzenie
w szkole kultury nadziei i możliwości (dzięki
wykorzystaniu wiedzy o nastawieniach
mentalnych)
KRYTERIA SUKCESU
• uczestnicy poznają typy i określą swoje nastawienie
mentalne
• dowiedzą się w jaki sposób formułować pomagającą
w rozwoju informację zwrotną do ucznia
• prześledzą kolejne kroki budowania atmosfery
nadziei i możliwości dla każdego ucznia
• poznają wpływ pracy z nastawieniami mentalnymi na
poprawę uczenia się i nauczania (na przykładzie SP 8
Wrocław)
INSTRUKCJA
PARY
• Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi się
zgadzacie.
• Po której stronie tabeli znalazło się więcej zaznaczeń?
3 MINUTY
NASTAWIENIE NA
ZMIANĘ
TRWAŁOŚĆ
Czy Einstein urodził się geniuszem?
więc czy rodzimy się…
świetnymi matematykami?
świetnymi aktorami ?
świetnymi naukowcami?
świetnymi muzykami?
Nastawienie na trwałość
Inteligencja jest JAK RZEŹBA
Z KAMIENIA
Wyniki testów
MIERZĄ POTENCJAŁ
INTELIGENTNI ludzie nie muszą
ciężko pracować, by osiągnąć
dobre wyniki
Niepowodzenie świadczy
o BRAKU INTELIGENCJI
Nastawienie na zmianę
Inteligencja jest PODATNA NA
ROZWÓJ
Uczenie się wymaga CIĘŻKIEJ
PRACY i WYSIŁKU
KAŻDY może się NAUCZYĆ
i być lepszym.
NIE MOŻNA ZMIERZYĆ
POTENCJAŁU człowieka
A teraz kubeł zimnej wody
CZY SŁYSZAŁEŚ/SŁYSZAŁAŚ:
Ona nie ma zdolności do matematyki.
Paweł jest niewyuczalny z ....
Matematyka to z niej/niego nie będzie.
Ona/on nie ma dużych możliwości.
Z dzieckiem z tej rodziny wiele nie uzyskamy.
Nie ma szans, żeby Jacek nauczył się .....
To już kres jego/jej możliwości z ......
JAK TO ZROBIĆ ?
Neurony
Wszystkie obszary mózgu …odpowiadające za dźwięk, mowę ,
rozwiązywanie problemów oraz inne funkcje, składają się z
małych komórek zwanych NEURONAMI
Neurony przekazują informacje między
poszczególnymi obszarami mózgu.
Uczenie się sprawia że liczba neuronów w mózgu wzrasta.
Im więcej się uczymy tym więcej połączeń tworzy się
między neuronami.
…PRZEZ DŁUGIE GODZINY ĆWICZEŃ.
NA CO WPŁYWA TYP
NASTAWIENIA MENTALNEGO?
REAKCJE NA NIEPOWODZENIA
Niektórzy ludzie …
Inni…
WINIĄ siebie
Nie uważają, że odnieśli
porażkę, więc NIE WINIĄ
NIKOGO
Czują się PRZYGNĘBIENI
i PRZESTAJĄ próbować.
=BEZRADNOŚĆ
PRÓBUJĄ DALEJ i mają
NADZIEJĘ, że im się uda.
=OPANOWANIE
BEZRADNOŚĆ
•
•
•
•
•
•
•
Brak motywacji
Brak wytrwałości
Brak odczuwania przyjemności
Depresja
Niepokój
Pogorszenie sytuacji
Brak zaangażowania i unikanie
uczenia się
OPANOWANIE




Pogorszenie sytuacji postrzegane
jest jak wyzwanie
Zwiększanie wysiłków
Poszukiwanie nowych sposobów
rozwiązania sytuacji
Zaangażowanie w rozwiązanie
problemu
50/50
Ludzie reagują w jeden lub drugi sposób.
W niektórych sytuacjach reagują opanowaniem,
w innych bezradnością.
SKĄD BIORĄ SIĘ NASTAWIENIA?
SPRÓBUJCIE DOPASOWAĆ PONIŻSZE
PRZESŁANIA DO WCZEŚNIEJSZEJ REAKCJI
a. Szukaj winnych za własne niedociągnięcia.
b. Sam talent wystarczy, aby osiągnąć to, na
czym nam zależy.
c. Okłamuj siebie i pocieszaj.
d. Wyciągnij naukę z porażki.
e. Dewaluuj to, w czym nie jesteś dobry od
samego początku
Wpływ na uczenie się
Zapiszcie w parach, jaka informacja wynika dla
ucznia z następujących stwierdzeń:
1. „Jak szybko się tego nauczyłeś, ależ jesteś mądry.”
2. „Popatrzcie na jego rysunek. Toż to drugi Picasso”
3. „ Jesteś doskonały z matematyki- dostałeś 6, chociaż
wcale się nie uczyłeś!”
CZY DZIECI NIE NALEŻY CHWALIĆ?
OCZYWIŚCIE,
ŻE NALEŻY 
CHWALIMY
• Skupiając się na procesach
rozwojowych
• Za to co zostało osiągnięte
dzięki:
PRAKTYCE,
NAUCE,
WYTRWAŁOŚCI,
ODPOWIEDNIM STRATEGIOM
NIE CHWALIMY:
• Za cechy, które uważamy za
wrodzone :
inteligencję,
talent,
• Za osiągnięcia bez wysiłku
TRWAŁOŚĆ
• POSIADASZ PEWNE
NIEZMIENNE CECHY, A JA JE
OCENIAM
ZMIANA
• JESTEŚ OSOBĄ, KTÓRA
CIĄGLE SIĘ ROZWIJA, A JA
INTERESUJĘ SIĘ TWOIM
ROZWOJEM
CO TRZEBA ZROBIĆ?
PIĘCIOSTOPNIOWY PROCES ROZWIJANIA
NASTAWIENIA ROZWOJOWEGO WŚRÓD UCZNIÓW
1. UWIERZ
1. Rozpoznaj swoje nastawienie.
2. Zamieniaj „nie jestem w tym dobry”
na „chcę się w tym doskonalić/chcę
się tego nauczyć”.
2. NAUCZ
3. MODELUJ
1. Zastępowanie myślenia oceniającego
myśleniem rozwojowym, zorientowanym na
zmianę.
2. Ustalenie reguł w klasie.
4. PIELĘGNUJ
Zmiana środka ciężkości w klasie:
1. Zamiast – udowadnianie- DOSKONALENIE
2. Zamiast- produktu- PROCES
Uczenie się przez dociekanie.
5. OCENIAJ KSZTAŁTUJĄCO
JAK MY TO ROBIMY:
SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ
WARSZTATY DLA UCZNIÓW
ZESZYTY SUKCESÓW
SŁOWA TWORZĄ RZECZYWISTOŚĆWIELKA ZMIANA SŁOWNIKOWA
• BANK SENTENCJI
• MYŚL NA TYDZIEŃ
• WIELKI SŁOWNIK ROZWOJOWY
Nie mówimy:
Mówimy:
„nie rozumiem”
„nie umiem”
„potrzebuję dodatkowych
informacji/wskazówek”
„potrzebuję to jeszcze poćwiczyć”
„jestem słaby z
matematyki”
„nie dam rady”
„matematyka to dla mnie
prawdziwe wyzwanie”
„muszę poprosić o pomoc”
„poddaję się”
„chcę spróbować”
„znowu mi nie
wyszło”
„błąd”
„dowiedziałem się, co muszę
poprawić”
„próba”
PRACA NAD INFORMACJĄ ZWROTNĄ
CO DALEJ?
• WARSZTATY DLA RODZICÓW
• KONTYNUACJA WARSZTATÓW DLA UCZNIÓW –
CYKLICZNE
• DOSKONALENIE INFORMACJI ZWROTNEJ
[email protected]
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download