POLSKA SZKOŁA ECHOKARDIOGRAFII WARSZTATY

advertisement
POLSKA SZKOŁA ECHOKARDIOGRAFII
WARSZTATY ECHOKARDIOGRAFII PRZEZPRZEŁYKOWEJ
- Kurs zaawansowany
Termin: 9-10 maja 2014 r.
Miejsce: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
OŚRODEK EDUKACJI I NOWYCH TECHNOLOGII MEDYCZNYCH
Kierownik naukowy kursu:
Dr hab. n. med. Tomasz Kukulski
Kierownik Pracowni Echokardiografii i Elektrokardiografii Dorosłych,
Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
Współpraca Naukowa:
Prof. dr hab. med. Katarzyna Mizia-Stec
Dr n. med. Bożena Zeifert
Dr n. med. Mariola Szulik
Dr n. med. Witold Streb
Lek. med. Dariusz Puszczewicz
Program Szkolenia:
9 maja 2014r. (piątek):
16.45-17.00
Rejestracja uczestników, otwarcie warsztatów.
17.00-17.45
Ciężka stenoza aortalna. TEE w kwalifikacji chorych do zabiegów TAVI i AVR - pułapki
diagnostyczne.
Dr hab. med. Tomasz Kukulski
17.45-18.30
Dysfunkcje protez i sztucznych pierścieni zastawkowych w ocenie przezprzełykowej.
Dr n. med. Mariola Szulik
18.30-18.45
Przerwa kawowa.
18.45-20.30
ĆWICZENIA PRAKTYCZNE – indywidualne - z wykorzystaniem fantomu TEE.
Fantom TEE HEARTWORKS – (nawigacja głowicą TEE, projekcje TEE, echokardiograficzna topografia
serca, ocena zaburzeń kurczliwości regionalnej i globalnej LK, ocena hipowolemii serca).
10 maja 2014r. (sobota):
8.30-17.00
ĆWICZENIA PRAKTYCZNE – indywidualne - z wykorzystaniem fantomu TEE.
9.00-9.45
Chirurgia niedomykalności trójdzielnej. Rola TEE w kwalifikacji i w ocenie efektów
leczenia chirurgicznego.
Lek. med. Dariusz Puszczewicz
9.45-10.30
Funkcjonalna niedomykalność mitralna: kwalifikacja i monitorowanie zabiegów
klipsowania zastawki mitralnej.
Dr hab. med. Tomasz Kukulski
10.30-10.45
Przerwa kawowa.
10.45-11.30
Leczenie operacyjne niedomykalności zastawki aortalnej – kiedy rekonstrukcja, kiedy
wymiana?
Prof. dr hab. med. Katarzyna Mizia-Stec
11.30-13.30
ĆWICZENIA PRAKTYCZNE - w podgrupach - z udziałem chorych.
Pracownia echokardiografii ( budynek B , poziom 0). Badanie chorych przez ekspertów i pod nadzorem
ekspertów (8-12 badań TEE), 3 aparaty + 3 głowice TEE z obrazowaniem 2D/3D (Dr n. med. Witold
Streb, Dr hab. med. Tomasz Kukulski, Dr n. med. Mariola Szulik, Lek. med. Dariusz Puszczewicz)
13.30-14.15
Lunch
14.15-15.00
Chory z migotaniem przedsionków : kwalifikacja i monitorowanie zabiegów kardiowersji
elektrycznej oraz zamknięcia uszka.
Dr n. med. Witold Streb
15.00-15.45
TEE w kwalifikacji i monitorowaniu zabiegów zamknięcia ASD u dzieci i dorosłych.
Dr n. med. Bożena Zeifert
15.45-16.00
Przerwa kawowa.
16.00-16.45
Badanie TEE w diagnostyce i leczeniu tętniaków aorty.
Lek. med. Dariusz Puszczewicz
16.30-17.30
Przegląd przypadków klinicznych: kluczowa rola badania TEE. (wszyscy wykładowcy)
17.30
Zakończenie kursu i wręczenie certyfikatów.
Download