Standardy Jakości Obsługi Jak w 5 krokach

advertisement
Jak
w 5 krokach
wdrożyć
Standardy
Jakości
Obsługi
w Banku
Spółdzielczym?
Standardy Jakości Obsługi wynikają ze Strategii Spółdzielczej Grupy Bankowej, a ich wdrożenie realizuje
treść Zalecenia Rady Zrzeszenia Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Decyzje Zarządu SGB-Bank S.A.
zalecające wykorzystanie w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Standardów Jakości Obsługi.
Droga do celu – krok po kroku
1
2
3
4
5
Konsultacje
Konsultacje z Zarządem Banku Spółdzielczego
w zakresie wdrażania Standardów Jakości Obsługi
SGB wypracowanych przez Bank Zrzeszający i Banki
Spółdzielcze lub modyfikacja obowiązujących
w Banku Spółdzielczym Standardów.
Kurs e-learningowy
Usystematyzowanie wiedzy Pracowników Banku Spółdzielczego
w zakresie obowiązujących Standardów Obsługi Klienta.
Realizacja przez Pracowników Banku Spółdzielczego ćwiczeń
opracowanych na podstawie codziennych sytuacji sprzedażowych.
Badanie techniką „tajemniczy klient”
Obserwacja i wnioski dotyczące poziomu stosowania Standardów
Jakości Obsługi SGB przez pracowników Banku Spółdzielczego.
Informacja dla Zarządu Banku Spółdzielczego o najmocniejszych
i najsłabszych elementach obsługi Klienta – ustalenie dalszych
działań w zakresie ich poprawy.
Warsztaty szkoleniowe
Wsparcie pracowników Banku Spółdzielczego
w praktycznym stosowaniu standardów podczas
codziennej pracy.
Doskonalenie umiejętności pracowników Banku
Spółdzielczego w zakresie stosowania Standardów
Jakości Obsługi.
Badanie monitorujące techniką „tajemniczy klient”
Ocena poziomu stosowania Standardów Jakości Obsługi SGB przez pracowników
Banku Spółdzielczego realizowana najwcześniej w terminie 6 miesięcy od zakończenia
pierwszego badania.
Diagnoza elementów obsługi klienta, które wymagają szczególnej uwagi i dalszego
doskonalenia – konsultacje z Zarządem Banku Spółdzielczego.
CEL: Wdrożenie Standardu Jakości Obsługi SGB
KORZYŚĆ: Wzrost poziomu obsługi Klienta
Jak stosowanie Standardu Jakości Obsługi
wpływa na pracę Banku i jego Pracowników
w zakresie obsługi Klienta?
dla Banku
wsparcie
procesu
zarządzania
sprzedażą
ujednolicenie
poziomu
obsługi Klienta
w Spółdzielczej
Grupie Bankowej
skuteczność
i sprawność
działania zespołów
sprzedażowych
budowanie
pozycji banku
jako lidera
Obsługi Klienta
Standardy
Jakości Obsługi
SGB
kształtowanie
wizerunku
bezpiecznego,
nowoczesnego
i odpowiadającego
na potrzeby
Klientów Banku
informacja
o pożądanych
wzorcach zachowań
w zakresie obsługi
Klienta
ułatwienie codziennej
pracy pracowników
Obsługi Klienta
poprzez dostarczenie
schematów działania
podniesienie
kompetencji
pracowników
Obsługi Klienta
dla Pracowników
www.bodie.pl
Zapraszamy do kontaktu z Doradcami BODiE lub o wypełnienie poniższego formularza. Nasz Doradca
skontaktuje się z Państwem, by na podstawie analizy potrzeb przygotować indywidualną ofertę na realizację
działań wspierających proces wdrażania Standardów Jakości Obsługi w Państwa Banku.
Formularz
Bank Spółdzielczy
Osoba do kontaktu
prosimy o podanie pełnej nazwy i danych adresowych Banku
prosimy o podanie nazwiska i danych osoby z którą kontaktować się będą Doradcy BODiE)
Doradca dedykowany do realizacji projektu:
Katarzyna Stempel
+48 61 85 62 365
[email protected]
+48 698 990 388
BODiE, bo liczy się wiedza
Download