FIZYKA NIEZASTĄPIONA NAUKA ŚWIATA

advertisement
Na tej stronie od kilku lat pojawiają się różne ciekawostki fizyczne. Dzięki nim masz możliwość
przekonania się, że fizyka to bardzo interesująca, niezastąpiona nauka , mało tego, naprawdę można ją polubić ,
wystarczy odrobinę chęci. Zachęcam również do współpracy związanej z redagowaniem zadań.
Stronę redaguje mgr Joanna Barszcz
Nr 2 /2015-2016
I prędkość kosmiczna
(tzw. prędkość kołowa) to najmniejsza prędkość, jaką należy nadać
obiektowi, aby mógł on orbitować ( krążyć ) wokół Ziemi lub
innego ciała kosmicznego, np. innej planety w naszym układzie
słonecznym;
II prędkość kosmiczna
- prędkość, jaką należy nadać obiektowi, aby opuścił na zawsze dane
ciało niebieskie ( wyleciał poza zasięg pola grawitacyjnego )
III prędkość kosmiczna
– prędkość początkowa potrzebna do opuszczenia Układu
Słonecznego , względem poruszającej się Ziemi,
IV prędkość kosmiczna
– prędkość początkowa potrzebna do opuszczenia Drogi
Mlecznej.
1. Które z poniższych zdań podaje wyjaśnienie pojęcia "siła"?
Siła jest miarą wszelkich oddziaływań, które mogą zmienić prędkość ciała lub spowodować
jego odkształcenie.
Odpowiedź D
2. W którym stwierdzeniu zawarty jest prawdziwy sens prawa Ohma?
C . natężenie prądu w przewodniku jest wprost proporcjonalne do napięcia na jego końcach, a
odwrotnie proporcjonalne do jego oporu elektrycznego
3. Dzieci urządziły na plaży zawody przeciągania liny. W lewą stronę ciągnęło czterech
uczniów z klasy II siłami: 380 N, 330 N, 350 N, 250 N, natomiast w stronę przeciwną
trzech gimnazjalistów z kl. III siłami: 470 N, 390 N, 430 N. Co się stanie z liną?
Wykonaj rysunek obrazujący opisaną sytuację, oblicz siły wypadkowe z lewej i
prawej strony.
250N
330N
350N
380N
470N
36666
66633
430N
390N
Lina przesunie się w lewo pod działaniem siły wypadkowej poszczególnych sił składowych ,
jej wartość F w= 20 N
4. Którą nazwę – Ziemia (planeta) czy ziemia (gleba) – można połączyć z pojęciem
substancja, a którą z pojęciem ciało?
Ziemia jako planeta- to ciało fizyczne natomiast ziemia ( gleba ) – substancja
Prawidłowe rozwiązania podali :
Zuzanna Harasimczuk IIc, Małgorzata Miarka IId, Wojciech Kołotyło IId
Oto kolejne zadania:
1. Przedstaw graficznie dwie siły o wartości 100N i 0,2kN, o jednakowym poziomym
kierunku i zwrocie w lewo. Przyjmij, że sile o wartości 50N odpowiada odcinek
1cm.Wykonaj rysunek na kartce.
2. Na poruszający się samochód działa siła silnika równa 1,5kN. Wartość siły tarcia kół
o asfalt wynosi 0,6kN, a wartość sił oporu powietrza wynosi 0,4kN. Ile wynosi wartość
siły wypadkowej tych wszystkich sił? Przedstaw graficznie te siły na rysunku ( na
kartce)
3. Jak będą zachowywać się dwie takie same zwojnice ( patrz rys. poniżej ) , ustawione
obok siebie , w których prądy są zgodne ? Uzasadnij.
4. Z jakim uczonym i z jakim odkryciem wiąże się
rysunek obok ? Na czym ono polegało ?
5. Piotr wchodząc do domu poznał, że dziś na podwieczorek będzie ciasto
drożdżowe. Po czym? Co to za zjawisko? Od czego ono zależy?
Rozwiązania można przynieść na kartce na
lekcję fizyki , przysyłać na adres e-mail
[email protected] LUB wiadomość przez
E-szkołę
Powodzenia !
Download