Ochrona danych osobowych zagadnienia praktyczne

advertisement
„ Ochrona danych osobowych – zagadnienia praktyczne”
Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA)
Termin: 10 lipca
2017r.
WYKŁADOWCA:
Prawnik, absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz podyplomowych
studiów na Politechnice Warszawskiej – „Bezpieczeństwo systemów informatycznych wraz
z technikami biometrycznymi”. Od 2009 roku zajmuje się prowadzeniem szkoleń i
usługami konsultingowymi (aspekty prawne oraz informatyczne) z zakresu ochrony
danych osobowych. W ramach dotychczasowej praktyki doradzał ponad 200 podmiotom,
zarówno z sektora prywatnego jak i
administracji
publicznej. Współautor bloga
poświęconego zagadnieniom związanym z ochroną danych osobowych (blog.e-odo.pl).
ADRESACI:
Pracownicy mający dostęp do danych osobowych w związku z realizacją obowiązków
służbowych.
WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:
brak
CEL KURSU i CELE SZCZEGÓŁOWE
Zarówno ustawa o ochronie danych osobowych jak i Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)
nakłada na administratora danych osobowych wiele obowiązków związanych z właściwym
przetwarzaniem danych osobowych. Katalog wspomnianych obowiązków został określony
w art. 26 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Jednym ze sposobów spełniania
wymagań, o których mowa powyżej, jest prowadzenie szkoleń dla pracowników.
Szkolenia z ochrony danych osobowych stanowią również tzw. dobre praktyki i są
rekomendowane przez GIODO, jako sposób odpowiedniego dbania o ochronę danych
osobowych poprzez podnoszenie poziomu świadomości pracowników. Celem szkolenia
jest omówienie podstawowych kwestii związanych z przetwarzaniem i zabezpieczeniem
danych osobowych przez wszystkich pracowników Głównego Urzędu Statystycznego.
Podczas szkolenia zostaną omówione sposoby realizacji obowiązków wynikających z
ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO i najefektywniejsze sposoby
zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Każdy uczestnik będzie mógł zadawać
pytania a doświadczeni prowadzący będą kładli nacisk na omówienie praktycznych
aspektów związanych ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz
sposobów rozwiązywania najczęściej spotykanych problemów.
KORZYŚCI:
Zapoznanie pracowników z najważniejszymi kwestiami związanymi z ochroną danych
osobowych w codziennej pracy z uwzględnieniem praktycznych przykładów.
Ograniczenie ryzyka wystąpienia incydentu z ochrony danych osobowych poprzez
zwiększenie świadomości pracowników zaangażowanych w proces przetwarzania danych
osobowych.
Pozyskanie wiedzy jak przygotować prawidłowe klauzule wymagane przez ustawę o
ochronie danych osobowych.
Pozyskanie wiedzy jak przygotować lub zaktualizować dokumentację przetwarzania
danych osobowych.
Zapoznanie z najważniejszymi zmianami w przepisach prawa ochrony danych osobowych
(stosowanie RODO).
Gwarancja profesjonalnego przekazania informacji z uwzględnieniem wieloletniej praktyki
prowadzących.
METODYKA:
Kurs jest oparty o prezentację multimedialną wzbogaconą o liczne case study oraz
elementy warsztatowe. Szkolenie nie tylko uwzględnia aktualny stan prawny, ale również
najważniejsze planowane zmiany w obszarze ochrony danych osobowych na szczeblu
krajowym jak i europejskim. Ważną, dodatkową częścią kursu będzie możliwość
uczestnictwa w indywidualnych konsultacjach.
PROGRAM:
1. Podstawowe pojęcia z ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO:
a) Stosowanie i wyłączenia stosowania ustawy o ochronie danych osobowych oraz
RODO;
b) Kiedy mamy do czynienia z danymi osobowymi?
c) Rola i zadania pracowników w systemie ochrony danych osobowych.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych:
a) Zasada bezpieczeństwa – najczęstsze incydenty;
b) Zasada czasowości – najczęstsze incydenty;
c) Zasada adekwatności – najczęstsze incydenty;
d) Zasada celowości – najczęstsze incydenty;
e) Zasada rzetelności – najczęstsze incydenty;
f)
Nowe zasady przetwarzania danych osobowych – RODO;
g) Jak zachować się w przypadku wystąpienia incydentu.
3. Podstawy przetwarzania danych osobowych.
4. GIODO:
a) Jak wygląda kontrola GIODO;
b) Kompetencje i uprawnienia;
c) GIODO czy PUODO?;
d) Kary finansowe.
5. Przetwarzanie danych potencjalnych pracowników oraz pracowników, a ochrona
danych osobowych.
6. Odpowiedzialność w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.
Czas trwania zajęć: 1 dzień – 8 j.d
Cena: 860,00 zł brutto od osoby (szkolenia zwolnione z VAT)
Powyższa cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek
w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz
opiekę organizatora.
Opłaty podczas korzystania z noclegów:
Hotel COLIBRA, ul. Wolska 191, Warszawa
280,00 zł pokój jednoosobowy z kolacją i śniadaniem
180,00 zł pokój dwuosobowy z kolacją i śniadaniem
Małgorzata Migas
Dyrektor Biura Wsparcia
Biznesu
tel. (22) 208 38 82
tel. kom. +48 511 769 808
fax (22) 83 69 962
e-mail: [email protected]
[email protected]
Katarzyna Terebus
Doradca ds. Szkoleń
tel. (22) 208 38 82
tel. kom. +48 511 768 970
fax (22) 83 69 962
e-mail: [email protected]
[email protected]
Download