E. Dodatkowe oprogramowanie do obróbki danych o minimalnych

advertisement
1
Standardowy Formularz 14- PL
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję/podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
„Wyposażenie Centrum Transferu Technologii Informatycznych”
w ramach projektu
„Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt
– dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw”
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia jest:
„Wyposażenie Centrum Transferu Technologii Informatycznych” w ramach projektu „Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w
specjalistyczny sprzęt – dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw”
Przedmiot główny:
CPV: 48.00.00.00 – 8 Nazewnictwo wg CPV: pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Przedmioty dodatkowe:
CPV: 30.19.59.10 – 4 Nazewnictwo wg CPV: tablice do pisania
CPV: 30.21.30.00 – 5 Nazewnictwo wg CPV: komputery osobiste
CPV: 30.21.31.00 – 6 Nazewnictwo wg CPV: komputery przenośne
CPV: 30.23.00.00 – 0 Nazewnictwo wg CPV: sprzęt związany z komputerami
CPV: 30.23.13.00 – 0 Nazewnictwo wg CPV: monitory ekranowe
CPV: 30.23.20.00 – 4 Nazewnictwo wg CPV: sprzęt peryferyjny
CPV: 30.23.21.00 – 5 Nazewnictwo wg CPV: drukarki i plotery
CPV: 30.23.30.00 – 1 Nazewnictwo wg CPV: urządzenia do przechowywania i odczytu danych
CPV: 30.23.74.50 – 8 Nazewnictwo wg CPV: tablety graficzne
CPV: 32.32.12.00 – 1 Nazewnictwo wg CPV: urządzenia audiowizualne
CPV: 32.32.46.00 – 6 Nazewnictwo wg CPV: telewizory cyfrowe
CPV: 30.23.72.60 – 9 Nazewnictwo wg CPV: wsporniki do montowania monitorów na ścianie
CPV: 32.52.20.00 – 8 Nazewnictwo wg CPV: sprzęt telekomunikacyjny
CPV: 38.52.00.00 – 6 Nazewnictwo wg CPV: skanery
CPV: 38.65.00.00 – 6 Nazewnictwo wg CPV: sprzęt fotograficzny
CPV: 38.65.16.00 – 9 Nazewnictwo wg CPV: kamery cyfrowe
CPV: 39.13.00.00 – 2 Nazewnictwo wg CPV: meble biurowe
CPV: 39.13.40.00 – 0 Nazewnictwo wg CPV: meble komputerowe
CPV: 42.99.00.00 – 2 Nazewnictwo wg CPV: różne maszyny specjalnego zastosowania
CPV: 48.82.10.00 – 9 Nazewnictwo wg CPV: serwery sieciowe
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i serwis specjalistycznego sprzętu stanowiącego „Wyposażenie Centrum Transferu Technologii
Informatycznych” zlokalizowanego w budynku Centrum Logistycznego w Elbląskim Parku Technologicznym na Modrzewinie Południe.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013; Priorytet I: Nowoczesna gospodarka; Działanie I.3. Wspieranie innowacji.
Miejsce dostawy: Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe Centrum Logistyczne,
ul. Jana Pawła II
2. Zakres zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje:
2.1. dostawę:
2.1.1. stacji roboczych, monitorów i notebooków do wszystkich pracowni CTTI,
2.1.2. sprzętu foto i pokrewnego,
2.1.3. skanera 3D,
2.1.4. maszyny do grawerowania 3D,
2.1.5. drukarki 3D,
2.1.6. maszyny frezarka ploter 3D,
2.1.7. wyposażenia pomieszczenia technicznego – serwerowni,
2.1.8. wyposażenie sali szkoleniowej,
2.1.9. mebli i wyposażenia dodatkowego,
zgodnie z kryteriami, parametrami technicznymi i w ilościach podanymi w szczegółowej SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ DOSTAWY,
stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ, w sekcji II.1.5). ppkt 3. ogłoszenia.
 Zamawiający wymaga aby do każdego oprogramowania, które występuje w opcji bez nośnika był dostarczony jeden nośnik.
 Kolejność poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia na fakturze będzie odpowiadać pozycjom w Wykazie Cen – ZAŁĄCZNIK NR
6 do SIWZ.
2.2. montaż
2.3. uruchomienie
2.4. przeszkolenie personelu (min. 5 osób dla każdego sprzętu), w zakresie obsługi dostarczonego specjalistycznego sprzętu dla Centrum
Transferu Technologii Informatycznych, dla którego wymóg przeprowadzenia przeszkolenia zawarty jest w SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ DOSTAWY, stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ, w poszczególnych kartach katalogowych. Po szkoleniu każdy z
uczestników otrzyma dokument potwierdzający odbycie szkolenia.
2.5. oznakowanie sprzętu zgodnie z „Zasadami promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”
– ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
3.1. dostawę stacji roboczych, monitorów i notebooków do wszystkich pracowni CTTI:
karta_katalogowa_aneks_0_wszytskie_pracownie
3.1.1. Komputer stacjonarny o poniższych minimalnych parametrach – 12 sztuk
30213000-5 Komputery osobiste
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Płyta główna:
Wyposażona w 1 złącze PCI Express x16 niski profil, 1 wolne złącze PCI niski profil, 4 złącza DIMM, obsługa do 16GB
2
Standardowy Formularz 14- PL
DDR3 pamięci RAM, min. 3 złącza SATA, 1 złącze eSATA;
Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca
niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu
sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:
a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej;
b) zdalną konfigurację ustawień BIOS,
c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego
CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego;
d) zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału
systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu
operacyjnego;
e) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych
informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.
f) technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi
standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)
g) nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z
predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia
predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu
BIOS.
h) wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego
użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego
i) sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego
systemu OS i lokalnych aplikacji
Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz
sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler
pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny
B.
Chipset:
Rekomendowany przez producenta procesora, zapewniający sprzętowe wsparcie wirtualizacji na poziomie kontrolera
transferów DMA, min. Q57 lub równoważny
C.
Procesor:
Procesor klasy x86-64 czterordzeniowy wspierający sprzętową technologię wirtualizacji, osiągający w teście 3Dmark06
CPU Score wynik min. 5064 pkt. (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie http://www.benchit.pl)
D.
Pamięć RAM: 4GB DDR3 1333MHz (2x2048MB)
E.
Dysk twardy: Min. 1TB SATAII 7200rpm
F.
Karta graficzna:
Karta graficzna PCIex16, niskoprofilowa, z min. 512 MB pamięci własnej, 128-bit, min. 4 wyjścia DVI, ze wsparciem dla
DirectX 10 i OpenGL 3.0, np. Nvidia Quadro NVS 420 lub karta równoważna
G.
Karta dźwiękowa:
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, min. Realtek ALC269 lub równoważna
H.
Karta sieciowa:
10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą umożliwiająca zdalny dostęp do komputera z poziomu konsoli
zarządzająco – diagnostycznej producenta komputera, wspierająca obsług WoL, PXE 2.1,vPro, iAMT6.0
I.Porty:
Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA, 1 x eSATA, 2 x PS/2, 1 x DisplayPort; min. 9 x USB, w tym 8 portów
wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i
mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera)
portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
J.
Klawiatura: Klawiatura USB w układzie polski programisty
K.
Mysz:
Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi:
L.
Napęd optyczny:
Blu-Ray Disc (odczyt nośników BD, zapis na nośnikach CD/DVD)
M.
Obudowa:
Małogabarytowa typu small form factor, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym napędy
optyczne typu Slim. Obudowa o sumie wymiarów (Wys. Szer. Gł.) nie przekraczającej 715mm
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów
bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych);
Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie
standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z
oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie
zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do
założenia kłódki)
Zasilacz o mocy 235W i wydajności 90%
W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania
problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować:
Przebieg procedury POST
Sum kontrolnych BIOSu
Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora
Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera
USB
N.
System operacyjny:
Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą
telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem
O.
Bezpieczeństwo:
Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów
przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.
Dołączony nośnik ze sterownikami.
3
Standardowy Formularz 14- PL
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
4
BIOS:
Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego
hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod
pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego
urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość
ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie
systemu bez podania hasła administratora.
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było
możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła
administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.
Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej
RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI.
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego
z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do
niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących
typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko
tylnich portów.
Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą
poziom hałasu generowanego przez dysk twardy.
Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki
Wirtualizacja:
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i operacji I/O realizowane łącznie w procesorze,
chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla
poszczególnych komponentów systemu)
Dodatkowe oprogramowanie:
Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci,
lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:
- Informowanie administratora o otwarciu obudowy
- Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB,
- Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie,
- Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru
nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty
dźwiękowej,
- Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci,
- Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface,
- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS
- Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych.
- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub
nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,
- Zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym
systemie operacyjnym,
Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne
uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i
opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej
- Office Pro 2010 PL OEM
Certyfikaty i standardy:
Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych
modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 (wydruk ze strony Microsoft WHCL)
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji
obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB (oświadczenie producenta)
Deklaracja zgodności CE
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji
substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania
Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających
energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1;
dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych
z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram
Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0
Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub
http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD
Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się
wydruk ze strony internetowej
Gwarancja:
gwarancja producenta 36 miesięcy świadczona na miejscu u klienta wraz ze wsparciem technicznym dla fabrycznie
zainstalowanych aplikacji, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24/7
Firma serwisująca musi posiadać certyfikaty jakości na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje
producenta komputera.
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub
firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym.
Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
Wsparcie techniczne producenta:
Standardowy Formularz 14- PL
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru
seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link
strony.
Naklejka/oznaczenie inwentaryzacyjne zawierające dane sprzętu, w szczególności jego nazwę, numer seryjny wyrażony
zarówno jako numer jak i kod kreskowy, typ procesora, ilość wbudowanej pamięci operacyjnej RAM, zainstalowany system
operacyjny.
3.1.2. Komputer stacjonarny o poniższych minimalnych parametrach – 29 sztuk
30213000-5 Komputery osobiste
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Płyta główna:
Wyposażona w 1 złącze PCI Express x16 niski profil, 1 wolne złącze PCI niski profil, 4 złącza DIMM, obsługa do 16GB
DDR3 pamięci RAM, min. 3 złącza SATA, 1 złącze eSATA;
Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca
niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu
sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:
a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej;
b) zdalną konfigurację ustawień BIOS,
c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego
CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego;
d) zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału
systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu
operacyjnego;
e) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych
informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.
f) technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi
standardami
DMTF
WS-MAN
1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/wsman)
oraz
DASH
1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)
g) nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z
predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia
predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu
BIOS.
h) wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego
użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego
i) sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego
systemu OS i lokalnych aplikacji
Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz
sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler
pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny
B.
Chipset:
Rekomendowany przez producenta procesora, zapewniający sprzętowe wsparcie wirtualizacji na poziomie kontrolera
transferów DMA, min. Q57 lub równoważny
C.
Procesor:
Procesor klasy x86-64 czterordzeniowy wspierający sprzętową technologię wirtualizacji, osiągający w teście 3Dmark06
CPU Score wynik min. 5064 pkt (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie http://www.benchit.pl)
D.
Pamięć RAM: 4GB DDR3 1333MHz (2x2048MB)
E.
Dysk twardy: Min. 1TB SATAII 7200rpm
F.
Karta graficzna:
Karta graficzna PCIex16, niskoprofilowa, z min. 256 MB pamięci własnej, DVI, ze wsparciem dla DirectX 10 i ShaderModel
4.1 oraz UDV, np. ATI Radeon HD 3450 lub karta równoważna
G.
Karta dźwiękowa:
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, min. Realtek ALC269 lub równoważna
H.
Karta sieciowa:
10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą umożliwiająca zdalny dostęp do komputera z poziomu konsoli
zarządzająco – diagnostycznej producenta komputera, wspierająca obsług WoL, PXE 2.1,vPro, iAMT6.0
I.
Porty:
Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA, 1 x eSATA, 2 x PS/2, 1 x DisplayPort; min. 9 x USB, w tym 8 portów
wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i
mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera)
portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
J.
Klawiatura: Klawiatura USB w układzie polski programisty
K.
Mysz:
Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi
L.
Napęd optyczny: Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt
M.
Obudowa:
- Małogabarytowa typu small form factor, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym napędy
optyczne typu Slim. Obudowa o sumie wymiarów (Wys. Szer. Gł.) nie przekraczającej 715mm
- Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i
napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych);
- Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie
standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z
oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie
zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do
założenia kłódki)
- Zasilacz o mocy 235W i wydajności 90%
- W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i
diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować:
 Przebieg procedury POST
5
Standardowy Formularz 14- PL



N.
O.
P.
Q.
R.
S.
6
Sum kontrolnych BIOSu
Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora
Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej,
kontrolera USB
System operacyjny:
Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą
telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem
Bezpieczeństwo:
Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów
przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.
Dołączony nośnik ze sterownikami.
BIOS:
- Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie
zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)
- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
- Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod
pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego
urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość
ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie
systemu bez podania hasła administratora.
- Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie
było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać
podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.
- Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej
RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI.
- Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu
szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
- Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń
bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
- Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy,
tylko tylnich portów.
- Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą
poziom hałasu generowanego przez dysk twardy.
- Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki
Wirtualizacja:
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i operacji I/O realizowane łącznie w procesorze,
chipsecie płyty główej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla
poszczególnych komponentów systemu)
Dodatkowe oprogramowanie:
Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci,
lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:
- Informowanie administratora o otwarciu obudowy
- Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB,
- Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie,
- Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru
nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty
dźwiękowej,
- Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci,
- Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface,
- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS
- Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych.
- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub
nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,
- Zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym
systemie operacyjnym,
Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne
uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i
opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej
- Office Home & Business 2010 PL OEM
Certyfikaty i standardy:
- Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę
oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 (wydruk ze strony Microsoft WHCL)
- Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w
pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB (oświadczenie producenta)
- Deklaracja zgodności CE
- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji
substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla
produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień
publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty
głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram
- Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0
Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub
http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
Standardowy Formularz 14- PL
-
Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD
Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się
wydruk ze strony internetowej
T.
Gwarancja:
gwarancja producenta 36 miesięcy świadczona na miejscu u klienta wraz ze wsparciem technicznym dla fabrycznie
zainstalowanych aplikacji, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24/7
Firma serwisująca musi posiadać certyfikaty jakości na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje
producenta komputera.
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub
firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym.
Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
U.
Wsparcie techniczne producenta:
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru
seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link
strony.
Naklejka/oznaczenie inwentaryzacyjne zawierające dane sprzętu, w szczególności jego nazwę, numer seryjny wyrażony
zarówno jako numer jak i kod kreskowy, typ procesora, ilość wbudowanej pamięci operacyjnej RAM, zainstalowany system
operacyjny.
3.1.3. Komputer stacjonarny wraz z monitorem o poniższych minimalnych parametrach – 2 sztuki
30213000-5 Komputery osobiste
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Typ obudowy komputera: Midi Tower
B.
Ilość zainstalowanych procesorów: 2 szt.
C.
Typ zainstalowanego procesora: Czterordzeniowy
D.
Częstotliwość procesora; nie niższa niż procesora Intel o częstotliwości 2,26 GH
E.
Pojemność pamięci cache [L2]: 8 MB
F.
Ilość zainstalowanych dysków: 1 szt.
G.
Maksymalna ilość dysków: 4 szt.
H.
Pojemność zainstalowanego dysku: 640 GB
I.
Typ zainstalowanego dysku: SATA II
J.
Zainstalowane sterowniki dysków: 4 x SATA
K.
Pojemność zainstalowanej pamięci: 6144 MB
L.
Maksymalna pojemność pamięci: 32768 MB
M.
Rodzaj zainstalowanej pamięci: DDR3 (FB-DIMM)
N.
Typ pamięci:
• ECC
• Fully Buffered
O.
Częstotliwość szyny pamięci: 1066 MHz
P.
Ilość banków pamięci: 8 szt.
Q.
Ilość wolnych banków pamięci: 2 szt.
R.
Typ zainstalowanej karty graficznej:
S.
o minimalnej wydajności karty NVIDIA GeForce GT 120
T.
Zainstalowana pamięć wideo: 512 MB
U.
karta dźwiękowa: Zintegrowana
V.
karta sieciowa: Zintegrowana
W. Typ zintegrowanej karty sieciowej: 2 x 10/100/1000 Mbit/s
X.
Ilość slotów PCI-E 16x: 3 szt.
Y.
Ilość wolnych slotów PCI-E 16x: 2 szt.
Z.
Dodatkowe informacje n/t slotów PCI:
• 1 x slot PCI-E 16x (standard)
• 2 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 4x elektrycznie]
AA. Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wew.): 3 szt.
BB. Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zew.): 1 szt.
CC. Interfejsy:
• 5 x USB 2.0
• 4 x FireWire 800 (IEEE 1394)
• 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy)
• 2 x RJ-45 (LAN)
• 2 x DVI (wyjście na monitor)
• 1 x wejście liniowe
• 1 x wyjście liniowe
• Cyfrowe wejście optyczne audio
• Cyfrowe wyjście optyczne audio
DD. Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0:
• 3 x USB 2.0 (tylny panel)
• 2 x USB 2.0 (przedni panel)
EE. Dodatkowe informacje o portach FireWire (IEEE1394):
• 2 x FireWire 800 (IEEE 1394) [przedni panel]
• 2 x FireWire 800 (IEEE 1394) [tylny panel]
FF. Napędy wbudowane (zainstalowane):
DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer
GG. System operacyjny: Mac OS X 10.5 Leopard
HH. Elementy Monitora:
- Format ekranu monitora: Panoramiczny
- Przekątna ekranu: 24 cali
- Wielkość plamki: 0,258 mm
- Typ panelu LCD: TFT AMLCD
7
Standardowy Formularz 14- PL
Technologia podświetlenia: LED
Zalecana rozdzielczość obrazu: 1920 x 1200 pikseli
Czas reakcji matrycy: maks. 14 ms
Jasność: 330 cd/m2
Kontrast: 1000:1
Kąt widzenia poziomy: 178 stopni
Kąt widzenia pionowy: 178 stopni
Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln
Ilość wbudowanych głośników: 2 szt.
Mikrofon:
Typ sygnału wejściowego DisplayPort
Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): Mini DisplayPort
Pozostałe złącza:
• 3 x USB 2.0
• MagSafe
wbudowany hub USB
- Kamera: zintegrowana
- Typ zintegrowanej kamery: VGA
- Funkcje ustawień monitora: Możliwość pochylenia panelu
- Gwarancja: producenta 36 miesięcy
3.1.4. Monitor 22” o poniższych minimalnych parametrach – 38 sztuk
30231300-0 Monitory ekranowe
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Format ekranu monitora: Panoramiczny
B.
Przekątna ekranu: 22 cali
C.
Wielkość plamki: 0,282 mm
D.
Typ panela LCD: TFT TN
E.
Zalecana rozdzielczość obrazu: 1680 x 1050 pikseli
F.
Czas reakcji matrycy: maks. 5 ms
G.
Jasność: 250 cd/m2
H.
Kontrast: 1000:1
I.
Kąt widzenia poziomy: 176 stopni
J.
Kąt widzenia pionowy: 170 stopni
K.
Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln
L.
Funkcja kontestowa: Regulacja cyfrowa (OSD)
M.
Głośniki: Wbudowane 2 szt. o mocy min. 1 Wat
N.
Typ sygnału wejściowego:
• RGB
• DVI
O.
Typ gniazda wejściowego (sygnałowego):
• 15-stykowe D-Sub
• DVI-D
P.
Pozostałe złącza:
• 4 x USB 2.0
• 1 x wejście słuchawkowe
Q.
Porty USB: Wbudowany hub USB
R.
Zasilacz: Wbudowany
S.
Funkcje ustawień monitora:
Możliwość pochylenia panela
Regulacja wysokości monitora
Obrotowa podstawa monitora
Panel obrotowy
T.
Gwarancja: Producenta 36 miesięcy
3.1.5. Monitor 22” o poniższych minimalnych parametrach – 15 sztuk
30231300-0 Monitory ekranowe
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Format ekranu monitora: Panoramiczny
B.
Przekątna ekranu: 22 cali
C.
Wielkość plamki: 0,282 mm
D.
Typ panelu LCD: TFT S-PVA
E.
Zalecana rozdzielczość obrazu: 1680 x 1050 pikseli
F.
Czas reakcji matrycy: maks. 6 ms (grey-to-grey)
G.
Jasność: 300 cd/m2
H.
Kontrast: 1000:1
I.
Kąt widzenia poziomy: 178 stopni
J.
Kąt widzenia pionowy: 178 stopni
K.
Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln
L.
Funkcja kontestowa: Regulacja cyfrowa (OSD)
M.
Typ sygnału wejściowego:
• RGB
• DVI
N.
Typ gniazda wejściowego:
• 15-stykowe D-Sub
• DVI-D
O.
Zasilacz: Wbudowany
P.
Funkcje ustawień monitora: Możliwość pochylenia panelu
Regulacja wysokości monitora
Obrotowa podstawa monitora
Panel obrotowy
-
8
Standardowy Formularz 14- PL
Q.
Inne:
• 16-bitowe przetwarzanie informacji o kolorze
• odwzorowanie przestrzeni barw (gamut barwowy) min. 92% AdobeRGB
• sprzętowa kalibracja kolorów (możliwość programowania tablicy LUT)
• 10-bitowa korekcja krzywej gamma
• technologia automatycznej regulacji poziomu podświetlania w zależności od poziomu oświetlenia otoczenia
R.
Gwarancja: Producenta 36 miesięcy
3.1.6. Monitor 24” nie gorszy niż EIZO o poniższych minimalnych parametrach – 1 sztuka
30231300-0 Monitory ekranowe
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Wielkość przekątnej ekranu: 24 cale (61 cm)
B.
Typ ekranu: LCD, aktywna matryca TFT klasy IPS
C.
Wielkość plamki: 0,270 mm
D.
Rozdzielczość naturalna: 1920 x 1200
E.
Jasność:
270 cd/m2
Układ stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania.
F.
Wymagania dodatkowe:
Układy wyrównujące jasność i barwę na całej powierzchni panelu LCD
G.
Odwzorowywana przestrzeń barw: 98% AdobeRGB
H.
Kalibracja monitora:
Sprzętowa kalibracja monitora przy pomocy dedykowanego oprogramowania dołączonego do monitora.
Stosowny certyfikat producenta fabrycznej prekalibracji każdego egzemplarza indywidualnie
I.
Wymagania dodatkowe:
12-bit korekcja krzywej Gamma,
16-bit przetwarzanie informacji o kolorze
J.
Naturalny kontrast panelu: 850:1
K.
Pomiar czasu pracy: Układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora
L.
Całkowity czas reakcji matrycy (white-black-white): Nie więcej niż 13 ms
M.
Kąty widzenia ( przy kontraście 10:1): 178 /178 w pionie i poziomie
N.
Definiowane tryby pracy monitora:
7 trybów: ustawienia własne użytkownika, standard sRGB,EBU,REC709,SMPTE-C,DCI,tryb kalibracji niezależny dla
każdego z wejść sygnałowych.
O.
Złącza: 2x DVI-I (z obsługą HDCP), DisplayPort, hub USB
P.
Częstotliwości odświeżania: 24-76 kHz, 47,5-86 Hz dla sygnału analogowego
Q.
Zgodny z standardem: TCO03
R.
Kable: Komplet kabli zasilających i połączeniowych
S.
Gwarancja producenta: 60 miesięcy
T.
Wyposażenie dodatkowe:
Osłona na monitor, zestaw do czyszczenia panelu, oprogramowanie symulujące zaburzenia postrzegania kolorów
3.1.7. Notebook o poniższych minimalnych parametrach – 2 sztuki
30213100-6 Komputery przenośne
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Klasa procesora: dwurdzeniowy
B.
Wydajność procesora: nie niższa niż procesora Intel o częstotliwości 1,86 GHz
C.
Częstotliwość szyny FSB: 1066 MHz
D.
Pojemność pamięci podręcznej: 6 MB
E.
Technologia Centrino Duo: Tak
F.
Pojemność dysku (HDD): 120 GB
G.
Zainstalowana pamięć: 2048 MB
H.
Rodzaj pamięci: DDR3
I.
Częstotliwość szyny pamięci: 1066 MHz
J.
Maksymalna wielkość pamięci: 2048 MB
K.
Przekątna ekranu LCD: 13,3 cali
L.
Typ ekranu: TFT WXGA [LED] Glossy
M.
Maksymalna rozdzielczość LCD: 1280 x 800
N.
Typ karty graficznej: o minimalnej wydajności karty NVIDIA GeForce 9400M
O.
Zainstalowana pamięć wideo: 256 MB
P.
Karta dźwiękowa: Zintegrowana
Q.
Urządzenia wskazujące: Touchpad
R.
Przybliżony czas pracy na bateriach do: 5 godz.
S.
Złącza zewn.:
• 1x Mini DisplayPort
• 1x USB 2.0
• wyjście słuchawkowe
• wejście zasilania (DC-in)
T.
karta sieciowa: Bezprzewodowa
U.
Typ bezprzewodowej karty sieciowej: IEEE 802.11n
V.
Medium transmisji: Bluetooth
W. Wyposażenie standardowe:
• głośnik mono
• Mikrofon
• Zintegrowana kamera
• Czytnik kart pamieci
X.
Wyposażenie dodatkowe: mysz optyczna, klawiatura numeryczna, torba,
Y.
Dołączone oprogramowanie:
iLife ’09 (zawiera iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb, GarageBand)
Z.
Zainstalowany system operacyjny: Mac OS X 10.5 Leopard
AA. Gwarancja: Producenta 12 miesięcy
9
Standardowy Formularz 14- PL
3.1.8. Notebook o poniższych minimalnych parametrach – 7 sztuk
30213100-6 Komputery przenośne
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Klasa procesora: dwurdzeniowy
B.
Wydajność procesora: Nie niższa niż 2,26 GHz
C.
Częstotliwość szyny QPI/DMI: 2,5 GT/s
D.
Pojemność pamięci podręcznej: 3 MB
E.
Technologia przetwarzania danych: Typu Hyperthreading
F.
Pojemność dysku (HDD): 320 GB
G.
Zainstalowana pamięć: 4096 MB
H.
Rodzaj pamięci: SODIMM DDR3
I.
Częstotliwość szyny pamięci: 1066 MHz
J.
Maksymalna wielkość pamięci: 8192 MB
K.
Ilość banków pamięci: 2 szt.
L.
Przekątna ekranu LCD: 13,3 cali
M.
Typ ekranu: TFT WXGA [LED]
N.
Maksymalna rozdzielczość LCD: 1366 x 768
O.
Typ karty graficznej: o minimalnej wydajności karty NVIDIA GeForce 310M
P.
Zainstalowana pamięć wideo: 512 MB
Q.
Karta dźwiękowa: High Definition Audio
R.
Napędy wbudowane (zainstalowane):
DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer
S.
Typ gniazda rozszerzeń: 1 x Express Card 34
T.
Urządzenia wskazujące: Touchpad
U.
Rodzaj baterii: Li-Ion (4 Cells)
V.
Złącza zewn.:
• 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor)
• 2x USB 2.0
• 1x RJ-45 (LAN)
• 1x E-SATA/USB Combo
• wyjście słuchawkowe
• wejście na mikrofon
• wejście zasilania (DC-in)
W. karta sieciowa: Bezprzewodowa
X.
Typ bezprzewodowej karty sieciowej: IEEE 802.11b/g/n
Y.
Medium transmisji: Bluetooth
Z.
Czytnik kart pamięci:
Typy odczytywanych kart pamięci
• SecureDigital Card
• MultiMedia Card
• MemoryStick
• MemoryStick Pro
• xD-Picture Card
AA. Wyposażenie standardowe:
• 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45)
• głośnik mono
• Zintegrowana kamera
• Czytnik linii papilarnych
BB. Wyposażenie dodatkowe: mysz optyczna, klawiatura numeryczna, torba,
CC. Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL OEM
DD. Dodatkowe oprogramowanie: Office Home & Business 2010 PL OEM
EE. Masa netto: maks. 2,0 kg
FF. Gwarancja: Producenta 36 miesięcy
3.1.9. Drukarka o poniższych minimalnych parametrach – 1 sztuka
30232100-5 Drukarki i plotery
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Klasa produktu: Drukarka atramentowa
B.
Obszar zastosowań: biurowy
C.
Technologia druku: atramentowa
D.
Typ druku: Kolor, Photo
E.
Maks. rozmiar nośnika: A3
F.
Rozdzielczość w pionie (mono): 5760 dpi
G.
Rozdzielczość w poziomie (mono): 1440 dpi
H.
Rozdzielczość w pionie (kolor): 5760 dpi
I.
Rozdzielczość w poziomie (kolor): 1440 dpi
J.
Maksymalna szybkość druku (mono): 30 str./min.
K.
Maksymalna szybkość druku (kolor): 17 str./min.
L.
Ilość pojemników z tuszem: 4 szt.
M.
Pojemność podajnika papieru: 120 szt.
N.
Obsługiwane nośniki:
• papier A3
• papier A3+
• papier B4
• papier B5
• papier A4
• papier A5
• papier A6
• Papier 10x15
• Papier 13x18
10
Standardowy Formularz 14- PL
• koperty
USB 2.0: 1 szt.
Zawartość zestawu:
• Wkład atramentowy czarny
• Wkład atramentowy CYAN
• Wkład atramentowy MAGENTA
• Wkład atramentowy YELLOW
• kabel zasilający
• instrukcja obsługi
• sterowniki na CD
Q.
Gwarancja: Producenta 12 miesięcy
3.1.10. Urządzenie wielofunkcyjne o poniższych minimalnych parametrach – 1 sztuka
30232100-5 Drukarki i plotery
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Klasa produktu: Biurowe urządzenia wielofunkcyjne
B.
Podstawowe funkcje urządzenia:
• Drukarka
• Skaner
• Kopiarka
• Faks
C.
Technologia druku: laserowa
D.
Maks. rozmiar nośnika: A4
E.
Prędkość procesora: 280 MHz
F.
Maksymalna szybkość druku (mono): 28 str./min.
G.
Zainstalowana pamięć: 64 MB
H.
Maksymalna wielkość pamięci: 320 MB
I.
Wydajność: 70.000 str./mies.
J.
Obsługiwane języki drukarek:
• PCL5e
• PCL6
• SIDM
K.
Emulacje: PostScript Level 3
L.
Rozdzielczość w poziomie (mono): 1200 dpi
M.
Rozdzielczość w pionie (mono): 1200 dpi
N.
Gramatura papieru: 60-160 g/m2
O.
Pojemność podajnika papieru: 530 szt.
P.
Pojemność podajnika dokumentów: 50 szt.
Q.
Pojemność tacy odbiorczej: 150 szt.
R.
Obsługiwane nośniki:
• papier A4
• papier A5
• papier A6
• papier B5
• Papier C5
• papier C6
• etykiety papierowe
• karty
S.
Obsługiwane systemy operacyjne:
• Microsoft Windows 2000
• Microsoft Windows 2003 Server
• Microsoft Windows 2008 Server
• Microsoft Windows XP
• Microsoft Windows Vista
• MAC OS Xv10.3.9 lub nowsza
T.
Typ skanera: płaski
U.
Optyczna rozdzielczość skanowania: 4800 x 4800 dpi
V.
Głębia koloru: 48 bit
W. Skalowanie: 25-400 %
X.
Złącze zewnętrzne:
• 1 x USB 2.0
• 1 x parallel
• 1x RJ-45 (FastEthernet 10/100)
Y.
Zainstalowane opcje:
• Podajnik na 530 arkuszy
• ADF (automatyczny podajnik dokumentów) pojemność: 50 arkuszy
• Tacka odbiorcza na 150 arkuszy (wydrukiem do dołu)
• moduł druku dwustronnego
Z.
Typ modemu: Super G3
AA. Szybkość wysyłania danych (Upstream): 33,6 kB/s
BB. Pojemność pamięci faksu: 200 stron
CC. Gwarancja: Producenta 24 miesiące
3.1.11. Urządzenie wielofunkcyjne o poniższych minimalnych parametrach – 1 sztuka
30232100-5 Drukarki i plotery
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Klasa produktu: Biurowe urządzenia wielofunkcyjne
B.
Podstawowe funkcje urządzenia:
• Drukarka
• Skaner
• Kopiarka
O.
P.
11
Standardowy Formularz 14- PL
• Faks
Technologia druku: laserowa lub led
Maks. rozmiar nośnika: A4
Prędkość procesora: 500 MHz
Maksymalna szybkość druku (mono): 32 str./min.
Typ druku: kolor
Maksymalna szybkość druku (kolor): 20 str./min.
Zainstalowana pamięć: 256 MB
Maksymalna wielkość pamięci: 1024 MB
Wydajność: 60.000 str./mies.
Obsługiwane języki drukarek:
• PCL5c
• PCL6
• Adobe PostScript Level 3
M.
Rozdzielczość w poziomie (mono): 1200 dpi
N.
Rozdzielczość w pionie (mono): 600 dpi
O.
Rozdzielczość w poziomie (kolor): 1200 dpi
P.
Rozdzielczość w pionie (kolor): 600 dpi
Q.
Gramatura papieru: 64-203 g/m2
R.
Pojemność podajnika papieru: 400 szt.
S.
Pojemność podajnika dokumentów: 50 szt.
T.
Pojemność tacy odbiorczej: 350 szt.
U.
Obsługiwane nośniki:
• papier A4
• papier A5
• papier A6
• papier B5
V.
Obsługiwane systemy operacyjne:
• Microsoft Windows 2000
• Microsoft Windows 2003 Server
• Microsoft Windows 2008 Server
• Microsoft Windows XP
• Microsoft Windows Vista
• Mac OS Xv10.4.0 lub nowszy
• Mac OS Xv10.5 lub nowszy
W. Typ skanera:
• kolorowy
• płaski
X.
Optyczna rozdzielczość skanowania: 600 x 1200 dpi
Y.
Maks. rozdzielczość skanowania: interpolowana - 4800 dpi
Z.
Głębia koloru: 48 bit
AA. Skalowanie: 25-400 %
BB. Złącze zewnętrzne:
• USB 2.0
• 1x RJ-45 (FastEthernet 10/100)
CC. Zainstalowane opcje:
• Podajnik na 300 arkuszy
• Podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy
• ADF (automatyczny podajnik dokumentów) pojemność: 50 arkuszy
• Tacka odbiorcza na 250 arkuszy (wydrukiem do dołu)
• Tacka odbiorcza na 100 arkuszy (wydrukiem do góry)
• moduł druku dwustronnego
DD. Typ modemu: Super G3
EE. Szybkość wysyłania danych (Upstream): 33,6 kB/s
FF. Pojemność pamięci faksu: 180 stron
GG. Szybkie wybieranie: 200 numerów
HH. Gwarancja: Producenta 24 miesiące
3.1.12. Dysk zewnętrzny o poniższych minimalnych parametrach – 4 sztuki
30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Klasa produktu: Dysk twardy - zewnętrzny
B.
Rodzaj dysku: Standardowy (nośnik magnetyczny)
C.
Format szerokości: 3,5 cali
D.
Pojemność dysku: 2 TB
E.
Interfejs:
• USB 2.0
• USB 2.0 (port dla zewn. urządzeń USB)
• RJ-45 (10/100/1000 BaseTX)
• eSATA (port dla zewn. urządzeń eSATA)
F.
Dodatkowe funkcje:
• W zestawie: zasilacz
• W zestawie: kabel Ethernet
• W zestawie: kabel USB 2.0
3.1.13. Tablet o poniższych minimalnych parametrach – 8 sztuk
30237450-8 Tablety graficzne
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Rozdzielczość tabletu: 5080 dpi
B.
Obszar roboczy (szerokość x wysokość): 16:10 - 325,1 x 203,2 mm
C.
Dodatkowe funkcje tabletu:
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
12
Standardowy Formularz 14- PL
• odłączany przewód USB
• Programowalne przyciski
• Wymienna folia ochronna
• pierścień dotykowy
• menu obrotowe
• 8 przycisków dotykowych
• 8 wyświetlaczy OLED
• 4 wskaźniki LED
• Tool ID
D.
Funkcje piórka:
• 2 programowalne przyciski
• gumka
E.
Maksymalna szybkość przetwarzania danych: 200 punktów na sekundę
F.
Odczyt kąta pochylenia pióra: 60 stopni
G.
Siła nacisku piórka: 2048 poziomów
H.
Dokładność odczytu położenia pióra: 0,25 mm
I.
Maksymalna wysokość odczytu pióra: 10 mm
J.
Długość piórka: 156,5 mm
K.
Średnica piórka: 14,9 mm
L.
Waga piórka: 18 g
M.
Interfejsy: 1 x USB
N.
W zestawie:
• tablet
• pióro Grip Pen
• podstawka pod piórko
• sterowniki na CD
• instrukcja obsługi
• komplet wymiennych końcówek
• kabel USB
O.
Sterowniki dla systemów (w zestawie):
• Macintosh
• Windows
P.
Szerokość: 474 mm
Q.
Wysokość: 12 mm
R.
Głębokość: 320 mm
S.
Długość przewodu; 2,5 metr
T.
Dodatkowe informacje:
• w zestawie wymienne końcówki pióra: miękka (1x), elastyczna (1x), szorstka (x3)
• a także zapasowe standradowe końcówki pióra (5x) - schowane w podstawce pióra
• Oprogramowanie dostępne do pobrania ze strony producenta - w zestawie voucher.
• Do wyboru jedna z trzech aplikacji:
• 1. Adobe Photoshop Elements 7 dla PC (6 dla Mac)
• 2. Corel SketchPad
• 3. Autodesk Sketchbook Express 2010
• sterowniki i instrukcja w języku polskim
U.
Dodatki: STANDARDOWA POWIERZCHNIA ROBOCZA TABLETU szt. 4
V.
Gwarancja; Producenta 12 miesięcy
3.1.14. Sprzętowy kalibrator koloru do generowania profili dla każdej maszyny- szt.1
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Docelowa grupa użytkowników:
Użytkownicy zaawansowani, profesjonalni fotografowie oraz studia fotograficzne
B.
Kolorymetr: Spyder3
C.
Ustawienia gammy: Definiowane przez użytkownika
D.
Ustawienia temperatury barwowej: Definiowane przez użytkownika
E.
czujnik pomiaru oświetlenia: Wbudowany
F.
Pozostałe funkcje kalibratora:
Kompensacja oświetlenia podczas kalibracji
Podgląd „przed" i „po" kalibracji
Funkcja ReCAL(Re-kalibracja)
Kalibracja kilku monitorów
Kalibracja kilku monitorów w studio
Funkcja sprawdzenia kalibracji oraz poprawności profilu
Optymalizacja dla skali szarości
Korekta podświetlenia monitora
Tryb ekspercki
Kalibracja projektora
Edytor krzywej gamma
G.
Gwarancja: producencta 24 msc.
3.1.15. serwer druku wifi – szt. 4
30232000-4 Sprzęt peryferyjny
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Typ serwera druku: Zewnętrzny
B.
Sposób połącznia z drukarką: 1xUSB
C.
Typy portów sieciowych:
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
D.
Typy sieci:
• 802.11b Wireless Ethernet
13
Standardowy Formularz 14- PL
• 802.11g Wireless Ethernet
Obsługiwane protokoły i standardy:
• IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz
• IEEE 802.11g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz
• TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol
• NETBEUI
• LPR Printing
F.
Obsługiwane systemy operacyjne:
• Microsoft Windows XP
• Microsoft Windows 2000
• Microsoft Windows 2003
• Microsoft Windows Vista
• Mac OS X v10.2.x - 10.5.x
• Linux
G.
Inne funkcje:
Wbudowany serwer internetowy
Możliwa aktualizacja wbudowanego oprogramowania
3.1.16. Oprogramowanie, aplikacje, systemy
Karta_katalogowa_software_wszystkie_pracownie
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Elementy, opis minimalnych parametrów i ilości licencji:
A.
oprogramowanie Corel X4: pakiet Corel X4
ilość licencji: 8
B.
oprogramowanie Adobe CS4: Adobe CS4 Master Collection Win EN
ilość licencji: 10
C.
oprogramowanie Adobe Lightroom 3 wymagania: Adobe Lightroom 3 ENG WIN/MAC
oprogramowanie Adobe Lightroom 3 wymagania: Adobe Lightroom 3 ENG WIN/MAC
ilość licencji: 5
D.
oprogramowanie Pro Show Produce: Pro Show Producer
ilość licencji: 2
E.
oprogramowanie panorama faktory: panorama faktory
ilość licencji: 2
F.
oprogramowanie Tourweaver 5.00 - Professional Edition:
Tourweaver 5.00 - Professional Edition
ilość licencji: 2
G.
Oprogramowanie -Zestaw czcionek: Bitstream Euro 666 fontów OpenType-TrueType Unicode MacOS X / Windows
ilość licencji: 3
H.
Oprogramowanie- Zestaw czcionek: URW ++ zestaw
ilość licencji: 1
I.
Oprogramowanie - QuarkXPress 8 Win/Mac (skład publikacji drukarskich)
ilość licencji: 3
J.
Oprogramowanie - Autodesk 3D MAX 2010
ilość licencji: 3
K.
oprogramowanie Zend Studio : Zend Studio - 3 years of upgrade and support
ilość licencji: 10
L.
oprogramowanie Adobe Web Premium CS4 IE:
Adobe Web Premium CS4 IE (werjsa angielska)
ilość licencji: 10
M.
oprogramowanie ESET Smart Security
wymagania: ESET Smart Security PL wersja 4 (lub wyższa). Licencja na 3 lata.
Licencja serwerowa wraz z aktywacją na 100 stanowisk. Klucze uniwersalne dla wersji 64/32 bit.
ilość licencji: 101
3.2. dostawę sprzętu foto i pokrewnego:
3.2.1. Przedmiotem przetargu jest bezzałogowy środek latający (BSL) przeznaczony przede wszystkim do wykonywania zdjęć oraz
filmów z powietrza (tab.1 i 2). Bezzałogowy środek latający oparty na mini helikopterze Align Trex 600 ESP. Mini helikopter
wyposażony w oprzyrządowanie elektroniczne dostosowujące go do wykonywania zdjęć oraz filmów z powietrza.
karta_katalogowa_pgm_aneks1
Robot latający z oprzyrządowaniem do zdjęć cyfrowych szt. 1
42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Model mini helikoptera: Align Trex 600 ESP
B.
Silnik elektryczny napędzający mini helikopter + regulator silnika elektrycznego:
w zestawie
C.
Serwomechanizmy napędzające podzespoły mini helikoptera: 3 x Futaba S3152
D.
Żyroskop + dedykowane serwo układu sterowania mini helikoptera:
Futaba GY401+S9254
E.
Aparatura nadawcza układu sterowania: Spekrum DX7
F.
Pakiet akumulatorów litowo-polimerowych zasilających układ napędowy mini helikoptera:
2 x Kokam 6S1P 22,2 30C
G.
Układ stabilizacji żyroskopowej pojazdu latającego: Robbe Rigid
H.
Usługa: Złożenie, regulacja, oblot
I.
Kratownicowa głowica optoelektroniczna do montażu kamery/aparatu: Gimball
J.
Półka mocowania akumulatora: Laminat + gwintowane wsporniki
K.
Podwozie podwyższone z włókien węglowych + jego adaptacja do zadanego modelu mini helikoptera:
2 x Podwozie węglowe 275 mm
L.
Torba transportowa mini helikoptera: RC Concept
M.
Ładowarka ładująca dwa akumulatory równocześnie o mocy 210 W:
Robbe Power Peak I4 EQ-BID
N.
Zasilacz impulsowy zasilający ładowarkę:
E.
14
Standardowy Formularz 14- PL
Zasilacz sieciowy 13,8V / 20A - GRAUPNER
Gwarancja: 12 msc
Szkolenie:
szkolenie z zakresu obsługi urządzenia oraz obróbki danych w dostarczonym oprogramowaniu
3.2.2. Pracownia Grafiki i Multimediów
karta_katalogowa_pgm_aneks2_foto
Zestaw video-foto lub równoważny (w całości parametrami podanymi w wymaganiach)
38650000-6 Sprzęt fotograficzny
Elementy, ilość szt. i opis minimalnych parametrów:
A.
kamera cyfrowa + statyw + torba
Ilość szt.: 1
a) Kamera
- matryca Full HD 3MOS o rozdzielczości 10.6-megapiksela oraz 12-krotny zoom optyczny.
- zdjęcia w rozdzielczości ponad 10mln pikseli
- Filmy zapisywane są w formacie MPEG-4 AVC/H.264.
- Zapis na kartach SD/SDHC (do 32GB)
- Gwarancja: 12 miesięcy
- Model np. Panasonic AG-HMC41E lub równoważny
b) Torba
- Kompatybilna z kamerą
- Wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x gł.) [mm] 410 x 280 x 185
- Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) [mm] 435 x 320 x 280
- Wodoodporny materiał wierzchni
- pokrowiec na kamerę
- pokrowiec na karty pamięci
c) Statyw
- Kompatybilna z kamerą
- wykonany z aluminium
- wysokość robocza 36 - 156 cm
- maksymalne obciążenie 15 kg
- Stopki: zakończone podwójnymi metalowymi kolcami
B.
Body aparatu
Ilość szt.: 2
- Efektywna liczba pikseli: 12.1 miliona
- Matryca: min 36 x 23.9 mm
- Migawka: 30-1/8000 sek.
- System fotometryczny: matrycowy, centralnie ważony, punktowy
- Nastawy ekspozycji: automatyka programowa z fleksją, priorytet przysłony, priorytet czasu, manual
- Korekcja ekspozycji: +/- 5,0 EV w krokach 1/3, 1/2 lub 1 EV
- Autofocus: 51 pól ostrości, w tym 15 czujników krzyżowych, asysta AF: biała lampka o zasięgu do 3m
- Ostrość ręczna
- Format zapisu danych: NEF, JPEG
- Zdjęcia seryjne
- Czułość: 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 ISO,
- Lampa błyskowa wbudowana: TAK,
- Złącze lampy błyskowej: TAK, gorąca stopka
- Złącza: USB 2.0 (Hi-Speed) (złącze Mini-B), wyjście video HDMI (wersja 1.3a, Typ łącza A), 10-pinowe złącze pilota,
wyjście Video.
- Wyświetlacz LCD: niskotemperaturowy, polisilikonowy ekran LCD TFT, przekątna 3 cale, 920 tys. punktów, kąt
widzenia 170°, możliwość regulowania jasności wyświetlacza.
- Wizjer optyczny,
- Samowyzwalacz,
- Balans bieli: automatyczny, 7 trybów predefiniowanych z ręcznym dostrajaniem, ręczny (4 pozycje),
- Efekty cyfrowe: Standard, zdjęcia czarno-białe.
- Zdalne sterowanie,
- Zasilanie: akumulator litowo-jonowy,
- Pozostałe dane: uszczelniona obudowa ze stopu magnezowego, system czyszczenia matrycy, podgląd na żywo,
przesyłanie plików z wykorzystaniem protokołu FTP przez opcjonalny nadajnik bezprzewodowy WT-1/1A, polskie
menu.
- W zestawie: aparat, akumulator litowo-jonowy, ładowarka, osłona bagnetu, pasek na szyję, kabel av, kabel USB,
osłona monitora LCD, dysk CD z oprogramowaniem, instrukcja obsługi, gwarancja 12 miesięcy PL
Model np. Nikon D700 lub równoważny
C.
Obiektyw 14-24mm f/2.8
Ilość szt.: 1
Mocowanie kompatybilne z body aparatu (punk 3.2.2.B)
System uszczelek zabezpieczających przed wilgocią i kurzem.
- Stałe światło f/2.8.
- Nominalny zakres ogniskowych: 14-24 mm.
- Ekwiwalent ogniskowych po podłączeniu do aparatu: 21-36 mm.
- Kąt widzenia: 114-84 stopnia (pełna klatka), 90-61 stopnia.
- Konstrukcja optyczna: 14 elementów w 11 grupach.
- 2 niskodyspersyjne soczewki ED.
- 3 soczewki asferyczne.
- Przeciwodblaskowa powłoka nanokrystaliczna.
- Wbudowany silnik ultradźwiękowy.
- Wewnętrzne ogniskowanie IF.
- Minimalna odległość ostrzenia: 28 cm.
- Przysłona: 9 listków.
Gwarancja 12 miesięcy
O.
P.
15
Standardowy Formularz 14- PL
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
16
Model np. Nikon AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED lub równoważny
Obiektyw 24-70mm f/2.8
Ilość szt.: 1
Mocowanie kompatybilne z body aparatu (punk 3.2.2.B)
System uszczelek zabezpieczających przed wilgocią i kurzem.
- Stałe światło f/2.8.
- Nominalny zakres ogniskowych: 24-70 mm.
- Ekwiwalent ogniskowych po podłączeniu do aparatu: 36-105 mm.
- Kąt widzenia: 84-34.2 stopnia (pełna klatka), 61-22.5 stopnia .
- Konstrukcja optyczna: 15 elementów w 11 grupach.
- 3 niskodyspersyjne soczewki ED.
- 3 soczewki asferyczne.
- Przeciwodblaskowa powłoka nanokrystaliczna.
- Wbudowany silnik ultradźwiękowy SWM.
- Wewnętrzne ogniskowanie IF.
- Minimalna odległość ostrzenia: 38 cm.
Przysłona: 9 listków.
Model np. Nikon AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8G ED lub równoważny
Obiektyw 70-200mm f/2.8
Ilość szt.: 1
Mocowanie kompatybilne z body aparatu (punk 3.2.2.B)
Nominalny zakres ogniskowych: 70-200 mm.
- Ekwiwalent ogniskowych po podłączeniu do body aparatu: 105-300 mm.
- Konstrukcja optyczna: 21 elementów w 16 grupach, 7 soczewek ze szkła ED.
- Nanokrystaliczna powłoka przeciwodblaskowa
- System wewnętrznego ogniskowania IF.
- Stabilizator optyczny.
- Ultradźwiękowy napęd.
- Minimalna odległość ostrzenia: 140 cm.
- Średnica mocowania filtra: 77 mm.
- Przysłona: 9 listków.
- Odłączana stopka do mocowania statywu.
Gwarancja 12 miesięcy
Model np. Nikon AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8G IF-ED VR lub równoważny
Obiektyw 4.5mm f/2.8 rybie oko
Ilość szt.: 1
Mocowanie kompatybilne z body aparatu (punk 3.2.2.B)
Budowa: 9 grup / 13 elementów
Pole widzenia: 180 stopni
Światło: f/2.8
Ostrość od: 0.135 m
Rozmiar filtra: 72 mm
Rozmiary (długość x średnica): 76.2 mm x 77.8 mm
Gwarancja 36 miesięcy
Model np. Sigma 4.5mm f/2.8 EX DC Circular Fisheye HSM rybie oko lub równoważny
Telekonwerter
Ilość szt.: 1
Konstrukcja optyczna: 7 soczewek w 6 grupach
Wymiary: 66x55mm
Waga: 355 g
Mocowanie kompatybilne z body aparatu (punk 3.2.2.B)
Konstrukcja optyczna: 7 soczewek w 6 grupach
Gwarancja 12 miesięcy
Model np. Nikon telekonwerter TC-20E II lub równoważny
Pokrowiec
Ilość szt.: 2
- Typ Pokrowca: na obiektywy
- Wymiary wewn. [szer. × głęb. × wys.] 10 X 12.5 cm
- Wymiary zewn. [szer. × głęb. × wys.] 12.5 X 11.7 X 16 cm
- Pojemność: szersze obiektywy takie jak 20-35mm f/2.8 z osłoną oraz inne krótsze z większą średnicą
- Tkanina zewnętrzna: nylon
Model np. Lowepro pokrowiec Lens Case 1W lub równoważny
Pokrowiec
Ilość szt.: 1
- Typ Pokrowca: na obiektywy
- Wymiary wewn. [szer. × głęb. × wys.] 11.5 X 24.5 cm
- Wymiary zewn. [szer. × głęb. × wys.] 14 X 15.2 X 29 cm
- Pojemność - 80-200mm f/2.8 z odwróconą osłoną, 300mm f/4 lub 35-350mm plus osłona
- Tkanina zewnętrzna: nylon
Model np. Lowepro pokrowiec Lens Case 4 lub równoważny
Filtry do obiektywów:
filtr polaryzacyjny 77mm
filtr UV 77mm
filtr sky 77mm
filtr sky GREEN 77mm
Ilość szt.: 1
Modele np.:
Hoya filtr polaryzacyjny HMC SUPER 77mm
Hoya filtr UV HMC SUPER 77mm
Standardowy Formularz 14- PL
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
17
Hoya filtr sky HMC SUPER 77mm
Hoya filtr sky GREEN 77mm
ilość sztuk: 1 (4 w komplecie)
wymagania:
- średnica 77mm
Lub równoważne
filtr polaryzacyjny MRC B+W 77mm
Ilość szt.: 2
- średnica 77mm
Model np. B+W filtr polaryzacyjny S03 MRC 77mm lub równoważny
Statyw
Ilość szt.: 1
Maksymalna możliwa wysokość: 174.5 cm Maksymalne obciążenie: 10 kg
Minimalna wysokość robocza: 27.5 cm
materiał: aluminium
Mocowanie kompatybilne z body aparatu (punkt 3.2.2.B)
W zestawie: statyw, pokrowiec,
gwarancja 24 miesiące
Model np. Benro statyw A-358n6 lub równoważny
Głowica panoramiczna
Ilość szt.: 1
- pozwala na pełny obrót w pionie i w poziomie o pełne 360/180 stopni wokół NPP (no paralax point) obiektywu/aparatu
- gwarancja 24 miesiące
- twarde etui na cały zestaw
- Model np. Nodal Ninja 5 R-D16 lub równoważny
Lampa błyskowa
Ilość szt.: 2
- Zasilanie: 4 baterie AA ( popularne paluszki)
- Liczba przewodnia: 40 (ISO 100, 1m), 56 (ISO 200, 1m)
- Kąt rozsyłu błysku: automatyczny zoom: 17-200 mm
- Regulacja głowicy: w pionie (-11° do 90°) i w poziomie (180° w prawo i 180° w lewo)
- Tryby Ekspozycji: Automatyka błysku i- TTL, Automatyka D-TTL, Automatyka TTL, bez TTL, tryb ręczny
- W zestawie: lampa błyskowa SB-900, nasadka rozpraszająca SW-13H, podstawka AS-21, przeznaczona do
mocowania statywu, zestaw filtrów kolorowych SJ-900, uchwyt na filtry barwne SZ-2, miękki futerał SS-900, instrukcja
obsługi, gwarancja 12 miesięcy
- Model np. Nikon lampa błyskowa SB-900 lub równoważny
Lampa pierścieniowa makro
Ilość szt.: 1
- kompatybilne z body aparatu (punkt 3.2.2.B)
- liczba przewodnia: 14
- ogniskowa 50mm
- czas ładowania: od 0,3-6 sek.
- liczba błysków na komplecie baterii: ok. 200 - zasilanie: 4xAA
- gwarancja 12 miesięcy
Model np. Lampa pierścieniowa makro Delta DRF-14 Nikon lub równoważny
Torba na aparat i akcesoria fotograficzne
Ilość szt.: 1
Pojemność: średnioformatowy zestaw fotograficzny wraz z rozbudowanym zestawem akcesoriów.
- Wymiary wewnętrzne: 55 x 28 x 27 cm.
- Wymiary zewnętrzne: 58 x 32 x 31 cm.
- gwarancja 5 lat
Model np. Kata torba Banana-2 lub równoważny
Plecak na aparat i akcesoria fotograficzne
Ilość szt.: 2
- Pojemność pozwalająca na umieszczenie 1 profesjonalnej lustrzanki z dołączonym obiektywem, 4-5 dodatkowych
obiektywów, lampa błyskowa, inne akcesoria.
- Komora na notebook o przekątnej ekranu do 17 cali.
- Wymiary wewnętrzne: 45 x 33 x 16.5 cm.
- Wymiary zewnętrzne: 53 x 36 x 27 cm.
- gwarancja 5lat
Model np. Kata plecak R-104 lub równoważny
Zestaw do fotografii bezcieniowej
Ilość szt.: 1
Lampy generujące światło ciągłe o temperaturze barwowej 5500 K.
- Moc żarówek: 4 x 30 W.
- Gwint mocowania żarówek: E27.
- Średnica czaszy reflektora: 26 cm.
- Regulowana wysokość statywów: 2 statywy w zakresie 24-35 cm.
- Regulowana wysokość statywów: 2 statywy w zakresie 60-220 cm.
- Namiot bezcieniowy o wymiarach 75x75x75 cm.
- 4 tła fotograficzne: czarne, białe, czerwone i niebieskie.
Zestaw zawiera:
- namiot bezcieniowy
- 4 tła
- 4 lampy
- 4 statywy
- gwarancja 2 lata
Model np. Quantuum zestaw do fotografii bezcieniowej LH-40 lub równoważny
Battery Grip
Standardowy Formularz 14- PL
Ilość szt.: 2
- Uchwyt pionowy dedykowany i kompatybilny z body aparatu (punkt 3.2.2.B)
- Zestaw zawiera: Battery Pack, gwarancja 12 miesięcy
- Model np. Nikon Battery Grip MB-D10 (do D300, D300s, D700) lub równoważny
T.
Wężyk spustowy
Ilość szt.: 2
Współpraca i kompatybilność z body aparatu (punkt 3.2.2.B)
Zestaw zawiera: wężyk spustowy, przedłużacz
Model np. Hähnel wężyk spustowy HRN-280 (Nikon) lub równoważny
U.
Wyzwalacz radiowy
Ilość szt.: 2
Współpraca i kompatybilność z body aparatu (punkt 3.2.2.B)
Zestaw zawiera:
- pilot
- odbiornik
- wymienne wtyczki
- bateria 1 x 23A
- bateria 1 x CR2 Li-Ion
gwarancja 2 lata
Model np. Hähnel wyzwalacz radiowy HW 433 N80 (Nikon) lub równoważny
V.
Radiowy system sterowania aparatem z funkcją Live View Pixel
Ilość szt.: 1
- Częstotliwość pracy 2.4 GHz oraz 466 MHz
- 3 kanały do wyboru
- Maksymalny zasięg to 100 metrów (na otwartej przestrzeni)
- Obsługa trybu zdjęć pojedyńczych, seryjnych, trybu Bulb oraz zdjęć z opóźnionym otwarciem migawki
- Wysokiej jakości wyświetlacz 3.0" TFT
- Rozdzielczość obrazu 960x240 px
- Akumulator 3.7V 1200 mAh, zapewniający do 6 godzin pracy
- Możliwość podłączenia odbiornika bezpośrednio do aparatu
Zawartość zestawu:
- Nadajnik
- Odbiornik
- Akumulatory MF-5B x2
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi
- Komplet przewodów
Gwarancja: 12 miesięcy
Model np. Radiowy system sterowania aparatem z funkcją Live View Pixel LV-W1 do aparatów Nikon lub równoważny
W. Karta pamięci SD 8GB
Ilość szt.: 4
- pojemność: 8GB.
- klasa transferu: Class 6.
- prędkość transferu: minimum 6 MB/s.
- prędkości zapisu i odczytu 20 MB/s.
Gwarancja producenta
Model np. Kingston SD 8GB Ultimate 133X lub równoważny
X.
Radiowy Wyzwalacz Lamp Błyskowych 3 odbiorniki + nadajnik
Ilość szt.: 1
- kompatybilność z lampą błyskową punkt 3.2.2.N
Zestaw zawiera:
- nadajnik mocowany na gorącą stopkę aparatu
- 3 odbiorniki z gorącą stopką
- 3 komplety - kabelek synchro-PC 3,5mm oraz adapter JACK 6mm (dzięki temu jest możliwość podłączenia studyjnej
lampy błyskowej do odbiornika lub w aparatach nie wyposażonych w gorącą stopkę a wyposażonych w gniazdo PC
do podłączenie nadajnika do aparatu;
- Komplet baterii
- kartonowe pudełko
- instrukcję obsługi w języku angielskim
- gwarancję 24 miesiące
Model np. Radiowy Wyzwalacz Lamp Błyskowych Phottix Tetra PT-04 II 3 odbiorniki + nadajnik lub równoważny
Y.
Karta pamięci SD 32GB
Ilość szt.: 5
- Rodzaj karty: sd
- Pojemność: 32 GB
- Prędkość zapisu i odczytu: 30 MB/s
- Gwarancja: 10 lat
- Zestaw zawiera: karta pamięci oprogramowanie do odzyskiwania danych
Model np. SANDISK SD 32GB 32 GB EXTREME III - 30MB/s lub równoważny
3.3. dostawę skanera 3D:
karta_katalogowa_psp_aneks1
3.3.1. Pracownia Szybkiego Prototypowania
optyczny system skanowania przestrzennego szt. 1
38520000-6 Skanery
A.
Głowica pomiarowa z dwoma obszarami pomiarowymi o minimalnych parametrach:
- stereoskopowy układ optyczny zawierający dwie kamery CCD o rozdzielczości nie mniej niż 1,4 Mega pikseli
- mocowanie kamer na belce z włókna węglowego
- minimum dwa lasery zintegrowane w belce
- natężenie światła projektora nie mniejsze niż 500 lx
18
Standardowy Formularz 14- PL
podstawowy obszar pomiarowy 500x400x400 mm3 z weryfikacją dokładności wg normy VDI 2634 z
udokumentowanym wynikiem nie większym niż 0,05 mm
- pomocniczy obszar pomiarowy 250x200x200 mm3 z weryfikacją dokładności wg normy VDI 2634 z
udokumentowanym wynikiem nie wiekszym niż 0,035 mm
- wzorce kalibracyjne do wybranych obszarów pomiarowych certyfikowane w akredytowanym laboratorium ze
świadectwami
- czas jednego skanowania poniżej 1 sekundy
B.
Jednostka obliczeniowo-sterująca o minimalnych parametrach:
- system 64 bit
- minimum dwa procesory czterordzeniowe minimum 3,0 GHz każdy
- minimum 16 GB RAM
- minimum dwa dyski twarde minimum 1000 GB każdy (w systemie RAID)
- DVD-RW / CD nagrywarka
- karta graficzna High-End OpenGL
- mysz z pokrętłem, klawiatura
- system operacyjny wykorzystujący technologię 64 bit
- pojemnik transportowy 19” na kółkach
- monitor minimum 22” TFT z opakowaniem transportowym
C.
Oprogramowanie o minimalnych parametrach:
- oprogramowanie wykorzystujące 64 bitową technologię
- funkcje kalibracji głowicy pomiarowej, sterowania, kontrola i ustawienia głowicy pomiarowej
- graficzna kontrola zapisu i oceny danych pomiarowych
- automatyczna kontrola kalibracji, transformacji, ruchu oraz jakości projekcji w trakcie każdego pomiaru
- automatyczne obliczenie odpowiedniego natężenia oświetlenia
- obliczanie współrzędnych 3D
- automatyczne łączenie pojedynczych pomiarów bazujące na punktach referencyjnych
- automatyczne obliczanie siatek trójkątnych
- interpolacja otworów w siatce trójkątów ("łatanie" dziur)
- optymalizacja poprzez filtrowanie, wygładzanie i upraszczanie siatek trójkątnych
- export danych 3D w formatach: ASCII, Surf, POL lub STL
- obliczanie przekrojów równoległych i prostopadłych; export jako VDA lub IGES
- zapis do globalnego układu współrzędnych: 3-2-1, Best Fit, RPS…
- możliwość budowania prostych elementów geometrycznych: linie, płaszczyzny, okręgi, walce, stożki
- pomiar tolerancji położenia i kształtu (GD&T)
- operacje: przecięcia, rzutowanie, średnie…
- wymiary funkcjonalne, odległości, kąty
- import danych CAD: IGES, CATIA V4/V5, VDA/FS, STEP, STL, Pro/E, JT Open, Parasolid
- porównanie danych nominalnych i rzeczywistych
- kolorowy wykres odchyłek z elastyczną legendą
- import danych nominalnych: ASCII, VDA/MDI
- etykiety, wykresy kierunkowe, dowolnie definiowane raporty pomiarowe
- export danych raportowych: ASCII, HTML, JPG, PDF
- darmowe oprogramowanie dostępne w internecie do trójwymiarowej prezentacji wyników na komputerach PC z
systemem operacyjnym Windows XP/Vista oraz Linux
- programowanie makro do automatyzacji analizy
- sterowanie czujnikiem dotykowym, czyli kamerami, projektorem i laserami
- sterowanie stolikiem obrotowym
- wszystkie funkcje zawarte w jednym oprogramowaniu
D.
Dodatkowy osprzęt dla optycznego skanera przestrzennego o minimalnych parametrach:
- Statyw o wysokości co najmniej 1,8 m z ramieniem co najmniej 0,9 m i głowicą uchylno-obrotowa
- Statyw trójnożny z ramieniem co najmniej 0,8 m
- pięć zapasowych żarówek do głowicy pomiarowej
- dwa czujniki dotykowe współpracujące z głowicą pomiarową i obydwoma polami pomiarowymi na zasadzie śledzenia
przez kamery jego pozycji w przestrzeni w czasie rzeczywistym, z końcówkami pomiarowymi o promieniu 3 i 5 mm ze
stacją kalibracyjną oraz bezprzewodowym wyzwalaczem
E.
Dodatkowe oprogramowanie do obróbki danych o minimalnych parametrach:
- oprogramowanie GEOMAGIC Studio w wersji komercyjnej – jedna licencja sieciowa
- oprogramowanie AutoCAD 2010 AutoCAD 2010 PL Commercial New SLM- 2 licencje
F.
Dodatkowe wymagania
- 12 miesięcy gwarancji
- 12 miesięcy pomocy technicznej
- szkolenie z zakresu obsługi urządzenia oraz obróbki danych w dostarczonym oprogramowaniu
3.4. dostawę maszyny do grawerowania 3D:
3.4.1. Pracownia Szybkiego Prototypowania
karta_katalogowa_psp_aneks2
Maszyna do grawerowania w krysztale (Laser 3D do grawerowania w blokach kryształowych)
42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania
Ilość: 1 szt.
Parametry minimalne:
- powierzchnia grawerowania: 170 x 140 x 100 mm (elipsa)
- trwałości diody laserowej: 20.000 godzin
- rozdzielczość: 800 dpi
- szybkość lasera: 1500 punktów/sekundę
- rodzaj chłodzenia: powietrzne - AIR cooler- oprogramowanie do grawerowania 3D: dołączne w zestawie
- 3D vision software EN
- klucz sprzętowy do oprogramowania
- w zestawie ok 1000 obiektów
- formaty plików wyjściowych: 3DS, DXF, OBJ, CAD, ASC, WRL, 3DV
-
19
Standardowy Formularz 14- PL
- system operacyjny: XP/VISTA/win7
- min. wymagania sprzętowe: CPU P4-2.0G, RAM 512, karta graficzna 64M
- wymiary: 120x90x80cm
- moc urządzenia: max 1000W
w zestawie:
- waliza transportowa na kółkach
- okulary ochronne
- instrukcja-samouczek CD
- gwarancja 12 mcy - lub 20.000 godzin pracy
- dostawa,
- uruchomienie
- szkolenie z zakresu obsługi urządzenia oraz obróbki danych w dostarczonym oprogramowaniu
3.4.2. Pracownia Szybkiego Prototypowania
karta_katalogowa_psp_aneks3
Kamera do wykonywania zdjęć 3D
42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania
Ilość: 1 szt.
Parametry minimalne:
- rozdzielczość wykonywanych zdjęć: 8,2 Mega Piela
- odtworzenie rozdzielczości obiektu: 0.5mm
- czas migawki: 0,35s
- wielkość pamięci kamery: 2 GB
- czas naświetlania: 1.120 - 1/60S
- max wielkość obiektu fotografowanego: 640x480mm
- zestaw nie wymaga dodatkowej lampy błyskowej
- odwzorowanie: rekonstrukcja 3d zawiera twarz/włosy/oczy zęby itd, w kącie 180 st widzianym na wprost
- odległość obiektu fotografowanego od obiektywu: 0,9 - 1,3 m
- waliza transportowa
- szachownica kalibracyjna
- tło zdjęciowe
- przewodowy pilot sterowania
- przenośny wyświetlacz LCD
- gwarancja 12 mcy
- Wymiary: 127x255x253mm
- dostawa,
- szkolenie z zakresu obsługi urządzenia oraz obróbki danych w dostarczonym oprogramowaniu
3.5. dostawę drukarki 3D:
karta_katalogowa_psp_aneks5
3.5.1. Pracownia Szybkiego Prototypowania
Drukarka 3D System precyzyjnego drukowania 3D przy zastosowaniu 28-mikrometrowej warstwy szt.1
42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania
Drukarka 3D – System precyzyjnego drukowania 3D przy zastosowaniu 28-mikrometrowej warstwy – minimalne parametry:
Skład systemu:
- drukarka
- system zarządzający materiałem
- oprogramowanie sterujące
- urządzenie do usuwania materiału pomocniczego
- zestaw narzędziowy
- zestaw startowy materiałów: 2 szt. kaseta materiału budującego o pojemności 1kg każda oraz 2 szt. kaseta komponentu
pomocniczego o pojemności 1kg każda
- zapasowa głowica drukująca
- stolik dedykowany drukarce
- dodatkowy zestaw materiałów: 4kg materiału budującego + 4 kg komponentu pomocniczego
- gwarancja 12 miesięcy
- instalacja
- szkolenie z zakresu obsługi urządzenia oraz obróbki danych w dostarczonym oprogramowaniu
Podstawowe minimalne dane techniczne:
- komora wydruku brutto: 300x200x150 mm;
- komora wydruku netto: 294x196x150 mm;
- rozdzielczość w płaszczyźnie XYZ: 600x600x900 dpi;
- grubość warstwy w mikrometrach (wymiar Z): 28
- dokładność: 0,1-0,2
- liczba głowic: 2;
- liczba kaset: 4 x 1 kg;
- formaty wejściowe: STL oraz SLC;
- możliwość użycia komponentu pomocniczego: tak.
- materiał budujący – biała żywica akrylowa fotoutwardzalna
Instalacja i uruchomienie systemu oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego.
3.6. dostawę maszyny frezarka ploter 3D:
karta_katalogowa_psp_aneks4
3.6.1. Pracownia Szybkiego Prototypowania
Frezarka ploter 3D CNC szt.1
42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania
Minimalne wymagania podstawowe:
- LASER CO2 do cięcia i grawerowania w materiałach płaskich i cylindrycznych o powierzchni stołu 120x90 cm mocy 80W
wyposażony w AUTO FOCUS
- Moc lasera: 80 W
- Powierzchnia grawerowania w przypadku systemu Auto FOCUS [mm] 1150 x 900
- Moc urządzenia: 1600W
20
Standardowy Formularz 14- PL
- Maksymalny obrabiany element (wszystkie drzwi zamknięte) [mm]: 1200 x 950 x 280
- Maksymalny obrabiany element (wszystkie drzwi otwarte) 1200 x nieograniczony x 280
- Wielkość stołu roboczego: 1200mm x 955mm
- Napęd w osi X,Y: Silniki krokowe, samosmarujące łożyska liniowe ze stali nierdzewnej
Kontrola prędkości: Dostępna z oprogramowania od 0.1 ~ 100%, dostępna z pulpitu lasera od 1 ~ 100%
- Kontrola mocy: Dostępna z oprogramowania od 0.1 ~ 100%, dostępna z pulpitu lasera od 1 ~ 100%
- Napęd w osi Z: Serwo-motor: elektrycznie ustawianie wysokości pulpitu Z
- Kontroler USB: W standardzie 32MB, Obsługa do 100 plików.
- Optyka: W standardzie soczewka 2.0 cale, zainstalowana w karetce
- Pulpit sterowniczy: umożliwiający kontrolę w osiach XYZ, wybór plików, wyposażony w wyświetlacz LCD
- Rodzaj lasera: Chłodzony cieczą CO2 Laser tub
- Głębokość cięcia: akryl 0-20mm
- Głębokość grawerowania: akryl 0-15mm
- Prędkość grawerowania: 0-1000mm/s
- Prędkość cięcia: 0-500mm/s
- Dokładność / Dokładność kątowa: <0.01mm / <2‰ (promile)
- Minimalna grawerowana czcionka: English: 1.5 x 1.5mm
- Zasilanie: 220V±10% 50HZ
- Oprogramowanie dostarczone: LaserCut, wtyczka CorelDraw, wtyczka AutoCAD
- Obsługiwane formaty plików: CDR, AI, DWG, DSB, PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PGN, TIF
- System rotacyjny: możliwość zamontowania systemu rotacyjnego
- Maksymalna wysokość materiałów do grawerowania: 280mm (od silnika)
- trwałość tuby lasera: ok 1500 godz
- Wymiary 1705 x 1365 x 1090 mm
Wyposażenie dodatkowe minimalne:
- wskaźnik RED DOT PIONT-er
- przystawkę rotacyjną do grawerowania w materiałach cylindrycznych
- system wyciągu spalin,
- system nadmuchu na soczewkę i wydmuchu zanieczyszczeń AIR Assist
- system chłodzący w obiegu zamkniętym - system ma w zestawie pompę cyrkulacyjna zanurzeniową wraz z cyfrowym
wyświetlaczem temperatury czynnika chłodzącego,
- aluminiowy NOŻOWY dwustronny stół roboczy trzeciej generacji nie wymaga zabezpieczania materiału podczas cięcia
(cięcie /grawerowanie)
- zapasowy element optyczny (zwierciadło)
- okulary ochronne - zabezpieczające wzrok operatora przed promieniowaniem laserowym
- zwierciadło do lasera ZnSe średnica 24 mm
- zwierciadło do lasera ZnSe średnica 20 mm
- soczewka Ge do lasera serii PRO 2 cale
- pasta Cermark do znakowania metali laserem CO2 40g
w cenie wliczone jest także szkolenie operatora z zakresu obsługi i konserwacji lasera
- 2 miesięcy gwarancji na urządzenie, opiekę serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym
- szkolenie z zakresu obsługi urządzenia oraz obróbki danych w dostarczonym oprogramowaniu
3.7. dostawę wyposażenia pomieszczenia technicznego-serwerowni:
karta_katalogowa_pt_s
3.7.1. Pomieszczenie techniczne -serwerownia
Wyposażenie pomieszczenia technicznego i serwerowni w zakresie funkcjonowania CTTI
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami
39134000-0 Meble komputerowe
48821000-9 serwery sieciowe
Elementy, opis minimalnych parametrów i uwagi do SIWZ:
A.
Szafa serwerowa
opis minimalnych parametrów: szafa rack 19'' 42U 600x1070 – czarna
uwagi do SIWZ:
Maksymalna nośność: 1022,73 kg;
Drzwi stalowe, perforowane. Możliwość montażu dzwi przednich jako lewo i prawo stronnych, Drzwi i panele boczne
zamykane na klucz, Odłączane drzwi tylne, Montaż bez użycia narzędzi, Zabezpieczenia stabilizujące UBC dla 4 strefy
sejsmicznej, Dostawa w stanie gotowym do pracy, Regulowana głębokość montażowa, możliwość zdjęcia osłon bocznych
B.
C.
D.
21
ilość: 1 szt.
Listwa zasilająca
opis minimalnych parametrów: PDU do rack 19", ZeroU, 10A/230V, 15 gniazd C13
uwagi do SIWZ:
Powinien stanowić po zamontowaniu integralną część szafy, pochodzić od producenta szafy
ilość: 1 szt.
Panel krosownicy
opis minimalnych parametrów: 19'' 48xRJ45, KATT, 568A/B, UTP, PowerCat 5e, 2U
uwagi do SIWZ:
Należy wykonać połączenie krosowe pomiędzy panelem 48 portowym, z pozycji 3 tabeli, zamontowanym w głównej szafie
krosowej i w szafie serwerowej. Do instalacji należy materiał własny w postaci stalowych koryt siatkowych oraz kabla
instalacyjnego 5e PVC 4 pary
ilość: 2 szt.
UPS
opis minimalnych parametrów:
Typ obudowy: rack 19"; Wysokość 2U; Moc pozorna: 3000 VA; Moc rzeczywista: 2700 Wat; Architektura: line-interactive;
Maks. czas przełączenia na baterię: 4 ms; Ilość gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania: 8 x IEC320 C13 (10A); Ilość
gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową: 1 x IEC320 C19 (16A); Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 3 min; Czas
podtrzymania przy obciążeniu 50%: 11,3 min; Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 160-286 V; Zmienny
zakres napięcia wejściowego: 151-302 V; Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR); Sinus podczas pracy na baterii;
Porty komunikacji: RS232 (DB9), SmartSlot, USB; Diody sygnalizacyjne: praca z sieci zasilającej, praca z baterii,
Standardowy Formularz 14- PL
konieczna wymiana baterii, przeciążenia UPSa, stan obciążenia UPSa; Alarmy dźwiękowe: praca z baterii, znaczne
wyczerpanie baterii;; klamry do montażu w szafach przemysłowch rack 19"; Dołączone oprogramowanie do zarzadzania;
Kolor: czarny
uwagi do SIWZ:
UPS z kartą zarządzającą powinien stanowić integralny system i zapewniać zarządzanie i monitorowanie pracy i stanu
ups’a poprzez sieć Ethernetowi.
Szafa serwerowa oraz zastosowany UPS musza pochodzić od jednego producenta w celu zapewnienia idealnej zgodności
mechanicznej oraz prawidłowego odprowadzenia ciepła.
ilość: 1 szt.
E.
Karta zarządzająca do UPS’a
opis minimalnych parametrów: Network Management Card 2 10/100BaseT (RJ45)
ilość: 1 szt.
F.
Stół warsztatowy
opis minimalnych parametrów:
880x1500x725 z szafką podblatową (1/3 szerokości) oraz półką
ilość: 1 szt.
G.
Regał
opis minimalnych parametrów:
Regulacja półek co 20cm
Wysokość profili nożnych: 2000mm
Długość półek: 800mm
Głębokość półek: 400mm
Nośność półek: 140 kg
ilość: 2 szt.
H.
Szafa metalowa
opis minimalnych parametrów:
Korpus w postaci konstrukcji jednopłaszczyznowej wykonanej z blachy 1,0 mm. Drzwi dwupłaszczyznowe ryglowane
dwoma poziomymi i dwoma pionowymi ryglami. Zamek kluczowy Klasa A, klucz 90mm.
Wymiary: 1900x1000x500
ilość: 1 szt.
I.
Przełącznik sieciowy
opis minimalnych parametrów:
GigabitEthernet; 22 porty 1000BaseT (RJ45); 2 porty COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP): Podstawowa konfiguracja
poprzez WWW; Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3 - 10BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT, auto MDI/MDI-X, IEEE 802.1p - Priority, IEEE 802.1Q - Virtual LANs, IEEE 802.3ad - Link Aggregation
Control Protocol, IEEE 802.3x - Flow Control, SNTP - Simple Network Time Protocol; Rozmiar tablicy adresów MAC: 8000;
Prędkość magistrali wew.: 48; Przepustowość: 35,7 mpps; Bufor pamięci: 512 kB; Warstwa przełączania: 2; Obudowa 1U
Rack;
ilość: 2 szt.
J.
Serwer DL
opis minimalnych parametrów:
385G6 2P/12C OPTERON 2435, P410i/512/BBWC, 16GB RAM, 4x HDD 500GB-7,2k SATA, 2x PS 750W, DVD lub
równoważny
uwagi do SIWZ:
Patrz: karta_katalogowa_pt_s_aneks1
ilość: 2 szt.
K.
Półka Dyskowa SFF
opis minimalnych parametrów:
- MSA70 z 11x HDD 500GB SATA z kontrolerem SAS i kablami umożliwiającym podłączenie jej do serwera.
uwagi do SIWZ:
Musi być tego samego producenta co serwer.
Wysokości półki 2U. Musi mieć możliwość umieszczenia 25 dysków SFF SAS/SATA. Redundante zasilanie i chłodzenie.
Intefejs 4 x wide SAS 3Gb.
Gwarancja 3 lata
ilość: 2 szt.
L.
Konsola KVM Avocent LCD 17"
opis minimalnych parametrów:
Single-Rail 1U Console USB + 8 port IP KVM + kable połaczeniowe (komplet)
ilość: 1 szt.
3.7.2. tester okablowania szt.2
32522000-8 Sprzęt telekomunikacyjny
Parametry podstawowe:
a) Wymiary jednostki: Wysokość / Szerokość / Głębokość: 25,4 cm / 12,7 cm / 5,3 cm
b) Waga jednostki bez baterii: Jednostka Główna: 1,1 kg; Jednostka Zdalna: 1,0 kg
c) Akumulator: Litowo-jonowy, 7.4V DC, 6,6 Ah; Napięcie wejściowe: 12V/2A DC; Czas pracy: 18h (nowa bateria, test kat. 6 co
2,5 minuty, pełne podświetlenie ekranu); Czas ładowania: 4h szybkiego ładowania z zasilaczem podłączonym do
akumulatora; 6h przy baterii włożonej do testera;
d) Zasilanie: Jednostka: DC 12-15V, 2A; Zasilanie sieciowe: AC 110-240V
e) Wyświetlacz: Panoramiczny 110mm TFT, 480 x 272 px, 95 x 54mm powierzchni użytecznej
f) Gniazda zewnętrzne: Gniazdo adaptera: 168 pin ultra low Crosstalk; gniazdo mini-USB; gniazdo USB (tylko Jednostka
Główna); port szeregowy (do użytku serwisowego); gniazdo słuchawkowe 2.5mm; gniazdo zasilania;
g) Zakres częstotliwości: LanTEK II-1000: 1-1000MHz
h) Pamięć: Niewymagająca zasilania pamięć flash; pojemność: 1700 pomiarów klasy ISO E/TIA-Kat 6 z wykresami graficznymi.
Testy mogą być skopiowane na pendrive USB o pojemności do 64 GB
i) Mierzone parametry: Mapa połączeń, rezystancja DC, pojemność, NEXT, insertion loss (wcześniej tłumienie), ACR-N
(wcześniej ACR), return loss, impedancja, opóźnienie propagacji, delay skew, power sum NEXT, power sum ACR-N
(wcześniej power sum ACR), ACR-F (wczęsniej ELFEXT), power sum ACR-F (wcześniej power sum ELFEXT), alien
crosstalk (z zestawem adapterów AXT)
j) Pomiar długości: 0 - 605m; dokładność ±3% (±1m), rozdzielczość ekranu: 0,1m
22
Standardowy Formularz 14- PL
k) Obsługiwane typy kabla:
- TIA/EIA Kategoria 3, 4, 5, 5E, 6 i 6A: 100Ω
- ISO/IEC Klasa C, D, E, Ea, F, Fa: 100Ω
- Kat 6/6A Klasa E/Ea RJ-45 adaptery permanent link: kable ekranowane i nieekranowane, uniwersalne adaptery
zapewniające pomiar linii channel, permanent i basic
l) Obsługiwane gniazda: Dodatkowe adaptery: GG45, RJ45, TERA, EC7 (MMCPRO3000), Coax 50-75Ω (gniazdo BNC),
przemysłowe M12
m) Generator sygnału akustycznego: Zintegrowany z Jednostką Główną i Zdalną, kompatybilny ze standardową analogową
sondą indukcyjną 500 Hz/600 Hz, sygnał wysyłany po dowolnym pinie
n) Bezpiecznik wewnętrzny: 100V @ 25mA
o) Temperatura pracy: Od 0°C do 50°C, nieskondensowane
p) Temperatura przechowywania: Od -20°C do 70°C, nieskondensowane
q) Odporność na wstrząsy: MIL-PRF-28800 F, Klasa 3
r) Obsługiwane języki: angielski, chiński, czeski, duński, francuski, hiszpański, holenderski, koreański, niemiecki, norweski,
polski, portugalski, rosyjski, szwedzki, włoski
s) Dokładność: Podstawowa: Certyfikowana przez ETL zgodnie z IEC 61935 Level III/IIIe/IV; Channel/Permanent link: TIA 568B.2-2 i IEC 61935 Level III/IIIe/IV
t) Czas pomiaru:
- 11s - Kat 5E / ISO D
- 18s - Kat 7 / ISO F
u) z zapisem wykresów graficznych:
- 14s - Kat 6 / ISO E
- 22s - ISO Fa Channel
- 17s - Kat 6A / ISO Ea
- 17s – DualMode (ISO E Permanent + Channel)
v) Gwarancja: 12 miesięcy
w) Dodatkowe funkcje:
- Wyświetlacz LED-LCD
- Wyświetlacz w jednostce zdalnej testera
- Pojemność pamięci na co najmniej 1700 testów kat 6 z wykresami graficznymi
- Testy linii Channel i Permament Link kat. 5/5e/6/6a/7 za pomocą patchcordów danego systemu okablowania
- Kalibracja testera oraz pomiar linii Channel i Permament Link kat. 5/5e/6/6a za pomocą jednego adaptera
- Jednoczesny test wg dwóch różnych specyfikacji lub norm
- Czas pomiaru kat 6a Permament Link wraz z zapisem wykresów graficznych nie więcej niż 17s
- Czas pomiaru klasy ISO-F Permament Link wraz z zapisem wykresów graficznych nie więcej niż 18s
- Czas pomiaru klasy ISO-Fa Channel Link wraz z zapisem wykresów graficznych nie więcej niż 22s
- Czas pomiaru długości i tłumienia światłowodu na długościach fali 850/1300nm w obu kierunkach jednocześnie nie
więcej niż 5s
- Czas pomiaru długości i tłumienia światłowodu na długościach fali 1310/1550nm w obu kierunkach jednocześnie nie
więcej niż 5s
- Możliwość skopiowania danych bezpośrednio z testera na PendriveUSB
- Aktualizacja oprogramowania tester bezpośrednio z PendriveUSB
x) Dodatkowo w zestawie:
- Aadaptery światłowodowe:
 Kompatybilne z oferowanym testerem
 Mierzone parametry - długość i tłumienność światłowodu na długości fali 850/130/1310/1550 nm
 Obsługiwane gniazda - wymienne (SC, FC, ST), ferrula 2,5mm
 Typ lasera - Multimodowy 850 VCSEL: klasa 3,5 mW max; multimodowy 1300 laser: klasa 3,5 mW max;
Jednomodowy 1310 / 1550: klasa: 3,5 mW max
 Dokładność miernika mocy: ± .5dB dla 0dBm do -40dBm 850-1550nm; zakres dynamiki 40dB
 Dokładność pomiaru długości: ±3%; maksymalna długość pomiaru 3000m
 Rozdzielczość wyświetlania : Moc/tłumienie: 0,1dB, długość: 0,1m
 Czas pomiaru: 5s – 1 włókno na dwóch długościach fali w obu kierunkach
- Akumulator Litowo-jonowy
 Czas pracy na baterii nie mniej niż 18h (nowa bateria, test kat. 6 co 2,5 minuty, pełne podświetlenie ekranu)
 Ładowanie akumulatora z zasilaczem bezpośrednio podłączanym do niego
 Możliwość pracy wyłącznie na zasilaczu sieciowym bez baterii
3.7.3. Pomieszczenie techniczne + wyposażenie serwerowni
karta_katalogowa_pt_s_aneks1
Wyposażenie pomieszczenia technicznego i serwerowni w zakresie funkcjonowania ECTTI
Serwery szt. 2
48821000-9 serwery sieciowe
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Obudowa:
Obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania
w szafie i wysuwania do celów serwisowych.
B.
Typ procesora:
Dwa procesory sześciordzeniowe, dedykowane do pracy w serwerach, o wydajności równoważnej lub lepszej procesorowi
AMD Opteron 2435. Dopuszcza się zaoferowania serwerów z większą liczbą procesorów, przy założeniu że oferowany
serwer z większą liczbą procesorów będzie miał wydajność równa lub większą od wymaganej i będzie posiadał
sumarycznie tyle samo bądź więcej rdzeni procesorów. W przypadku zaoferowania innego procesora lub serwera z
większą ilością procesorów Zamawiający wymaga przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego testów porównawczych
(serwera w wymaganej konfiguracji opartego o procesor AMD Opteron 2425 oraz serwera z procesorem oferowanym
przez Wykonawcę) potwierdzających wydajność zaoferowanego serwera w oferowanej konfiguracji procesorów.
C.
Pamięć RAM:
16 GB DDR2-800 Registred
Możliwość instalacji w serwerze min 128GB pamięci RAM
D.
Płyta główna:
Dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym.
23
Standardowy Formularz 14- PL
E.
F.
Sloty PCI: Minimum 6 Slotów PCI-E
Dyski HDD:
4 dyski 500 GB SATA 7.2k Hot-Plug, możliwość zainstalowania minimalnie 16 dysków w wewnętrznych zatokach serwera.
G.
Kontroler macierzowy:
Kontroler macierzowy SAS/SATA, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/5/10, posiadający 512 MB
wewnętrznej pamięci cache z podtrzymywaniem bateryjnym. Mozliwośc rozszerzenia funkcjonalnosci do budowania
zabezpieczeń RAID na poziomie 50/6
H.
Karta sieciowa: 4 porty sieciowe Gbit Ethernet 10/100/1000
I.
Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna (16 MB)
J.
Porty:
- 4 porty RJ-45,
- 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania,
- 5 porty USB,
- 1 port VGA (15-pin video),
- 1 port szeregowy.
K.
Napęd: dysk optyczny
L.
Zasilanie: Redundantne zasilacze Hot-Plug, każdy o mocy minimum 750 W
M.
Wiatraki: Redundantne wiatraki Hot-Plug.
N.
Zarządzanie:
Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart
serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu
(także podczas startu, restartu OS). Możliwość o rozbudowy o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i
podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCIX/PCI-Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako
karta zainstalowana w gnieździe PCI.
O.
Gwarancja i serwis: gwarancja on-side, NBD 36 miesięcy
3.8. dostawę wyposażenia Sali szkoleniowej:
Karta_katalogowa_ssz_aneks1
Sala szkoleniowa
32321200-1 Urządzenia audiowizualne
Spis: Dostawa, montaż, instalacja sprzętu audiowizualnego
3.8.1. Telewizor cyfrowy 52” wielkoformatowy + wspornik do montażu ściennego – 1 szt
32321200-1 Urządzenia audiowizualne
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Typ ekranu: LCD (podświetlenie Edge LED)
B.
Wielkość przekątnej ekranu (cal/cm): 52 / 132
C.
Rozdzielczość wyświetlacza: 1920x1080
D.
Tryb ekranu: 14:9
E.
Obraz:
Motionflow 200Hz; Tryb Theatre; PhotoTV HD; Mapa fotografii; Odtwarzacz muzyczny USB: mp3
F.
Złącza:
4 wejścia HDMI, 1 wejście komponentowe, 1 wejście USB 2.0, wejście PC (15-stykowe D-Sub) + wejście audio, możliwość
doprowadzenia sygnału HDMI™ z komputera, gniazdo na karty PCMCIA, wejście: zintegrowana sieć bezprzewodowa WiFi
G.
Dźwięk:
Wzmacniacz cyfrowy; Technologia S-Force Front Surround; Stabilizacja dźwięku; Wyjście 5.1 kanałów dźwięku
H.
Akcesoria:
Rozmieszczenie otworów montażowych VESA (cm): 30x30; Wymiary śrub VESA (typ / długość): M6; Podstawa stołowa w
zestawie; Przewód zasilający; Instrukcja obsługi w języku polskim
I.
Przeglądarka fotografii USB: JPEG / RAW
J.
Pobór mocy w trybie czuwania (W): 0,23
K.
Gwarancja: 24 miesiące na telewizor
3.8.2. Projektor multimedialny 4000 ANSI – 1 szt
32321200-1 Urządzenia audiowizualne
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Rozdzielczość rzeczywista: XGA (1024 x 768)
B.
Rozdzielczości obsługiwane: Do UXGA (1600x1200)
C.
Jasność w trybie pełnym: Min 4000 ANSI
D.
Jasność w trybie ekonomicznym: Min 3000 ANSI
E.
Kontrast: Min 2000:1
F.
Technologia wyświetlania obrazu: 3xLCD 0,63”
G.
Odległość projekcyjna: Od 0,9m do 9.1m
H.
Wejścia sygnałowe:
RGB x 2, Video x 1, S-Video x 1, Component x 1, Stereo MiniJack x 1
I.
Wyjścia: RGB x 1
J.
Sterowanie systemowe: RS-232
K.
Żywotność lampy: 3000 h/ 6000h w trybie oszczędnościowym
L.
Głośność: Max 29dB w trybie oszczędnościowym
M.
Pionowa korekcja trapezu: Automatyczna i ręczna +/- 30 stopni
N.
Zabezpieczenie anty kradzieżowe: Minimum 3 x elektroniczne, 1 x analogowe
O.
Język Menu: Minimum 25 języków
P.
System chłodzenia lampy: Umożliwia natychmiastowe wyłączenie projektora
Q.
Wbudowany głośnik: Min 1 x 16 W
R.
Gwarancja: 48 miesięcy na urządzenie, 36 miesięcy na lampę
S.
Wyposażenie: pilot, komplet kabli sygnałowych i zasilających, polskie menu obsługi
3.8.3. Ekran projekcyjny – 1 szt
32321200-1 Urządzenia audiowizualne
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Typ: elektrycznie sterowany za pomocą włącznika ściennego
B.
Wymiary powierzchni ekranu: 240x183cm, format 4:3
24
Standardowy Formularz 14- PL
C.
Typ powierzchni:
Matt White, tylna część powierzchni ekranu pokryta czarną warstwą nie przepuszczającą światła, powierzchnia przednia
ograniczona czarną ramką szerokości 5 cm +/- 1cm
D.
Cechy techniczne powierzchni:
współczynnik odbicia światła gain 1,0 +/-10%, kąt odbicia światła 50º +/- 10% lewa/prawa strona, gramatura powierzchni
430gr/m² +/-5%,
E.
Kaseta:
metalowa lakierowana na biało o przekroju kwadratu o zaokrąglonych rogach o wymiarach 90x90mm +/- 10%, całkowitej
szerokości (łącznie z elementami montażowymi) nie większej niż 2550mm
F.
Gwarancja: 24 miesiące na ekran, 60 miesięcy na silnik ekranu
G.
Wymagane dokumenty:
deklaracja zgodności CE, certyfikat autoryzacyjny producenta
3.8.4. Uniwersalny uchwyt sufitowy do projektora – 1 szt
32321200-1 Urządzenia audiowizualne
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Maksymalne obciążenie: Do 15kg
B.
Ilość osi obrotu: 4
C.
Max./min odległość od sufitu (mm): 645 / 470
D.
Nachylenie: Do 180 stopni
E.
Obrót: 360 stopni
F.
Wymiary płyty sufitowej (mm): 110 x 135
G.
Gwarancja: 10 lat
3.8.5. Przyłącze stołowe – 2 szt
32321200-1 Urządzenia audiowizualne
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Sposób montażu
Przyłącze wpuszczane w biurko.
Możliwość zamknięcia przyłącza z kablami
B.
Materiał: Stal, malowane RAL 9006, szczotka maskująca kable.
C.
Rodzaje gniazd: Sieciowe 2x 230V, 1x VGA HD15, 1x Audio MiniJack, 2x LAN Cat5
D.
Elementy dodatkowe: okrągła podstawa metalowa w kolorze srebrnym, śruby montażowe.
3.8.6. Osłona kabli – 2 szt
32321200-1 Urządzenia audiowizualne
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Sposób montażu: pionowy
B.
Materiał: Polypropylen, kolor srebrny
C.
Wysokość z podstawą i elementem końcowym: 78cm
D.
Elementy dodatkowe: okrągła podstawa metalowa w kolorze srebrnym, śruby montażowe.
3.8.7. Stół konferencyjny modułowy – 9 szt
39130000-2 Meble biurowe
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Blat stołu grubość (mm): 25
B.
Noga stołu: w kształcie odwróconej litery T (fi = 6 cm)
C.
Krawędzie boczne blatu: wykończone doklejką o grubości 2 mm
D.
Stelaż: konstrukcja stalowa samonośna składa się z zespolonych ze sobą elementów nóg stanowiących bok biurka i
skręconych z dwoma wspornikami podblatowymi
E.
Nakładki na stół: Chromowane z możliwością demontażu
F.
Gwarancja: 48 miesięcy
3.8.8. Wzmacniacz 2 strefowy powermikser 100 V – 1 szt
32321200-1 Urządzenia audiowizualne
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Moc: 2x 60W RMS
B.
Tryb pracy wyjścia głośnikowego: 100V
C.
Wejście liniowe: 4 wejścia, Impedancja 15 kOhm przy 0,3 V
D.
Wejście mikrofonowe:
1 wejście, impedancja 1,5 kOhm przy 1,5 mV
czułość -56 dbV, maks. poziom 0,4 V przy -8dBV
E.
Sterowanie: Sterowanie za pomocą pilota. Wbudowany port RS-232
F.
Regulacja tonów:
Tony niskie: +/-14 dB przy 90 HzTony wysokie: +/-14 dB przy 15 kHz
G.
Zakres przenoszonych częstotliwości: Od 10 Hz do 40 kHz (-0,5 dB)
H.
Systemy zabezpieczeń:
Prądu stałego, termiczne, przeciw przesterowaniom, przeciw przepięciom, przeciw zwarciom
I.
Chłodzenie: Konwekcyjne
J.
Zasilanie: 230-240 V, 50-60 Hz, 170W
K.
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość):
88 x 430 (bez uchwytów) x 290 mm (380 mm z uchwytami)
3.8.9. Głośnik sufitowy – 8 szt
32321200-1 Urządzenia audiowizualne
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Budowa:
2-drożna kolumna sufitowa
głośniki: 4" LF + 0.75" HF
B.
Moc: 100V: 30W/15W/7.5W
C.
Pasmo: (-10dB): 80Hz-20kHz
D.
Skuteczność: 86 dB SPL
E.
Promieniowanie dźwięku: promień pokrycia: 130°
F.
Wymiary: średnica: 195mm, głębokość: 200mm
3.8.10. Mikrofon bezprzewodowy – 2 szt
25
Standardowy Formularz 14- PL
32321200-1 Urządzenia audiowizualne
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Skład zestaw: Odbiornik, mikrofon do ręki z nadajnikiem
B.
Zakres pracy: 100m
C.
Charakterystyka częstotliwości: +/– 2 dB Minimum: 45 Hz Maksimum: 15 kHz
D.
Wymiary odbiornika: 40 mm x 181 mm x 104 mm
E.
Czas pracy: Standardowe baterie 2xAA alkaiczne 8 godzin
F.
Wyjście audio: konektor XLR (600 Ω): –19 dBV
G.
Zasilanie odbiornika: 12–18 Vdc at 150 mA
3.8.11. Sterownik naścienny – 1 szt
32321200-1 Urządzenia audiowizualne
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Ilość przycisków: 8, podświetlane.
B.
Porty:
- 2x RS-232 na złączach śrubowych,
- 1x RS-485 na złączach śrubowych,
- 1x port Ethernet RJ-45.
- 2x przekaźniki na złączach śrubowych (36 V AC lub DC, 2 A, maks. 60 V AC przy obciążeniu nieindukcyjnym)
- 2x nadajniki IR na złączach śrubowych
C.
Zasilanie: 12 V DC, 155 mA
D.
Wymiary: 11.4 cm x 4.3 cm x 6.9 cm szer., głęb., wys.
E.
Akcesoria: Zasilacz, oprogramowanie
F.
Funkcjonalność:
- Możliwość zaprogramowania makr.
- Możliwość przełączania cyklicznie do 4 funkcji pod jednym przyciskiem.
- Wbudowana funkcja uczenia się kodów IR od innych pilotów
G.
Warunki dodatkowe- funkcjonalność Sali:
- Makro realizujące włączenie/wyłączenie urządzeń, rozwijanie / zwijanie ekranu pod jednym przyciskiem.
- Regulacja głośności/ funkcja mute.
- Wybór źródeł audio i sygnału PC (VGA) z przyłączy stołowych
3.8.12. Montaż i instalacja
Robocizna
A.
Montaż projektora
B.
Montaż ekranu i tv
C.
Montaż przyłącza
D.
Okablowanie VGA
E.
Wtyk/ gniazdo HD15
F.
Gotowy kabel VGA
G.
Montaż okablowania (w tym stołu konferencyjnego)
H.
Montaż głośnika
I.
Okablowanie głośnikowe
J.
Okablowanie audio do przyłączy
K.
Wtyk/gniazdo miniJack
L.
Montaż okablowania
M.
Gotowy kabel audio
N.
Zaprogramowanie sterownika
O.
Przekaźniki z podstawką i puszką
P.
Podłączenie urządzenia do sterownika
Q.
Okablowanie UTP
R.
Montaż sterownika
3.8.13. Ekran projekcyjny przenośny – 2 szt
32321200-1 Urządzenia audiowizualne
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Typ: ręcznie rozwijany, przenośny na trójnogu
B.
Wymiary powierzchni ekranu: 213x162cm, format 4:3
C.
Typ powierzchni:
Matt White S, tylna część powierzchni ekranu pokryta czarną warstwą nie przepuszczającą światła, powierzchnia przednia
ograniczona dwoma pionowymi czarnymi paskami szerokości 2,5 cm
D.
Cechy techniczne powierzchni:
współczynnik odbicia światła gain 1,0 +/-10%, kąt odbicia światła 50º +/- 10% lewa/prawa strona, gramatura powierzchni
430gr/m² +/-5%, ekran musi posiadać tzw eliminator efektu keystona w postaci metalowego ramienia długości min 25cm
zapewniającego pochylenie powierzchni
Zakres regulacji dolnej krawędzi obrazu od 55 cm do 130 cm
Zakres regulacji górnej krawędzi obrazu od 215 do 285 cm
E.
Kaseta:
metalowa lakierowana na czarno o wymiarach 70x70mm +/- 10%, całkowitej szerokości nie większej niż 229cm,
Ekran musi posiadać metalowy uchwyt (rączkę) zapewniający możliwość swobodnego przenoszenia ekranu po jego
złożeniu
F.
Gwarancja: 24 miesiące na ekran
G.
Wymagane dokumenty: deklaracja zgodności CE, certyfikat autoryzacyjny producenta
3.8.14. Projektor multimedialny 3000 ANSI– 2 szt
32321200-1 Urządzenia audiowizualne
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Rozdzielczość rzeczywista: XGA (1024 x 768)
B.
Rozdzielczości obsługiwane: Do UXGA (1600x1200)
C.
Jasność w trybie pełnym: Min 3000 ANSI
D.
Jasność w trybie ekonomicznym: Min 2100 ANSI
E.
Kontrast: Min 2000:1
F.
Technologia wyświetlania obrazu: 3xLCD 0,63”
26
Standardowy Formularz 14- PL
G.
Odległość projekcyjna: Od 0,9m do 10m
H.
Wejścia sygnałowe: RGB x 2, Video x 1, S-video x1,Component x1, USB x1
I.
Wyjścia: RGB x 1
J.
Sterowanie systemowe: RS-232
K.
Żywotność lampy: 3000 h/ 6000h w trybie oszczędnościowym
L.
Głośność: Max 29dB w trybie oszczędnościowym
M.
Pionowa korekcja trapezu: Automatyczna i ręczna +/- 30 stopni
N.
Zabezpieczenie anty kradzieżowe: Minimum 3 x elektroniczne, 1 x analogowe
O.
Język Menu: Minimum 25 języków
P.
System chłodzenia lampy: Umożliwia natychmiastowe wyłączenie projektora
Q.
Wbudowany głośnik: Min 1 x 15 W
R.
Waga: Max 3,6 kg
S.
Gwarancja: 4 lata na urządzenie, 3 lata na lampę
T.
Wyposażenie: pilot, komplet kabli sygnałowych i zasilających, polskie menu obsługi
3.8.15. Tablica sucho ścieralna – 4 szt.
30195910-4 Tablice do pisania
Elementy i opis minimalnych parametrów:
A.
Powierzchnia: ceramiczna (magnetyczna)
B.
Rama: profilu aluminiowego ALU23, popielata (anoda)
C.
Narożniki: Plastikowe
D.
Rozmiar tablicy (cm): 240 x 120; tył wzmocniony blachą ocynkowaną
E.
System instalacji: możliwość zawieszania w pionie i poziomie
F.
W komplecie: pólka na markery 30 cm, elementy mocujące, marker X 3 i 3 magnesy
G.
Gwarancja: 12 miesięcy
3.9. dostawę mebli i wyposażenia dodatkowego:
karta_katalogowa_socjalne
3.9.1. Express do kawy
39130000-2 Meble biurowe
Parametry minimalne:
A.
Osobny odłączany pojemnik na mleko
B.
Jednoczesne parzenie dwóch kaw
C.
Panel sterujący (interfejs w postaci pokrętła) + LCD 2 linie x 24 znaki
D.
Regulacja objętości kawy: elektryczna
E.
Chromowany/plastikowy dozownik
F.
Szybka para
G.
Dysza gorącej wody/pary
H.
Regulacja tacy ociekowej: elektryczna
I.Maksymalna wysokość filiżanki: 140 mm
J.
Funkcja wstępnego zaparzania
K.
Wyjmowany blok zaparzający
L.
Program automatycznego mycia i czyszczenia
M.
Program automatycznego odkamieniania
N.
Taca na filiżanki: podgrzewana
O.
Ceramiczny młynek
P.
Regulacja stopnia mielenia: 7 stopni
Q.
Regulacja ilości mielonej kawy: 7-10,5 g
R.
Regulacja temperatury parzenia
S.
Dodatkowy zbiornik na kawę wstępnie zmieloną
T.
Zegar z funkcją automatycznego włączania ekspresu
U.
Filtr wody intenza
V.
Kółka obrotowe
W. Pojemność zbiornika na kawę ziarnistą: 250 g
X.
Pojemność wyjmowanego zbiornika na wodę: 1.7 l
Y.
Pojemność zbiornika na fusy: 14 porcji
Z.
Obudowa: z ABS
AA. Grzałka: ze stali nierdzewnej
BB. Ciśnienie pompy: 15 bar
CC. Napięcie znamionowe/moc znamionowa: 230 V/1500 W
DD. Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 320 x 415 x 370 mm
EE. Kolor: czarny, Gwarancja 24-miesiące
3.9.2. Płyta Ceramiczna
39130000-2 Meble biurowe
Parametry minimalne:
A.
Płyta ceramiczna
B.
Liczba pól grzejnych płyty 4
C.
Rodzaj pól grzejnych płyty pole grzewcze 14,5 cm (1,2 kW) x 2
D.
pole grzewcze 17x26,5 cm (2,4/1,5 kW)
E.
pole grzewcze 21/17,5/12 cm (2,3/1,6/0,8 kW)
F.
Sterowanie płyty dotykowe
G.
Automatyczne wyłączanie
H.
timer
I.Głębokość 52 cm
J.
Szerokość 59 cm
3.9.3. Lodówka
39130000-2 Meble biurowe
Parametry minimalne:
A.
Energia Klasa energetyczna A+
B.
Pojemność Całość netto 326 l
C.
Zamrażarka netto 94 l
27
Standardowy Formularz 14- PL
D.
Chłodziarka netto 232 l
E.
Szerokość brutto 653
F.
Wysokość brutto 2065
G.
Głębokość brutto 707
H.
Cechy chłodzenia System chłodzący Mono cooling
I.No Frost
J.
Wielokrotny przepływ
K.
Cechy chłodziarki:
- Komora na nabiał
- Światło wewnątrz (W*EA) LED
- Całkowita liczba pojemników na drzwiach 4
- Całkowita ilość półek 4
- Szuflady na warzywa i owoce 1
- Półka na wino
- Komora chłodząca
L.
Cechy zamrażarki:
- Liczba szuflad 4
M.
Cechy zewnętrzne:
- Wyświetlacz i przyciski sterujące LCD
- Uchwyty Easy rączki
- Kolory Stal nierdzewna
N.
Inne:
- Alarm w drzwiach (2 min)
- Gwiazdkowy system oceny zamrażania 4
- Płyn chłodzący R600
- Uszczelnienie cyklopentanowe
3.9.4. Kuchenka mikrofalowa
39130000-2 Meble biurowe
Parametry minimalne:
A.
Gwarancja: 24 miesiące
B.
Wymiary:
- Wysokość [cm]: 50.5
- Szerokość [cm]: 52
- Głębokość [cm]: 33.5
C.
Programator
D.
Sterowanie elektroniczne
E.
Wyświetlacz elektroniczny
F.
Zegar czasu rzeczywistego
G.
Minutnik
H.
Funkcje:
- Grill
- Termoobieg
I.Inne:
- Minutnik do 95 min.
J.
Moc:
- Moc mikrofali 900W
- Moc grilla 1100W
- Moc termoobiegu 1400W
K.
Techniczne:
- Pojemność 28 l
- Kierunek otwierania: w lewo
- Średnica talerza obrotowego [cm]: 31.5
3.9.5. Czajnik
39130000-2 Meble biurowe
Parametry minimalne:
A.
Pojemność: 1,5 l
B.
Zatrzaskiwana pokrywa
C.
Filtr: Antywapniowy ze stali szlachetnej
D.
Grzałka Ukryta
E.
Obrotowa podstawa
F.
Dwustronny wskaźnik poziomu wody
G.
Techniczne:
- Moc 2400 W
H.
Dodatkowe funkcje:
- Podtrzymywanie ciepła, Pokrywa otwierana przyciskiem
I.Lampka kontrolna
J.
Schowek na przewód
K.
Zabezpieczenia: Przed przegrzaniem, Automatyczne wyłączenie po zdjęciu czajnika, Automatyczne wyłączenie po
zagotowaniu
L.
Konstrukcja:
- Podstawa antypoślizgowa, Podświetlany wyłącznik, Obudowa z aluminium
3.9.6. Opis techniczny mebli:
Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych dwustronnie w strukturze perełkowej o właściwościach antyrefleksyjnych. Blaty
robocze stanowisk pracowniczych wzmocnione powłoką overlay w postaci podwójnej warstwy żywicy melaminowej gr. min. 0,15
mm, zapewniającej zwiększoną odporność na zabrudzenia, czynniki chemiczne, wysoką temperaturę, odbarwienia oraz
ścieralność powierzchni. Minimalna wymagana wytrzymałość powierzchni na ścieranie musi odpowiadać co najmniej klasie 3A
wg PN-EN 14322:2004 lub PN-EN14323:2005. Dopuszczalna różnica w wymiarach brył to +/- 10 mm pod warunkiem, że zmiana
wymiarów nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych.
A.
BIURKA, STOŁY – B-10, S-20, B-20, O-10, B-30.
28
Standardowy Formularz 14- PL
Biurka i stoły wykonane z płyty melaminowanej dwustronnie z powłoką overlay w kolorze brzozy polarnej. Blaty o
całkowitej grubości min. 28 mm, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm. Podstawę biurek stanowi stelaż metalowy na
nogach teowych. Kolumny pionowe stelaża w kolorze czarnym, zawierają wewnątrz kanał przelotowy z możliwością
przeprowadzenia okablowania oraz umożliwiają szybki dostęp do przewodów, dzięki metalowej nakładce mocowanej
magnetycznie. Nogi podporowe zakończone stopami poziomymi z poziomowaniem w zakresie min. 10 mm. Stopy
wykonane z odlewu aluminium polerowanego, co zapobiega możliwości powstania uszkodzeń powłoki lakierniczej
podczas eksploatacji. Nogi połączone ze sobą belką metalową w kolorze czarnym, stanowiącą jednocześnie szynę do
poziomego prowadzenia okablowania. Blaty łączone z podstawą za pomocą śrub mocowanych do wklejonych gniazd
montażowych w celu zapewnienia możliwości wielokrotnego montażu i demontażu.
Wyklucza się stosowanie wkrętów samo nawiercających, niszczących strukturę płyty. Blaty wyposażone w przepusty
kablowe o średnicy 80 mm. Biurka posiadają możliwość zamontowania pod blatem dedykowanych osłon z blachy
perforowanej gr. min.1mm. Osłony mocowane na wysięgnikach metalowych gr. min. 4mm, perforacja blachy w postaci
podłużnych otworów o wymiarach 40x5mm.
B.
KONTENERY – K-10
1) płyta meblowa w kolorze brzozy polarnej,
2) korpus z płyty meblowej gr. min 18 mm,
3) blaty, fronty i korpus wykończone PCV gr. min. 2 mm,
4) szuflady na prowadnicach rolkowych,
5) zamknięcie na zamek centralny z numerem seryjnym, klucz łamany,
6) uchwyty metalowe, rozstaw min. 96 mm, wykończenie satyna.
C.
DOSTAWKI, STOLIKI – P-10
Blaty z płyty melaminowanej dwustronnie z powłoką overlay w kolorze brzozy polarnej. Blaty o całkowitej grubości min. 28
mm, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm. Podstawę stanowią nogi metalowe o średnicy 40 mm malowane
proszkowo w kolorze czarnym. Stopki metalowe z poziomowaniem.
D.
SZAFY – SR-50, S-30, U-50, S-20
1) płyta wiórowa melaminowana dwustronnie w kolorze brzozy polarnej,
2) korpusy szaf, półki oraz pozostałe elementy wykonane z płyty laminowanej gr. min. 18 mm wykończone PCV,
3) plecy wykonane z płyty HDF w kolorze analogicznym do korpusu,
4) wieńce szaf i regałów, drzwiczki oraz lica szuflad wykończone PCV gr. min. 2 mm, pozostałe elementy wykończone
PCV gr. min. 0,5 mm, PCV w kolorze płyty meblowej. Szafy oraz regały wyposażone w plastikowe stopki wysokości
2.5cm z możliwością regulacji wysokości. Uchwyty metalowe z satynowym wykończeniem powierzchni, rozstaw ok. 96
mm. Drzwiczki mocowane na zawiasy puszkowe z samodociągiem. Skrzydła drzwiowe wyposażone w listwy
przymykowe plastikowe z gumową uszczelką, utrudniające wnikanie kurzu do wewnątrz. Drzwiczki zamykane na
zamki patentowe z numerem seryjnym. System zamykania drzwi nie wymaga stosowania zasuwek drzwiowych.
Korpus łączony na złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową fi 15 oraz metalowo-tworzywową
częścią rozprężną. Część dekoracyjna – niklowana eliminuje stosowanie odbiegających od koloru płyty zaślepek
maskujących. Połączenie takie gwarantuje trwałość złącza oraz szybkość montażu i demontażu bez uszczerbku dla
trwałości i sztywności wyrobów.
Półki na akta wsparte na systemie podpórek samozaciskowych. Podpórki złożone z tworzywowej części osadzanej w
półce oraz metalowo-tworzywowego trzpienia trwale mocowanego w korpusie szafy. Takie rozwiązanie uniemożliwia
przypadkowe wysunięcie półki z segregatorami na użytkownika, zwiększa sztywność szafy oraz niweluje możliwość
ugięcia półki, gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy.
Dopuszczalna różnica w wymiarach brył to +/- 10 mm pod warunkiem, że zmiana wymiarów nie spowoduje komplikacji
funkcjonalnych.
3.9.7. opis techniczny foteli i krzeseł:
A.
Fotel obrotowy F-10.
Fotel biurowy obrotowy na kółkach z ergonomicznie wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Oparcie plastikowe z
nakładką tapicerską wykonaną z gąbki o gęstości nie mniejszej niż 21 kg/m3 oraz materiału tapicerskiego. Górna część
oparcia, oparcia pozostaje nietapicerowana w postaci elementu plastikowego z otworami, gwarantującego cyrkulację
powietrza. Siedzisko tapicerowane gąbką o gęstości nie mniejszej niż 25 kg/m3 oraz materiałem tapicerskim. Materiał
tapicerski o gramaturze nie mniej niż 500 g/m2, zawierający min. 90% wełny, posiadający odporność na ścieranie nie
mniej niż 100 000 cykli Martindale oraz posiadający pozytywny atest na trudnopalność: (próba na papieros i zapałkę).
Krzesło powinno być wyposażone w podnośnik pneumatyczno-gazowy umożliwiający regulację wysokości siedziska oraz
w mechanizm łączący siedzisko z oparciem, charakteryzujący się następującymi cechami:
1) Oparcie odchylane synchronicznie z siedziskiem.
2) Możliwość blokady w 1 z 4 pozycji.
3) Precyzyjna regulacja siły odchylania oparcia za pomocą śruby znajdującej się pod siedziskiem.
4) Zabezpieczenie chroniące przed uderzeniem oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady.
5) Regulacja wysokości oparcia.
6) Możliwość ustawienia oparcia w pozycji „do relaksu” tzw. swobodne „bujanie się”.
7) Obsługa mechanizmu za pomocą jednej dźwigni, służącej również do regulacji wysokości siedziska.
Nylonowa podstawa krzesła w kolorze czarnym z kółkami samohamownymi do powierzchni dywanowych, z możliwością
wymiany kółek do powierzchni twardych. Krzesło wyposażone w podłokietnik wykonany z polipropylenu. Krzesło musi
posiadać atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania z wynikiem pozytywnym.
Wymagane minimalne wymiary i parametry regulacji krzesła (+/- 10mm) – przedstawione są na rysunku zawartym w
Specyfikacji Technicznej Dostawy – ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.
Kolor tapicerki do wyboru z palety producenta, zawierającej min. 20 kolorów.
B.
Fotel obrotowy F-20.
Krzesło pracownicze – obrotowe ze stałym tapicerowanym zagłówkiem, umożliwiającym komfortowe podparcie głowy.
Siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowany tkaniną zawierającą min. 90% wełny o gramaturze nie mniej niż 500 g/m2,
posiadającej odporność na ścieranie nie mniej niż 100 000 cykli Martindale oraz posiadającej pozytywny atest na
trudnopalność: (próba papieros i zapałka). Plecy oparcia pokryte plastikową osłoną w kolorze czarnym. Siedzisko
ergonomicznie wyprofilowane, tapicerowane tkaniną o parametrach technicznych jak wyżej. Regulowane w pionie
podłokietniki, wyposażone w nakładki z miękkiego poliuretanowego tworzywa, zapewniające optymalne podparcie
przedramion użytkowników. Podstawa krzesła wykonana z polerowanego aluminium, malowana w dolnej części
proszkowo na kolor biały, gwarantująca stabilność, o średnicy zewnętrznej ok. 69 cm, wyposażona w kółka do powierzchni
dywanowych. Dodatkowo krzesło musi posiadać dynamiczny mechanizm ruchowy, umożliwiający synchroniczną regulację
kąta pochylenia oparcia i siedziska w stosunku 2:1 (oparcie odchyla się 2 razy bardziej niż siedzisko) z możliwością
zablokowania oparcia w dowolnym położeniu. Mechanizm ten musi posiadać regulację siły oporu oparcia oraz funkcję
29
Standardowy Formularz 14- PL
antywstrząsową, która chroni przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady ruchu. Krzesło musi posiadać
także funkcję umożliwiającą szybkie i wygodne dostosowanie wysokości oparcia i podparcia lędźwi do wzrostu
użytkownika bez konieczności wstawania z krzesła, a także płynnie regulowaną wysokość siedziska za pomocą
podnośnika pneumatycznego. Krzesło musi posiadać atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania z
wynikiem pozytywnym.
Wymagane minimalne wymiary i parametry regulacji krzesła (+/- 10mm) – przedstawione są na rysunku zawartym w
Specyfikacji Technicznej Dostawy – ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.
Kolor tapicerki do wyboru z palety producenta, zawierającej min. 20 kolorów.
C.
Krzesło klienta KR-10.
Krzesło konferencyjne na czterech nogach. Rama siedziska i parcia wykonana z owalnego profilu 30x15mm. Siedzisko
wykonane ze sklejki z drzew liściastych (4 warstwy). Siedzisko tapicerowane pianką tapicerską o grubości formatki min 30
mm oraz tkaniną. Oparcie tapicerowane pianką tapicerską o grubości formatki min 25 mm oraz tkaniną. Tkanina o składzie
min: 90% wełna o gramaturze nie mniej niż 500 g/m2, posiadającej odporność na ścieranie nie mniej niż 100 000 cykli
Martindale oraz posiadającej pozytywny atest na trudnopalność: (próba na papieros i zapałka). Plecy oparcia pokryte
plastikową osłoną w kolorze czarnym. Kolor tapicerki do wyboru przez zamawiającego. Stelaż krzesła malowany
proszkowo w kolorze aluminium. Krzesło można składować w stos, minimum 10 sztuk. Produkt musi posiadać atest badań
wytrzymałościowych.
Wymagane wymiary krzesła (+/- 10mm):
- wysokość całkowita: 810 mm
- szerokość całkowita: 470 mm
- głębokość całkowita: 570 mm
- wysokość siedziska: 470 mm
- szerokość siedziska: 430 mm
- głębokość siedziska: 460 mm
Kolor tapicerki do wyboru z palety producenta, zawierającej min. 20 kolorów.
D.
Krzesło konferencyjne KR-20.
Krzesło na metalowej ramie wykonane z rurki stalowej o średnicy 22x2mm malowanej proszkowo na kolor metalik. Szkielet
siedziska i oparcia wykonany jest z profilowanej sklejki o grubości min 6mm. Siedzisko pokryte jest pianką tapicerską o
gęstości min. 25kg/m2, oparcie zaś pianką tapicerską o gęstości min. 21kg/m2. Całość jest tapicerowana tkaniną o
składzie min: 90% wełna o gramaturze nie mniej niż 500 g/m2, posiadającej odporność na ścieranie nie mniej niż 100 000
cykli Martindale oraz posiadającej pozytywny atest na trudnopalność: (próba na papieros i zapałka). Siedzisko i oparcie
posiada osłony maskujące wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Krzesło musi posiadać atest
wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania z wynikiem pozytywnym.
Wymagane wymiary krzesła (+/- 10mm):
- wysokość całkowita: 840 mm
- szerokość całkowita: 460 mm
- głębokość całkowita: 620 mm
- wysokość siedziska: 460 mm
- szerokość siedziska: 460 mm
- głębokość siedziska: 460 mm
- wysokość podłokietnika: 710 mm
Kolor tapicerki do wyboru z palety producenta, zawierającej min. 20 kolorów.
3.9.8. projekt aneksu kuchennego
Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych dwustronnie gr.18mm. Krawędzie płyt wykończone PCV, fronty - PCV gr. 2mm.
Szafki dolne zwieńczone wspólnym blatem postformingowym gr. 28mm, wyposażone w nóżki wysokości 10cm z dołączanym
cokołem.
Szafki dolne:
1. 80x60x85h / 1 półka – 2 szt.
2. 60x60x85h – 1 szt.
3. 80x60x85h zlewozmywakowa – 1szt.
Szafki górne:
4. 80x30x72h / 2 półki– 1szt.
5. 80x30x72h z wbudowaną suszarką – 1szt.
Wyposażenie:
6. Stół z blatem okrągłym na nogach metalowych wykończenie chrom
80x80x73h – 1szt.
7. Krzesło kuchenne, stelaż metalowy wykończenie chrom – 3szt.
3.9.9. dostawa mebli i wyposażenia dodatkowego – wymiary i ilości:
A.
Biurko na stelażu metalowym (symbol B-10), wymiary: 160x80x74h, szt. 24
B.
Stół konferencyjny na stelażu metalowym (symbol S-20), wymiary: 200x100x74h,
szt. 1
C.
Biurko kształtowe na stelażu metalowym (symbol B-20), wymiary: 180x96x74h, szt. 1
D.
Osłona przednia biurka – metalowa, rastrowa (symbol O-10), wymiary: 140x30, szt. 2
E.
Biurko na stelażu metalowym (symbol B-30), wymiary: 140x60x74h, szt. 1
F.
Kontener 3 szuflady, zamek centralny (symbol K-10), wymiary: 43x52x59h, szt. 24
G.
Przystawka z nogą metalową (symbol P-10), wymiary: 160x51x74h, szt. 11
H.
Szafo-regał dwa poziomy zamykane drzwiczkami – zamek, góra otwarta (symbol SR-50), wymiary: 80x38,5x182h, szt. 13
I.
Szafa aktowa zamknięta drzwiami, zamek (symbol S-30), wymiary: 80x38,5x112h, szt. 2
J.
Szafa ubraniowo-aktowa z drążkiem wysuwnym (symbol U-50), wymiary: 80x38,5x182h, szt. 2
K.
Szafa aktowa zamknięta drzwiami, zamek (symbol S-20), wymiary: 80x38,5x77h, szt. 4
L.
Aneks kuchenny szt. 1
M.
Fotel obrotowy (symbol F-10), szt. 25
N.
Fotel obrotowy (symbol F-20), szt. 1
O.
Krzesło klienta (symbol KR-10), szt. 38
P.
Krzesło konferencyjne (symbol KR-20), szt. 6
Q.
Express do kawy szt. 1
R.
Płyta Ceramiczna szt. 1
S.
Lodówka szt. 1
T.
Mikrofalówka szt. 1
30
Standardowy Formularz 14- PL
U.
Czajnik szt. 1
4. Zamawiający informuje, że zgodnie z § 8 ust. 6 Wzoru Umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ integralną część protokołów odbioru stanowić
będą wymagane dokumenty – certyfikaty jakości i inne dokumenty poświadczające wymagany standard dostarczonego sprzętu, określone w
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ DOSTAWY, w kartach katalogowych, dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim
oraz instrukcje dotyczące eksploatacji.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko oraz
dokonał rozładunku, montażu i uruchomienia urządzeń własnymi zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowego montażu, tj. na I piętrze,
w pomieszczeniach Centrum Transferu Technologii Informatycznych w Budynku Centrum Logistycznego na Modrzewinie Południe w Elblągu.
6. Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczony w ramach wykonania zamówienia był sprzętem fabrycznie nowym, nie używanym wcześniej.
7. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ DOSTAWY, stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ oraz w sekcji II.1.5) pkt 3. ogłoszenia.
8. Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczony w ramach wykonania zamówienia był sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży
producenta na rynek polski, co zgodnie z ppkt 6. i ppkt 7. oznacza, że będzie on sprzętem posiadającym stosowny pakiet usług
gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Unii Europejskiej.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców, którzy są producentami zaoferowanego sprzętu i jednocześnie nie korzystają z
pośrednich kanałów sprzedaży, oferując własne rozwiązania bezpośrednio, z pominięciem pośrednich kanałów sprzedaży
(partnerów/dystrybutorów).
9. Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia telefonicznego
lub pisemnego, do ich bezpłatnego usunięcia. Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz
naliczenia kar umownych w wysokości określonej w § 9 pkt 1 ppkt c) Wzoru Umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.
10. Zamawiający wymaga, aby do usunięcia usterki serwis przystąpił nie później niż w trzecim dniu roboczym od zgłoszenia.
11. Zamawiający informuje, że w przypadku usterki, której usunięcie potrwa dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany będzie do
dostarczenia, na czas naprawy, zastępczego sprzętu równoważnego.
12. Zamawiający informuje, że w przypadku konieczności naprawy poza siedzibą, transport zapewnia Wykonawca własnym staraniem i na własny
koszt.
13. Zamawiający informuje, że powołał Inżyniera Kontraktu. Zamawiający powierzy Inżynierowi Kontraktu zarządzanie i nadzór nad realizacją
dostaw stanowiących przedmiot zamówienia.
14. Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia dostaw na okres od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia
dostaw do wysokości 100% umownego wynagrodzenia.
15. Zamawiający informuje, że w przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji Wykonawca będzie
zobowiązany do złożenia ich w formie zgodnej ze wzorami stanowiącymi ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.
16. Zamawiający informuje, że w pozycjach opisanych poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza
składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i wymogach jakościowych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.
17. Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do
opisanych przez Zamawiającego wypełniając dokument SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY, stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ
(udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego, w celu wypełnienia, również w formacie źródłowym).
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wskazał
parametry oferowanego sprzętu w zakresie wszystkich parametrów wymienionych przez Zamawiającego w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
DOSTAWY, stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.
Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane w
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ DOSTAWY przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę.
18. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wygrania przetargu Wykonawca sporządził harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania zakresu
zamówienia (w tym również szkoleń) i przedłożył do zatwierdzenia w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
19. Zamawiający informuje, że dostawy są dofinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013.
20. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na okres wskazany dla poszczególnych urządzeń w sekcji
II.1.5) ppkt 3. ogłoszenia.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego dostaw.
21. Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
22. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
23. Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną Zamawiającemu przyznane.
24. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
25. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona
wyboru Wykonawcy:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której Zamawiający
dokona wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) konieczność przedłużenia terminu umownego:
a) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których
Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) z powodu pisemnego potwierdzenia producenta sprzętu o braku możliwości realizacji dostaw w terminie określonym w umowie,
c) z przyczyn zależnych od Zamawiającego, np. z powodu przedłużającej się procedury przetargowej,
2) ograniczenie zakresu dostaw, wynikające z braku środków finansowych lub zmiany wysokości dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego,
3) sprzęt przedstawiony w ofercie w momencie dostawy:
a) nie będzie dostępny na rynku,
b) będzie wycofany ze sprzedaży przez producenta,
c) producent wprowadzi nowszy model,
4) ustawowa zmiana stawki VAT w sytuacji łącznego spełnienia dwóch przesłanek:
a) gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi
trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą startą w rozumieniu art. 357 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego,
b) zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy
Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie
aneksu do umowy.
31
Standardowy Formularz 14- PL
26. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego w SIWZ:
1) Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uwaga:
Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje na
ZAŁĄCZNIKU NR 2a do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie może być złożone przez
pełnomocnika w imieniu wszystkich Wykonawców lub przez wszystkich Wykonawców na jednym dokumencie lub przez każdego
Wykonawcę odrębnie.
2) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych opisywanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest
złożyć z ofertą dokument SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY, stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ, zawierający opisy (za
pomocą parametrów technicznych i jakościowych) rozwiązań, które Wykonawca oferuje jako równoważne do opisanych przez
Zamawiającego.
Uwaga:
a) SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, w celu wypełnienia, również w
formacie źródłowym.
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego
wskazał parametry oferowanego sprzętu w zakresie wszystkich parametrów wymienionych przez Zamawiającego w SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ DOSTAWY, stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.
c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymienione dokumenty Wykonawcy składają
wspólnie.
UWAGA:
Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których polega
Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Główny przedmiot
Dodatkowe
przedmioty
Słownik główny
Słownik
uzupełniający (jeżeli
dotyczy)
48.00.00.00 - 8
□□□□-□
□□□□-□
□□□□-□
□□□□-□
□□□□-□
□□□□-□
□□□□-□
□□□□-□
□□□□-□
□□□□-□
30.19.59.10 - 4
30.21.30.00 - 5
30.21.31.00 - 6
30.23.00.00 - 0
30.23.13.00 - 0
30.23.20.00 - 4
30.23.21.00 - 5
30.23.30.00 - 1
30.23.74.50 - 8
32.32.12.00 - 1
32.32.46.00 - 6
30.23.72.60 - 9
32.52.20.00 - 8
38.52.00.00 - 6
38.65.00.00 - 6
38.65.16.00 - 9
39.13.00.00 - 2
39.13.40.00 - 0
42.99.00.00 - 2
48.82.10.00 - 9
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV. 1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
32
Standardowy Formularz 14- PL
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
X
□
□
□
□
□
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą / podmiot zamawiający (podano w pierwotnym
ogłoszeniu, o ile dotyczy)
ZP-WZP-66/2010
IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane)
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:
SIMAP
OJS eSender
X
□
Login:
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Dane referencyjne ogłoszenia:
2010-147157
(rok i numer dokumenty)
IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)
Numer ogłoszenia w Dz.U:
2010/s 218-334161
z dnia 10/11/2010 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 05/11/2010 (dd/mm/rrrr)
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY (o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)
Procedury niepełnej
X
Sprostowania
□
Informacji dodatkowych
□
VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (o ile ma
zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane.
□
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za
nieskuteczne.
□
Zamówienia nie udzielono.
X
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.
X
33
Standardowy Formularz 14- PL
VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA (o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub
daty maja być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia )
Publikacja w witrynie TED
□ Oba przypadki
□
niezgodna z oryginalną informacją,
przekazaną przez instytucję
zamawiającą
VI.3.2) W ogłoszeniu pierwotnym □ W odpowiedniej dokumentacji
W obu
□
□ przetargowej
przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej
(więcej informacji w odpowiedniej
dokumentacji przetargowej)
dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)
VI.3.1) Zmiana oryginalnej
informacji podanej przez
instytucję zamawiającą
Miejsce, w którym
znajduje się zmieniany
tekst:
□
Powinno być:
Zamiast:
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym
Zamiast:
Powinno być:
znajdują się zmieniane
daty:
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst (jeżeli dotyczy):
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Punkt kontaktowy:
Tel.:
Kraj:
Osoba do kontaktów:
E-mail:
Faks:
Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):
Adres profilu nabywcy (URL):
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym
znajduje się zmieniany
tekst:
34
Tekst do dodania:
Standardowy Formularz 14- PL
35
Standardowy Formularz 14- PL
Download