Wykład V - mikro - Agata5932

advertisement
Wykład V.doc
(294 KB) Pobierz
Wykład V, 03.11.2009
Komórka eukariotyczna (drożdży) ciąg dalszy:
Charakterystyka mitozy:
interfaza – okres w którym komórka rośnie ale jeszcze nie ma zamiaru się dzielić. Jest to czas
młodości fizjologicznej (G1 – poprzedza replikację DNA, S – replikacja DNA i G2 – poprzedza
kariokinezę)
kariokineza – charakter mitozy (profaza, metafaza, anafaza i telofaza), czasem mejoza.
cytokineza – pączkowanie.
Komórka drożdży się dzieli ograniczoną ilość razy (20-40), po każdym pączkowaniu zostaje
blizna, jak są same blizny to komórka ginie, najczęściej komórki diploidalne zwykle pączkują.
Przebieg mitozy: profaza – zanik błony jądrowej, rozszczepienie chromosomów na dwie
chromatydy/metafaza – chromosomy w pł. równikowej/anafaza – odciągnięcie ku biegunom
komórki/telofaza – otoczenie chromatyd błoną jądrową. Po mitozie zachodzi cytokineza – u
większości grzybów tak to się dzieje zwykle. Fycomycota to komórczak dla przykładu więc
troche inaczej to zachodzi.
Mejoza zachodzi i wtedy powstają gamety, charakterystyka mejozy. Mejoza zachodzi zwykle w
warunkach głodowych, sposób obrony przed śmiercią. Zarodnki są bardziej odporne na
niesprzyjające warunki. Jak się polepszy to zarodniki są uwalniane.
Pełny cykl rozwojowy Saccharomyces cerevisiae (prosta przemiana pokoleń):
- drożdże pączkujące, diploidalne, kariokineza nie zmienia liczby chromosomów (mitoza) – w
warunkach dobrego odżywienia
- w warunkach głodowych zachodzi mejoza, powstają zarodniki o n chromosomów.
- zarodniki w warunkach korzystnych przechodzą w formy wegetatywne, pączkują, są to jednak
drożdże haploidalne (tak jak zarodniki!). Powstają dwa typy: alfa (13aminokwasowy polipeptyd,
receptory a) i a (12aminokwasowy polipeptyd, receptory alfa), dochodzi do procesu koniugacji i
powstaje pokolenie diploidalne (najczęściej alfa/a hybrydy powstają), które znowu pączkują (ich
kolonie są większe od haploidalnych – łatwo na szalce odróżnić)
- po kolejnym głodzeniu będzie to samo.
Ma to zastosowanie w biotechnologii, kiedy chcemy uzyskać szczep o pożądanych
właściwościach pochodzących z różnych szczepów (mieszając pokolenie haplo dwóch różnych
szczepów). Wiele linii zygot diploidalnych wykaże pożądane właściwości obu szczepów!
Cytoplazma (kom. drożdżowej) – plazmolema i tonoplast (oddziela wodniczki zawartość),
roztwór koloidalny, pływają w niej organella (jądro, mitochondria, rybosomy, Golgi, lizosomy),
60-90% zawartości wody (zależy od obecności kationów), środowisko procesów
metabolicznych, rybosomy są ważne (z RNA i białka) 80S i 70S. Białkowe kanały jonowe i
przenośniki pozwalają pobierać składniki hydrofilne do wnętrza, co bez nich byłoby niemożliwe.
 Komórka pobiera biernie (dyfuzja prosta i wspomagana, osmoza) i aktywnie.
Retikulum endoplazmatyczne: system kanałów i cystern, tworzą kompartmentację. W
określonych przedziałach określone procesy biochemiczne.
 Lizosomy: mogą strawić komórkę w której są, bo zawierają proteazy.
 Wakuole, mitochondria (utlenianie biologiczne, kilka-kilkadzięsiąt w komórce drożdży,
gładkie na zew. , w środku pofałdowane – grzebienie; matrix).
 Organella ruchu: wici, rzęski, zakotwiczone w zew. warstwie cytoplazmy (ciałko bazalne,
powstałe z centrioli, budowa 9+2 (2 centralne włókna i 9 podwójnych skrajnych włókien).
 Ściana komórkowa u drożdży: na zewnątrz mannoproteiny, potem warstwa glukanowa
(beta-1,3-(lub -1,6-) glukanu), celuloza i błona cytoplazmatyczna. Warstwa
mannoproteinowa – szczególnie reaktywna, ma różne grupy funkcyjne, ładunek wypadkowy
ujemny, ta ściana decyduje o zdolności chemisorpcji składników środowiska! Biomasę tych
mannoprotein można używać do uzyskania biomasy wzbogaconej o cenne kationy albo do
oczyszczania środowisk z toksycznych kationów. Mannoproteiny tworzą lepką masę gdy
wchłoną wodę, w organizmie człowieka mogą oczyszczać układ pokarmowy z
drobnoustrojów niebezpiecznych (zlepiają patogeny i w tej postaci są wydalane) które raczej
nie hydrolizuja mannoproteiny, za to bakterie probiotyczne umieją je hydrolizować
(mannoproteiny korzystnie wpływają na bakterie probiotyczne, są dla nich źródłem węgla!).
//// U pleśni: warstwa glukanowa, warstwa glikoproteinowa, gruba warstwa chitynowa (do
20% suchej masy ściany), błona cytoplazmatyczna, ciężko strawialna jest chityna.


Mikrotubule, mikrofilamenty – cytoszkielet kom. eukariotycznej, pełnią rolę konstrukcyjne,
około 20% białek komórkowych drożdży, ważna jest tubulina (z 400 aminokwasów)!
Komórka prokariotyczna:


Zbudowana prościej, na ogół mniejsze od eukariotycznych (ale niekoniecznie); kula,
pałeczka i spirala – morfologia. Są formy odbiegające: maczugowce, rozgałęzione.
Charakterystyczne układy komórek poj. – u ziarniaków np. dwoinki. Pałeczki czasem tworzą
łańcuszki, niektóre Bacillusy to robią, czasem dwoinki. B. subtilis to robi np.
Brak mitochondriów, chloroplastów. Mezosom troche odpowiada mitochondrium – głównie
u G(-), jest to silnie pofałdowana błona, w tym obszarze przebiega utlenianie biologiczne.

Mają więcej rybosomów (50 k nawet); cała informacja genetyczna zawiera się na kolistym,
zamkniętym chromosomie bakteryjnym (0,25 – 1 mm), obszar tego DNA to
genofor/nukeloid; brak histonów (eubacteria); obecność plazmidów (też zapis info
genetycznego, kilka k par zasad do 2 kk par zasad – megaplazmid roślin które tworzą
symbiozę z roślinami) – niezależnie się replikuje; bakterie są głównie haploidalne.
 Podział kom. jest poprzedzony replikacją DNA, diploidalna faza jest bardzo krótka. Cykl
komórkowy bakterii to zdarzenia miedzy wytworzeniem jednej komórki a jej podziałem z
wytworzeniem komórki potomnej. Obejmuje 3 fazy:
faza C: replikacja DNA
faza G: segregacja chromosomu bakteryjnego (po jednym na komórke)
faza D: podział – cytokineza
 otoczone mureinową ścianą komórkową (peptydoglukan którego nie ma u eukariontów, są
aminokwasy których w ogóle nie ma u Eu.). Mają dodatkowe otoczki śluzowe, niektóre
dodatkową błonę białkową – warstwę S mają.
 mają organella ruchu, różne typy urzęsienia – ilość, rozmieszczenie (służy identyfikacji).
 85% wody, 15% suchej masy, w suchej masie 50% białka, 10-20% ściany kom, dużo
lipidów, kwasów nukleinowych, 50% masy to węgiel.
 stosunek G i C do reszty nukleotydów ma znaczenie diagnostyczne.
 Replikacja DNA:
ma miejsce przed podziałem komórki, zaczyna się w miejscu ori na kolistym DNA,
przechodzi w dwóch kierunkach, jest semikonserwatywna. Wynika to z tego, że polimeraza
DNA działa w kierunku 5’->3’. Poza tym w replikacji biorą udział jeszcze helikazy (tną
skręcone DNA) i topoizomerazy (nacinają likwidując napięcia). Taki sposób replikacji to
replikacja typu teta. Przeciwieństwem jest replikacja typu sigma.
Teta: dotyczy DNA nukleoidu lub plazmidów
Sigma: dotyczy DNA plazmidów (małe plazmidy) – metoda toczącego się koła.
Podwojenie chromosom Coli to 20-60 min. Potomne chromosomy mogą zacząć nowy cykl
replikacji nawet jak poprzedni się nie skończył.
 Wielkość chromosomu to 500 000 – 600 000 par zasad do kilku milionów (czy nawet 13!).
Drożdże (cerevisiae) ma np. 14 kk zasad a Aspergillus z kolei to 40 kk zasad.
 Plazmidy (ciąg dalszy): drożdże – liniowe zwykle, bakterie – zwykle koliste. Ważne ze
względu na funkcje. Niosą geny kodujące przydatne funkcje (przydatne w pewnych
warukach). Ekspresja tych białek zachodzi zwykle w ekstremalnych, niekorzystnych
warunkach. Kodują też zdolność do rozmnażania płciowego – plazmidy koniugacyjne F (są
to duże plazmidy, jest ich zaledwie kilka lub jeden). Megaplazmidy to też plazmidy R –
oporności na antybiotyki, też mają funkcje koniugacyjną często (też mało kopii).Małych
plazmidów jest dużo – nawet kilkadziesiąt. Replikacja zachodzi tak żeby koniecznie potomne
komórki miały plazmid! Jeśli przekazywany jest chromosom bakteryjny to i plazmid
przeniesiony być musi – dla plazmidów dużych. Te małe mogą zostać utracone!
Najważniejsze cechy są na plazmidach dużych w związku z tym. Nabywanie odporności
związane jest z koniugacją.
Plik z chomika:
Agata5932
Inne pliki z tego folderu:

Teoria i ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i technicznej, wydanie 5 poprawione,
Warszawa 2003.zip (36239 KB)
 ściąga.doc (522 KB)
 systematyka.docx (23 KB)
 sciaga max.docx (33 KB)
 WYKŁAD 8 i 9.docx (22 KB)
Inne foldery tego chomika:


Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
biochemia
chemia żywności
 maszyny
 OTŻ
Download