*Migracje w naszym obszarze-przesz*o** i tera*niejszo***

advertisement
„Migracje w naszym obszarzeprzeszłość i teraźniejszość”
Migracje mniejszości Żydowskiej na
teren Łodzi
Agata Szafrańska
Migracja – stała lub chwilowa zmiana miejsca pobytu.
Migracja, emigracja, imigracja – wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca
pobytu. Przemieszczanie się ludności jest całkowicie naturalnym zjawiskiem i
występowało we wszystkich czasach. Nasilenie się migracji może nastąpić m.in. z
przyczyn złej sytuacji gospodarczej w miejscu zamieszkania (migracje ekonomiczne) lub
sytuacji politycznej nie odpowiadającej migrującym (migracje polityczne).
Tematem mojej pracy są migracje wyznawców Judaizmu na teren Łodzi, w tym celu
przeprowadziłam wywiad z członkami Fundacji Żydzi w Łodzi. Początkowo
chciałabym przedstawić, dlaczego wybrałam akurat wybrałam tą mniejszość,
ponieważ Łódź bez nich wyglądałaby zupełnie inaczej. Nie potrafię sobie wyobrazić
mojego miasta bez Manufaktury czy Księży Młynu.
Chciałabym przedstawić najważniejsze symbole Judaizmu:
Jak już wcześniej wspomniałam w moim wywiadzie temat historii Łodzi przez pryzmat
migracji mniejszość Żydowskiej. W tej części mojej prezentacji przedstawię owoc mojej
pracy jakim jest wywiad.
Z jakich krajów przybyli pierwsi przedstawiciele wyznania Żydowskiego i ile wynosiła ich
liczebność?
Pierwszą informację o populacji Żydowskiej wynoszącej ówcześnie 11 osób, co dało 6%
mieszkańców tamtejszej Łodzi odnotowano w 1793 roku, przybyli oni z małych wsi
znajdujących się w pobliżu naszego miasta.
W którym roku przedstawicieli Judaizmu na terenie Łodzi było najwięcej?
Populacja Żydowska na terenie Łodzi była bardzo zróżnicowana, chyba nie da się określić
w którym dokładnie roku było nas najwięcej. Należy tu wspomnieć o roku 1897, kiedy to
wyznawcy Judaizmu tworzyli 1/3 wszystkich mieszkańców Łodzi i rok 1914, podczas
którego fabryki i małe żydowskie warsztaty tworzyły ½ wszystkich łódzkich
przedsiębiorstw.
Jak ta liczebność zmieniała się w czasie?
W początkowych latach istnienia Łodzi Żydzi z pobliskich terenów zjeżdżali się do miasta,
gdyż chcieli budować tu swoje domy, rozwijać rzemiosło, wraz z upływem lat ich rodziny
rozrastały się, nowi ludzi przyjeżdżali dzięki czemu liczebność była coraz większa. Tak się
działo nawet w czasie zaborów aż do roku 1939, kiedy to wkroczyli Niemcy, a resztę
historii chyba już wszyscy znają.
Jakie były powody?
Jak już wcześniej zostało powiedziane liczebność wzrastała wraz z latami i przybyciem
nowych mieszkańców na jej teren.
Historia Judaizmu na terenie Łodzi jest bardzo zróżnicowana, czy któryś z jej momentów
specjalnie utkwił w Państwa sercu?
Chyba nie ma momentu, który można by jakoś szczególnie wyróżnić dzieje Żydów w Łodzi
są tak zróżnicowane, że trudno byłoby któryś wybrać.
Istnieje jakiś czynnik, który wpłynął na rozkwit Judaizmu w Łodzi?
Przed zaborami Żydzi na terenie Łodzi posiadali wszystkie prawa, lecz podczas zaborów
drastycznie je zmniejszono mimo to liczebność Żydowska na terenie Łodzi cały czas
wzrastała z uwagi na to, że wyznawcy Judaizmu można powiedzieć napędzali łódzki
przemysł. W późniejszych latach stopniowo wzrastał procent Żydów w populacji
mieszkańców Łodzi, aż do roku 1939…
Ilu wyznawców Judaizmu liczy obecnie Łódź?
Obecnie wyznawcy Judaizmu tworzą 27 % wszystkich mieszkańców miasta, co daje
199016 osób.(dane ze stycznia 2012 roku)
Czy w obecnych czasach wielu przedstawicieli mniejszości żydowskiej przyjeżdża do
Łodzi, czy raczej z niej wyjeżdżają? Czym jest to ustosunkowane?
W obecnej chwili Łódź jest miastem tak zróżnicowanych kultur, że trudno jest
zdefiniować ilu wyznawców Judaizmu liczy. Bardzo często obserwujemy zjawisko
powrotu do Łodzi jako rodzinnego miasta pradziadków, czy obejrzenia miasta w którym
kiedyś mieszkało wielu Żydów, dokonało w nim tak dużo. Biorąc pod uwagę fakt, iż
żyjemy w wolnym kraju, bez prześladowań, masowych mordów nie spotykamy się ze
zjawiskiem wyjeżdżania z Łodzi z powodu zagrożenia życia, dlatego też bardzo rzadko
wyznawcy Judaizmu opuszczają Łódź. Można tu żyć na wysokim poziomie, różnice
kulturowe nie są wielką barierą.
Kultura żydowska w łódzkiej architekturze.
Kuczka, ulica 6-go sierpnia 5
w Łodzi
Dawna synagoga przy ulicy Piotrkowskiej 46
w Łodzi.
Dawny szpital żydowski
Drewniana
kuczka przy ul.
Piotrkowskiej
88
ŹRÓDŁA:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Migracja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Migracja_ludno%C5%9Bci
https://www.google.pl/search?q=symbole+judaizmu&hl=pl&safe=off&prmd
=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=YM3pT6PGLoeY1AWEh5m
rAQ&sqi=2&ved=0CFQQsAQ&biw=1366&bih=624
Download