Poniżej prezentujemy listę zrealizowanych, w

advertisement
Poniżej prezentujemy listę zrealizowanych, w ostatnich latach, inwestycji budowlanych
PBM Południe SA na terenie Warszawy i okolic.
LISTA REALIZACJI
Budynki mieszkalne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Budynki mieszkalne 286 i 286A
osiedle Gocław-Lotnisko
Warszawa
Budynek mieszkalny
ul. Nowogrodzka 62
Warszawa
Remont z dobudową budynków mieszkalnych
ul. Targowa 69/71
Warszawa
Budynek mieszkalny
ul. Ekologiczna
Warszawa
Budynek mieszkalny
ul. Puławska 16
Piaseczno
Budynek mieszkalny
ul. Mickiewicza
Warszawa
Budynek mieszkalny
ul. Wyczółki
Warszawa
Wielorodzinny budynek mieszkalny
ul. Ludwiki
Warszawa
Zespół siedmiu budynków mieszkalnych
ul. Marii Kazimiery
Warszawa
Budynek mieszkalny
ul. Obrońców Tobruku Zielone Mieszkanko I
Warszawa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Budynki zamieszkania zbiorowego oraz budynki mieszkalne
ul. Jagiellońska
Warszawa
Budynek mieszkalny wielorodzinny „H”
al. Wilanowska
Warszawa
Budynek mieszkalny
ul. Obrońców Tobruku Zielone Mieszkanko II
Warszawa
Budynek mieszkalny wielorodzinny „P”
al. Wilanowska
Warszawa
Zespół Budynków Mieszkalnych D1, D2, D3
ul. Egejska 15, 15A, 15B
Warszawa
Budynek mieszkalny
ul. Obrońców Tobruku Zielone Mieszkanko III
Warszawa
Budynek mieszkalny, wielorodzinny
ul. Nowoursynowska 139
Warszawa
Zespół mieszkalno-usługowy (budynki A i B)
ul. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej
Pruszków
Zespół budynków mieszkalnych A1 i A2 wraz z garażami podziemnymi
ul. Klimczaka róg Sarmackiej
Warszawa
Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Chrościckiego
Warszawa
Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Lazurowa róg Batalionów Chłopskich
Warszawa
Zespół budynków mieszkalnych B1 i B2 wraz z garażami podziemnymi
ul. Klimczaka róg Sarmackiej
Warszawa
•
•
•
•
Realizacja zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych
ul. Klimczaka róg Sarmackiej – zadanie C1 i C2
Warszawa
Budynek wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym
ul. Gerbera
Piaseczno
Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Wolska – roboty żelbetowe
Warszawa
Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze i parkingiem podziemnym
i naziemnym
ul. Skoroszewska
Warszawa
Budynki biurowe i magazynowe:
•
•
•
•
•
•
•
•
Pawilon biurowy
ul. Połczyńska
Warszawa
Adaptacja budynku dla potrzeb Banku
ul. Goleszowska
Warszawa
Zespół biurowo - magazynowy
ul. Łączyny
Warszawa
Rozbudowa i modernizacja budynku biurowo - magazynowego
ul. Paca 37
Warszawa
Budynek biurowy
ul. Orzycka 27
Warszawa
Rozbudowa Centrum Dystrybucyjno – Handlowego Profix
Łomna Las
Budowa hali magazynowej wraz z budynkiem administracyjno – socjalnym (biurowym)
i technicznym
ul. Wojska Polskiego
Macierzysz
Budynek biurowo – usługowy – I etap
ul. Kijowska róg Brzeskiej
Warszawa
Budynki użyteczności publicznej:
•
•
•
•
Ośrodek Głównego Urzędu Ceł
Otwock
Szkoły Podstawowe
ul. Lokajskiego i ul. Kopcińskiego
Warszawa
Hala Sportowa „ZNICZ”
Pruszków
Budynek Lotniskowej Straży Pożarnej
ul. Żwirki i Wigury
Warszawa
•
Międzynarodowe Centrum Leczenia Zaburzeń Słuchu
Kajetany
•
Budynek dla pensjonariuszy EOD „Tabita” wraz z oczyszczalnią ścieków
Konstancin Jeziorna
•
•
•
•
Budynek Apteki z Rezonansem Magnetycznym Akademii Medycznej
ul. Banacha
Warszawa
Zespół Szkół Fundacji „PRIMUS”
Warszawa
Parking wielopoziomowy
ul. Księcia Bolesława 1/3
Warszawa
Budowa Obwodu Utrzymania Autostrady A2
Nieborów
Budynki zabytkowe rewitalizowane i modernizowane:
•
•
•
Rewitalizacja, modernizacja i rozbudowa kamienic
ul. Nowy Świat 29 i Chmielna 1/3
Warszawa
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Przyokopowa
Warszawa
Rewitalizacja zabytkowego budynku KM PSP m.st. Warszawy
ul. Marcinkowskiego
Warszawa
•
•
•
Przebudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury
ul. Czarnieckiego
Warszawa
Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Stara Prochownia
ul. Boleść
Warszawa
Nadbudowa budynku dawnej drukarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele
dydaktyczne Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania
ul. Olszewska
Warszawa
Download