1. Wymieniam państwa sąsiadujące z Rzeczpospolitą w XVIII wieku

advertisement
1. Wymieniam państwa sąsiadujące z Rzeczpospolitą w XVIII wieku i ich najwybitniejszych władców.
2. Przyporządkowuję odpowiednie dokonania władcom: Rosji, Prus, Austrii i Rzeczpospolitej w
okresie reform oświeceniowych.
3. Określam roczną chronologię następujących wydarzeń:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
wojna ,,północna” 1700-1721
obrady Sejmu Niemego 1717
utworzenie Biblioteki Załuskich 1747
utworzenie Szkoły Rycerskiej 1765
zwołanie konfederacji barskiej 1768
utworzenie Komisji Edukacji Narodowej 1773r.
utworzenie Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych 1775
uchwalenie konstytucji majowej (dokładna) 3maja 1791
zwołanie konfederacji targowickiej 1792
wojna polsko- rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja 1792
wybuch powstania kościuszkowskiego (dokładna) 24 marca 1794
I , II, III rozbiór Polski 1772,1793,1795
4. Wymieniam wybitnych przedstawicieli europejskiego i polskiego oświecenia oraz ich dokonania.
5. Analizuję obraz Jana Matejki ,,Upadek Polski” w odniesieniu do postaci Tadeusza Rejtana oraz
obraz ,,Przysięga Tadeusza Kościuszki”.
6. Analizuję mapę rozbiorową Rzeczpospolitej- przyporządkowuję rozbiorom określone obszary
7. Porządkuję największe wydarzenia i bitwy z okresu powstania T. Kościuszki
8. Opisuję bezpośrednie okoliczności ustanowienia orderu Virtutti Militari
9. Charakteryzuję przemiany w polskiej edukacji w okresie oświecenia
10. Charakteryzuję najważniejsze zmiany ustroju Polski zapisane w Konstytucji 3 Maja
11. Wymieniam podstawowy skład ,,praw kardynalnych”
12. Rozpoznaję różnice między stylem architektury rokoko a klasycyzmem
Download