Lista jednostek i potencjalnych Promotorów dla kierunku Fizjoterapia

advertisement
Lista jednostek , w których można realizować
prace magisterskie na kierunku
Fizjoterapia
na studiach stacjonarnych
w roku akademickim 2012/2013
KATEDRA I KLINIKA FIZJOTERAPII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI
Adres : ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań, ,
Telefon : 831-02-80
Fax : 831-02-44
e-mail : www.fizjoterapia.ump.edu.pl
Kierownik : prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
DR ELŻBIETA
SKORUPSKA
DR ELŻBIETA
SKORUPSKA
Analiza aktualnie stosowanych metod łańcuchów mięśniowych
DR ELŻBIETA
SKORUPSKA
Znaczenie bólu neuropatycznego w niespecyficznych bólach
krzyża
PROF. DR HAB.
WŁODZIMIERZ
SAMBORSKI
PROF. DR HAB.
WŁODZIMIERZ
SAMBORSKI
PROF. DR HAB.
WŁODZIMIERZ
SAMBORSKI
PROF. DR HAB.
LECHOSŁAW B.
DWORAK
Znaczenie bólu neuropatycznego w bólach odcinka szyjnego
kręgosłupa
Naukowe dowody koncepcji łańcuchów mięśniowopowięziowych
Przeciążenia mięśniowo-powięziowe u zawodowych
skrzypków
Przeciążenia mięśniowo-powięziowe u osób z bólami odcinka
szyjnego.
Ocena obciążenia stóp w chodzie podczas wystandaryzowanego
asymetrycznego obciążenia ciała – na podstawie badań z
zastosowaniem Systemu FoodScan.
PROF. DR HAB.
LECHOSŁAW B.
DWORAK
PROF. DR HAB.
LECHOSŁAW B.
DWORAK
Dr Przemysław Lisiński
Biomechanika stawu barkowego człowieka.
Dr Przemysław Lisiński
Efekty terapii tkanek miękkich w zespołach bólowych kręgosłupa
Biomechanika kompleksu stawu nadgarstkowego człowieka.
Ocena biomechaniczna i posturalna dysfunkcji pooperacyjnych
stawu kolanowego
1
Dr Przemysław Lisiński
Ocena efektów usprawniania po endoprotezoplastyce stawu
biodrowego
DR ROKSANA
MALAK
Możliwości wspomagania rozwoju dzieci z Alkoholowym
Zespołem Płodowym
DR ROKSANA
MALAK
Ocena zmian w rozwoju psychoruchowym dzieci po zastosowaniu
pielęgnacji i usprawniania
wg koncepcji NDT Bobath
DR ROKSANA
MALAK
Wspomaganie rozwoju psychoruchowego niemowląt z
dysharmonią rozwojową według koncepcji Bobath
dr hab. Elżbieta
Rostkowska, prof. UM
Koordynacja ruchowa u osób z chorobami psychicznymi
dr hab. Elżbieta
Rostkowska, prof. UM
Koordynacja ruchowa u osób z niepełnosprawnością intelektualną
dr hab. Elżbieta
Rostkowska, prof. UM
Koordynacja ruchowa u kobiet z Zespołem Turnera
ZAKŁAD FIZJOTERAPII
Adres : ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147 61-545 Poznań
Telefon : 831-01-33
Kierownik : dr n. biol. Ewa Gajewska
dr n. biol. Ewa Gajewska
1.Rozwój funkcjonalny w oparciu o skalę Denver w pierwszym trymetrze życia.
2.Ocena funkcjonalna dzieci w wieku od 3-6 miesiąca życia.
3.Terapia manualna stawu żuchwowo-skroniowego.
Dr Wojciech Manikowski
1. Porównanie wyników usprawniania osób leczonych z powodu pierwotnej i wtórnej
artrozy stawów
2. Wczesne wyniki usprawniania chorych po całkowitej alloplastyce stawu kolanowego
3. Porównanie efektów fizjoterapii po jedno i dwustronnej fizjoterapii
2
PRACOWNIA BALNEOLOGII I IMMUNOLOGII WYSIŁKU
Adres : ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań, ,
Telefon : 61 831-02-48
Kierownik : dr hab. n. med. Magdalena Sobieska
Dr hab. Magdalena
Sobieska
Występowanie odczynu uzdrowiskowego na przykładzie uzdrowiska
Inowrocław
Dr hab. Magdalena
Sobieska
Nasilenie odczynu uzdrowiskowego na przykładzie uzdrowiska
Polanica-Zdrój
KATEDRA I KLINIKA NEUROLOGII WIEKU ROZWOJOWEGO
Adres : ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, ,
Telefon : 869-12-55
Fax : 869-15-53
Kierownik : prof. UM dr hab. n. med. Barbara Steinborn
Dr hab. n. med.
Barbara Steinborn Prof.
UM
Dr hab. n. med.
Barbara Steinborn Prof.
UM
Dr n. med. Anna
Winczewska-Wiktor
Dr n. med. Anna
Winczewska-Wiktor
Dr n. med. Anna
Winczewska-Wiktor
Dr n. med. Marcin
Żarowski
Dr n. med. Marcin
Żarowski
Dr n. med. Marcin
Żarowski
1. Zastosowanie różnych skal oceny rozwoju niemowląt dla
planowania postępowania usprawniającego
2. Jak usprawniać chorych z młodzieńczymi postaciami
stwardnienia rozsianego?
1. Ocena problemów psychospołecznych u pacjentów
z padaczką
2. Możliwości oceny rozwoju dzieci w wieku do 12 m. ż.
3. Ocena zaburzeń ruchowych u dzieci z encefalopatiami
padaczkowymi
1. Rola wysiłku fizycznego u pacjentów z bólami głowy
2. Zaburzenia zasypiania i ciągłości snu u dzieci z bólami głowy
typu napięciowego
3. Nawyki związane ze snem i zasypianiem dzieci
z migreną
KATEDRA I KLINIKA REHABILITACJI
Adres : ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-544 Poznań, ,
Telefon : 833-39-48, 831-02-17
Fax : 831-01-73
Kierownik : prof. dr hab. n. med. Wanda Stryła
3
Prof. dr hab. med.
Wanda Stryła
Prof. dr hab. med. Wanda
Stryła
Prof. dr hab. med. Wanda
Stryła
Analiza funkcjonalna osób po udarze niedokrwiennym mózgu
Baliga Piotr
Funkcje życiowe u osób po udarze niedokrwiennym mózgu
Nitek Katarzyna
Dr n. med. Edyta Kinel
Ocena jakości życia pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu
Koralewska Katarzyna
Dr n. med. Edyta Kinel
Deficyty motoryczne u pacjentów po udarze mózgu
Ludkiewicz Marta
Dr n. med. Edyta Kinel
Fizjoterapia u osób po amputacji w obrębie kończyny dolnej
Trzosek Patrycja
Dr n. med. Marian
Majchrzycki
Najczęstsze problemy napotkane podczas usprawniania pacjentów po
udarze niedokrwiennym mózgu
Mierzejewski Damian
Dr n. med. Marian
Majchrzycki
Wpływ zabiegów fizjoterapeutycznych na dolegliwości bólowe odcinka
szyjnego kręgosłupa
Lemański Michał
Dr n. med. Marian
Majchrzycki
Ocena jakości życia osób po amputacji kończyny dolnej
Kaczmarek Piotr
ZAKŁAD EDUKACJI
Adres : ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań,
Telefon : 854-73-06,
Fax : 854-73-07,
Kierownik : dr n. hum. Mirosława Cylkowska-Nowak
Dr Urszula
Kluczyńska
Dr Urszula
Kluczyńska
Uczestnictwo mężczyzn niepełnosprawnych ruchowo w sporcie
Dr n. biol.
Magdalena
MagierskaKrzysztoń
„Terapia dzieci z zespołem Downa metodą Weroniki Sherbourne”
Aktywność fizyczna i formy spędzania czasu wolnego mężczyzn w wieku
emerytalnym. Aspekty społeczne, psychologiczne i medyczne
4
Dr n. biol.
Magdalena
MagierskaKrzysztoń
„Funkcjonowanie społeczno – poznawcze dzieci z głuchotą prelingwalną w
wieku przedszkolnym”
Dr Anna
Klatkiewicz
Znaczenie wsparcia psychologicznego w procesie rehabilitacji pacjentów ze
schorzenia narządów ruchu.
dr n. hum.
Małgorzata
Posłuszna
1. Rola rodziców w kształtowaniu postaw wobec osób niepełnosprawnych
2. Aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych w perspektywie
aksjologicznej
3. Ocena częstości występowania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym
ZAKŁAD PSYCHOLOGII KLINICZNEJ
Adres : ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań,
Telefon : 854 72 73
Fax : 854 72 74
Kierownik : dr hab. n. o zdrowiu Ewa Mojs
Dr hab.Ewa Mojs
Strategie radzenia sobie z bólem pacjentów z reumatoidalnym
zapaleniem stawów.
Dr hab.Ewa Mojs
Psychospołeczne uwarunkowania radzenia sobie z chorobą pacjentów z
toczniem układowym.
Dr hab.Ewa Mojs
Analiza treściowa lęków u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem
stawów.
Dr Marta CzarneckaIwańczuk
Postawy rodziców wobec rehabilitacji dziecka urodzonego
przedwcześnie.
Dr Marta CzarneckaIwańczuk
Dr Marta CzarneckaIwańczuk
Dr Wojciech Strzelecki
Wiedza i postawy ciężarnych na temat aktywności ruchowej podczas
ciąży.
Motywacja adolescentów do podejmowania i niepodejmowania
aktywności fizycznej.
Świadomość fizjoterapeutów i studentów fizjoterapii na temat metod
pracy z dziećmi z Zespołem Williamsa – Sabina Siwiec
PRACOWNIA ELEKTRODIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ
Adres : ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, ,
Telefon : 869 18 46, 869 15 52
5
Fax : 869 18 46
Kierownik : dr hab. med. Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak
dr hab. med. Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak
1.Leczenie uzdrowiskowe w uszkodzeniach obwodowego układu nerwowego.
2.Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w uprawnianiu dzieci z całościowymi
zaburzeniami rozwoju
3.Ocena zachowań prozdrowotnych wśród studentów wybranych krajów Unii Europejskiej
ZAKŁAD PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA
Adres : Centrum medyczne HCP
ul. ul. 28 Czerwca 1956 r. 194, 61-485 Poznań, ,
Kierownik : prof. dr hab. med. Tomasz Siminiak
Dr med. Piotr Kałmucki
1. Metody usprawniania po ostrym epizodzie wieńcowym
Dr med. Krzysztof Greberski
1. Ocena ilości i rodzaju przebytych ostrych epizodów wieńcowych u pacjentów poddanych
zabiegom pomostowania aortalno – wieńcowego.
Prof. dr hab. med. Ryszard Kalawski
1. Ocena wczesnej rehabilitacji po operacjach zastawkowych serca.
KATEDRA I ZAKŁAD BIOLOGII KOMÓRKI
Adres : ul. Rokietnicka 5d, 60-806 Poznań, ,
Telefon : 854 71 70
Fax : 854 71 69
Kierownik : dr hab. n. med. Małgorzata Kotwicka, prof. UM
dr n. med. Mirosław Andrusiewicz
dr n. med. Mirosław Andrusiewicz
dr n. med. Mirosław Andrusiewicz
Najczęściej występujące kontuzje i możliwości
zapobiegania wśród osób trenujących sztuki walki
Wpływ rehabilitacji na zmniejszenie dolegliwości u
pacjentów po zerwaniu więzadła krzyżowego
przedniego
Wpływ jogi statycznej i dynamicznej na zwiększenie
zakresu ruchu
6
dr hab. Maria Wołuń-Cholewa
dr hab. Maria Wołuń-Cholewa
Dr hab. Anna Jankowska, prof.
UM
Dr hab. Anna Jankowska, prof.
UM
Dr hab. Anna Jankowska, prof.
UM
dr n. med. Anna Szczerba
dr n. med. Anna Szczerba
dr n. med. Anna Szczerba
Dr hab. .Małgorzata Kotwicka
prof. UM
Dr hab. .Małgorzata Kotwicka
prof. UM
Dr hab. .Małgorzata Kotwicka
prof. UM
Rusztowania przestrzenne i ich wykorzystanie w
medycynie regeneracyjnej.
Wpływ niskoenergetycznego promieniowania
laserowego na komórki tkanki łącznej
Wpływ laseroterapii na tkankę łączną
Śmierć komórki w procesach patologicznych
Komórki macierzyste i ich wykorzystanie w medycynie
regeneracyjnej
Przydatność kliniczna rozpoznania molekularnego w
chorobach uwarunkowanych genetycznie
Medyczne zastosowanie toksyny botulinowej w stanach
spastycznych mózgowego porażenia dziecięcego
Molekularny mechanizm działania zabiegów
fizykoterapeutycznych – przegląd piśmiennictwa
Porównanie metod fizjoterapeutycznych stosowanych w
rehabilitacji mózgowego porażenia dziecięcego
Molekularne podłoże skolioz idiopatycznych
Komórki macierzyste w terapii schorzeń narządów ruch.
Terapia fotodynamiczna w chorobach narządów ruch.
KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH
Adres : ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Coll. A. Wrzoska,
Telefon : 854 69 11
Fax : 854 69 11
Kierownik : prof. dr hab. Michał Musielak
Prof. dr hab. Michał
Musielak
Dr n. hum Jan
Domaradzki
Wyzwania społeczne i etyczne rehabilitacji osób po amputacji
kończyn dolnych
Stosunek wybranych grup społecznych do niepełnosprawności w
świetle akceptacji dla badań prenatalnych i aborcji
Dr n. hum Jan
Domaradzki
Życie z niepełnosprawnością. Doświadczenie
niepełnosprawności w opiniach
wybranych stowarzyszeń pacjentów
Znaczenie wsparcia rodziny i przyjaciół w procesie rehabilitacji
ofiar wypadków komunikacyjnych w opinii studentów kierunku
fizjoterapia UM w Poznaniu
Czyny heroiczne w praktyce fizjoterapeuty
Dr Stanisław Antczak
Dr Jadwiga
Wiertlewska-Bielarz
7
KATEDRA GERIATRII I GERONTOLOGII
Adres : ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, Coll. Anatomicum,
Telefon : 854-65-73
Fax : 854-65-73
Kierownik : prof. dr hab. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
Prof. dr hab. Katarzyna
Test stania na jednej nodze w analizie sprawności osób starszych.
Wieczorowska-Tobis
Prof. dr hab. Katarzyna
Ocena siły uścisku dłoni w analizie sprawności funkcjonalnej.
Wieczorowska-Tobis
Prof. dr hab. Katarzyna
Wieczorowska-Tobis
Dr Adrianna Borowicz
Porównanie wybranych elementów sprawności funkcjonalnej osób
starszych.
Związek bólu z niesprawnością funkcjonalną u starszych chorych.
ZAKŁAD MIKOLOGII LEKARSKIEJ I DERMATOLOGII
Adres : ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań, ,
Telefon : 821 22 52, 821 23 97
Fax : 821 23 97
Kierownik : prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski
prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski
1.Ocena skuteczności stosowania metod fizjoterapeutycznych w tradziku pospolitym
dr med Agnieszka Zawirska
1.Poprawa jakości życia pacjentów z chorobami skory po zastosowaniu laserów
Dr med. Małgorzata Mazur
1.Choroby skóry ograniczeniem dla metod współczesnej fizjoterapii
KATEDRA i ZAKŁAD EDUKACJI MEDYCZNEJ
Adres : ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Coll. A. Wrzoska,
Telefon : 854-69-01, 854 69 00
Fax : 854-69-01
Kierownik : prof. dr hab. n. med. Maciej Wilczak
prof. dr hab. n. med. Maciej Wilczak
1.Wiedza kobiet na temat roli gimnastyki w zapobieganiu wypadania narządów rodnych
8
Na innych Wydziałach
PRACOWNIA NEUROGENETYKI KLINICZNEJ (Wydział Lekarski I)
Adres : ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, ,
Telefon : 869-17-91
Fax : 869-16-97
Kierownik : dr hab. n. med. Grażyna Michałowska-Wender
dr hab. n. med. Grażyna Michałowska-Wender
1/ Body Mass Index u chorych z chorobami naczyniowymi mózgu.
KATEDRA I KLINIKA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII DZIECIĘCEJ (Wydział
Lekarski I)
Adres : ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-544 Poznań, ,
Telefon : 831-03-60 Fax : 831-01-73
Kierownik : prof. dr hab. med. Andrzej Szulc
Prof. dr hab. med. Andrzej Szulc
1.Profilaktyka zniekształceń kończyn dolnych wynikających z wadliwej pielęgnacji dzieci z
przepukliną oponowo-rdzeniową
Prof. dr hab. med. Maciej Głowacki
1.Częstość nasilenia dolegliwości bólowych części lędźwiowej kręgosłupa
wybranej populacji studenckiej m. Poznania
Dr hab. med. Tomasz Kotwicki prof. UM
1.Zmiana kształtu tułowia dzieci ze skoliozą w czasie wykonywania ćwiczeń korygujących –
na podstawie topografii powierzchniowej
Dr med. Paweł Koczewski
1.Specyfika leczenia usprawniającego w czasie wydłużania uda i goleni metodą Ilizarowa
Dr med. Michał Walczak
9
1.Zespół bólowy przedniego przedziału stawu kolanowego – skuteczność leczenia
operacyjnego u dzieci
Dr med. Maciej Idzior
1.Dolegliwości bólowe kręgosłupa a wzrost u młodych sportowców
Dr n. biol. Faustyna Manikowska
1.Wpływ leczenia rehabilitacyjnego na rozwój funkcjonalny dzieci z m.p.d. znajdujących się
na V poziomie lokomocyjnym
Dr n. med. Wioleta Ostiak
1. Wpływ plecaka szkolnego na postawę dziecka
KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH (Wydział
Lekarski I)
Adres : ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-544 Poznań, ,
Telefon : 831-03-17
Fax : 831-03-17
Kierownik : dr hab. n. med. Mariusz Puszczewicz
Dr hab. n. med. Mariusz
Puszczewicz
Ocena jakości życia u chorych na spondyloartropatie
seronegatywne leczonych preparatami biologicznymi
Dr n. med. Dominik
Majewski
Ocena odpowiedzi na kinezyterapię w zależności od aktywności i
stopnia zaawansowania reumatoidalnego zapalenia stawów
KATEDRA I ZAKŁAD FIZJOLOGII (Wydział Lekarski I)
Adres : ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, Coll. Anatomicum,
Telefon : 854-65-40
Fax : 854-65-39
Kierownik Katedry i Zakładu : prof. dr hab. med. Teresa Torlińska
Dr hab. med. Hanna Krauss prof. UM
Dr hab. med.
Hanna Krauss prof.
UM
Dr med. Tomasz
Hryniewiecki
DR MED. Dorota
Marczuk- Krynicka
Rehabilitacja w dystrofii twarzowo-łopatkowej
Rehabilitacja chorego z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
Nieprawidłowa masa ciała dzieci w wieku szkolnym a znajomość
zasad prawidłowego stylu życia: diety i aktywności fizycznej u
ich rodziców.
10
Dr Beata
Buraczyńska Andrzejewska
Ocena poziomu sprawności oraz wydolności fizycznej
studentów kierunku fizjoterapia oraz studentów kierunku
lekarskiego.
UWAGA! Studenci, którzy wybiorą temat związany z dystrofią twarzowo-łopatkową lub
agenezją ciała modzelowatego muszą dojeżdżać do pacjentów mieszkających w
Koziegłowach k/ Poznania.
Jest zgoda rodziców i w przypadku dystrofii również pacjentki
KATEDRA I KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, ZABURZEŃ
METABOLICZNYCH I NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO (Wydział Lekarski I)
Adres : ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań, ,
Telefon : 854-93-77
Fax : 847-85-29
Kierownik : prof. dr hab. med. Danuta Pupek-Musialik
Tytuł naukowy,
imię i nazwisko
promotora
Dr med. Paweł
Bogdański
Temat pracy magisterskiej
Ocena wpływu wysiłku wytrzymałościowego na wybrane parametry
biochemiczne
KATEDRA I KLINIKA PULMONOLOGII, ALERGOLOGII I ONKOLOGII
PULOMONOLOGICZNEJ (Wydział Lekarski II)
Adres : ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań, ,
Telefon : 841-70-61, 854-93-88 Fax : 841-70-61, 854-93-88
e-mail : www.sk1.am.poznan.pl/ftyzjo
Kierownik Katedry i Kliniki : prof. dr hab. med. Halina Batura-Gabryel
Dr med. Tomasz Piorunek
1.Rehabilitacja chorych po pulmenoktomii.
Prof. dr hab. med. Halina Batura-Gabryel
1.Rehabilitacja u chorych na astmę oskrzelową.
11
ZAKŁAD RADIOLOGII PEDIATRYCZNEJ (Wydział Lekarski I)
Adres : ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań,
Telefon : 61 849-15-97
Fax : 61 848-33-62
po Kierownik : dr n. med. Katarzyna Jończyk – Potoczna
dr n. med. Katarzyna Jończyk - Potoczna
1.Zastosowanie ultrasonografii przezciemiączkowej u dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego.
KATEDRA I ZAKŁAD FARMAKOEKONOMIKI I FARMACJI SPOŁECZNEJ
(Wydział Farmaceutyczny)
Adres : ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
Telefon : 854 68 94
Fax : 854 68 94
Kierownik Zakładu : prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska
Tytuł naukowy,
Temat pracy magisterskiej
imię i nazwisko
promotora
Prof. dr hab. Elżbieta Rehabilitacja chorych na SM
Nowakowska
dr Krzysztof Kus
Rola prewencji i wczesnej diagnostyki w reumatoidalnym zapaleniu
stawów
ZAKŁAD HIGIENY (Wydział Lekarski I)
Adres : ul. Rokietnicka 5c, 60-806 Poznań, ,
Telefon : 854-73-89
Fax : 854-73-90
Kierownik Zakładu : dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski
Dr med. Daniel Zielonka
Metody rehabilitacyjne u chorych z chorobą Huntingtona vs.
Chorobą Parkinsona
KATEDRA I KLINIKA ENDOKRYNOLOGII, PRZEMIANY MATERII I CHORÓB
WEWNĘTRZNYCH (Wydział Lekarski II)
Adres: ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
Telefon: /61/869 13 30, 867 55 14, centrala /061/869 11 00
Fax: /061/ 869 16 82
e-mail : [email protected]
Kierownik prof. dr hab. med. Marek Ruchała
12
Dr hab. n.med.
Maciej Bączyk
Aktywność życiowa pacjenta a stopień zawansowania zmian
przerzutowych w układzie kostnym ocenianych na podstawie badania
scyntygraficznego
KATEDRA I ZAKŁAD BIOFIZYKI (Wydział Lekarski II)
Adres: ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, Coll. Maius,
Telefon: /061/854-60-87, /061/854-60-88
Fax: /061/852-04-55
e-mail : [email protected]
Kierownik : Prof. dr hab. n.med. Leszek Kubisz
Dr n. med. Honorata
Nawrocka-Bogusz
Wpływ zabiegów zmiennym polem magnetycznym na wartości
impedancji skóry w obrębie punktów spustowych wybranych mięśni
grzbietu.
13
Download