KARTA_PRACY_MIECZAKI

advertisement
Typ zwierząt, najliczniejszy po stawonogach. Liczbę żyjących gatunków szacuje się na ok. 130 tysięcy.
Odznaczają się olbrzymią różnorodnością morfologiczną i zróżnicowaniem rozmiarów. Wiele z nich
prowadzi przydenny tryb życia, pełzając po dnie, na przykład ślimaki, lub zagrzebujące się w piasku
czy mule, jak na przykład małże. Inne aktywnie pływają w toni morskiej głowonogi .
belemnity
Budowa małży: filtratory
Budowa: noga , worek trzewiowy, dwuklapowa muszla
Budowa ślimaka: roslinożerca
Głowa, noga , worek trzewiowy, jednoczęściowa muszla
amonity
Głowonogi: drapieżniki
Głowa, worek trzewiowy, ramiona ( z przyssawkami)
Zdolność zmiany ubarwienia
Oko z soczewką
U głowonogów wystąpiła ewolucyjna tendencja do rozwoju i komplikacji tego układu krwionośnego.
Ich układ krwionośny nazywany jest układem półzamkniętym, ponieważ krew płynie prawie bez
przerwy w naczyniach krwionośnych (u ośmiornic występują nawet naczynia włosowate)
Głowonogi wykazują dość złożone formy zachowań, porównywalne nawet z niektórymi ptakami czy
ssakami (na przykład mają zdolność uczenia się i koordynacji działań w grupie).
Płyn wewnątrz jamy ciała podlega zmianom ciśnienia wywołanym skurczami mięśni ścian ciała.
-brak szkieletu wewnętrznego, ciało miękkie nagie lub okryte muszlą
-3 częśći : głowa (brak u małży), noga, worek trzewiowy
-Głowa wyodrębniona (cefalizacja; poza małżami).
-ciało pokryte śluzem (ochrona)
Należą do zwierząt dwubocznie symetrycznych, ale wszystkie ślimaki utraciły symetrię w wyniku
torsji, czyli obrotu worka trzewiowego w stosunku do nogi i głowy o 180°.
Muszla pełni rolę :
-ochronną, zwierzę może się w niej schować w razie złych warunków środowiskowych czy
niebezpieczeństwa. , zapobiega odwodnieniu,temp,
-jest miejscem przyczepu mięśni, w tym również mięśni służących do poruszania się.
U głowonogów jest skryta pod płaszczem.
Muszla jest zbudowana z warstwy: zewnętrznej (rogowej), środkowej (porcelanowej) i wewnętrznej
(perłowej)
Mięczaki rozmnażają się wyłącznie płciowo. Jednak duża różnorodność tych zwierząt sprawia, że
występuje wiele odmian tego rozmnażania.
Większość ślimaków oraz część małży to obojnaki, głowonogi sa rozdzielnopłcioweZnaczenie
mięczaków
-Wyrządzają szkody w rolnictwie i warzywnictwie (np. pomrowy),
-małż świdrak okrętowiec-drewniane elementy statków.
-Są żywicielami wielu pasożytów człowieka i zwierząt,
-Ich muszle wykorzystywane są do wyrobu przedmiotów użytkowych i ozdobnych,
-Niektóre gatunki są jadalne (omułki, ostrygi),
-Mięczaki kopalne jako skamieniałości przewodnie służą do określenia względnego wieku Ziemi,
-Komórek nerwowych mięczaków używa się do badań laboratoryjnych z tego względu, że są podobne
do komórek ludzkich,
-Z ciała ostryg i kałamarnic można otrzymać pewne substancje działające antybakteryjnie i
antywirusowo,
-Jako składnika past do zębów używa się sproszkowanych muszli mątw. Poza tym proszek taki
używany jest do polerowania,
-Głowonogi są używane do produkcji purpury,
-perły
Download