Komórka prokariotyczna

advertisement
Komórka prokariotyczna - Biologia.net.pl
Komórka prokariotyczna jest mniejsza i zbudowana w znacznie prostszy sposób niż komórka
eukariotyczna. Średnio osiąga wymiary około 1mikrometra. Rozmiary komórki eukariotycznej
są dużo bardziej zróżnicowane.
Komórka bakteryjna jest okryta ścianą komórkową. Skład chemiczny i struktura ściany
komórkowej bakterii jest zupełnie inna niż komórki roślinnej. Nie jest ona najbardziej
zewnętrzną warstwą komórki. Szkielet ściany tworzy mureina. Jest to rodzaj związku zwanego
peptydoglikanem, składającym
się z długich, nierozgałęzionych łańcuchów wielocukrowych, które połączone ze sobą za
pomocą krótkich peptydów. Peptydoglikany to związki powstające z połączenia peptydów i
węglowodanów. Bakterie wydzielają do środowiska zewnętrznego wiele różnych związków
chemicznych. Należą do nich przede wszystkim związki śluzowe, które tworzą wokół otoczkę.
Pełni ona rolę ochronną przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych. Bakterie
pasożytnicze posiadają najgrubsze
otoczki śluzowe
.
Bakterie mają błonę komórkową otaczającą wnętrze komórki, wypełnionej cytoplazmą. Błona
tworzy uwypuklenia nazywane mezosomami. Mezosomy są odpowiednikami mitochondriów w
komórce eukariotycznej. Na ich terenie odbywają się procesy oddychania komórkowego,
zatem powstaje energia w postaci ATP.
W cytoplazmie komórki bakteryjnej występują rybosomy o stałej sedymentacji 70S, a więc
rozmiarami identyczne z rybosomami mitochondrialnymi i chloroplastowymi. Komórka
prokariotyczna nie posiada jądra komórkowego. Materiał genetyczny nie jest wyraźne
odgraniczony od cytoplazmy. Informacja genetyczna komórki jest zawarta w nagiej bądź dwóch
koliście zwiniętych cząsteczkach DNA. Obszar, który zajmuje DNA nazywa się nukleoidem,
natomiast cząsteczka DNA w nukleoidzie to
1/2
Komórka prokariotyczna - Biologia.net.pl
genofor
. Genofor to nie jedyne cząsteczki DNA występujące w komórce bakterii. Oprócz genoforu w
cytoplazmie komórki znajdują się pojedyncze, koliście zwinięte cząsteczki DNA nazywane
plazmidami.
Plazmidy
kodują informację genetyczną na temat oporności bakterii na
antybiotyki
– związki chemiczne o działaniu bakteriostatycznym lub bakteriobójczym. Bakterie, które
przeprowadzają fotosyntezę, posiadają tylakoidy, w których błony są wbudowane barwniki
fotosyntetyczne. Są one umieszczone bezpośrednio w cytoplazmie. Komórki bakteryjne mają
zdolność ruchu. Tą cechę umożliwiają rzęski, których liczba i sposób rozmieszczenia są
uzależnione od gatunku i szczepu bakterii.
2/2
Download