zakres_materialu_na_zaliczenie

advertisement
Zakres materiału obowiązujący na zaliczeniu z przedmiotu TECHNOLOGIA
INFORMACYJNA:
1. Jednostki informacji (oczywiście stosowane w Informatyce).
2. Konwersja liczby dziesiętnej na dwójkową (binarną) i na odwrót.
3. Fizyczna struktura komputera.
4. Dyskowy system plików - organizacja logiczna informacji.
5. Struktura oprogramowania.
6. System operacyjny w architekturze komputera, ogólna struktura systemu
operacyjnego.
7. Zadania systemu operacyjnego.
8. Zasoby zarządzane przez system operacyjny.
9. Rodzaje systemów operacyjnych.
10. Klasyfikacja systemów operacyjnych.
11.
Przedstawienie w zapisie stosowanym w programie Excel zadanego
problemu (zbudowanie odpowiedniej formuły).
12.
Opracowanie modelu matematycznego (funkcja celu, warunki
ograniczające) opisującego przedstawioną sytuację dotyczącą wyboru
asortymentu produkcji ( tzw. liniowy problem decyzyjny). Rozwiązanie
postawionego problemu metodą graficzną.
13.
Podstawowa terminologia z zakresu baz danych.
14.
Charakterystyka baz danych,
15.
Wymagania stawiane bazom danych
16.
Technologii baz danych – co zapewnia,
17. System Zarządzania Bazą Danych – funkcjonalność,
18. Architektura systemu bazy danych (3-warstwowa architektura wg
standardu ANSI/SPARC),
19.
Użytkownicy SBD,
20. Interakcja z bazą danych,
21.
Technologie implementacyjne aplikacji bazodanowych,
22. Architektura komunikacyjna - klient-serwer,
23.
Architektura komunikacyjna - 3-warstwowa,
24. Podział systemów baz danych,
25. Dostępne SZBD,
26.
Bazy danych - Model danych
(struktury danych (relacyjny model danych): relacje;
podstawowe operacje algebry relacji: selekcja, projekcja, połączenie, operacje
na zbiorach (przedstawione na wykładzie);
ograniczenia integralnościowe: klucz podstawowy, klucz obcy, zawężenie
dziedziny, unikalność, wartość pusta/niepusta),
27. Matlab - obowiązują wszystkie zagadnienia poruszane na wykładzie, z
naciskiem na umiejętność pisania i rozumienia plików skryptowych tzw. Mplików oraz plików funkcyjnych,
28.
Typy sieci komputerowych,
29.
Fizyczna topologia sieci komputerowych,
30.
Urządzenia sieciowe,
31.
Model ISO-OSI,
32.
Model TCP/IP,
33.
Usługi sieciowe,
34.
Struktura - IPv4,
35.
Składniki architektury WWW,
36.
Zadania klienta HTTP, Zadania serwera http,
37.
Język HTML,
38.
Grafika wektorowa i rastrowa, przekształcenia geometryczne
prezentowane na wykładzie,
39. Standardy graficzne.
Download