Praca Socjalna - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

advertisement
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Jeśli w prawym dolnym rogu widoczny jest przycisk,
musisz kliknąć, aby przejść do następnego slajdu.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Głównym przedmiotem
zainteresowania większości
socjologów są niepożądane
zjawiska społeczne.
Jednak socjologia jest nauką
empiryczną, nomologiczną
a nie normatywną, więc badacze muszą się ograniczać
do opisu obserwowanych
problemów, dociekania ich
przyczyn i formułowania
zachodzących w nich
prawidłowości.
Socjolodzy prognozują rozwój wydarzeń, ale nie wolno im twierdzić jak być
powinno, postulować metod praktycznego rozwiązywania problemów, ani
tym bardziej angażować się w manipulowanie działaniami ludzkimi.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła TT ä Wydział Nauk Społecznych ä Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Głównym przedmiotem
zainteresowania większości
socjologów są niepożądane
zjawiska społeczne.
Jednak socjologia jest nauką
empiryczną, nomologiczną
a nie normatywną, więc badacze muszą się ograniczać
do opisu obserwowanych
problemów, dociekania ich
przyczyn i formułowania
zachodzących w nich
prawidłowości.
Socjolodzy prognozują rozwój wydarzeń, ale nie wolno im twierdzić jak być
powinno, postulować metod praktycznego rozwiązywania problemów, ani
tym bardziej angażować się w manipulowanie działaniami ludzkimi.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana PawłaII Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Głównym przedmiotem
zainteresowania większości
socjologów są niepożądane
zjawiska społeczne.
Jednak socjologia jest nauką
empiryczną, nomologiczną
a nie normatywną, więc badacze muszą się ograniczać
do opisu obserwowanych
problemów, dociekania ich
przyczyn i formułowania
zachodzących w nich
prawidłowości.
Socjolodzy prognozują rozwój wydarzeń, ale nie wolno im twierdzić jak być
powinno, postulować metod praktycznego rozwiązywania problemów, ani
tym bardziej angażować się w manipulowanie działaniami ludzkimi.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Głównym przedmiotem
zainteresowania większości
socjologów są niepożądane
zjawiska społeczne.
Jednak socjologia jest nauką
empiryczną, nomologiczną
a nie normatywną, więc badacze muszą się ograniczać
do opisu obserwowanych
problemów, dociekania ich
przyczyn i formułowania
zachodzących w nich
prawidłowości.
Socjolodzy prognozują rozwój wydarzeń, ale nie wolno im twierdzić jak być
powinno, postulować metod praktycznego rozwiązywania problemów, ani
tym bardziej angażować się w manipulowanie działaniami ludzkimi.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła TT ä Wydział Nauk Społecznych ä Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Głównym przedmiotem
zainteresowania większości
socjologów są niepożądane
zjawiska społeczne.
Jednak socjologia jest nauką
empiryczną, nomologiczną
a nie normatywną, więc badacze muszą się ograniczać
do opisu obserwowanych
problemów, dociekania ich
przyczyn i formułowania
zachodzących w nich
prawidłowości.
Socjolodzy prognozują rozwój wydarzeń, ale nie wolno im twierdzić jak być
powinno, postulować metod praktycznego rozwiązywania problemów, ani
tym bardziej angażować się w manipulowanie działaniami ludzkimi.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Głównym przedmiotem
zainteresowania większości
socjologów są niepożądane
zjawiska społeczne.
Jednak socjologia jest nauką
empiryczną, nomologiczną
a nie normatywną, więc badacze muszą się ograniczać
do opisu obserwowanych
problemów, dociekania ich
przyczyn i formułowania
zachodzących w nich
prawidłowości.
Socjolodzy prognozują rozwój wydarzeń, ale nie wolno im twierdzić jak być
powinno, postulować metod praktycznego rozwiązywania problemów, ani
tym bardziej angażować się w manipulowanie działaniami ludzkimi.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Głównym przedmiotem
zainteresowania większości
socjologów są niepożądane
zjawiska społeczne.
Jednak socjologia jest nauką
empiryczną, nomologiczną
a nie normatywną, więc badacze muszą się ograniczać
do opisu obserwowanych
problemów, dociekania ich
przyczyn i formułowania
zachodzących w nich
prawidłowości.
Socjolodzy prognozują rozwój wydarzeń, ale nie wolno im twierdzić jak być
powinno, postulować metod praktycznego rozwiązywania problemów, ani
tym bardziej angażować się w manipulowanie działaniami ludzkimi.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana PawłaII Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Głównym przedmiotem
zainteresowania większości
socjologów są niepożądane
zjawiska społeczne.
Jednak socjologia jest nauką
empiryczną, nomologiczną
a nie normatywną, więc badacze muszą się ograniczać
do opisu obserwowanych
problemów, dociekania ich
przyczyn i formułowania
zachodzących w nich
prawidłowości.
Socjolodzy prognozują rozwój wydarzeń, ale nie wolno im twierdzić jak być
powinno, postulować metod praktycznego rozwiązywania problemów, ani
tym bardziej angażować się w manipulowanie działaniami ludzkimi.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Głównym przedmiotem
zainteresowania większości
socjologów są niepożądane
zjawiska społeczne.
Jednak socjologia jest nauką
empiryczną, nomologiczną
a nie normatywną, więc badacze muszą się ograniczać
do opisu obserwowanych
problemów, dociekania ich
przyczyn i formułowania
zachodzących w nich
prawidłowości.
Socjolodzy prognozują rozwój wydarzeń, ale nie wolno im twierdzić jak być
powinno, postulować metod praktycznego rozwiązywania problemów, ani
tym bardziej angażować się w manipulowanie działaniami ludzkimi.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Głównym przedmiotem
zainteresowania większości
socjologów są niepożądane
zjawiska społeczne.
Jednak socjologia jest nauką
empiryczną, nomologiczną
a nie normatywną, więc badacze muszą się ograniczać
do opisu obserwowanych
problemów, dociekania ich
przyczyn i formułowania
zachodzących w nich
prawidłowości.
Socjolodzy prognozują rozwój wydarzeń, ale nie wolno im twierdzić jak być
powinno, postulować metod praktycznego rozwiązywania problemów, ani
tym bardziej angażować się w manipulowanie działaniami ludzkimi.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła TT ä Wydział Nauk Społecznych ä Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Głównym przedmiotem
zainteresowania większości
socjologów są niepożądane
zjawiska społeczne.
Jednak socjologia jest nauką
empiryczną, nomologiczną
a nie normatywną, więc badacze muszą się ograniczać
do opisu obserwowanych
problemów, dociekania ich
przyczyn i formułowania
zachodzących w nich
prawidłowości.
Socjolodzy prognozują rozwój wydarzeń, ale nie wolno im twierdzić jak być
powinno, postulować metod praktycznego rozwiązywania problemów, ani
tym bardziej angażować się w manipulowanie działaniami ludzkimi.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Głównym przedmiotem
zainteresowania większości
socjologów są niepożądane
zjawiska społeczne.
Jednak socjologia jest nauką
empiryczną, nomologiczną
a nie normatywną, więc badacze muszą się ograniczać
do opisu obserwowanych
problemów, dociekania ich
przyczyn i formułowania
zachodzących w nich
prawidłowości.
Socjolodzy prognozują rozwój wydarzeń, ale nie wolno im twierdzić jak być
powinno, postulować metod praktycznego rozwiązywania problemów, ani
tym bardziej angażować się w manipulowanie działaniami ludzkimi.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Głównym przedmiotem
zainteresowania większości
socjologów są niepożądane
zjawiska społeczne.
Jednak socjologia jest nauką
empiryczną, nomologiczną
a nie normatywną, więc badacze muszą się ograniczać
do opisu obserwowanych
problemów, dociekania ich
przyczyn i formułowania
zachodzących w nich
prawidłowości.
Socjolodzy prognozują rozwój wydarzeń, ale nie wolno im twierdzić jak być
powinno, postulować metod praktycznego rozwiązywania problemów, ani
tym bardziej angażować się w manipulowanie działaniami ludzkimi.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Głównym przedmiotem
zainteresowania większości
socjologów są niepożądane
zjawiska społeczne.
Jednak socjologia jest nauką
empiryczną, nomologiczną
a nie normatywną, więc badacze muszą się ograniczać
do opisu obserwowanych
problemów, dociekania ich
przyczyn i formułowania
zachodzących w nich
prawidłowości.
Socjolodzy prognozują rozwój wydarzeń, ale nie wolno im twierdzić jak być
powinno, postulować metod praktycznego rozwiązywania problemów, ani
tym bardziej angażować się w manipulowanie działaniami ludzkimi.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Głównym przedmiotem
zainteresowania większości
socjologów są niepożądane
zjawiska społeczne.
Jednak socjologia jest nauką
empiryczną, nomologiczną
a nie normatywną, więc badacze muszą się ograniczać
do opisu obserwowanych
problemów, dociekania ich
przyczyn i formułowania
zachodzących w nich
prawidłowości.
Socjolodzy prognozują rozwój wydarzeń, ale nie wolno im twierdzić jak być
powinno, postulować metod praktycznego rozwiązywania problemów, ani
tym bardziej angażować się w manipulowanie działaniami ludzkimi.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Głównym przedmiotem
zainteresowania większości
socjologów są niepożądane
zjawiska społeczne.
Jednak socjologia jest nauką
empiryczną, nomologiczną
a nie normatywną, więc badacze muszą się ograniczać
do opisu obserwowanych
problemów, dociekania ich
przyczyn i formułowania
zachodzących w nich
prawidłowości.
Socjolodzy prognozują rozwój wydarzeń, ale nie wolno im twierdzić jak być
powinno, postulować metod praktycznego rozwiązywania problemów, ani
tym bardziej angażować się w manipulowanie działaniami ludzkimi.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Głównym przedmiotem
zainteresowania większości
socjologów są niepożądane
zjawiska społeczne.
Jednak socjologia jest nauką
empiryczną, nomologiczną
a nie normatywną, więc badacze muszą się ograniczać
do opisu obserwowanych
problemów, dociekania ich
przyczyn i formułowania
zachodzących w nich
prawidłowości.
Socjolodzy prognozują rozwój wydarzeń, ale nie wolno im twierdzić jak być
powinno, postulować metod praktycznego rozwiązywania problemów, ani
tym bardziej angażować się w manipulowanie działaniami ludzkimi.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Głównym przedmiotem
zainteresowania większości
socjologów są niepożądane
zjawiska społeczne.
Jednak socjologia jest nauką
empiryczną, nomologiczną
a nie normatywną, więc badacze muszą się ograniczać
do opisu obserwowanych
problemów, dociekania ich
przyczyn i formułowania
zachodzących w nich
prawidłowości.
Socjolodzy prognozują rozwój wydarzeń, ale nie wolno im twierdzić jak być
powinno, postulować metod praktycznego rozwiązywania problemów, ani
tym bardziej angażować się w manipulowanie działaniami ludzkimi.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Ominięcie tego ograniczenia
umożliwiają niektóre specjalizacje studiów licencjackich,
zakładających opanowanie
przez studenta praktycznych
umiejętności zawodowych.
Szczególnie praca socjalna
upoważnia do zaangażowania się w rozwiązywanie problemów szeroko rozumianego wykluczenia społecznego
związanego z ubóstwem,
bezdomnością, bezrobociem,
chorobami, uzależnieniami,
przemocą, konfliktami
i niezaradnością społeczną.
Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy.
Jk 4,17
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła TT ä Wydział Nauk Społecznych ä Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Ominięcie tego ograniczenia
umożliwiają niektóre specjalizacje studiów licencjackich,
zakładających opanowanie
przez studenta praktycznych
umiejętności zawodowych.
Szczególnie praca socjalna
upoważnia do zaangażowania się w rozwiązywanie problemów szeroko rozumianego wykluczenia społecznego
związanego z ubóstwem,
bezdomnością, bezrobociem,
chorobami, uzależnieniami,
przemocą, konfliktami
i niezaradnością społeczną.
Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy.
Jk 4,17
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Ominięcie tego ograniczenia
umożliwiają niektóre specjalizacje studiów licencjackich,
zakładających opanowanie
przez studenta praktycznych
umiejętności zawodowych.
Szczególnie praca socjalna
upoważnia do zaangażowania się w rozwiązywanie problemów szeroko rozumianego wykluczenia społecznego
związanego z ubóstwem,
bezdomnością, bezrobociem,
chorobami, uzależnieniami,
przemocą, konfliktami
i niezaradnością społeczną.
Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy.
Jk 4,17
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Ominięcie tego ograniczenia
umożliwiają niektóre specjalizacje studiów licencjackich,
zakładających opanowanie
przez studenta praktycznych
umiejętności zawodowych.
Szczególnie praca socjalna
upoważnia do zaangażowania się w rozwiązywanie problemów szeroko rozumianego wykluczenia społecznego
związanego z ubóstwem,
bezdomnością, bezrobociem,
chorobami, uzależnieniami,
przemocą, konfliktami
i niezaradnością społeczną.
Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy.
Jk 4,17
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Ominięcie tego ograniczenia
umożliwiają niektóre specjalizacje studiów licencjackich,
zakładających opanowanie
przez studenta praktycznych
umiejętności zawodowych.
Szczególnie praca socjalna
upoważnia do zaangażowania się w rozwiązywanie problemów szeroko rozumianego wykluczenia społecznego
związanego z ubóstwem,
bezdomnością, bezrobociem,
chorobami, uzależnieniami,
przemocą, konfliktami
i niezaradnością społeczną.
Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy.
Jk 4,17
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Ominięcie tego ograniczenia
umożliwiają niektóre specjalizacje studiów licencjackich,
zakładających opanowanie
przez studenta praktycznych
umiejętności zawodowych.
Szczególnie praca socjalna
upoważnia do zaangażowania się w rozwiązywanie problemów szeroko rozumianego wykluczenia społecznego
związanego z ubóstwem,
bezdomnością, bezrobociem,
chorobami, uzależnieniami,
przemocą, konfliktami
i niezaradnością społeczną.
Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy.
Jk 4,17
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Ominięcie tego ograniczenia
umożliwiają niektóre specjalizacje studiów licencjackich,
zakładających opanowanie
przez studenta praktycznych
umiejętności zawodowych.
Szczególnie praca socjalna
upoważnia do zaangażowania się w rozwiązywanie problemów szeroko rozumianego wykluczenia społecznego
związanego z ubóstwem,
bezdomnością, bezrobociem,
chorobami, uzależnieniami,
przemocą, konfliktami
i niezaradnością społeczną.
Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy.
Jk 4,17
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Ominięcie tego ograniczenia
umożliwiają niektóre specjalizacje studiów licencjackich,
zakładających opanowanie
przez studenta praktycznych
umiejętności zawodowych.
Szczególnie praca socjalna
upoważnia do zaangażowania się w rozwiązywanie problemów szeroko rozumianego wykluczenia społecznego
związanego z ubóstwem,
bezdomnością, bezrobociem,
chorobami, uzależnieniami,
przemocą, konfliktami
i niezaradnością społeczną.
Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy.
Jk 4,17
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Ominięcie tego ograniczenia
umożliwiają niektóre specjalizacje studiów licencjackich,
zakładających opanowanie
przez studenta praktycznych
umiejętności zawodowych.
Szczególnie praca socjalna
upoważnia do zaangażowania się w rozwiązywanie problemów szeroko rozumianego wykluczenia społecznego
związanego z ubóstwem,
bezdomnością, bezrobociem,
chorobami, uzależnieniami,
przemocą, konfliktami
i niezaradnością społeczną.
Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy.
Jk 4,17
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Ominięcie tego ograniczenia
umożliwiają niektóre specjalizacje studiów licencjackich,
zakładających opanowanie
przez studenta praktycznych
umiejętności zawodowych.
Szczególnie praca socjalna
upoważnia do zaangażowania się w rozwiązywanie problemów szeroko rozumianego wykluczenia społecznego
związanego z ubóstwem,
bezdomnością, bezrobociem,
chorobami, uzależnieniami,
przemocą, konfliktami
i niezaradnością społeczną.
Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy.
Jk 4,17
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Studenci na całym świecie
angażują się w walkę z niesprawiedliwością i wykluczeniem społecznym, demaskując odważnie ich przyczyny
i podejmując konkretne
działania pomocowe jako
wolontariusze.
Niektórzy z nich, obdarzeni
szczególną wrażliwością,
poświęcają się później pracy
socjalnej, uzupełniając swe
wykształcenie akademickie.
Studenci WNS KUL mogą zdobyć odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
pracownika socjalnego w ramach statutowych zajęć studiów licencjackich
w Instytucie Socjologii, wybierając specjalizację PRACA SOCJALNA.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Studenci na całym świecie
angażują się w walkę z niesprawiedliwością i wykluczeniem społecznym, demaskując odważnie ich przyczyny
i podejmując konkretne
działania pomocowe jako
wolontariusze.
Niektórzy z nich, obdarzeni
szczególną wrażliwością,
poświęcają się później pracy
socjalnej, uzupełniając swe
wykształcenie akademickie.
Studenci WNS KUL mogą zdobyć odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
pracownika socjalnego w ramach statutowych zajęć studiów licencjackich
w Instytucie Socjologii, wybierając specjalizację PRACA SOCJALNA.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Studenci na całym świecie
angażują się w walkę z niesprawiedliwością i wykluczeniem społecznym, demaskując odważnie ich przyczyny
i podejmując konkretne
działania pomocowe jako
wolontariusze.
Niektórzy z nich, obdarzeni
szczególną wrażliwością,
poświęcają się później pracy
socjalnej, uzupełniając swe
wykształcenie akademickie.
Studenci WNS KUL mogą zdobyć odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
pracownika socjalnego w ramach statutowych zajęć studiów licencjackich
w Instytucie Socjologii, wybierając specjalizację PRACA SOCJALNA.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Studenci na całym świecie
angażują się w walkę z niesprawiedliwością i wykluczeniem społecznym, demaskując odważnie ich przyczyny
i podejmując konkretne
działania pomocowe jako
wolontariusze.
Niektórzy z nich, obdarzeni
szczególną wrażliwością,
poświęcają się później pracy
socjalnej, uzupełniając swe
wykształcenie akademickie.
Studenci WNS KUL mogą zdobyć odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
pracownika socjalnego w ramach statutowych zajęć studiów licencjackich
w Instytucie Socjologii, wybierając specjalizację PRACA SOCJALNA.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Studenci na całym świecie
angażują się w walkę z niesprawiedliwością i wykluczeniem społecznym, demaskując odważnie ich przyczyny
i podejmując konkretne
działania pomocowe jako
wolontariusze.
Niektórzy z nich, obdarzeni
szczególną wrażliwością,
poświęcają się później pracy
socjalnej, uzupełniając swe
wykształcenie akademickie.
Studenci WNS KUL mogą zdobyć odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
pracownika socjalnego w ramach statutowych zajęć studiów licencjackich
w Instytucie Socjologii, wybierając specjalizację PRACA SOCJALNA.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Studenci na całym świecie
angażują się w walkę z niesprawiedliwością i wykluczeniem społecznym, demaskując odważnie ich przyczyny
i podejmując konkretne
działania pomocowe jako
wolontariusze.
Niektórzy z nich, obdarzeni
szczególną wrażliwością,
poświęcają się później pracy
socjalnej, uzupełniając swe
wykształcenie akademickie.
Studenci WNS KUL mogą zdobyć odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
pracownika socjalnego w ramach statutowych zajęć studiów licencjackich
w Instytucie Socjologii, wybierając specjalizację PRACA SOCJALNA.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Studenci na całym świecie
angażują się w walkę z niesprawiedliwością i wykluczeniem społecznym, demaskując odważnie ich przyczyny
i podejmując konkretne
działania pomocowe jako
wolontariusze.
Niektórzy z nich, obdarzeni
szczególną wrażliwością,
poświęcają się później pracy
socjalnej, uzupełniając swe
wykształcenie akademickie.
Studenci WNS KUL mogą zdobyć odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
pracownika socjalnego w ramach statutowych zajęć studiów licencjackich
w Instytucie Socjologii, wybierając specjalizację PRACA SOCJALNA.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Studenci na całym świecie
angażują się w walkę z niesprawiedliwością i wykluczeniem społecznym, demaskując odważnie ich przyczyny
i podejmując konkretne
działania pomocowe jako
wolontariusze.
Niektórzy z nich, obdarzeni
szczególną wrażliwością,
poświęcają się później pracy
socjalnej, uzupełniając swe
wykształcenie akademickie.
Studenci WNS KUL mogą zdobyć odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
pracownika socjalnego w ramach statutowych zajęć studiów licencjackich
w Instytucie Socjologii, wybierając specjalizację PRACA SOCJALNA.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Studenci na całym świecie
angażują się w walkę z niesprawiedliwością i wykluczeniem społecznym, demaskując odważnie ich przyczyny
i podejmując konkretne
działania pomocowe jako
wolontariusze.
Niektórzy z nich, obdarzeni
szczególną wrażliwością,
poświęcają się później pracy
socjalnej, uzupełniając swe
wykształcenie akademickie.
Studenci WNS KUL mogą zdobyć odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
pracownika socjalnego w ramach statutowych zajęć studiów licencjackich
w Instytucie Socjologii, wybierając specjalizację PRACA SOCJALNA.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Kim jest pracownik socjalny?
4 Jest pracownikiem instytucji pomocy i integracji społecznej, który
podejmuje działanie wtedy, gdy osoba lub rodzina nie jest w stanie
własnymi siłami przezwyciężyć swoich trudnych sytuacji życiowych.
4 Celem jego działania jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb
życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im życia w warunkach
odpowiadających godności człowieka.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Rola pracownika socjalnego
4 Pracownicy socjalni pełnią szczególną rolę w życiu społecznym.
4 Działają przeciw wykluczeniu społecznemu osób i grup społecznie
marginalizowanych, ludzi bezdomnych, ubogich, niezaradnych
życiowo, niepełnosprawnych.
4 Zawód ten jest zawodem zaufania publicznego, któremu przysługuje
ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Kto może być pracownikiem socjalnym?
4 Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom
uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna
lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na
jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna,
psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Warunki pracy
4 Pracownik obejmuje opieką jednorazowo nie więcej niż 30 osób lub
rodzin, przy zachowaniu wskaźnika zatrudnienia jeden pracownik
na dwa tysiące mieszkańców.
4 Pracownik realizujący usługę ma nienormowany czas pracy, jednak
4 nie dłuższy niż 40 godzin pracy w tygodniu.
Pracowni ma zagwarantowany w tygodniowym czasie pracy
4 trzygodzinny plan samodokształcania. Czas ten może być dłuższy
w zależności od potrzeb i możliwości.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Z kim współpracuje pracownik socjalny?
4 Z racji pełnionych zadań pracownik socjalny współpracuje m.in. z:
ä
ä
ä
ä
ä
organizacjami społecznymi,
fundacjami,
stowarzyszeniami,
pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prywatnymi,
Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi.
4 Oznacza to:
ä możliwość budowania bardzo bogatej siatki kontaktów;
ä poznawanie różnych grup zawodowych;
ä uczestniczenie w życiu całej społeczności (wielu pracowników socjalnych jest jednocześnie kuratorami społecznymi, radnymi, członkami
organów doradczych przy lokalnych władzach).
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Potencjalne miejsca pracy
4 Tylko w województwie lubelskim jest ok. 220 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w których pracownik socjalny może
znaleźć zatrudnienie. Są to:
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
regionalne ośrodki polityki społecznej
powiatowe centra pomocy rodzinie
ośrodki pomocy rodzinie
domy pomocy społecznej
szpitale
zakłady karne
placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego
placówki opiekuńczo-wychowawcze
ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
ośrodki wsparcia
ośrodki interwencji kryzysowej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Potencjalne miejsca pracy c.d.
4 Poza jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej pozostaje
sektor organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy
społecznej: fundacje, stowarzyszenia, osoby prawne i jednostki
organizacyjne, działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej,
stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych,
jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w
zakresie pomocy społecznej (np. Caritas Polska).
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Zalety kształcenia
4 W 100% są realizowane wytyczne ministerstwa w kwestii kwalifikacji
pracownika socjalnego.
4 System kształcenia nastawiony jest na zdobycie przez potencjalnego
4 pracownika socjalnego nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także praktycznej, co oznacza:
I etap – student zostaje zapoznany w praktyce ze:
strukturą i organizacją placówek, w których pracownik socjalny może
ä podjąć pracę,
rodzajem świadczonych usług,
ä specyfiką osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej pod wzglęä dem demograficzno-ekonomicznym oraz psychologiczno-społecznym,
potrzebami osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej;
ä
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Zalety kształcenia c.d.
4 II etap – student poprzez realizację konkretnych zadań/projektów
socjalnych:
ä aktywnie uczestniczy w działaniach podejmowanych w jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej lub organizacjach pozarządowych;
ä nawiązuje kontakt z osobami i rodzinami korzystającymi z pomocy społecznej;
ä poznaje w terenie instytucje pomocy społecznej, odbywa w nich praktyki,
realizuje projekty socjalne, podejmuje współdziałanie w rozpoznawaniu,
zaspokajaniu oraz uaktywnianiu potrzeb indywidualnych i społecznych
osób i rodzin wymagających wsparcia;
ä przyswaja sposoby tworzenia map zasobów i potrzeb, zbiera materiały
umożliwiające opracowanie i realizację projektów socjalnych.
4 Przygotowanie tak w sferze teoretycznej, jak i praktycznej, umożliwia podjęcie pracy w zawodzie już po zdobyciu licencjatu.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
Co oferuj zawód pracownika socjalnego?
4 Stałość zatrudnienia. Ponad 30-tysięczna grupa zawodowa pracowników socjalnych powinna zgodnie ze standardami UE zostać
zwiększona o połowę. Oznacza to brak zagrożenia zwolnieniami
związanymi ze zmianą koniunktury gospodarczej, zmianą form
kształcenia (np. grupa zawodowa nauczycieli).
4 Możliwość dalszego doskonalenia zawodowego przez uczestnictwo
w szkoleniach, studiach podyplomowych itp. refundowanych przez
pracodawcę. Pracownik ma zagwarantowany w tygodniowym czasie
pracy 3-godzinny plan samodokształcania.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
specjalizacja: PRACA SOCJALNA
ZAPRASZAMY
Download