Buzz marketing

advertisement
Fundacja
MłodzieżowejPrzedsiębiorczości
JuniorAchievementFoundation
Marketing
Ja, moja firma i reklama
Fundacja
MłodzieżowejPrzedsiębiorczości
JuniorAchievementFoundation
Definicje marketingu
Marketing to działanie mające na
celu wynajdowanie, pobudzanie i
zaspokajanie potrzeb podmiotów
gospodarczych. -Wikipedia
Ja, moja firma i reklama
Fundacja
MłodzieżowejPrzedsiębiorczości
JuniorAchievementFoundation
Definicje marketingu
Jest to nauka i sztuka badania,
tworzenia i oferowania z zyskiem
produktów posiadających wartość
dla klienta w celu zaspokojenia
potrzeb rynku docelowego.
-Encyklopedia zarządzania
Ja, moja firma i reklama
Fundacja
MłodzieżowejPrzedsiębiorczości
JuniorAchievementFoundation
Definicje marketingu
Marketing jest procesem
społecznym i zarządczym,
mającym na celu rozpoznawanie,
pobudzanie i zaspokajanie
potrzeb klientów.
Słownik finansowy
Ja, moja firma i reklama
Fundacja
MłodzieżowejPrzedsiębiorczości
JuniorAchievementFoundation
Definicje marketingu
Marketing to proces planowania i realizacji
pomysłów, ustalania cen, promocji i
dystrybucji idei, towarów i usług do
kreowania wymiany, która realizuje cele
jednostki i przedsiębiorstw
wg Amerykańskiego Stowarzyszenia
Marketingu
Ja, moja firma i reklama
Fundacja
MłodzieżowejPrzedsiębiorczości
JuniorAchievementFoundation
Uogólniając:
Cele marketingu:
Dostosowanie przedsiębiorstwa do potrzeb
rynku
Oddziaływanie na rynek i kształtowanie go
Ja, moja firma i reklama
Fundacja
MłodzieżowejPrzedsiębiorczości
JuniorAchievementFoundation
Działania marketingowe
Ja, moja firma i reklama
Fundacja
MłodzieżowejPrzedsiębiorczości
JuniorAchievementFoundation
Koncepcja marketingu MIX
• Marketing mix – zestaw narzędzi
wykorzystywanych przez firmę do
osiągnięcia celów marketingowych
1. Product – sprzedawany produkt
2. Price – polityka cenowa
3. Promotion – sposoby promocji produktu
4. Place – metody dystrybucji
Ja, moja firma i reklama
Fundacja
MłodzieżowejPrzedsiębiorczości
JuniorAchievementFoundation
Podejście do marketingu
• Podejście do marketingu, a co za tym idzie
działania marketingowe ciągle się
zmieniają w związku ze zmianą
świadomości społeczeństwa.
Ja, moja firma i reklama
Fundacja
MłodzieżowejPrzedsiębiorczości
JuniorAchievementFoundation
Nowe sposoby oddziaływania na konsumenta:
• Marketing wirusowy -Polega na zainicjowaniu
sytuacji, w której potencjalni klienci będą sami
między sobą rozpowszechniać informacje
dotyczące firmy, usług czy produktów.
•
•
Przykładem marketingu wirusowego mogą być zabawne lub intrygujące filmiki lub
zdjęcia (często stylizowane na quasi-amatorskie) reklamowe, które użytkownicy
Internetu rozsyłają między sobą
Zabiegiem wymagającym językowej finezji jest ukucie reklamowego sloganu, frazy
lub powiedzenia w sposób prowokujący ich przeniknięcie do języka potocznego („a
świstak siedzi...", , „prawie...robi wielką różnicę”)
Ja, moja firma i reklama
Fundacja
MłodzieżowejPrzedsiębiorczości
JuniorAchievementFoundation
Nowe sposoby oddziaływania na konsumenta:
• Marketing partyzancki (ang. guerrilla
marketing) – forma marketingu zbliżona do
marketingu wirusowego, polegająca na
promowaniu dóbr i usług za pomocą
niekonwencjonalnych technik, w zależności od
grupy docelowej, jak np. napisy sprayem na
murach prezentujące daną markę czy vlepki.
Ja, moja firma i reklama
Fundacja
MłodzieżowejPrzedsiębiorczości
JuniorAchievementFoundation
Nowe sposoby oddziaływania na konsumenta:
• Buzz marketing (szum ) – forma marketingu,
polegająca na promowaniu dóbr i usług za
poprzez zwrócenie uwagi za wszelką cenę na
markę, produkt, usługę, często z naruszeniem
prawa, obyczajów, dobrego smaku itp
Ja, moja firma i reklama
Fundacja
MłodzieżowejPrzedsiębiorczości
JuniorAchievementFoundation
BRANDING
•
•
•
•
•
•
COLGATE
GOODYEAR
PALMOLIVE
COCA-COLA
WRIGLEY
GILLETTE
Ja, moja firma i reklama
Fundacja
MłodzieżowejPrzedsiębiorczości
JuniorAchievementFoundation
BRANDING
Technika marketingowa polegająca na
kreowaniu i utrwalaniu w umysłach
konsumentów faktu istnienia oraz
pozytywnego wizerunku konkretnej marki.
Ja, moja firma i reklama
Download