Czy nasz samorząd powinien kontynuować udział w akcji „Pola

advertisement
 Szkołą demokracji określa się instytucje, w której panują
przede wszystkim równe prawa, wolność słowa i
wyznania. Jest to miejsce w którym ludzie uczą się
postępować według powszechnie uznanych zasad.
Demokracja jest ustrojem, który pomimo niewielkich
mankamentów służy dobru człowieka i innych istot w jego
otoczeniu, co łączy się z działalnością wolontariatu.
Uczestnicząc w akcjach na rzecz innych, młody człowiek
może nauczyć się odpowiedzialności za to co robi, a to
niezwykle istotne, by nasz kraj posiadał świadomych i
rozsądnych obywateli, bo to oni odgrywają najistotniejszą
rolę w demokratycznym państwie.
 Wolontariat to
dobrowolne, bezpłatne i
świadome działanie na
rzecz innych ludzi bądź
zwierzą, mające na celu
ich dobro.
 Wolontariusz
powinien być:
 Otwarty na innych ludzi,
 Lojalny ,
 Odważny ,
 Asertywny,
 Rozsądny,
 Inteligentny,
 Ambitny,
 Troskliwy,
 dobroć,
 ofiarność,
 chęć niesienia pomocy.
 Wiele działań odbywa się w czasie zajęć
lekcyjnych, co źle wpływa na jakość
kształcenia w naszej szkole;
 Bardzo trudno dopasować plan pracy do
cyklu zajęć szkolnych;
 Pracy podejmują się wciąż te same osoby;
 W instytucjach demokratycznych, a nasza szkoła taką jest,
kontynuje się to, co zostało zapoczątkowane przez
wcześniejsze roczniki, a okazało się być pozytywne w
skutkach;
 W przypadku akcji „Pola nadziei” uczeń może wypracować
sobie zdolność manualne, związane z pracami ręcznymi .
 akcje „Góry grosza”;
 Dyskotekę z której dochód został przeznaczony na
budowę studni w Tanzanii;
 Zbiórkę materiałów papierniczych dla dzieci z Etiopii;
 Wyjazd do domu dziecka ;
 Udział w akcji „Pola nadziei”
 „Pola Nadziei” to
ogólnopolska kampania,
mająca na celu
rozpowszechnianie idei
opieki paliatywnej w
społeczeństwie.
Organizatorem i
koordynatorem akcji w
Polsce jest Hospicjum Św.
Łazarza w Krakowie.
Symbolem akcji jest żonkil
uznawany za
międzynarodowy symbol
nadziei.
 Realizacja tej akcji w naszej
szkole rozpoczęła się
dokładnie rok temu.
Motywacją do podjęcia
takiego działania był temat
XVII sesji Sejmu Dzieci i
młodzieży „Wolontariat na
rzecz aktywności
obywatelskiej”. Od tego
czasu uczniowie aktywnie
włączają się do pomocy.
 Naszym główmy
zadaniem jest
stworzenie możliwie jak
największej ilości
żonkili, które później
rozprowadzamy w
trakcie Niedzieli
Palmowej przy naszym
lokalnym kościele.
Motywujące mogą być:
- pozytywne opinie na ten temat ze strony nauczycieli i
innych uczniów, którzy brali udział w podobnych
akcjach;
- spotkania i rozmowy z ludźmi, którzy pracują w
ośrodkach dla nieuleczalnie chorych ;
- aktualne informacje, dotyczące akcji społecznych ,
które mogą być przeprowadzone w naszej szkole np. w
postaci plakatów;
Download