propozycje tematyki seminariów i prac magisterskich

advertisement
PROPOZYCJE TEMATYKI SEMINARIÓW I PRAC DYPLOMOWYCH
Zarządzanie Projektami, Zarządzanie Procesami
Prowadzący:
dr Mariusz Hofman
UMCS, Wydział Ekonomiczny, Instytut Zarządzania
Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą
tel. -, e-mail: [email protected]
Odbiorcy:
Studenci Wydziału Ekonomicznego
Studia niestacjonarne, I stopnia: Zarządzanie
Rok II, semestr letni 2016/2017
Proponowane tematy (obszary) prac dyplomowych:
1. Narzędzia i techniki zarządzania projektami.
2. Metodyki zarządzania projektami.
3. Metody analizy postępu projektu – Earned Value.
4. Controlling projektu,
5. Systemy raportowania w projekcie.
6. Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
7. Zmiany w kulturze organizacyjnej podczas realizacji projektów, systemy uprawnień i
odpowiedzialności, systemy motywacyjne, ścieżki rozwoju dla kierowników projektów.
8. Zadania i funkcje Biura Zarządzania Projektami (Project Management Office).
9. Systemy informatyczne wspierające realizację projektów.
10. Organizacje zorientowane projektowo.
11. Istota zarządzania procesami.
12. Identyfikowanie, mapowanie oraz modelowanie procesów.
13. Architektura procesów w przedsiębiorstwach.
14. Rola i funkcje systemu zarządzania procesami.
15. System miar procesów. Określanie kluczowych miar procesów. Analiza wartości mierników
procesów.
16. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami.
17. Właściciele procesów i ich rola w przedsiębiorstwie.
18. Budowa organizacji zorientowanej procesowo.
19. Controlling procesów.
20. Rola procesów w kreowaniu zrównoważonego rozwoju organizacji.
21. System zarządzania procesami w przedsiębiorstwach z różnych branż
ZAPISY: [email protected]
Download