Program konferencji - WCM

advertisement
Szanowni Państwo!
15:00-17:00
Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję konferencji „Leczenie pod znakiem zapytania, czyli kontrowersje w intensywnej terapii noworodka. Niuanse diagnostyki",
która odbędzie się w dniach 13-14 maja 2016 r. w Pałacu Su lisław na Opolszczyźnie
(www.palacsulislaw.pl). Tradycyjnie spotkanie będzie miało charakter interdyscyplinarny i integracyjny, uczestnikami będą neonatolodzy, anestezjolodzy oraz inni
specjaliści, zajmujący się diagnostyką noworodków. Jest objęte patronatem Zarządu
Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego oraz Sekcji Pediatrycznej Polskiego
Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Jak zwykle dużo czasu poświęcimy na dyskusje oraz prezentacje interesujących przypadków klinicznych. Mamy
nadzieję, że taka konwencja Państwu odpowiada, a miejsce, do którego zapraszamy,
dostarczy miłych wrażeń.
15:00-15:20
Serdecznie zapraszamy!
dr n. med. Wojciech Walas
Ordynator OAITDiN WCM w Opolu
Leonard Padzik
Medius Sp. z o.o.
15:20-15:30
15:30-15:50
15:50-16:00
16:00-16:30
16:30-16:40
16:40-17:00
17:00-17:15
17:15-18:30
17:15-17:30
17:30-17:45
17:45-18:00
18:00-18:15
18:15-18:30
09:00-09:20
Piątek. 13 maja 2016 r.
09:20-09:30
09:30-09:50
09:00-09:15
Otwarcie konferencji
09:50-10:10
09:15-11:20
Sesja l
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka,
prof. dr bab. n. med. Andrzej Piotrowski
NMR mózgu u noworodków po niedotlenieniu okołoporodowym
prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska
NMR mózgu u skrajnie niedojrzałych wcześniaków
prof. dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska
Przydatność spektroskopii i traktografii NMR u noworodków
prof. dr hab. n. med. Przemka Kwinta
Dyskusja
Przydatność EEG o zintegrowanej amplitudzie w neonatologii
prof. dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska
Dyskusja
Przerwa na kawę
09:15-09:50
09:50-10:10
10:10-10:30
10:30-10:50
10:50-11:10
11:10-11:20
11:20-11:50
11:50-14:00
11:50-12:10
12:10-12:20
12:20-12:40
12:40-13:00
13:00-13:10
13:10-13:30
13:30-13:40
13:40-14:00
14:00-15:00
Sesja II
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach, prof. dr hab. n. med. Janusz Świetliński
Nieinwazyjne i małoinwazyjne metody oceny hemodynamicznej noworodka
prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski
Dyskusja
NIRS jako narzędzie wspomagające decyzje terapeutyczne w intensywnej terapii noworodka
prof. dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska
Pomiar utlenowania mózgowego metodą NIRS - 30 lat „razem"
dr n. med. Łukasz Karpiński
Dyskusja
Białko S100 w ocenie ciężkości niedotlenienia okołoporodowego
prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
Dyskusja
Grant edukacyjny
Przerwa obiadowa
Sesja IV - Prezentacja przypadków i dyskusja
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Iwona Maroszyńskal, dr n. med. Wojciech Walas
Przypadek l + dyskusja
Przypadek 2 + dyskusja
Przypadek 3 +dyskusja
Przypadek 4 + dyskusja
Przypadek 5 + dyskusja
Sobota. 14 maja 2016 r.
09:00-11:25
Program konferencji
Sesja III
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska, prof. dr hab. n. med. Przemka Kwinta
Badania laboratoryjne, bezpieczeństwo lekarza czy noworodka?
prof. dr hab. n. med. Janusz Świetliński
Dyskusja
Wybrane aspekty diagnostyki zakażeń u noworodków
prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach
Dyskusja
Dysmorfologia i diagnostyka genetyczna w neonatologii - praktyka, nowe wyzwania i kontrowersje
prof. dr hab. n. med. Robert Śmigieł, dr n. med. Krzysztof Szczatuba
Dyskusja
Grant edukacyjny
Przerwa na kawę
10:10-10:25
10:25-10:45
10:45-10:55
10:55-11:15
11:15-11:25
11:25-12:00
12:00-13:30
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-12:45
12:45-13:00
13:00-13:15
13:15-13:30
13:30-13:45
13:45-14:45
13:45-14:05
14:05-14:15
14:15-14:35
14:35-14:45
14:45-15:00
15:00
Sesja V
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska, dr n. med. Dariusz Gruszfeld
Diagnostyka radiologiczna u noworodków - kiedy mniej znaczy więcej
dr n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska, dr n. med. Katarzyna Jończyk-Potoczna
Dyskusja
Zastosowanie USG w diagnostyce płuc noworodków leczonych respiratorem
dr n. med. Piotr Kruczek
Podejmowanie decyzji w leczeniu niewydolności oddechowej noworodka w pierwszych dobach
życia na podstawie usg płuc - pułapki i kontrowersje
dr n med. Agnieszka Ochoda-Mazur
Dyskusja
USG w diagnostyce obumierającego zapalenia jelit
dr n. med. Renata Bokiniec
Dyskusja
Przydatność USG w ocenie lokalizacji cewników centralnych u noworodków
dr n. med. Tomasz Talar
Dyskusja
Przerwa na kawę
Sesja VI - Prezentacja przypadków i dyskusja
Prowadzący: dr n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska, dr hab. n. med. Zenon P. Halaba
Przypadek 6 + dyskusja
Przypadek 7 +dyskusja
Przypadek 8 + dyskusja
Przypadek 9 + dyskusja
Przypadek 10 + dyskusja
Prezentacje firm
Przerwa na kawę
Sesja VII
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska, dr n. med. Renata Bokiniec
Przydatność badań scyntygraficznych u noworodków
dr n. med. Anna Kamińska, dr n. med. Dariusz Gruszfeld
Dyskusja
Znaczenie wczesnej diagnostyki hiopofosfatemii w oddziale intensywnej terapii noworodka
dr hab, n. med. Zenon P. Halaba
Dyskusja
Podsumowanie i zakończenie konferencji
Obiad
Download